Mẫu hợp đồng thuê xe (2 mẫu) Hợp đồng dịch vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự động Do – Hạnh Phúc-oOo-

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Số: …… – ……./HĐTX

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc Hội nước Cùng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

– Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cùng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của những bên dưới đây.

Hôm nay, ngày … tháng……. 5……., chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY …………………. (Bên thuê)

– Liên hệ : ……………………………………………….

– Đại diện : ……………………….. – Chức vụ: Giám đốc

– Mã số thuế : …………………………………………

BÊN B: CÔNG TY ……………………….. (Bên cho thuê)

– Liên hệ : ………………………………………………

– Điện thoại: : ………………………………………..

– Đại diện : ……………………….. – Chức vụ: Giám đốc

– Mã số thuế :……………………………………….

Sau thời điểm bàn bạc, thỏa thuận, 2 bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe có những điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý thuê của bên B 1 xe ô tô du lịch ……. chỗ ngồi, bao gồm cả lái xe trong thời kì cho thuê.

+ Xe……………………………… chế tạo 5………, biển số kiểm soát………………………………

+ Lái xe: ……………………….., sinh 5 ………….., giấy phép lái xe số ………. cấp ngày………

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

– Giá thuê xe là:…………………………………….. (Bằng chữ:……………………………..) (Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT)

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về lời xin lỗi trong cuộc sống 2 Dàn ý & 14 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

– Bên A sẽ tính sổ cho Bên B theo định kỳ từng tháng 1 lần vào ngày………. hàng tháng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1. Trách nhiệm của bên B:

– Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan tới xe ngay sau khoản thời gian Hợp đồng có hiệu lực và Bên A đã tính sổ tiền thuê xe 01 tháng trước tiên. Giấy tờ liên quan tới xe gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe.

– Ông ……………………….. chịu sự điều động của bên A trong suốt thời kì bên B cho thuê xe. Thời kì làm cho việc của lái xe là từ thứ 2 tới thứ 6, từ ……tới………, thời kì làm cho thêm bên cạnh giờ (ví dụ có) do A và Lái xe quản lý thỏa thuận.

– Trả lương cho lái xe.

– Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.

– Sắm bảo hiểm xe và đăng kiểm xe cho những lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng.

– Bảo dưỡng xe theo định kỳ, chi trả phí tổn bảo dưỡng.

– Xuất hóa đơn thuê xe: 1 tháng/lần.

3.2. Trách nhiệm, quyền hạn của bên A

– Tính sổ tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn.

– Tính sổ những khoản phí tổn cho lái xe lúc có bắc buộc huy động làm cho thêm bên cạnh giờ.

– Lúc có bắc buộc làm cho thêm vào cuối tuần hay ngày lễ tết thông tin cho lái xe biết trước ít nhất 12 giờ.

Xem Thêm  TOP 7 ứng dụng phân tích kết nối Wi-Fi phải chăng nhất

– Bên A được toàn quyền dùng xe do Bên A giao (theo điều 1), nhắc cả giao xe cho lái xe khác dùng trong thời kì thuê.

– Chịu toàn bộ chi phí tổn xăng lúc dùng xe.

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

– Hợp đồng có giá trị nhắc từ ngày……………………. tới hết ngày……………………………

– Trường hợp 1 trong 2 Bên, bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì nên thông tin cho Bên kia trước ít nhất 01 tháng.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Trong quy trình thực hành hợp đồng, ví dụ có đề nghị điều chỉnh thì nên thông tin cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.

– 2 bên cam kết thi hành đúng những điều khoản của hợp đồng, ko bên nào tự động ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm nên được xử lý theo pháp luật. Trường hợp có tranh chấp mà 2 bên ko tự động giải quyết được, sẽ do Tòa Án Nhân Dân………………………………phán xử.

– Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khoản thời gian 2 bên thực hành xong nghĩa vụ của mình và ko còn bất kỳ khiếu nại nào.

Hợp đồng được lập thành 04 (4) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (2) bản. Bên B giữ 02 (2) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B