Ngân hàng câu hỏi tập huấn Lớnán lớp 1 sách Cánh diều Đáp án 30 câu trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 1 môn Lớnán

A. Năng lực tư duy và lập luận toán học; Năng lực giải quyết vấn đề toán học.B. Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.C. Năng lực dùng phương tiện và công cụ học toán.D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 3: Đặc điểm cơ bản nhất của SGK Toán 1 Cánh Diều là gì?

A. Thiết kế theo định hướng tiếp cận nội dung.B. Thiết kế theo định hướng phát triển thành năng lực.C. Hình thức đẹp.D. Có tính phân hoá cao.

Câu 4: Từng bài học trong SGK Toán 1 Cánh Diều có những hoạt động cơ bản nào?

A. Luyện tập, Thực hành, Vận dụng, Khám phá.B. Khởi động, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng.C. Khởi động trải nghiệm; Phân tách, khám phá rút ra bài học; Thực hành, luyện tập; Vận dụng giải quyết vấn đề.D. Khởi động trải nghiệm; Phân tách, khám phá rút ra bài học; Thực hành, luyện tập; Mở rộng.

Câu 5: Từng bài học trong Sách giáo khoa Toán 1 bộ sách Cánh Diều thường khởi đầu từ hoạt động nào sau đây?

A. Trải nghiệm, khởi động.B. Phân tách, khám phá, rút ra bài học.C. Thực hành, luyện tập.D. Củng cố, vận dụng.

Câu 6: Phần lớn những bài học trong sách giáo khoa Toán 1 bộ sách Cánh Diều được mở đầu bằng

A. 1 bài toán.B. 1 câu chuyện.C. 1 tình trạng thực tế.D. 1 đoạn văn.

Câu 7: Hoạt động Khởi động trong SGK Toán 1 nhằm phần đích gì?

A. Tạo tâm thế hăng hái, khơi gợi suy nghĩ, hứng thú của HS để vào bài new​​​​​​​.B. Giúp HS khám phá tri thức new​​​​​​​.C. Giúp HS nhớ lại tri thức cũ.D. Giúp HS rèn kĩ năng.

Câu 8: Tiếp cận xác định Khuôn nội dung dạy học môn Toán lớp 1 trong Sách giáo khoa Toán Cánh Diều theo trình tự động nào?

A. Thứ 1. Tiếp cận bắc buộc cần đạt.Thứ 2. Tiếp cận phần tiêu giáo dục.Thứ cha. Tiếp cận nội dung dạy học.B. Thứ 1. Tiếp cận phần tiêu giáo dục.Thứ 2. Tiếp cận bắc buộc cần đạt.Thứ cha. Tiếp cận nội dung dạy học.C. Thứ 1. Tiếp cận bắc buộc cần đạt.Thứ 2. Tiếp cận nội dung dạy học.Thứ cha. Tiếp cận phần tiêu giáo dục.D. Thứ 1. Tiếp cận phần tiêu giáo dục.Thứ 2. Tiếp cận nội dung dạy học.Thứ cha. Tiếp cận bắc buộc cần đạt.

Xem Thêm  Lịch sử 7 Bài 9: Đất nước buổi đầu độc lập (939 - 967) Soạn Sử 7 trang 45 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

Câu 9: Thời lượng thực hành chương trình môn Toán lớp 1 trong Chương trình phổ thông 2018 là bao nhiêu tiết trong 1 5 học?

A. 105 tiếtB. 135 tiếtC. 140 tiếtD. 175 tiết

Câu 10: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 1?

A. Tia số.B. Số liền trước.C. Số liền sau.D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 11: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 1?

A. Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng.B. Hình chữ nhật.C. Đo độ dài.D. Xem đồng hồ.

Câu 12: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 1?

A. Bài toán có lời văn.B. Trình bày bài giải của bài toán có lời văn.C. Câu lời giải của bài toán có lời văn.D. Tóm tắt bài toán có lời văn.

Câu 13: Nội dung nào sau đây đã được bổ sung trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 1?

A. Hình chữ nhật.B. Hình vuông.C. Hình tròn.D. Hình tam giác.

Câu 14: Nội dung nào sau đây đã được bổ sung trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 1?

A. Khối trụ, khối cầu.B. Khối vuông, khối chữ nhật.C. Khối tam giác.D. Khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

Câu 15: Thời kì dành cho nguồn nội dung “Hoạt động thực hành và trải nghiệm” trong Chương trình môn Toán Lớp 1 chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

A. 25percentB. 15percentC. 10percentD. 5%

Câu 16: Sách giáo khoa Toán 1 Cánh Diều gồm bao nhiêu chủ đề?

A. 4B. 6C. 8D. 10

Câu 17: Tập 1 Sách giáo khoa Toán 1 Cánh Diều gồm những chủ đề nào?

A. Những số tới 10Các số tới 100Phép cùng, phép trừ trong phạm vi 10Phép cùng, phép trừ trong phạm vi 100.B. Những số tới 10Phép cùng, phép trừ trong phạm vi 100Các số trong phạm vi 100Phép cùng, phép trừ trong phạm vi 100.C. Những số trong phạm vi 100Phép cùng, phép trừ trong phạm vi 100.D. Những số tới 10Các số trong phạm vi 100Phép cùng, phép trừ trong phạm vi 100.

Câu 18: Sách giáo khoa Toán 1 Cánh Diều dạy phép cùng, phép trừ trong phạm vi 10 theo phương pháp tiếp cận nào?

Xem Thêm  Khoa học lớp 4 Bài 18: Chế độ ăn uống Giải Khoa học lớp 4 sách Cánh diều

A. Ra đời từng bảng cùng, từng bảng trừ và học thuộc lòng những bảng.B. Dùng đồ dùng học tập như que tính, ngón tay,… để tìm kết quả.C. Ra đời bảng cùng (trừ) trong phạm vi 6, phạm vi 10 rồi học thuộc lòng những bảng.D. Trang bị cho HS phương pháp tính.

Câu 19: Sách giáo khoa Toán 1 Cánh Diều dạy phép cùng dạng 14 + 3 theo phương pháp tiếp cận nào?

A. Tính nhẩm bằng phương pháp đếm tiếp.B. Tính nhẩm bằng phương pháp tách thành chục và đơn vị.C. Học thuộc từng phép tính.D. Tính viết theo cột dọc.

Câu 20: Sách giáo khoa Toán 1 Cánh Diều dạy phép trừ dạng 17 – 2 theo phương pháp tiếp cận nào?

A. Tính nhẩm bằng phương pháp đếm lùi.B. Tính nhẩm bằng phương pháp tách thành chục và đơn vị.C. Học thuộc từng phép tính.D. Tính viết theo cột dọc.

Câu 21: Sách giáo khoa Toán 1 Cánh Diều dạy so sánh những số trong phạm vi 100 theo phương pháp tiếp cận nào?

A. So sánh số chục có số chục, số đơn vị có số đơn vị.B. So sánh dựa vào việc đếm, dùng công cụ bảng 1 trăm.

Câu 22: Sách giáo khoa Toán 1 Cánh Diều dạy nội dung “Chục và đơn vị” tại thời điểm nào?

A. Trước lúc HS học những số trong phạm vi 20.B. Sau khoản thời gian HS học những số trong phạm vi 20.C. Trước lúc HS học những số trong phạm vi 100.D. Sau khoản thời gian HS học những số trong phạm vi 100.

Câu 23: Từng bài trong sách Toán 1 được biên soạn để dạy trong mấy tiết?

A. 1 tiết.B. 2 tiết.C. 3 tiết.D. Có thể 1 hoặc nhiều tiết.

Câu 24: Ý kiến của sách Toán 1 Cánh diều về việc học sinh học thuộc những bảng cùng, trừ trong phạm vi 10 như thế nào?

A. Buộc phải học thuộc lòng những bảng cùng, bảng trừ.B. Cuối học kì 1 nên thuộc những bảng cùng, bảng trừ.C. Cuối học 5 HS nên đạt được bắc buộc thuộc những bảng cùng, bảng trừ.D. HS được vận dụng bảng để thực hành phép cùng, phép trừ có nhớ mà ko nhất thiết nên học thuộc bảng.E. Cả A & B đều đúng.F. Cả C & D đều đúng.

Xem Thêm  Soạn bài Nhớ lại buổi đầu đi học (trang 18) Bài 2: Em đã lớn - Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều Tập 1

Câu 25: Học sinh cần đạt được bắc buộc gì lúc học hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật?

A. Xem, nhận dạng và nói đúng tên hình.B. Xem, nhận dạng và nhận biết đặc điểm của hình.C. Xem, nhận dạng và nhận biết những cạnh của hình.D. Xem, nhận dạng và vẽ hình.

Câu 26: Chương trình môn Toán cấp Tiểu học ko ghi nguồn tri thức Giải bài toán có lời văn, vậy nội dung Giải bài toán có lời văn có cần thiết nên dạy tại lớp 1 ko?

A. Ko cần thiết nên dạy giải toán.B. Dạy cũng được, ko dạy cũng được.C. Có dạy, tuy nhiên ko cần để ý.D. Tuy chương trình ko tách riêng nguồn tri thức Giải bài toán có lời văn nhưng Bài toán có lời văn thì vẫn có tại những nguồn tri thức có bắc buộc: Thực hành giải quyết vấn đề liên quan tới giải những bài toán.

Câu 27: Nên dùng thiết bị, học liệu trong quy trình tổ chức dạy học Toán 1 như thế nào?

A. Dùng càng nhiều càng phải chăng.B. Dùng đúng lúc, đúng chỗ.C. Ko nên dùng vì phức tạp, mất thời kì.D. Hạn chế dùng.

Câu 28: Lúc dạy về số và phép tính, học sinh sẽ dùng đồ dùng học tập nào?

A. Những khối lập phương như SGK.B. Dùng que tính.C. Dùng những vật thay thế thế: nắp chai, hòn sỏi,…D. Cả cha ý trên đều đúng.

Câu 29: Nên dùng SGV Toán 1 như thế nào?

A. Xây dựng kế hoạch bài học 1 phương pháp linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở những gợi ý của sách.B. Sách mang trong mình tính pháp lệnh, chỉ cần dạy học theo sách.C. Ko cần thiết nên dùng sách vì sẽ triệt tiêu sự sáng tạo của GV.D. Có thể dùng sách nhưng ko được thay thế đổi vùng vị trí những chủ đề/bài học.

Câu 30: Trong quy trình dạy học Toán 1, trường hợp xuất hiện những khó khăn thì GV nên giải quyết như thế nào?

A. Trao đổi ý kiến trong nhóm chuyên môn.B. Tham khảo ý kiến của những giáo viên nhiều kinh nghiệm.C. Tham khảo ý kiến của những tác giả viết SGK.D. Cả cha ý trên đều đúng.