Phiếu đăng okayý dự tuyển viên chức Cách viết phiếu đăng okayý dự tuyển viên chức

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức new nhất theo quy định hiện nay được thực hành theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính Phủ.

Lúc đăng ký dự tuyển viên chức, cá nhân đăng ký nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày đề cập từ ngày thông tin tuyển dụng. Vậy những ai có đủ điều kiện đăng ký thi viên chức thì tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức new nhất tại đây nhé.

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Phương pháp ghi phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

(1) Ghi đúng vùng vị trí việc làm cho đăng ký dự tuyển theo Danh phần vùng vị trí việc làm cho, số lượng người làm cho việc cần tuyển dụng bổ sung vào những đơn vị thuộc Bệnh viện Ok 5 2019 (được đăng tải trên trang thông tin điện tử Bệnh viện Ok).

(2) Tên khoa/phòng/trung tâm/phòng ban/… Thí dụ – Bệnh viện Ok.

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam/ Nữ.

(4) Theo kết luận của Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị dùng theo qui định.

(5) Viên chức hoặc lao động hợp đồng (làm cho công việc chuyên môn gì?) hoặc chưa có việc làm cho.

Xem Thêm  Tiếng Anh 8 Overview 2: Language Soạn Anh 8 Kết nối tri thức trang 70

(6) Hệ 12/12 hoặc hệ 10/10.

(7) Khai theo văn bằng chuyên môn ưu thích có vùng vị trí dự tuyển.

(8) Loại hình tập huấn của văn bằng chuyên môn tại phần (7): Chính quy/Tại chức/Liên thông/Từ xa,..

(9), (10), (12), (16): Khai toàn bộ thông tin theo bắc buộc văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.

(11) Có văn bằng ghi: Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. Trường hợp là Sau đại học ghi rõ: Thạc sĩ, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Tiến sỹ,..); Có chứng chỉ ghi: A1/A2/B1/B2/TOEIC/TOEFT/IELTS,… (đối có những chứng chỉ TOEIC/TOEFT/IELTS, ….: ghi rõ tổng điểm đạt được).

(13): Ghi rõ chuyên ngành tập huấn (theo bảng điểm).

(14): Ghi rõ ngành tập huấn (theo bằng phải chăng nghiệp).

(15) Ghi rõ: Chính quy/Tại chức/Liên thông/Từ xa,…Trường hợp là Chứng chỉ ghi: Bồi dưỡng;

(17), (18): Thí sinh để trống phần này.

(19) Ghi rõ đối tượng thuộc diện ưu tiên (trường hợp có):

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cùng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm cho công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động phương pháp mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 5 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cùng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Xem Thêm  Avatar Star On-line: Chỉ dẫn nâng cao điểm kỹ năng class Bác Học Điên

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ chuyên dụng cho có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham dự phát triển thành nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cùng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Quy định về tuyển dụng và nộp phiếu đăng ký

Căn cứ theo Điều 14, Nghị định 115 5 2020 của Chính phủ: Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền có nhu cầu tuyển dụng cần đăng thông tin tuyển dụng công khai ít nhất 01 lần trên 1 trong những phương tiện thông tin đại chúng.

Thông tin tuyển dụng bao gồm những nội dung:

  • Số lượng người làm cho việc cần tuyển ứng có từng vùng vị trí việc làm cho
  • Số lượng vùng vị trí việc làm cho thực hành việc thi tuyển, xét tuyển
  • Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
  • Thời hạn, liên hệ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân, phòng ban được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
  • Hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển; thời kì và địa điểm thi tuyển, xét tuyển

Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu trên) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Xem Thêm  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân trang 28 Luyện từ và câu lớp 5 Tuần 21 - Tiếng Việt Lớp 5 tập 2

Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

30 ngày đề cập từ ngày thông tin tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.