Mẫu báo cáo công tác đánh giá nội bộ trường học Báo cáo sơ kết công tác đánh giá nội bộ

Obtain.vn xin giới thiệu tới người dùng Mẫu báo cáo công tác đánh giá nội bộ trường học được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Báo cáo công tác đánh giá nội bộ trường học là mẫu báo cáo được lập ra nhằm thực hành chức năng quản lý giáo dục, chức năng thiết yếu của những cơ quan quản lý giáo dục góp phần nâng cao cường hiệu lực và hiệu quả giáo dục. Nội dung chi tiết, mời người dùng cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

PHÒNG GD&ĐT…………TRƯỜNG………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự động do – Vui vẽ

Số:….. /BC-TNH

……….., ngày….tháng……..5……

BÁO CÁOCÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC……….

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận tiện:

Nhà trường có toàn bộ những văn bản chỉ dẫn của ngành cấp trên về công tác đánh giá nội bộ tại đơn vị.

Đội ngũ cán bộ giáo viên tận tình, 1 số đồng chí tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, có sự hài hòa chặt chẽ và thống nhất giữa những phòng ban và tổ chuyên môn trong công tác đánh giá.

Được sự để ý, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Tập huấn;

2. Khó khăn:

1 vài giáo viên giảng dạy còn siêu trẻ, new ra trường nên chưa có kinh nghiệm cũng như chưa mạnh dạn trong việc đánh giá giờ dạy của đồng nghiệp.

Xem Thêm  Vật lí 11 Bài 3: Giao thoa sóng Giải Lý 11 Cánh diều trang 48, 49, 50, 51, 52, 53

1 số tổ trưởng đôi lúc chưa chủ động trong những hoạt động của tổ. Việc đánh giá đánh giá chưa cụ thể còn mang trong mình tính vị nể.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH KIỂM TRA CỦA ĐƠN VỊ

1. Kết quả đánh giá những nội dung quản lý

a. Số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ: Về việc bố trí, dùng đội ngũ và sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định (Đối tượng đánh giá là lãnh đạo nhà trường; Giấy tờ đánh giá như giấy tờ viên chức, những quyết định tổ chức và quyết định phân công).

Tổng số CB-GV:….. nữ

– Hiệu trưởng:….

– P.Hiệu trưởng….

– Tương trợ chuyên dụng cho:…. trong ấy: Kế toán:…., văn phòng:…, thư viện-TB:…, Đoàn, Đội: 01/1, Học tập CĐ:….

– Giáo viên:….nữ. trong ấy: GVCN:….; GVDC…

– Có…. tổ chuyên môn; …. tổ Văn phòng

– Có chi bộ Đảng gồm:…..nữ

– Tổ đánh giá nội bộ đơn vị trường học:

Trưởng (phó) ban

Số lượng thành viên, cùng tác viên đánh giá

– Duy trì sĩ số học sinh: Đạt 100%

Sĩ số tới thời điểm báo cáo…..; Bỏ học: Tỉ lệ bỏ học: 0%.

b. Những điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật:

* Ưu điểm:

Nhiều giáo viên siêu hăng hái trong việc tự động làm cho đồ dùng dạy học và dùng có hiệu quả.

* Hạn chế:

Nhà trường chưa được trang bị ĐDDH

1 số giáo viên tự động làm cho ĐDDH còn ít.

Xem Thêm  Thuyết minh về dân ca Quan họ Bắc Ninh (Dàn ý + 5 Mẫu) Những bài văn hay lớp 10

c. Kết quả đánh giá chuyên đề tổ chuyên môn

TS tổ chuyên môn

Số đã đánh giá

Tỷ lệ %

Xếp loại

Phải chăng

Khá

ĐYC

CĐYC

* Ưu điểm:

Gần như những tổ đều có tinh thần đoàn kết, tương trợ viện trợ nhau.

Thực hành toàn bộ những loại giấy tờ sổ sách theo quy định

Xây dựng và triển khai kế hoạch hàng tháng kịp thời, đảm bảo theo đề nghị.

Sinh hoạt tổ chuyên môn đúng quy định.

Tổ chức thực hành những chuyên đề được giao theo kế hoạch.

* Hạn chế:

Tổ trưởng chưa năng động và phát huy được vai trò trách nhiệm đối sở hữu tổ.

Việc vận động giáo viên trong tổ tự động làm cho và dùng đồ dùng dạy học tự động làm cho còn hạn chế.

…………

Tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết