Ngân hàng câu hỏi Mô đun 4 môn Tiếng Việt Đáp án 20 câu trắc nghiệm môn Tiếng Việt

Nhà băng câu hỏi Mô đun 4 môn Tiếng Việt giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Tiếng Việt, để nhanh chóng hoàn thiện bài tập cuối khóa Mô đun 4 của mình.

Không tính ấy, thầy cô có thể tham khảo thêm bài thu hoạch Mô đun 4, Kế hoạch bài dạy Mô đun 4 những môn để có thêm kinh nghiệm, hoàn thiện khóa tập huấn Mô đun 4 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Đáp án 20 câu trắc nghiệm Mô đun 4 môn Tiếng Việt

Câu 1: Chọn đáp án đúng

Chương trình môn Tiếng Việt trên Tiểu học có mối quan hệ như thế nào có chương trình GDPT

Chương trình môn Tiếng Việt là sự cụ thể hóa chương trình GDPT trên 1 môn học và môt cấp học

Phần tiêu môn Tiếng Việt trên Tiểu học ko liên quan tới chương trình GDPT

Đề nghị cần đạt của môn Tiếng Việt Tiểu học ko phụ thuộc vào chương trình GDPT

Chương trình môn Tiếng Việt trên Tiểu học ko có quan hệ gì có chương trình GDPT

Câu 2: Chọn đáp án đúng

Trong chương trình GDPT 2018, thời lượng dành cho môn Tiếng Việt giống hoặc khác như thế nào so có chương trình GDPT 2006

Thời lượng dành cho môn Tiếng Việt trên 2 chương trình không có chi khác nhau

Số tiết bằng nhau nhưng chương trình GDPT 2018 dành nhiều tiết cho lớp 1, lớp 2 hơn

Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 nhiều hơn so có chương trình GDPT 2006

Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 ít hơn so có chương trình GDPT 2006

Câu 3: Đối tượng đánh giá trong môn Tiếng Việt là gì?

Những đề nghị về kết quả và quy trình học Tiếng Việt của học sinh

Những đề nghị cần đạt về phẩm chất, năng lực sau khoản thời gian học Tiếng Việt

Những tri thức, kỹ năng Tiếng Việt được quy định trong chương trình

Sự tiến bộ của học sinh qua những hoạt động đọc, viết, nói, nghe

Câu 4: Để đánh giá năng lực đặc thù của học sinh trong môn Tiếng Việt, nội dung nào dưới đây được coi là quan yếu nhất

Những hành vi, việc làm cho, bí quyết ứng xử của học sinh trong thực tế

Những trình bày về thái độ, tình cảm của học sinh lúc dùng lời nói

Sự tiến bộ về nhận thức của học sinh trong đánh giá về những hiện tượng đời sống

Xem Thêm  High 10 phòng chiếu phim HD riêng lẻ tại TPHCM

Sự tiến bộ của học sinh thông qua những hoạt động: đọc, viết, nói, nghe

Câu 5: Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt của nhà trường?

Là người quản lý xây dựng kế hoạch

Là người chỉ đạo xây dựng kế hoạch

Là người tương trợ việc xây dựng kế hoạch

Là người giám sát việc xây dựng kế hoạch

Câu 6: Lúc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, bước ” phân tách đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh” vận dụng những phương pháp giáo dục định hướng chung nào?

Dạy học trải nghiệm

Dạy học phân hóa

Dạy học tích hợp

Dạy học hăng hái

Câu 7: Tiêu chuẩn nào dưới đây ko dùng để đánh giá 1 kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (kế hoạch 5 học)?

Có toàn bộ căn cứ pháp lí và thực tiễn

Yêu thích có phần tiêu giáo dục của môn Tiếng Việt

Yêu thích có đặc thù của môn Tiếng Việt

Yêu thích có kế hoạch của từng buổi học cụ thể

Câu 8: Lúc đánh giá kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, cần chú ý những tiêu chí đặc thù nào của môn học?

Yêu thích có điều kiện của địa phương

Yêu thích có điều kiện của nhà trường

Yêu thích có đặc thù của môn Ngữ văn trên tiểu học

Yêu thích có đặc điểm nhu cầu của học sinh

Câu 9: Nhận định nào dưới đây là đúng

Kế hoạch bài dạy chính là 1 bản tóm tắt chi tiết nội dung 1 bài trong SGK Tiếng Việt

Kế hoạch bài dạy chính là bản liệt kê những công việc của giáo viên và học sinh trong giờ học Tiếng Việt

Kế hoạch bài dạy nên biểu hiện sinh động mối liên lạc giữa phần tiêu, nội dung, phương pháp và điều kiện dạy học

Toàn bộ những giáo viên nên thực hành cùng 1 kế hoạch dạy học cụ thể

Câu 10: Phần phần tiêu trong kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt cần biểu hiện những năng lực đặc thù nào?

Năng lực tự động chủ và tự động học

Năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

Câu 11: Việc tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo định hướng vươn lên là, phẩm chất, năng lực được thực hành theo tiến trình nào dưới đây?

Khởi động – Khám phá – Luyện tập – Vận dụng

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: Suy nghĩ về sự okì diệu của trái tim Những bài văn hay lớp 12

Khởi động – Luyện tập – Khám phá – Vận dụng

Khởi động – Khám phá – Vận dụng – Luyện tập

Vận dụng – Khởi động – Khám phá – Luyện tập

Câu 12: Lúc phân tách bài sẽ dạy để chuẩn bị xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, giáo viên chưa cần trả lời câu hỏi nào dưới đây

Học sinh đã biết gì về liên quan tới nội dung bài học sẽ dạy

Học sinh cần học được điều gì new trên bài học này

Học sinh sẽ dùng những tri thức, kỹ năng có được từ bài học này như thế nào cho những bào học tiếp theo?

Cần dùng những kĩ thuật dạy học cụ thể nào để tổ chức giờ học

Câu 13: Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, giáo viên cần tìm hiểu những thông tin nào dưới đây?

Những tri thức, kĩ năng học sinh đã có liên quan tới nội dung bài new

Những tri thức, kĩ năng học sinh cần hình thành, củng cố bài học new

Mối liên lạc giữa nội dung bài sẽ dạy có nội dung những bài liên quan

Những tri thức, kỹ năng học sinh đã có liên quan tới nội dung bài học new cũng như nhu cầu hình thành củng cố lúc học bài new, mối liên lạc nội dung giữa bài sẽ dạy có những bài liên quan

Câu 14: Lúc xác định phần tiêu của 1 bài dạy Tiếng Việt cụ thể, chưa cần trả lời câu hỏi nào dưới đây?

Bài học giúp học sinh hình thành và vươn lên là những năng lực đặc thù nào?

Bài học góp phần giúp học sinh hình thành và vươn lên là những năng lực chung nào?

Bài học góp phần giúp học sinh hình thành và vươn lên là những năng lực phẩm chất nào?

Cần dùng hình thức dạy học nào lúc tổ chức những hoạt động học tập của học sinh?

Câu 15: Ý nào dưới đây biểu hiện đầy đung và đủ vai trờ của bước khởi động trong 1 bài học Tiếng Việt

Làm cho cho giờ học trở nên rầm rộ, tạo tâm thế học tập hăng hái cho học sinh

Giúp việc đánh giá bài cũ diễn ra nhẹ nhàng, tạo tâm thế hăng hái cho học sinh

Giúp kết nối tri thức, kĩ năng học sinh đã có có nội dung bài new, tạo tâm thế học tập hăng hái cho học sinh.

Là hình thức giới thiệu bài new 1 bí quyết thú vị, tạo tâm thế học tập hăng hái cho học sinh

Xem Thêm  Soạn Sinh 9 Bài 30: Di truyền học sở hữu con người Giải bài tập Sinh 9 trang 88

Câu 16: Bước vận dụng trong quy trình tổ chức 1 bài dạy Tiếng Việt có nhiệm vụ nào dưới đây

Tạo tình trạng để học sinh chia sẻ những trải nghiệm liên quan tới bài học new, có tâm thế học tập hăng hái

Đặt học sinh vào tình trạng tương tự động tình trạng đã khám phá để củng cố tri thức, luyện tập kỹ năng thực hành

Giúp học sinh vận dụng những điều đã học để nhận thức, giải quyết những tình trạng có thực trong đời sống.

Đưa học sinh vào tình trạng new để giúp những em có những hiểu biết và kinh nghiệm new.

Câu 17: Theo những thầy, cô nhận định dưới đây là đúng hay sai?

Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt vừa là 1 bản kế hoạch hoạt động của giáo viên, vừa là phương tiện giúp cán bộ quản lí chỉ đạo chuyên môn học bí quyết cơ bản, nhằm hoàn thành phải chăng kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt của nhà trường

Đúng.

Sai

Câu 18: Siêu phẩm của bước hoàn thiện và phê thông qua văn bản kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt là gì?

Bản báo cáo về đề nghị cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về chỉ dẫn thực hành, triển khai chuyên môn của những cấp quản lí trong 5 học

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê thông qua.

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (dự thảo)

Bản báo cáo phân tách thuận tiện, khó khăn, thách thức, thời cơ trong dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng vươn lên là năng lực phẩm chất của học sinh

Câu 19: Siêu phẩm của bước phân tách đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh là gì?

Bản báo cáo về đề nghị cốt lõi của chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về chỉ dẫn thực hành, triển khai

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê thông qua

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được (dự thảo)

Bản báo cáo phân tách thuận tiện, khó khăn, thách thức, thời cơ trong dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng vươn lên là năng lực phẩm chất của học sinh.

Câu 20. Theo những thầy cô nhận định dưới đây là đúng hay sai?

Giả dụ sắm được 1 cuốn sách thiết kế phải chăng thì giáo viên ko cần nên xây dụng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt cho riêng mình

Đúng

Sai.