Phiếu đánh giá sách giáo khoa lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo Đánh giá SGK lớp 11 5 2023 – 2024 theo các tiêu chí

Phiếu đánh giá sách giáo khoa Địa lí 11 Chân trời sáng tạo 5 2023 – 2024. Qua đấy, giúp thầy cô đưa ra những nhận xét, đánh giá bộ sách giáo khoa new theo từng tiêu chí.

Sở hữu những đánh giá SGK lớp 11 Chân trời sáng tạo, sẽ góp phần đưa ra những ý kiến để cải thiện bộ sách trước lúc đưa vào giảng dạy. Bên cạnh ra, thầy cô có thể tham khảo thêm Phiếu đánh giá sách giáo khoa 11 bộ KNTT, Cánh diều. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Phiếu đánh giá sách Địa lí 11 Chân trời sáng tạo

TRƯỜNG THPT………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự động do – Vui vẽ

PHIẾU NHẬN XÉT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 (Theo Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa do UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 29/3/2021)

Tên sách: ĐỊA LÍ; Lê Kim Hồng (Tổng Chủ biên), Mai Phú Thanh – Hoàng Trọng Tuân (Chủ biên)

Tên bộ sách: Chân trời sáng tạo; Nhà xuất bản: GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ và tên thành viên Hội đồng:…….; Đơn vị công tác: TRƯỜNG THPT………………..

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

THANG ĐÁNH GIÁ

MINH CHỨNG CHI TIẾT

Ko thích hợp

Tương đối thích hợp

Ưu thích

Siêu thích hợp

I. Ưu thích sở hữu đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương

1. Nội dung sách giáo khoa biểu hiện đúng và toàn bộ nội dung của chương trình môn học hoặc hoạt động giáo dục; đảm bảo tính cơ bản, khoa học, thiết thực, thích hợp sở hữu thực tiễn; đảm bảo tính kế thừa, tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để thích hợp sở hữu khả năng học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh; có thể triển khai phải chăng nhất sở hữu điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện dạy học khác của cơ sở giáo dục phổ thông.

X

Nội dung sách giáo khoa biểu hiện đúng và toàn bộ nội dung của chương trình môn học hoặc hoạt động giáo dục; đảm bảo tính cơ bản, khoa học, thiết thực, thích hợp sở hữu thực tiễn; đảm bảo tính kế thừa, tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để thích hợp sở hữu khả năng học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh,

Xem Thêm  Ngôi trường xác sống: Mọi điều bạn cần biết

2. Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở, thuận tiện lúc tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung, điều chỉnh, tích hợp những nội dung và tổ chức những hoạt động dạy học, giáo dục đặc thù, sát sở hữu thực tế địa phương.

X

Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở, thuận tiện lúc tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung, điều chỉnh, tích hợp những nội dung và tổ chức những hoạt động dạy học, giáo dục đặc thù, sát sở hữu thực tế địa phương.

3. Ngôn ngữ dùng chuẩn tiếng Việt và bí quyết thức biểu hiện thích hợp, sắp gũi sở hữu văn hóa, lịch sử, địa lý của tỉnh. Giảm thiểu dùng ngôn ngữ địa phương nhiều vùng miền khác gây khó hiểu đối sở hữu học sinh.

X

Ngôn ngữ dùng chuẩn tiếng Việt và bí quyết thức biểu hiện thích hợp, sắp gũi sở hữu văn hóa, lịch sử, địa lý của tỉnh. Giảm thiểu dùng ngôn ngữ địa phương nhiều vùng miền khác gây khó hiểu đối sở hữu học sinh.

4. Chất lượng sách giáo khoa phải chăng (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ, đóng gáy sách đảm bảo,…); giá thành hợp lý.

X

4. Chất lượng sách giáo khoa phải chăng (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ, đóng gáy sách đảm bảo,…); giá thành hợp lý.

II. Ưu thích sở hữu điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

1. Ưu thích sở hữu việc học của học sinh

1.1. Hình thức sách giáo khoa được trình bày cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, biểu hiện chính xác nội dung cần trình bày, thích hợp sở hữu lứa tuổi của học sinh.

X

Hình thức sách giáo khoa được trình bày cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, biểu hiện chính xác nội dung cần trình bày, thích hợp sở hữu lứa tuổi của học sinh.

1.2. Tranh, ảnh, bảng biểu, đồ thị, bản đồ, hình vẽ trong sách giáo khoa rõ ràng, chính xác, cập nhật, có tính thẩm mỹ, thích hợp sở hữu nội dung bài học, lứa tuổi học sinh.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 10: Phân tích truyện Thần Trụ trời (Dàn ý + 2 mẫu) Những bài văn hay lớp 10

X

Tranh, ảnh, bảng biểu, đồ thị, bản đồ, hình vẽ trong sách giáo khoa rõ ràng, chính xác, cập nhật, có tính thẩm mỹ, thích hợp sở hữu nội dung bài học, lứa tuổi học sinh.

1.3. Những bài học trong sách giáo khoa biểu hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng bắc buộc cần đạt về phẩm chất, năng lực học sinh và bắc buộc về đánh giá kết quả giáo dục được quy định trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục, làm cho cơ sở việc đánh giá chính xác kết quả giáo dục; tạo thời cơ và khuyến khích học sinh hăng hái, chủ động, sáng tạo trong học tập, phát huy tiềm năng của từng học sinh.

X

Những bài học trong sách giáo khoa biểu hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng bắc buộc cần đạt về phẩm chất, năng lực học sinh và bắc buộc về đánh giá kết quả giáo dục được quy định trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục, làm cho cơ sở việc đánh giá chính xác kết quả giáo dục; tạo thời cơ và khuyến khích học sinh hăng hái, chủ động, sáng tạo trong học tập, phát huy tiềm năng của từng học sinh.

2. Ưu thích sở hữu điều kiện tổ chức hoạt động dạy của giáo viên

2.1. Những bài học trong sách giáo khoa tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng sáng tạo những hình thức và phương pháp tổ chức dạy học, đánh giá kết quả.

X

Những bài học trong sách giáo khoa tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng sáng tạo những hình thức và phương pháp tổ chức dạy học, đánh giá kết quả.

2.2. Nội dung trong sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, tiên tiến, thiết thực, được thiết kế, trình bày hợp lý, giáo viên có thể linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học hăng hái theo định hướng vươn lên là năng lực, phẩm chất học sinh.

X

Nội dung trong sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, tiên tiến, thiết thực, được thiết kế, trình bày hợp lý, giáo viên có thể linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học hăng hái theo định hướng vươn lên là năng lực, phẩm chất học sinh.

Xem Thêm  Truyện ngắn 2 đứa trẻ In trong tập Nắng trong vườn (1938) - Tác giả: Thạch Lam

2.3. Cấu trúc sách giáo khoa cần tạo điều kiện để cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên tự động chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hành kế hoạch giáo dục; thích hợp năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tại địa phương.

X

Cấu trúc sách giáo khoa cần tạo điều kiện để cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên tự động chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hành kế hoạch giáo dục; thích hợp năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tại địa phương.

3. Những chi tiết đi kèm sở hữu sách giáo khoa cần đảm bảo nâng cao chất lượng dạy và học

3.1. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác và dùng, thích hợp sở hữu điều kiện của cơ sở giáo dục phổ thông.

X

Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác và dùng, thích hợp sở hữu điều kiện của cơ sở giáo dục phổ thông.

3.2. Phương pháp tập huấn, tương trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong việc tiếp cận, nắm bắt toàn bộ thông tin của sách giáo khoa đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông, bí quyết dùng sách giáo khoa hiệu quả, đảm bảo chất lượng.

X

Phương pháp tập huấn, tương trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong việc tiếp cận, nắm bắt toàn bộ thông tin của sách giáo khoa đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông.

3.3. Danh phần thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa thích hợp, có chất lượng, dễ dùng, giá thành hợp lý.

X

Danh phần thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa thích hợp, có chất lượng, dễ dùng, giá thành hợp lý.

3.4. Khả năng cung ứng, phát hành sách giáo khoa toàn bộ, kịp thời.

X

Khả năng cung ứng, phát hành sách giáo khoa toàn bộ, kịp thời.

TỔNG HỢP

0

0

14

…………………………, ngày……tháng…..5 2023

(Ký, ghi rõ họ tên)