Sinh học 10 Bài 3: Giới thiệu chung về các cấp độ tổ chức của thế giới sống Giải Sinh 10 trang 19 sách Cánh diều

Giải bài tập Sinh 10 Bài 3: Giới thiệu chung về những cấp độ tổ chức của thế giới sống sách Cánh diều giúp những em học sinh lớp 10 hiểu được tri thức về những cấp độ tổ chức sống, đặc điểm chung và quan hệ của những cấp độ tổ chức sống. Đồng thời biết phương pháp trả lời được những bài tập Sinh 10 trang 19 →21.

Giải Sinh 10 Bài 3 sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho giáo viên và những em học sinh tham khảo, đối chiếu có lời giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau đây là nội dung chi tiết soạn Sinh 10 bài 3: Giới thiệu chung về những cấp độ tổ chức của thế giới sống mời quý khách cùng theo dõi và tải tại đây.

1. Những cấp độ tổ chức sống

Trả lời câu hỏi trang 19

Xem hình 3.1 và dựa vào tri thức đã học hãy mô tả những cấp độ tổ chức sống.

Gợi ý đáp án

Từ hình 3.1, ta có thể rút ra những cấp độ tổ chức của thế giới sống là:

Nguyên tử → phân tử → bào quan → tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển.

Trả lời câu hỏi trang 20

Câu 1: Cấp độ tổ chức sống là gì? Nêu thí dụ cho từng cấp độ tổ chức sống.

Xem Thêm  Giáo án dạy thêm môn Lớnán lớp 8 5 2022 - 2023 Giáo án điện tử lớp 8 môn Lớnán

Gợi ý đáp án

Cấp độ tổ chức sống là vùng của 1 tổ chức sống trong thế giới sống được xác định bằng số lượng và chức năng nhất định những khía cạnh cấu thành tổ chức đấy.

Cấp độ tổ chức sống có những thí dụ như:

+ Thí dụ của phân tử là nước

+ Thí dụ của bào quan là diệp lục

+ Thí dụ của tế bào là tế bào lá cây

+ Thí dụ của mô là mô phân sinh đỉnh

+ Thí dụ của cơ quan là l

+ Thí dụ của hệ cơ quan là tán lá

+ Thí dụ của cơ thể là cây cọ

+ Thí dụ của quần thể là quần thể cọ

+ Thí dụ của quần xã – hệ sinh thái là rừng cọ nhiệt đới

Câu 2: Cấp độ tổ chức nào được xem là cấp độ tổ chức sống cơ bản? Vì sao?

Gợi ý đáp án

Tế bào được xem là cấp độ tổ chức sống cơ bản vì tế bào là cấp độ tổ chức bé nhất có thể thực hành toàn bộ những chức năng sống cơ bản như trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng, sinh trưởng và phát triển thành, sinh sản, cảm ứng, có khả năng tự động điều chỉnh, thích nghi có môi trường sống 1 phương pháp độc lập.

2. Đặc điểm chung của cấp độ tổ chức sống

Trả lời câu hỏi trang 20

Câu 1: Từng cấp độ tổ chức sống tuy có những đặc điểm riêng nhưng hầu hết những cấp độ đều có những đặc điểm chung nào?

Xem Thêm  Tiếng Anh 8 Unit 9: A Nearer Look 1 Soạn Anh 8 Kết nối tri thức trang 94

Gợi ý đáp án

Từng cấp độ tổ chức sống tuy có những đặc điểm riêng nhưng hầu hết những cấp độ đều có những đặc điểm chung là:

– Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc là đặc điểm trước tiên của thế giới sống.

– Chúng đều là những hệ thống mở tự động điều chỉnh.

Câu 2: Thế nào là tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc? Cho thí dụ.

Gợi ý đáp án

– Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc hiểu là tổ chức cấp dưới làm cho ứng dụng cấu tạo nên tổ chức cấp trên. Tổ chức cấp trên ko chỉ mang trong mình đặc điểm của tổ chức cấp dưới mà còn có những đặc tính nổi trội mà tổ chức cấp dưới ko có.

Thí dụ của tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc là những cá thể của 1 cấp độ tổ chức gồm nhiều tế bào, có cấu trúc ổn định về số lượng, phân bố trong cơ thể và mối quan hệ giữa những tế bào trong cơ thể mà trên cấp độ tế bào ko có.

Câu 3: Lấy thí dụ về khả năng tự động điều chỉnh của cơ thể người.

Gợi ý đáp án

Cân bằng nội môi là 1 thí dụ điểm hình về khả năng tự động điều chỉnh của cơ thể người: Nồng độ glucôzơ trong máu người duy trì trên mức là 0,1%, lúc cơ thể thiếu hụt glucose sẽ tự động động phân giải glycogen dự trữ để bổ sung lượng glucose thiếu hụt.

Xem Thêm  Đề thi Violympic Lớnán lớp 2 từ vòng 1 tới vòng 18 Đề thi Violympic Lớnán lớp 2

3. Quan hệ giữa những cấp độ tổ chức sống

Câu hỏi hoặc thảo luận

Trình bày quan hệ lệ thuộc giữa những cấp độ tổ chức sống.

Gợi ý đáp án chi tiết:

Quan hệ thứ bậc về cấu trúc và chức năng chính là quan hệ lệ thuộc giữa những cấp độ tổ chức sống.

Trả lời câu hỏi trang 21

Xem hình 3.2, mô tả mối quan hệ giữa những cấp độ tổ chức sống trên cơ thể người.

Gợi ý đáp án

Từ hình 3.2, ta có thể rút ra những cấp độ tổ chức sống trên cơ thể người là Tế bào – Mô – Cơ quan – Hệ cơ quan – Cơ thể.