Phụ lục Nghị định 15/2021/NĐ-CP Trọn bộ biểu mẫu đi okèm Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Ngày 03/03/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2021/NĐ-CP chỉ dẫn 1 số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo ấy ban hành kèm theo Nghị định là Trọn bộ biểu mẫu new về quản lý dự án đầu tư xây dựng bao gồm 10 phụ lục đi kèm. Quy định chi tiết về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: lập, thẩm định, phê thông qua dự án, thiết kế xây dựng; khảo sát xây dựng; cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự động xây dựng; xây dựng công trình đặc thù và thực hành dự án đầu tư xây dựng tại nước bên cạnh; quản lý năng lực hoạt động xây dựng; hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Vậy sau đây là trọn bộ phụ lục Nghị định 15/2021/NĐ-CP, mời người mua cùng theo dõi tại đây.

Phụ lục 1: Mẫu tờ trình và những văn bản trong thẩm định báo cáo

MẪU TỜ TRÌNH VÀ CÁC VĂN BẢN TRONG QUY TRÌNH THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ(Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 5 2021 của Chính phủ)

Mẫu số 01Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựngMẫu số 02Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựngMẫu số 03Quyết định phê thông qua dự ánMẫu số 04Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sởMẫu số 05Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựngMẫu số 06Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sởMẫu số 07Quyết định phê thông qua thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sởMẫu số 08Mẫu dấu thẩm định, thẩm tra, phê thông qua thiết kế xây dựng

Phụ lục 2: Mẫu văn bản trong quy trình cấp giấy phép xây dựng

MẪU CÁC VĂN BẢN TRONG QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG(Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 5 2021 của Chính phủ)

Mẫu số 01Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Dùng cho công trình: Ko theo tuyến/Theo tuyến trong tỉnh thành/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Nhà tại riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình ko theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong tỉnh thành/Dự án/Di dời công trình)Mẫu số 02Đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn/cấp lại giấy phép xây dựng (Dùng cho: Công trình/Nhà tại riêng lẻ)Mẫu số 03Giấy phép xây dựng (Dùng cho công trình ko theo tuyến)Mẫu số 04Giấy phép xây dựng (Dùng cho công trình ngầm)Mẫu số 05Giấy phép xây dựng (Dùng cho công trình theo tuyến)Mẫu số 06Giấy phép xây dựng (Dùng cấp theo giai đoạn của công trình ko theo tuyến)Mẫu số 07Giấy phép xây dựng (Dùng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến)Mẫu số 08Giấy phép xây dựng (Dùng cấp cho dự án)Mẫu số 09Giấy phép xây dựng (Dùng cho nhà tại riêng lẻ)Mẫu số 10Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trìnhMẫu số 11Giấy phép di dời công trìnhMẫu số 12Giấy phép xây dựng có thời hạn (Dùng cho công trình, nhà tại riêng lẻ)Mẫu số 13Mẫu dấu của cơ quan thực hành cấp giấy phép xây dựng

Phụ lục 3: Quy trình cấp giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước bên cạnh

QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI(Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 5 2021 của Chính phủ)

Mẫu số 01Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối sở hữu nhà thầu là tổ chức)Mẫu số 02Báo cáo những công việc/dự án đã thực hành trong 3 5 sắp nhấtMẫu số 03Giấy ủy quyềnMẫu số 04Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối sở hữu nhà thầu là cá nhân)Mẫu số 05Quyết định cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoàiMẫu số 06Quyết định cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhânMẫu số 07Quyết định điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoàiMẫu số 08Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựngMẫu số 09Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước bên cạnh (Định kỳ và lúc hoàn thành công trình)Mẫu số 10Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước bên cạnh

Phụ lục 4: Văn bản trong quy trình cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

MẪU CÁC VĂN BẢN TRONG QUY TRÌNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG(Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 5 2021 của Chính phủ)

Mẫu số 01Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngMẫu số 02Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngMẫu số 03Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngMẫu số 04Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựngMẫu số 05Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn và xác định hạng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngMẫu số 06Mẫu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngMẫu số 07Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Phụ lục 5: Văn bản trong quy trình công nhận cấp chứng chỉ hành nghề

MẪU CÁC VĂN BẢN TRONG QUY TRÌNH CÔNG NHẬN TỔ CHỨC XÃ HỘI – NGHỀ NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG(Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 5 2021 của Chính phủ)

Mẫu số 01

Đơn đề nghị công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mẫu số 02

Đơn đề nghị công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Phụ lục 6: Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG(Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 5 2021 của Chính phủ)

STTLĩnh vực hoạt động xây dựngPhạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghềGhi chúHạng IHạng IIHạng III1Khảo sát xây dng, bao gồm:1.1Khảo sát địa hìnhĐược khiến chủ nhiệm khảo sát xây dựng hầu hết những nhóm dự án, những cấp công trình cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.Được khiến chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm B, công trình cấp II trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.Được khiến chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm C, dự án có đề nghị lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, công trình cấp III trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.1.2Khảo sát địa chất công trình2Lập thiết kế quy hoạch xây dựngĐược khiến chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng lĩnh vực chuyên môn của hầu hết những đồ án quy hoạch xây dựng.Được khiến chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng lĩnh vực chuyên môn của hầu hết những đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê thông qua của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.Được khiến chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng lĩnh vực chuyên môn những đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê thông qua của Ủy ban nhân dân cấp huyện.3Thiết kế xây dựng, bao gồm:3.1Thiết kế kết cấu công trìnhĐược khiến chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, tham tra thiết kế những kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, si lô, tuyến ống/cống, tuyến cáp treo tải người và những dạng kết cấu khác của hầu hết những cấp công trìnhĐược chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế những kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, si lô, tuyến cáp treo tải người và những dạng kết cấu khác của công trình từ cấp II trở xuốngĐược chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế những kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, si lô, tuyến cáp treo tải người và những dạng kết cấu khác của công trình từ cấp III trở xuống3.2Thiết kế cơ – điện công trìnhĐược khiến chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn cơ – điện của hầu hết những cấp công trìnhĐược khiến chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn cơ – điện của công trình từ cấp II trở xuốngĐược khiến chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn cơ – điện của công trình cấp III, cấp IV3.3Thiết kế cấp – thoát nước công trìnhĐược khiến chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn cấp – thoát nước của hầu hết những cấp công trìnhĐược khiến chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn cấp – thoát nước của công trình từ cấp II trở xuốngĐược khiến chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn cấp – thoát nước của công trình cấp III, cấp IV3.4Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏĐược khiến chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế hầu hết những cấp công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghềĐược khiến chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế những công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề từ cấp II trở xuốngĐược khiến chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế những công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề từ cấp III trở xuống3.5Thiết kế xây dựng công trình giao thông, gồm:3.5.1. Đường bộ3.5.2. Đường sắt3.5.3. Cầu-Hầm3.5.4. Đường thủy nội địa – Hàng hải3.6Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, gồm:3.6.1. Cấp nước – Thoát nước3.6.2. Xử lý chất thải rắnĐược khiến chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế hầu hết những cấp công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghềĐược khiến chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế những công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề từ cấp II trở xuốngĐược khiến chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế những công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề từ cấp III trở xuống3.7Thiết kế xây dựng công trình dùng cho nông nghiệp và vươn lên là nông thôn (thủy lợi, đê điều)Được khiến chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế hầu hết những cấp công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghềĐược khiến chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế những công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề từ cấp II trở xuốngĐược khiến chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế những công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề từ cấp III trở xuống4Giám sát thi công xây dựng, bao gồm:4.1Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtĐược khiến giám sát trưởng những công trình thuộc lĩnh, vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được khiến giám sát viên thi công xây dựng hầu hết những cấp công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghềĐược khiến giám sát trưởng những công trình từ cấp II trở xuống thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được khiến giám sát viên thi công xây dựng hầu hết những cấp công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghềĐược khiến giám sát trưởng những công trình từ cấp III trở xuống thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được khiến giám sát viên thi công xây dựng hầu hết những cấp công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề4.2Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông4.3Giám sát công tác xây dựng công trình dùng cho nông nghiệp và vươn lên là nông thôn (thủy lợi, đê điều)4.4Giám sát công tác lắp ráp đặt thiết bị vào công trìnhĐược khiến giám sát trưởng, giám sát viên lắp ráp đặt thiết bị vào công trình của hầu hết những cấp công trìnhĐược giám sát trưởng lắp ráp đặt thiết bị vào công trình của những công trình từ cấp II trở xuống, giám sát viên lắp ráp đặt thiết bị vào công trình của hầu hết những cấp công trìnhĐược giám sát trưởng lắp ráp đặt thiết bị vào công trình của những công trình từ cấp III trở xuống, giám sát viên lắp ráp đặt thiết bị vào công trình của hầu hết những cấp công trình5Định giá xây dựngĐược chủ trì thực hành quản lý chi phí tổn đầu tư xây dựng ko phân biệt loại, nhóm dự án và loại, cấp công trình xây dựngĐược chủ trì thực hành quản lý chi phí tổn đầu tư xây dựng những loại dự án từ nhóm B trở xuống và những loại công trình từ cấp II trở xuốngĐược chủ trì thực hành quản lý chi phí tổn đầu tư xây dựng những loại dự án nhóm C, dự án có đề nghị lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và những loại công trình từ cấp III trở xuống6Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, bao gm:6.1Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtĐược khiến giám đốc quản lý dự án hầu hết những nhóm dự án thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghềĐược khiến giám đốc quản lý dự án nhóm B, nhóm C thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghềĐược khiến giám đốc quản lý dự án nhóm C và dự án chỉ đề nghị lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề6.2Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông6.3Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dùng cho nông nghiệp và vươn lên là nông thôn (thủy lợi, đê điều)

Xem Thêm  Cảm thụ văn học lớp 4 và 5 Tài liệu bồi dưỡng học sinh chuyên nghiệp môn tiếng Việt

Phụ lục 7: Phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG(Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 5 2021 của Chính phủ)

STTLĩnh vực hoạt động xây dựngPhạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ năng lựcGhi chúHạng IHạng IIHạng III1Khảo sát xây dựng, bao gồm:1.1Khảo sát địa hìnhĐược thực hành khảo sát xây dựng cùng lĩnh vực hầu hết những dự án và cấp công trìnhĐược thực hành khảo sát xây dựng cùng lĩnh vực của dự án tới nhóm B, công trình tới cấp IIĐược thực hành khảo sát xây dựng cùng lĩnh vực của dự án nhóm C, dự án có đề nghị lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, công trình tới cấp III1.2Khảo sát địa chất công trình2Lập thiết kế quy hoạch xây dựngĐược lập hầu hết những loại đồ án quy hoạch xây dựngĐược lập những đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê thông qua của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyệnĐược lập những đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê thông qua của Ủy ban nhân dân cấp huyện phê thông qua trừ những đồ án quan yếu thuộc diện đồ án nên xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng theo quy định pháp luật3Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, bao gồm:3.1Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụngĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hầu hết những cấp của công trình: dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (trừ cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn) và công trình khác có kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, si lô, tuyến ống/cốngĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình từ cấp II trở xuống của công trình: dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (trừ cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn) và công trình khác có kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, si lô, tuyến ống/cốngĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình từ cấp II trở xuống của công trình: dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (trừ cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn) và công trình khác có kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, si lô, tuyến ống/cốngTrường hợp tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực sở hữu 1 hoặc 1 số bộ môn của thiết kế xây dựng thì phạm vi thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng ứng dụng đối sở hữu bộ môn ấy tương ứng sở hữu từng hạng chứng chỉ.3.2Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình nhà công nghiệpĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hầu hết những cấp của công trình công nghiệp có kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, si lô và những dạng kết cấu khácĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp có kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, si lô và những dạng kết cấu khác từ cấp II trở xuốngĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp có kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, si lô và những dạng kết cấu khác từ cấp III trở xuống3.3Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sảnĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hầu hết những cấp của công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sảnĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản từ cấp II trở xuốngĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản từ cấp III trở xuống3.4Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp dầu khíĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng hầu hết những cấp công trình cùng loạiĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng những công trình cùng loại từ cấp II trở xuốngĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng những công trình cùng loại từ cấp III trở xuống3.5Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp năng lượng, gồm:3.5.1. Nhiệt điện, điện địa nhiệt3.5.2. Điện hạt nhân3.5.3. Thủy điện3.5.4. Điện gió, điện mặt trời, điện thủy triều3.5.5. Điện sinh khối, điện rác, điện khí biogas3.5.6. Đường dây và trạm biến áp3.6Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông, gồm:3.6.1. Đường bộ3.6.2. Đường sắt3.6.3. Cầu – hầm3.6.4. Đường thủy nội địa, hàng hải3.7Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dùng cho nông nghiệp và vươn lên là nông thôn (thủy lợi, đê điều)Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hầu hết những cấp của công trình thủy lợi, đê điều và công trình có kết cấu dạng đập, tường chắn, kèĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều và công trình có kết cấu dạng đập, tường chắn, kè từ cấp II trở xuốngĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều và công trình có kết cấu dạng đập, tường chắn, kè từ cấp III trở xuống3.8Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật:3.8.1. Cấp nước, thoát nước3.8.2. Xử lý chất thảiĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng hầu hết những cấp công trình cùng loạiĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng những công trình cùng loại từ cấp II trở xuốngĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng những công trình cùng loại từ cấp III trở xuống3.9Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt (cọc; gia cố, xử lý nền móng, kết cấu công trình; kết cấu ứng suất trước; kết cấu bao che, mặt dựng công trình;…)Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt hầu hết những cấp công trìnhĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt của công trình từ cấp II trở xuốngĐược thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt của công trình từ cấp III trở xuống4Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, bao gồm;4.1Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp – hạ tầng kỹ thuậtĐược quản lý dự án hầu hết những nhóm dự án cùng loạiĐược quản lý dự án những dự án cùng loại từ nhóm B trở xuốngĐược quản lý dự án những dự án nhóm C và dự án chỉ đề nghị lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng cùng loại4.2Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông4.3Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dùng cho nông nghiệp và vươn lên là nông thôn

5

Thi công xây dựng công trình, bao gồm:

5.1

Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng

Được thi công công tác xây dựng công trình hầu hết những cấp của công trình: dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (trừ cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn) và công trình khác có kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, si lô, tuyến ống/cống, tuyến cáp treo tải người, cảng cạn

Được thi công công tác xây dựng công trình từ cấp II trở xuống của công trình: dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (trừ cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn) và công trình khác có kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, si lô, tuyến ống/cống, tuyến cáp treo tải người, cảng cạn

Được thi công công tác xây dựng công trình từ cấp III trở xuống của công trình: dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (trừ cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn) và công trình khác có kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, si lô, tuyến ống/cống, tuyến cáp treo tải người, cảng cạn

5.2

Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp

Được thi công công tác xây dựng công trình hầu hết những cấp của công trình công nghiệp có kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, si lô và những dạng kết cấu khác

Được thi công công tác xây dựng công trình từ cấp II trở xuống của công trình công nghiệp có kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, sỉ lô và những dạng kết cấu khác

Được thi công công tác xây dựng công trình từ cấp III trở xuống của công trình công nghiệp có kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, si lô và những dạng kết cấu khác

5.3

Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản

Được thi công công tác xây dựng hầu hết những cấp của công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản

Được thi công công tác xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản từ cấp II trở xuống

Được thi công công tác xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản từ cấp III trở xuống

5.4

Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp dầu khí

Được thi công công tác xây dựng hầu hết những cấp công trình cùng loại

Được thi công công tác xây dựng công trình cùng loại từ cấp II trở xuống

Được thi công công tác xây dựng công trình cùng loại từ cấp III trở xuống

5.5

Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp năng lượng, gồm:

5.5.1. Nhiệt điện, điện địa nhiệt

5.5.2. Điện hạt nhân

5.5.3. Thủy điện

5.5.4. Điện gió, điện mặt trời, điện thủy triều

5.5.5. Điện sinh khối, điện rác, điện khí biogas

5.5.6. Đường dây và trạm biến áp

5.6

Thi công công tác xây dựng công trình giao thông, gồm:

5.6.1. Đường bộ

5.6.2. Đường sắt

5.6.3. Cầu-Hầm

5.6.4. Đường thủy nội địa- Hàng hải

5.7

Thi công công tác xây dựng công trình dùng cho nông nghiệp và vươn lên là nông thôn (thủy lợi, đê điều)

Xem Thêm  Hãy nêu nhận xét của em về tính cách nhân vật đại tá trong truyện ngắn Chất làm gỉ Soạn bài Chất làm gỉ CD

Được thi công công tác xây dựng hầu hết những cấp của công trình thủy lợi, đê điều và công trình có kết cấu dạng đập, tường chắn, kè

Được thi công công tác xây dựng của công trình thủy lợi, đê điều và công trình có kết cấu dạng đập, tường chắn, kè từ cấp II trở xuống

Được thi công công tác xây dựng của công trình thủy lợi, đê điều và công trình có kết cấu dạng đập, tường chắn, kè từ cấp III trở xuống

5.8

Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật:

5.8.1. Cấp nước, thoát nước

5.8.2. Xử lý chất thải rắn

Được thi công công tác xây dựng hầu hết những cấp của công trình cùng loại

Được thi công công tác xây dựng của công trình cùng loại từ cấp II trở xuống

Được thi công công tác xây dựng của công trình cùng loại từ cấp III trở xuống

5.9

Thi công lắp ráp đặt thiết bị vào công trình

Được thi công lắp ráp đặt thiết bị vào công trình hầu hết những cấp công trình

Được thi công lắp ráp đặt thiết bị vào công trình từ cấp II trở xuống

Được thi công lắp ráp đặt thiết bị vào công trình từ cấp III trở xuống

5.10

Thi công công tác xây dựng chuyên biệt (cọc; gia cố, xử lý nền móng, kết cấu công trình; kết cấu ứng suất trước; kết cấu bao che, mặt dựng công trình;…)

Được thi công công tác xây dựng chuyên biệt hầu hết những cấp công trình

Được thi công công tác xây dựng chuyên biệt của công trình từ cấp II trở xuống

Được thi công công tác xây dựng chuyên biệt của công trình từ cấp III trở xuống

6

Tư vấn giám sát thi công xây dng công trình, bao gồm:

6.1

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng

Được giám sát công tác xây dựng công trình hầu hết những cấp của công trình cùng loại

Được giám sát công tác xây dựng những công trình cùng loại từ cấp II trở xuống

Được giám sát công tác xây dựng những công trình cùng loại từ cấp III trở xuống

6.2

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp

6.3

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

6.4

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dùng cho nông nghiệp và vươn lên là nông thôn

6.5

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

6.6

Tư vấn giám sát lắp ráp đặt thiết bị vào công trình

Được giám sát lắp ráp đặt thiết bị vào công trình của hầu hết những cấp công trình

Được giám sát lắp ráp đặt thiết bị vào công trình của những công trình từ cấp II trở xuống

Được giám sát lắp ráp đặt thiết bị vào công trình của những công trình từ cấp III trở xuống

Phụ lục 8: Ký hiệu nơi cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

KÝ HIỆU NƠI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG(Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 5 2021 của Chính phủ)

STTNơi cấpKí hiệuSTTNơi cấpOký hiệuIĐối sở hữu chứng chỉ do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc BXây dựng cấp1Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựngBXDIIĐối sở hữu chứng chỉ hạng II, hạng III do Sở Xây dựng và t chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận cấp1An GiangANG33Kon TumKOT2Bà Rịa-Vũng TàuBRV34Lai ChâuLAC3Bắc GiangBAG35Lâm ĐồngLAD4Bắc KạnBAK36Lạng SơnLAS5Bạc LiêuBAL37Lào CaiLCA6Bắc NinhBAN38Long AnLOA7Bến TreBET39Nam ĐịnhNAD8Bình ĐịnhBID40Nghệ AnNGA9Bình DươngBDG41Ninh BìnhNIB10Bình PhướcBIP42Ninh ThuậnNIT11Bình ThuậnBIT43Phú ThọPHT12Cà MauCAM44Phú YênPHY13Cao BằngCAB45Quảng BìnhQUB14Cần ThơCAT46Quảng NamQUN15Đà NẵngDNA47Quảng NgãiQNG16Đắk LắkDAL48Quảng NinhQNI17Đắk NôngDAN49Quảng TrịQTR18Điện BiênDIB50Sóc TrăngSOT19Đồng NaiDON51Sơn LaSOL20Đồng ThápDOT52Tây NinhTAN21Gia LaiGIL53Thái BìnhTHB22Hà GiangHAG54Thái NguyênTHN23Hà NamHNA55Thanh HóaTHH24Hà NộiHAN56Thừa Thiên HuếTTH25Hà TĩnhHAT57Tiền GiangTIG26Hải DươngHAD58TP.Hồ Chí MinhHCM27Hải PhòngHAP59Trà VinhTRV28Hậu GiangHGI60Tuyên QuangTUQ29Hòa BìnhHOB61Vĩnh LongVIL30Hưng YênHUY62Vĩnh PhúcVIP31Khánh HòaKHH63Yên BáiYEB

Phụ lục 9: Phân loại dự án đầu tư xây dựng

PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO CÔNG NĂNG PHỤC VỤ VÀ TÍNH CHẤT CHUYÊN NGÀNH CỦA CÔNG TRÌNH (Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 5 2021 của Chính phủ)

I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG:

Dự án đầu t ư xây dựng công trình dân dụng là dự án được đầu tư xây dựng nhằm dùng cho cho những hoạt động, nhu cầu về vật chất và tinh thần của đời sống nhân dân, bao gồm:

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà tại, gồm nhà tại chung cư, nhà tại tập thể, nhà tại riêng lẻ (trừ nhà tại riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân).

2. Dự án đầu tư xây dựng công trình công cùng:

a) Dự án đầu tư xây dựng công trình giáo dục, tập huấn, nghiên cứu;

b) Dự án đầu tư xây dựng công trình y tế;

c) Dự án đầu tư xây dựng công trình thể thao;

d) Dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa;

đ) Dự án đầu tư xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng;

e) Dự án đầu tư xây dựng công trình thương mại, dịch vụ;

g) Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở, văn phòng khiến việc;

3. Dự án đầu tư xây dựng dùng cho dân sinh khác.

II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

Dự á n đầu tư xây dựng công trình công nghiệp là dự án được đầu tư xây dựng nh ằ m dùng cho cho việc khai thác, chế tạo ra những loại vật liệu, vật liệu, siêu phẩm, năng lượng, gồm:

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình chế tạo vật liệu x â y dựng, siêu phẩm xây dựng.

2. Dự án đầu tư xây dựng công trình luyện kim và cơ kh í chế tạo.

3. Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản.

4. Dự án đầu tư xây dựng công trình dầu khí.

5. Dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng.

6. Dự án đầu tư xây dựng công trình hóa chất.

7. Dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp nhẹ thuộc những lĩnh vực thực phẩm, siêu phẩm tiêu dùng, siêu phẩm nông, thủy và hải sản.

8. Dự án đầu tư xây dựng công trình dùng cho phần đích công nghiệp khác.

III. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật là những dự án được đầu tư xây dựng nhằm phân phối những tiện ích hạ tầng kỹ thuật, gồm:

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước.

2. Dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước.

3. Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn.

4. Dự án đầu tư xây dựng công trình chiếu sáng công cùng.

5. Dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh.

6. Dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hoả táng.

7. Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà để xe, sân b ã i để xe.

8. Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

9. Dự án đầu tư xây dựng công trình nhằm phân phối những tiện ích hạ tầng kỹ thuật khác.

IV. DỰ ÁN ĐU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông là dự án được đầu tư xây dựng nhằm dùng cho quản lý cho người và những loại phương tiện giao thông dùng lưu thông, tải người và hàng hoá, gồm:

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ.

2. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt.

3. Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu.

4. Dự án đầu tư xây dựng công trình hầm.

5. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường thủy nội địa, hàng hải.

6. Dự án đầu tư xây dựng sân bay.

7. Dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp tr eo để tải người và hàng hóa.

8. Dự án đầu tư xây dựng cảng cạn.

9. Dự án đầu tư xây dựng dùng cho giao thông vận tải khác.

V. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Dự án đầu tư xây dựng công trình dùng cho nông nghiệp và vươn lên là nông thôn là dự án được đ ầ u tư xây dựng nhằm tạo ra những công trình dùng cho trực ti ế p và gián tiếp cho việc chế tạo nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, xây dựng và bảo vệ đê điều, gồm:

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi.

2. Dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều.

3. Dự án đầu tư xây dựng công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản,

4. Dự án đầu tư xây dựng dùng cho nông nghiệp và vươn lên là nông thôn khác,

VI. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG, AN NINH

Dự án đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh l à những dự án đầu tư xây dựng dùng vốn đầu tư công nhằm dùng cho cho phần đích quốc phòng, an ninh.

VII. DỰ ÁN ĐU TƯ XÂY DỰNG CÓ CÔNG NĂNG PHỤC VỤ H N HỢP

Dự án đầu tư xây dựng có công năng dùng cho hỗn tạp gồm:

1. Dự án đầu tư xây dựng khu tỉnh thành.

a) Dự án đầu tư xây dựng khu tỉnh thành có nhà tại là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hình thành từ 1 đơn vị tại trở lên theo quy hoạch phân khu được phê thông qua hoặc dự án có quy mô dùng đất từ 20 héc ta trở lên đối sở hữu trường hợp quy hoạch phân khu ko xác định rõ những đ ơn vị tại;

b) Dự án đầu tư xây dựng khu tỉnh thành ko có nhà tại là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sở hữu những công trình xây dựng khác có quy mô dùng đất từ 20 héc ta trở lên.

2. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tỉnh thành; hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, khu công nghiệp, khu ch ế xuất, khu khoa học cao, khu du lịch, khu nghiên cứu, tập huấn, khu thể d ục thể thao (sau đây gọi chung là hạ tầng kỹ thuật khu chức năng) là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ công trình đường giao thông và hệ thống những công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước, chiếu sáng công cùng và những công trình hạ tầng kỹ thuật khác dùng cho cho khu tỉnh thành, khu chức năng.

3. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà tại là dự án đầu tư xây dựng cụm công trình nhà tại tại tỉnh thành hoặc khu nhà tại tại nông thôn, được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được ph ê thông qua và ko thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Phần này.

4. Dự án đầu tư xây dựng theo công năng dùng cho và tính chất chuyên ngành gồm nhiều lĩ n h vực được quy định tại những Phần I, Phần II , Phần III , Phần IV , Phần V nêu trên.

5. Dự án đầu tư xây dựng công trình có công năng, phần đích hỗn tạp khác.

Phụ lục 10: Danh phần công trình tương tác lớn tới an toàn, lợi ích cùng đồng

Công trình tương tác lớn tới an toàn, lợi ích cùng đồng là những công trình được đầu tư xây dựng new và những công trình được cải tạo, sửa chữa khiến thay thế đ ổi quy mô, công suất, công năng, kết cấu chịu lực chính trong danh phần dưới đây:

Mã số

Loại công trình

Cấp công trình

I

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

I .1

Nhà tại

Những tòa nhà chung cư, nhà tại tập thể khác

Cấp III trở lên

I .2

Công trình công cùng

I .2.1

Công trình giáo dục, tập huấn, nghiên cứu

Xem Thêm  Lớnán 7 Bài tập cuối chương V - Kết nối tri thức có cuộc sống Giải Lớnán lớp 7 trang 108 - Tập 1

Cấp III trở lên

I .2.2

Công trình y tế

C ấp III trở lên

I .2.3

Công trình thể thao

Sân vận động; nhà thi đ ấ u (những môn thể thao); bể bơi; sân thi đấu những m ô n thể thao có khán đài

Cấp III trở lên

I .2.4

Công trình văn hóa

Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường; những công trình di tích; b ả o tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày; tượng đài bên cạnh trời; công trình vui chơi tiêu khiển; công trình văn hóa tập trung đông người và những công trình khác có chức năng tương đương

Cấp III trở lên

I .2.5

Công trình thương mại

Trung tâm thương mại, siêu thị

C ấp III trở lên

Nhà hàng, shop ăn u ố ng, giải khát và những cơ sở tương tự động

C ấp II trở lên

I .2.6

Công trình dịch vụ

Khách sạn, nhà khách, nhà ngh ỉ ; khu nghỉ dưỡng; biệt thự lưu trú; căn hộ lưu trú và những cơ sở tương tự động; bưu điện, bưu cục, cơ sở phân phối dịch vụ bưu chính, viễn thông khác

Cấp III trở lên

I .2.7

Công trình trụ sở, văn phòng khiến việc

Những tòa nhà dùng khiến trụ sở, văn phòng khiến việc

Cấp III trở lên

I .2.8

Những công trình đa năng hoặc hỗn tạp

Những tòa nhà, kết cấu khác dùng đa năng hoặc hỗn tạp khác

Cấp III trở lên

I .2.9

Công trình dùng cho dân sinh khác

Những tòa nhà hoặc kết cấu khác được xây dựng dùng cho dân sinh

Cấp II trở lên

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

II .1

Công trình chế tạo vật liệu, siêu phẩm xây dựng

Cấp III trở lên

II.2

Công trình luyện kim và cơ kh í chế tạo

Cấp III tr tại lên

II.3

Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản

Cấp III trở lên

II.4

Công trình dầu khí

Cấp III trở lên

II.5

Công trình năng lượng

Cấp III trở lên

II.6

Công trình hóa chất

Cấp III trở lên

II.7

Công trình công nghiệp nhẹ

Cấp III trở lên

III

CÔNG TRÌNH HẠ T NG KỸ THUẬT

III .1

Công trình cấp nước

Cấp II trở lên

III.2

Công trình thoát nước

Cấp II trở lên

III .3

Công trình xử lý chất thải rắn

Cấp II trở l ê n

III.4

Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

Nhà, trạm viễn thông, cột ăng ten, cột treo cáp

Cấp III trở lên

III.5

Nhà tang lễ; cơ sở hỏa táng

Cấp II trở lên

III.6

Nhà để xe (ngầm và n ổ i) C ố ng, bể, hào, hầm tuy nen kỹ thuật

Cấp II trở lên

IV

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

IV.1

Đường bộ

Đường ô tô cao tốc

Mọi cấp

Đường ô tô, đường trong tỉnh thành

Cấp III trở lên

Bến phà

Cấp III trở lên

Bến xe; cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ; trạm thu phí tổn; trạm ngừng ngh ỉ

Cấp III trở lên

Đường sắt

Đường sắt cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt tỉnh thành (đường sắt trên cao, đường tầu điện ngầm/Metro); đường sắt quốc gia; đường sắt chuyên dụng và đường sắt địa phương

Mọi cấp

Ga hành khách

Cấp III trở lên

Cầu

Cầu đường bộ, cầu bộ hành, cầu đường sắt, cầu phao

Cấp III tr tại lên

Hầm

Hầm đường ô tô, hầm đường sắt, hầm cho người đi bộ

Cấp III trở lên

Hầm tàu điện ngầm (Metro)

Mọi cấp

IV.2

Công trình đường thủy nội địa

Cảng, bến thủy nội địa (cho hành khách)

Cấp II trở lên

Đường thủy có bề rộng (B) và độ sâu (H) nước chạy tầu (bao gồm cả phao tiêu, công trình ch í nh trị)

Cấp II trở lên

IV .3

Công trình hàng hải

Bến/cảng biển, bến phà (cho hành khách)

Cấp III trở lên

Những công trình hàng hải khác

Cấp II trở lên

IV.4

Công trình hàng ko

Nhà ga hàng ko; khu bay (bao gồm cả những công trình đảm bảo hoạt động bay)

Mọi cấp

IV.5

Tuyến cáp treo và nhà ga

Để tải người

Mọi cấp

Để tải hàng hóa

Cấp II trở lên

V

CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

V.1

Công trình thủy lợi

Công trình cấp nước

Cấp II trở lên

Hồ chứa nước

Cấp III trở lên

Đập ngăn nước và những công trình thủy lợi chịu áp khác

Cấp III trở lên

V.2

Công trình đê điều

Mọi cấp

1 số biểu mẫu trong phụ lục Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Mẫu tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

TÊN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự động do – Sung sướng

Số: ……..

………….., ngày … tháng … 5 …

TỜ TRÌNHThẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Kính gửi: (Cơ quan chuyên môn về xây dựng).

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung 1 số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số /2021/NĐ-CP ngày tháng 03 5 2021 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Những căn cứ pháp lý khác có liên quan ……………………………………………………….

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Tên dự án) sở hữu những nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án:

2. Loại, nhóm dự án:

3. Loại và cấp công trình chính; thời hạn dùng của công trình chính theo thiết kế.

4. Người quyết định đầu tư:

5. Chủ đầu tư (ví dụ có) hoặc tên đại diện tổ chức và những thông tin để liên lạc (liên hệ, điện thoại,…):

6. Địa điểm xây dựng:

7. Giá trị tổng mức đầu tư:

8. Nguồn vốn đầu tư: ………. (xác định và ghi rõ: vốn đầu tư công/vốn nhà nước bên cạnh đầu tư công/vốn khác/thực hành theo phương thức PPP)

9. Thời kì thực hành:

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn ứng dụng:

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi:

12. Nhà thầu khảo sát xây dựng:

13. Những thông tin khác (ví dụ có):

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO

1. Văn bản pháp lý: liệt kê những văn bản pháp lý có liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Nghị định này.

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư:

– Giấy tờ khảo sát xây dựng dùng cho lập dự án;

– Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư; Danh phần quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu được lựa chọn ứng dụng).

– Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

3. Giấy tờ năng lực của những nhà thầu:

– Mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (ví dụ có);

– Mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của những chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì những bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra;

– Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước bên cạnh (ví dụ có).

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Tên dự án) sở hữu những nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

– Như trên; – Lưu:…

ĐẠI DIỆN T CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Thông tin kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

CƠ QUAN CHUYÊN MÔNVỀ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự động do – Sung sướng

Số: …………V/v thông tin kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án…

…………., ngày … tháng … 5 ……

Kính gửi: (Tên đơn vị trình).

(Cơ quan chuyên môn về xây dựng) đã nhận Văn bản số … ngày … của…….. trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Tên dự án đầu tư).

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung 1 số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số… /2021/NĐ-CP ngày … tháng 3 5 2021 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Những căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Sau khoản thời gian xem xét, (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thông tin kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (tên dự án) như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án:

2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính thuộc dự án:

3. Người quyết định đầu tư:

4. Tên chủ đầu tư (ví dụ có) và những thông tin để liên lạc (liên hệ, điện thoại,…):

5. Địa điểm xây dựng:

6. Giá trị tổng mức đầu tư:

7. Nguồn vốn đầu tư:

8. Thời kì thực hành:

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn ứng dụng:

10. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi:

11. Nhà thầu khảo sát xây dựng:

12. Nhà thầu thẩm tra (ví dụ có)

13. Những thông tin khác (ví dụ có):

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH

1. Văn bản pháp lý:

(Liệt kê những văn bản pháp lý và văn bản khác có liên quan của dự án)

2. Giấy tờ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra (ví dụ có):

3. Giấy tờ năng lực những nhà thầu:

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH

Ghi tóm tắt về nội dung cơ bản của giấy tờ thiết kế cơ sở của dự án trình thẩm định được gửi kèm theo Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của Tổ chức trình thẩm định.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng.

2. Sự yêu thích của thiết kế cơ sở sở hữu quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc phương án tuyến công trình, vùng vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

3. Sự yêu thích của dự án sở hữu chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận; sở hữu chương trình, kế hoạch thực hành, những đề nghị khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (ví dụ có).

4. Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và việc phân giao trách nhiệm quản lý những công trình theo quy định của pháp luật có liên quan đối sở hữu dự án đầu tư xây dựng khu tỉnh thành.

5. Sự yêu thích của giải pháp thiết kế cơ sở về đảm bảo an toàn xây dựng; việc thực hành những đề nghị về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và ứng dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

7. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng (đối sở hữu dự án dùng vốn đầu tư công, vốn nhà nước bên cạnh đầu tư công).

V. KẾT LUẬN

Dự án (Tên dự án) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) để trình phê thông qua và triển khai những bước tiếp theo.

Bắc buộc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện (ví dụ có).

Trên đây là thông tin của (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) về kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án (Tên dự án). Đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu thực hành theo quy định.

Nơi nhận:

– Như trên; – ….;- ….;- Lưu:…

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ XÂY DỰNG

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

…………….

Mời người mua tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết