Nghị quyết Đại hội Chi đoàn 5 2023 – 2024 (4 Mẫu) Nghị quyết Đại hội đoàn TNCS HCM

ĐOÀN TRƯỜNG……….ĐOÀN TRƯỜNG ………

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đại hội chi đoàn – lớp ……….Nhiệm kỳ 20…. – 20….

………., ngày …..tháng … 5…….

NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI CHI ĐOÀN …., NHIỆM KỲ 20….-20….

Đại hội Chi Đoàn trường THCS ………….. nhiệm kỳ 20…. – 20…. đã họp ngày 23 tháng 09 5 20…..

Đại hội có mặt …. đ/c trên tổng số ………đ/c được triệu tập.

Đại hội nghe báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niệm nhiệm kỳ vừa qua, bản kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 20….-20…. và trình bày phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 20….-20…..

Qua thảo luận đại hội thống nhất :

1) Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua của Chi Đoàn :

Đại hội đã thống nhất những nội dung chính trong báo cáo

2) Đại hội biểu quyết phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi Đoàn trong nhiệm kỳ 20…. – 20…. gồm những nội dung chính như sau :

* Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Chỉ tiêu phấn đấu:

– 100% Đoàn viên trong Chi đoàn gương mẫu đi đầu trong những đợt sinh hoạt, học tập những Nghị quyết của Đảng, Đoàn và những chủ trương chính sách của Nhà nước, nội quy quy chế cơ quan. Tu dưỡng luyện tập đạo đức, nề nếp, tác phong lao động, lối sống lành mạnh. Kiên quyết đấu tranh chống mưu mô diễn biến hòa bình của những thế lực thù địch, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Xem Thêm  Tóm tắt văn bản Tôi đi học (23 mẫu) Mẫu tóm tắt Tôi đi học của Thanh Tịnh

– 100% Đoàn viên thanh niên thực hành phải chăng chương trình dân số, sức khoẻ, môi trường và phòng chống những tệ nạn xã hội.

– 100% Đoàn viên tham dự hết lòng cùng sở hữu đoàn trường thực hành phải chăng những hoạt động phong trào chào mừng những ngày lễ lớn: 20/11; 22/12; 26/3; 19/5; …v.v…

– 100% Đoàn viên tham dự những cuộc vận động học tập và làm cho theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do những cấp tổ chức

– Phấn đấu củng cố, xây dựng để Chi đoàn đạt danh hiệu Chi đoàn lớn mạnh.

* Công tác chuyên môn

Chỉ tiêu phấn đấu:

– 100% Đoàn viên thanh niên bắt buộc chuẩn bị toàn bộ giấy tờ, giáo án đảm bảo chất lượng trước lúc lên lớp.

– Trong từng học kỳ chi đoàn tổ chức 1 đợt thi đua dạy phải chăng học phải chăng sở hữu 100% Đoàn viên hăng hái đăng ký thao giảng, thăm lớp dự giờ. Những tiết giảng đều đạt đề nghị trở lên. Sở hữu kết quả xếp loại cụ thể: Nhiều năm kinh nghiệm: 20%, Khá: 55%, TB: 25%.

– Phấn đấu có 06 đ/c đạt giáo viên dạy chuyên nghiệp cấp trường và có 1-2 bài giảng tham gia giáo viên dạy chuyên nghiệp cấp Huyện.

– 100% Đoàn viên hăng hái tham dự làm cho mô hình, đồ dùng dạy học tự động làm cho và khai thác có hiệu quả những thiết bị hiện có. Trong ấy có ít nhất 2- 4 mô hình được đưa vào khai thác, dùng có hiệu quả và dự thi đồ dùng dạy học tự động làm cho những cấp.

Xem Thêm  Tiếng Anh 9 Unit 4: Getting began Soạn Anh 9 trang 40, 41

– 100% Đoàn viên tham dự công tác chủ nhiệm đều hoàn phải chăng nhiệm vụ được giao, trong ấy có 65% giấy tờ giáo viên chủ nhiệm được xếp loại chuyên nghiệp còn lại xếp loại khá.

– Phấn đấu tổ chức được 1 lớp tập huấn bồi dưỡng về kỹ thuật thông tin ứng dụng trong giảng dạy.

– Phấn đấu có 01 đ/c trở lên tham dự lớp học sau đại học.

– Phấn đấu có 07 đ/c trở lên được xếp loại lao động chuyên nghiệp

* Công tác phong trào

Xây dựng và phát triển thành những đội văn nghệ, thể thao và thực hành phải chăng công tác xã hội nhân đạo từ thiện.

* Công tác xây dựng đoàn, tham dự xây dựng Đảng, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng

Chỉ tiêu phấn đấu:

– Sinh hoạt Chi đoàn thường kỳ 01 tháng 1 lần sở hữu những nội dung phong phú có chất lượng.

– 100% Đoàn viên trong Chi đoàn tham dự toàn bộ những đợt sinh hoạt tập thể trong toàn trường, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng.

– Phấn đấu giới thiệu ít nhất 02 Đoàn viên ưu tú cho Chi bộ Đảng xem xét cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giới thiệu 02 Đoàn viên ưu tú là đối tượng Đảng cho Chi bộ xem xét kết nạp.

– Phối hợp sở hữu BCH Đoàn trường, nhà trường làm cho phải chăng công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 9: So sánh hình tượng người lính trong Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không okayính 3 Dàn ý & 11 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất (Sơ đồ tư duy)

– Tham vấn cho BCH Đoàn trường tổ chức cho Đoàn viên trong chi đoàn tham dự lớp tập huấn kỹ năng cán bộ Đoàn.

– 100% ĐVTN sẵn sàng nhận nhiệm vụ lúc cấp trên đề nghị.

3) Đại hội đã bầu BCH new gồm những đồng chí :

1) Đ/c ……………………………………..

2) Đ/c ……………………………………..

3) Đ/c …………………………………….

4) Đ/c …………………………………….

5) Đ/c …………………………………….

Ban chấp hành new hứa trước đại hội : Thực hành phải chăng những phần tiêu nhiệm vụ mà đại hội đã biểu quyết; tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hóa từng nội dung của nghị quyết đại hội.

Đại hội giao cho BCH nhiệm kỳ 20…. – 20…. căn cứ nghị quyết đại hội, xây dựng những chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hành thắng lợi nghị quyết đại hội.

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. Đoàn chủ tịch

(Ký và ghi rõ họ tên)