Ngân hàng câu hỏi tập huấn Mĩ thuật lớp 6 sách Kết nối tri thức có cuộc sống Đáp án 10 câu trắc nghiệm Mĩ thuật 6

Nhà băng câu hỏi tập huấn Mĩ thuật lớp 6 sách Kết nối tri thức có cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm môn Mỹ thuật 6 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 new.

Bên cạnh ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án môn Toán, Ngữ văn, cùng chỉ dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 new để tìm hiểu trước về những bộ sách new. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mĩ thuật 6 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

Câu 1: Lĩnh vực mĩ thuật tạo hình trong sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức có cuộc sống đề cập tới những thể loại nào?

a. Lí luận và lịch sử mĩ thuật

b. Hội họa

c. Đồ họa (tranh in)

d. Điêu khắc

e. Cả 4 phương án a, b, c, d

Câu 2: Phần lịch sử mĩ thuật trong sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức có cuộc sống đề cập tới thời kì nào?

a. Tiền sử

b. Cổ đại

c. Trung đại

d. Tiền sử và cổ đại

Câu 3: Từng bài trong sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức có cuộc sống được biên soạn dạy trong mấy tiết?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Câu 4: Lĩnh vực mĩ thuật ứng dụng trong sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức có cuộc sống đề cập tới những thể loại nào?

Xem Thêm  Lớnán 7 Bài 2: Đa thức 1 biến - Nghiệm của đa thức 1 biến Giải Lớnán lớp 7 trang 52, 53 - Tập 2 sách Cánh diều

a. Thiết kế công nghiệp

b. Thiết kế đồ họa

c. Thiết kế thời trang

d. 3 phương án a, b, c

Câu 5: Nội dung lịch sử mĩ thuật tại bài nào trong sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức có cuộc sống?

a. Bài 4, 5

b. Bài 6, 7

c. Bài 1, 8

d. Bài 4, 8

Câu 6: Điểm new trong thực hành sáng tạo siêu phẩm mĩ thuật tại sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức có cuộc sống là gì?

a. dạng bài 2D

b. dạng bài 3D

c. Phương án a và b

Câu 7: Kĩ thuật thực hành in tranh in độc bản xuất hiện tại bài nào trong sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức có cuộc sống?

a. 3

b. 2

c. 10

d. 14

Câu 8: Phương pháp dạy học sách Mĩ thuật 6 – bộ sách Kết nối tri thức có cuộc sống như thế nào?

a. Phương pháp dạy học theo phân môn

b. Phương pháp dạy học theo chủ đề

c. Phương pháp dạy học tích hợp

d. Vận dụng linh hoạt những phương pháp dạy học

Câu 9: Đánh giá môn Mĩ thuật từ 5 học 2021 – 2022 theo Thông tư nào?

a. Thông tư 26

b. Thông tư 58

c. Thông tư 30

d. Thông tư 26, 58

Câu 10: Đánh giá môn Mĩ thuật theo những mức độ nào?

a. Đạt đề nghị và chưa đạt đề nghị

b. Phải chăng – Khá – Trung bình – Yếu

Xem Thêm  Nguyên tắc bầu cử Đại hội Liên đội 5 2023 - 2024 Thể lệ bầu BCH Liên đội

c. Chuyên nghiệp – Khá – Trung bình – Yếu – Kém

d. Hoàn thành phải chăng – Hoàn thành – Chưa hoàn thành