Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 12 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa

Nhằm mang trong mình tới cho người dùng học sinh lớp 12 có thêm nhiều tài liệu ôn tập môn Hóa học, Obtain.vn xin giới thiệu tới người dùng tài liệu Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm Hóa học được chúng tôi đăng tải ngay sau đây.

Hy vọng sở hữu tài liệu này người dùng có thêm nhiều tài liệu dùng cho cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm cho việc hiệu quả. Chúc người dùng đạt được kết quả cao trong những bài đánh giá đặc biệt là kì thi THPT Quốc gia 2019 sắp tới.

Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 12

Phần thứ 1

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Phương pháp 1

ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

Nguyên tắc của phương pháp này khá đơn giản, dựa vào định luật bảo toàn khối lượng: “Tổng khối lượng những chất tham dự phản ứng bằng tổng khối lượng những chất tạo thành trong phản ứng”. Cần lưu ý là: ko tính khối lượng của phần ko tham dự phản ứng cũng như phần chất có sẵn, thí dụ nước có sẵn trong dung dịch.

Lúc cô cạn dung dịch thì khối lượng muối thu được bằng tổng khối lượng những cation kim loại và anion gốc axit.

Dí dụ 1: Hỗn tạp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho 1 luồng CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn tạp X nung nóng. Sau thời điểm kết thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so sở hữu H2 là 20,4. Tính giá trị m.

Xem Thêm  Tiếng Anh 8 Unit 4: A Nearer Look 1 Soạn Anh 8 Kết nối tri thức trang 42

A. 105,6 gam.

B. 35,2 gam.

C. 70,4 gam

D. 140,8 gam.

Chỉ dẫn giải

Những phản ứng khử sắt oxit có thể có:

Như vậy chất rắn A có thể gồm 3 chất Fe, FeO, Fe3O4 hoặc ít hơn, điều ấy ko quan yếu và việc cân bằng những phương trình trên cũng ko cần thiết, quan yếu là số mol CO phản ứng bao giờ cũng bằng số mol CO2 tạo thành.

Gọi x là số mol của CO2 ta có phương trình về khối lượng của B:

44x + 28(0,5 – x) = 0,5 ´ 20,4 ´ 2 = 20,4

nhận được x = 0,4 mol và ấy cũng chính là số mol CO tham dự phản ứng.

Theo ĐLBTKL ta có:

mX + mCO = mA + m CO2

m = 64 + 0,4 ´ 44 – 0,4 ´ 28 = 70,4 gam. (Đáp án C)

Dí dụ 2: Đun 132,8 gam hỗn tạp 3 rượu no, đơn chức sở hữu H2SO4 đặc tại 140oC thu được hỗn tạp những ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam. Số mol của từng ete trong hỗn tạp là bao nhiêu?

A. 0,1 mol.

B. 0,15 mol.

C. 0,4 mol. P

D. 0,2 mol.

Chỉ dẫn giải

Ta biết rằng cứ 3 loại rượu tách nước tại điều kiện H2SO4 đặc, 140oC thì tạo thành 6 loại ete và tách ra 6 phân tử H2O.

Theo ĐLBTKL ta có

mX + mCO = mA + mCO2

Þ m = 64 + 0,4 ´ 44 – 0,4 ´ 28 = 70,4 gam. (Đáp án C)

Mặt khác cứ 2 phân tử rượu thì tạo ra 1 phân tử ete và 1 phân tử H2O do ấy số mol H2O luôn bằng số mol ete, suy ra số mol từng ete là mol. (Đáp án D)

Xem Thêm  Lời bài hát Sài Gòn có em

Nhận xét: Chúng ta ko cần viết 6 phương trình phản ứng từ rượu tách nước tạo thành 6 ete, cũng ko cần tìm CTPT của những rượu và những ete trên. Giả dụ người dùng xa đà vào việc viết phương trình phản ứng và đặt ẩn số mol những ete để tính toán thì ko những ko giải được mà còn tốn quá nhiều thời kì.

Dí dụ 3: Cho 12 gam hỗn tạp 2 kim loại Fe, Cu tác dụng vừa đủ sở hữu dung dịch HNO3 63%. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 11,2 lít khí NO2 duy nhất (đktc). Tính nồng độ % những chất có trong dung dịch A.

A. 36,66% và 28,48%. P

B. 27,19% và 21,12%.

C. 27,19% và 72,81%.

D. 78,88% và 21,12%.

Dí dụ 4: Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn tạp 1 muối cacbonat của những kim loại hoá trị (I) và muối cacbonat của kim loại hoá trị (II) trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). Đem cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 13 gam.

B. 15 gam. P

C. 26 gam.

D. 30 gam.

………………

Mời người dùng tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết