Ngân hàng câu hỏi Mô đun 4 môn Tin học THCS Đáp án 30 câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học Module 4

Nhà băng câu hỏi Mô đun 4 môn Tin học THCS giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học trong chương trình tập huấn Mô đun 4 – GDPT 2018. Bộ câu hỏi gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, nối cột tương ứng…

Ngoại trừ đấy, thầy cô có thể tham khảo thêm môn Khoa học tự động nhiên, Ngữ văn, Toán THCS để có thêm kinh nghiệm, hoàn thiện khóa tập huấn Mô đun 4 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Đáp án 30 câu hỏi trắc nghiệm Module 4 môn Tin học THCS

Câu 1: Bản kế hoạch tổ chức những hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hành chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Đáp án: Kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu 2: Bắc buộc “Đảm bảo thực hành phần tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là:

Đáp án: Thực hành kế hoạch vừa đáp ứng phần tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng bắc buộc về phần tiêu giáo dục của nhà trường; yêu thích sở hữu điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

Câu 3: Lựa chọn và nối những bước tại cột bên trái tương ứng sở hữu những nội dung tại cột bên nên theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Câu hỏiCâu trả lờiBước 1Xây dựng khuôn kế hoạch thời kì thực hành chương trình trong 5 họcBước 2Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khuôn kế hoạch thời kì thực hành chương trìnhBước 3Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hành kế hoạch

Câu 4: Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (….) lúc tiến hành xây dựng khuôn kế hoạch thời kì thực hành chương trình trong 5 học.

Căn cứ vào kế hoạch thời kì 5 học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và chỉ dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng 5 của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp những thành phần liên quan để xây dựng khuôn kế hoạch thời kì thực hành chương trình của từng môn học cần}, môn học tự động chọn, hoạt động giáo dục cần}, nội dung giáo dục địa phương đảm bảo tổng số tiết/5 học quy định trong chương trình. Bắc buộc lúc xây dựng cần (1) ………….., phân tách (2) ……… để thực hành chương trình, xác định (3)………., từ đấy xây dựng (4) ………….

Đáp án: (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) phần tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khuôn thời kì thực hành chương trình.

Câu 5: Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là 1 thành phần trong cấu trúc (khuôn) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển thành phẩm chất, năng lực học sinh?

Đáp án: Kế hoạch tổ chức những hoạt động giáo dục bên cạnh giờ lên lớp

Câu 6: Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm những loại nào dưới đây?

Đáp án: Kế hoạch dạy học môn học

Kế hoạch tổ chức những hoạt động giáo dục

Câu 7: Những phát biểu nào dưới đây đúng lúc nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Đáp án: Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Xem Thêm  Lời bài hát Thực bất ngờ cô vy tới

Là căn cứ quan yếu để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn

Phát huy quyền tự động chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên

Là cơ sở để tổ trưởng chuyên môn theo dõi, đôn đốc thực hành và đánh giá

Câu 8: Lúc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hành những bắc buộc nào dưới đây?

Đáp án: Xây dựng dựa trên những căn cứ pháp lý cụ thể và những kế hoạch cấp cao hơn

Dựa trên việc phân tách đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường

Chú trọng tới sự thống nhất sở hữu những môn học và hoạt động giáo dục khác

Câu 9: Nối những cột bên trái sở hữu nội dung bên nên để có nội dung yêu thích sở hữu những nguyên tắc lúc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu hỏiCâu trả lờiĐảm bảo tính pháp lýXây dựng dựa trên những căn cứ pháp lý cụ thể và những kế hoạch cấp cao hơnĐảm bảo tính logicSắp xếp những bài học theo thời kì thực hành 1 phương pháp yêu thích, chú trọng tới sự thống nhất sở hữu những môn học và hoạt động giáo dục khácĐảm bảo tính linh hoạtKế hoạch ko cứng nhắc mà có thể được thay thế đổi trong những trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễnĐảm bảo tính khả thiDựa trên việc phân tách đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và những chi tiết khác

Câu 10: Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Hầu hết những giáo viên bộ môn đều có thể tham dự vào việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

Đáp án: Đúng

Câu 11: Vai trò của giáo viên bộ môn trong xây dựng và thực hành kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn biểu lộ qua những công việc nào dưới đây?

Đáp án: Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hành

Câu 12: Phần đặc điểm tình hình trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

Đáp án: Đặc điểm học sinh, đội ngũ giáo viên

Thiết bị dạy học

Phòng học bộ môn

Câu 13: Sắp xếp những bước dưới đây theo thứ tự động yêu thích của quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu hỏiCâu trả lờiBước 1Phân tích đặc điểm tình hìnhBước 2Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức những hoạt động giáo dụcBước 3Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên mônBước 4Phê thông qua và tổ chức thực hành kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu 14: Nối những bước và nội dung yêu thích sở hữu những bước đấy trong việc xây dựng và thực hành kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Câu hỏiCâu trả lờiPhân tích đặc điểm tình hìnhPhân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dụcXây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức những hoạt động giáo dụcXây dựng phân phối chương trình, kế hoạch những chuyên đề lựa chọn, những bài đánh giá, đánh giá định kì, những nội dung khácRà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên mônRà soát lại những nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiệnPhê thông qua và tổ chức thực hành kế hoạch giáo dục của tổ chuyên mônTrình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê thông qua, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hành

Xem Thêm  Hóa học 12 Bài 32: Hợp chất của sắt Soạn Hóa học 12 trang 145

Câu 15: Kế hoạch giáo dục của giáo viên có vai trò

Đáp án: phối hợp phấn đấu của những giáo viên sở hữu cán bộ quản lí nhà trường

giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quy trình thực hành nhiệm vụ giáo dục

là chìa khoá cho việc thực hành 1 phương pháp hiệu quả những phần tiêu đã đề ra của nhà trường.

Câu 16: Trình tự động những đề phần trong cấu trúc của kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong 5 học được sắp xếp theo trật tự động nào dưới đây?

Đáp án: (1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khác

Câu 17: Phương pháp thức xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên gồm những nội dung nào dưới đây?

  1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên
  2. Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc
  3. Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch
  4. Tổ chức thực hành
  5. Xác định phần tiêu, chỉ tiêu thực hành những nội dung công việc được giao

Đáp án: 2, 1, 4, 3

Câu 18: Ý nào dưới đây KHÔNG nên là bắc buộc lúc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Tin học theo hướng phát triển thành phẩm chất và năng lực học sinh?

Đáp án: Từng hoạt động dạy học cần đảm bảo sự rõ ràng về phần tiêu, nội dung, hình thức, địa điểm dạy học, phương pháp dạy học, đánh giá đánh giá

Câu 19: Điểm khác biệt nhất về phần tiêu của kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển thành phẩm chất và năng lực học sinh so sở hữu kế hoạch bài dạy hiện hành là:

Đáp án: xác định được bắc buộc cần đạt và phần tiêu về phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển thành cho học sinh

Câu 20: Phương án sắp xếp những bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển thành phẩm chất và năng lực học sinh là:

(1) Xác định chuỗi hoạt động học của KHBD và phần tiêu của hoạt động

(2) Xác định phần tiêu của kế hoạch bài dạy

(3) Xây dựng những hoạt động dạy học cụ thể

(4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

(5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu đánh giá

(6) Rà soát; chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Đáp án: (2) ➟ (1) ➟ (3) ➟ (4)

Câu 21: Những căn cứ nào dưới đây được dùng để xác định phần tiêu dạy học của chủ đề/bài học lúc xây dựng kế hoạch bài dạy?

Đáp án: Bắc buộc cần đạt của chủ đề/bài học

Đặc điểm, trình độ của học sinh.

Đặc điểm xây dựng nội dung tri thức, phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy học

Câu 22: Những mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong những tiêu chí phân tách kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn?

Mức 1Mức 2Mức 3

– Phần tiêu của từng hoạt động và siêu phẩm học tập mà học sinh nên hoàn thành trong từng hoạt động tập mà học sinh nên hoàn thành trong từng hoạt động đấy được mô tả rõ ràng.

– Nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của học sinh/nhóm học sinh nhằm hoàn thành siêu phẩm học tập đấy.

– Phần tiê4u và siêu phẩm học tập mà học sinh nên hoàn thành trong từng hoạt động học được mô tả rõ ràng.

– Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh được trình bày rõ ràng, cụ thể, biểu lộ được sự yêu thích sở hữu siêu phẩm học tập cần hoàn thành.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: Nghị luận về vai trò của đoàn viên và thanh niên (Dàn ý + 3 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 12

– Phần tiêu, phương thức động học và siêu phẩm học tập mà học sinh nên hoàn thành trong từng hoạt động được mô tả rõ ràng.

– Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh biểu lộ được sự yêu thích sở hữu siêu phẩm học tập và đối tượng học sinh.

Đáp án: Mức độ rõ ràng của phần tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và siêu phẩm cần đạt được của từng nhiệm vụ học tập.

Câu 23: Việc cần thiết nên xây dựng Khuôn kế hoạch giáo dục môn Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 là do (những) nguyên nhân nào sau đây?

Đáp án: Tính mở của chương trình

Chương trình môn học ko quy định chi tiết nội dung cụ thể và số tiết tương ứng.

Thực hành định hướng giáo dục STEM, dạy học tích hợp.

Câu 24: Bắc buộc cần đạt nào dưới đây KHÔNG PHẢI là bắc buộc cần đạt của chủ đề E: “Ứng dụng tin học” trong nội dung “Sơ đồ tư duy và phần mềm sơ đồ tư duy” thuộc lớp 6 cấp THCS”

Đáp án: Diễn tả được sơ lược khái niệm thuật toán, nêu được 1 vài thí dụ minh hoạ

Câu 25: Trong nội dung giáo dục cốt lõi LỚP 9 môn Tin học cấp THCS ko có chủ đề:

Đáp án: Xã hội tri thức

Mạng máy tính và Web

Câu 26: Phát biểu nào dưới đây là đúng lúc nói về khái niệm “kế hoạch bài dạy”?

Đáp án: KHBD là kịch bản lên lớp của GV sở hữu đối tượng HS và nội dung cụ thể trong 1 ko gian và thời kì nhất định; là 1 bản mô tả chi tiết phần tiêu, thiết bị và học liệu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học của 1 bài học nhằm giúp người học đáp ứng YCCĐ về năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình môn học..

Câu 27: Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi những hoạt động học tập gồm:

Đáp án: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu; hình thành tri thức new/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1; luyện tập; vận dụng

Câu 28: Những phát biểu nào dưới đây đúng lúc nói về việc xác định phần tiêu trong xây dựng kế hoạch bài dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018?

Đáp án: Căn cứ quan yếu nhất để viết phần tiêu là bắc buộc cần đạt của chủ đề/bài học.

Ko nên bài học nào cũng có thể hình thành trọn vẹn đa số những năng lực thành phần của năng lực chung.

Có thể căn cứ vào phương pháp tổ chức hoạt động để xác định phần tiêu năng lực chung.

Câu 29: Những tiêu chí thuộc về đánh giá Kế hoạch và tài liệu dạy học (theo công văn 5555/BGDĐT-GDTrH) là:

Đáp án: Mức độ yêu thích của chuỗi hoạt động học sở hữu phần tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được dùng.

Mức độ yêu thích của thiết bị dạy học và học liệu được dùng để tổ chức những

Mức độ rõ ràng của phần tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và siêu phẩm cần đạt được của từng nhiệm vụ học tập.

Câu 30: Trong việc xây dựng kế hoạch bài dạy, giáo viên cần thiết kế những hoạt động học tập theo hướng dùng những phương pháp dạy học hăng hái, tạo điều kiện cho học sinh được trải nghiệm, thực hành, tìm tòi, khám phá tri thức là sự biểu lộ của bắc buộc nào?

Đáp án: Bắc buộc về việc biểu lộ vai trò chủ đạo của giáo viên và tính hăng hái học tập của học sinh