Ngân hàng câu hỏi tập huấn Mĩ thuật lớp 6 sách Cánh diều Đáp án 15 câu trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 6 môn Mỹ thuật

Nhà băng câu hỏi tập huấn Mĩ thuật lớp 6 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm môn Mĩ thuật 6 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 new.

Bên cạnh ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án môn Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Khoa học tự động nhiên, cùng chỉ dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 new để tìm hiểu trước về những bộ sách new. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mĩ thuật 6 sách Cánh diều

Câu 1: Nội dung định hướng chủ đề của Mĩ thuật 6:

A. Nghệ thuật Tiền sử và Cổ đại Việt Nam, thế giới.B. Nghệ thuật trung đạiC. Nghệ thuật hiện đạiD. Nghệ thuật đương đại

Câu 2: Đề nghị cần đạt của năng lực xem và nhận thức thẩm mĩ thuộc nội dung Mĩ thuật ứng dụng lớp 6 là:

A. Xác định được phần đích dùng của siêu phẩm. Chỉ ra được những bước cơ bản trong thực hành, sáng tạo siêu phẩm.B. Nhận xét, đánh giá được siêu phẩm cá nhân, siêu phẩm nhóm học tập.C. Sáng tạo từ những đồ vật, vật liệu sẵn có thành siêu phẩm new.D. Phân tách được vẻ đẹp của tác phẩm Mĩ thuật.

Câu 3: “Biết vận dụng giá trị thẩm mĩ của di sản văn hoá nghệ thuật vào thực hành sáng tạo. Vận dụng được nguyên lí cân bằng, tương phản và 1 số khía cạnh tạo hình vào thực hành? sáng tạo” là bắc buộc cần đạt của năng lực nào trong môn Mĩ thuật 6?

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: Phân tích cách xưng hô "Ta - mình" trong bài Việt Bắc Dàn ý & 6 bài văn mẫu lớp 12

A. Nhận thức thẩm mĩB. Xem thẩm mĩC. Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩD. Phân tách và đánh giá thẩm mĩ

Câu 4: Có bao nhiêu nguồn nội dung giáo dục Mĩ thuật lớp 6?

A. 7B. 6C. 5D. 4

Câu 5: Có bao nhiêu chủ đề học tập, bài học trong sách Mĩ thuật 6 Cánh Diều?

A. 6 chủ đề, 17 bàiB. 5 chủ đề. 15 bàiC. 5 chủ đề, 17 bàiD. 6 chủ đề, 16 bài

Câu 6: Chọn 2 nội dung về nghĩa của những chủ đề dạy học trong sách Mĩ Thuật 6 Cánh Diều?

A. Vươn lên là năng lực học sinh đồng thời cùng giáo dục phẩm chấtB. Chú trọng vươn lên là năng lực học sinhC. Tạo thời cơ cho giáo viên vươn lên là ý tưởng dạy họcD. Đảm bảo phân chia vấn đề trong giáo dụcE. Cả A & C đều đúngF. Cả B & D đều đúng

Câu 7: Cấu trúc của 1 bài học trong sách mĩ thuật 6 Cánh Diều gồm bao nhiêu đề phần lớn?

A. 4 đề mụcB. 5 đề mụcC. 3 đề mụcD. 6 đề phần

Câu 8: Phần sáng tạo trong sách Mĩ thuật 6 Cánh Diều gồm có:

A. Tìm ý tưởng, thực hành, gợi ý, luyện tậpB. Sáng tạo, luyện tậpC. Chỉ dẫn thực hành, luyện tậpD. Sáng tạo, vận dụng

Câu 9: Sách Mĩ thuật 6 Cánh Diều có 4 nội dung được thiết kế trên nền màu sắc để hợp tác sở hữu những đề phần của từng bài. Mối hợp tác đề phần ấy theo trình tự động nào sau đây?

Xem Thêm  High sport bóng rổ hay nhất trên điện thoại

A. Khám phá – Em có biết; Sáng tạo – Tìm ý tưởng; Thực hành – Gợi ý; Luyện tập – Nhắc nhở.B. Khám phá – Em có biết; Thực hành – Tìm ý tưởng; Sáng tạo – Gợi ý; Luyện tập – Nhắc nhở.C. Khám phá – Em có biết; Sáng tạo – Tìm ý tưởng; Thực hành – Nhắc nhở; Luyện tập – Gợi ý.

Câu 10: Lựa chọn phương án đúng nhất: Đánh giá phẩm chất của học sinh trong giáo dục Mĩ thuật

A. Chủ yếu bằng định tính, thông qua xem, ghi chép, nhận xét bằng lời về thái độ, tình cảm, hành vi ứng xử của học sinh lúc tham dự những hoạt động mĩ thuật.B. Chủ yếu bằng định lượng, thông qua hệ thống những những bài tập Mĩ thuật.C. Chủ yếu bằng định lượng, dùng phương pháp đánh giá qua siêu phẩm học tập, vấn đáp.

Câu 11: Đâu là bắc buộc cần đạt của năng lực phân tách và đánh giá thẩm mĩ lớp 6?

A. Biết ứng dụng siêu phẩm vào thực tế cuộc sống.B. Nhận xét, đánh giá được siêu phẩm cá nhân, nhóm.C. Biết đặt câu hỏi, trả lời và trao đổi về tác giả, tác phẩm.D. Nêu được những bước thực hành, sáng tạoE. Cả A & D đều đúngF. Cả B & C đều đúng

Câu 12: Phần Ứng dụng trong từng bài học của sách Mĩ thuật 6 Cánh Diều nhằm phần tiêu:

A. Gợi ý học sinh ứng dụng tri thức và siêu phẩm mĩ thuật vào cuộc sống.B. Gợi ý học sinh ứng dụng kĩ năng của bài học vào cuộc sống.C. Gợi ý học sinh thuyết trình nêu ý kiến cá nhân, đánh giá siêu phẩm Mĩ thuật.D. Gợi ý học sinh sáng tạo siêu phẩm Mĩ thuật.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 9: Nghị luận về ý kiến Từng ngày chọn 1 niềm vui 2 Dàn ý & 6 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

Câu 13: Đâu ko nên là những động từ mô tả mức độ Biết trong dạy học Mĩ thuật

A. Nhận biết được (khía cạnh tạo hình, nguyên lí tạo hình, đặc điểm,…)B. Đọc được tên (màu sắc sắc, tác giả, siêu phẩm, tác phẩm, trường phái,…)C. Liệt kê được (đồ dùng, công cụ, vật liệu, ngành nghề,…)D. Tạo được (siêu phẩm, sự hài hòa, hòa sắc,…)

Câu 14: Chọn những đáp án toàn bộ nhất về phần tiêu giáo dục Mĩ thuật phổ thông:

A. Vươn lên là năng lực mĩ thuật cho học sinh.B. Vươn lên là năng khiếu chuyên biệt cho toàn bộ học sinh.C. Nhằm vươn lên là và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu mĩ thuật.D. Đáp ứng phần tiêu giáo dục toàn diện, cân bằng mọi năng lực học sinh.E. Cả A & D đều đúngF. Cả B & C đều đúng

Câu 15: Phương án nào đảm bảo đề đánh giá của môn mĩ thuật có thể đánh giá đúng và đủ cha nhóm năng lực mĩ thuật (Xem và nhận thức thẩm mĩ, Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ, Phân tách và đánh giá thẩm mĩ)?

A. Hài hòa tự động luận hoặc trắc nghiệm sở hữu thực hành.B. Chỉ cần thực hành sáng tạo siêu phẩm.C. Hài hòa tự động luận, trắc nghiệm và thực hành.D. Dạy học khám phá.