Soạn bài Nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí Soạn văn 9 tập 2 bài 20 (trang 34)

Obtain.vn sẽ phân phối tài liệu Soạn văn 9: Nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí, siêu hữu ích.

Soạn bài Nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí

Mời quý khách học sinh lớp 9 tham khảo để có thể chuẩn bị bài 1 phương pháp nhanh chóng. Nội dung chi tiết được đăng tải ngay sau đây.

Soạn bài Nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí – Mẫu 1

I. Tìm hiểu bài nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí

a. Văn bản trên bàn về vấn đề gì?

b. Văn bản có thể chia làm cho mấy phần? Chỉ ra nội dung của từng phần và mối quan hệ của chúng có nhau.

c. Đánh dấu những câu mang trong mình luận điểm chính trong bài. Những luận điểm đấy đã diễn đạt được rõ ràng, dứt khoát ý kiến của người viết chưa?

d. Văn bản đã dùng phép lập luận nào là chính? Bí quyết lập luận có thuyết phục hay ko?

e. Bài nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí khác có bài nghị luận về 1 sự việc, hiện tượng đời sống như thế nào?

Gợi ý:

a. Văn bản “Tri thức là sức mạnh” bàn về vấn đề: vai trò của tri thức trong đời sống.

b. Văn bản có thể chia làm cho 3 phần:

 • Phần 1. (Từ đầu… tư tưởng đấy): Dẫn dắt để nêu ra vấn đề “Tri thức là sức mạnh”.
 • Phần 2. (Tiếp theo… trên thế giới): Chứng minh tri thức là sức mạnh trong lĩnh vực kỹ thuật, trong cuộc phương pháp mạng Việt Nam.
 • Phần 3. (Còn lại): Thái độ của con người có tri thức.
Xem Thêm  Địa lí 6 Bài 22: Dân số và phân bố dân cư Soạn Địa 6 trang 189 sách Chân trời sáng tạo

=> Bố phần trên chính là phần mở bài, thân bài, kết bài.

c. Những luận điểm trong bài:

 • Lời khẳng định của những bậc vĩ nhân: “Tri thức là sức mạnh” (Bê-cơn); “Ai có tri thức thì người đấy có được sức mạnh” (Lê-nin).
 • Tri thức đúng là sức mạnh trong khoa học, kĩ thuật.
 • Tri thức cũng là sức mạnh của phương pháp mạng.
 • Tri thức có sức mạnh lớn lớn như thế nhưng đáng tiếc là còn ko ít người chưa biết quý trọng tri thức.

=> Những luận điểm đấy đã diễn đạt được rõ ràng, dứt khoát ý kiến của người viết.

d. Bài văn dùng phép lập luận phân tách từ luận điểm xuất phát, đưa ra những luận điểm phòng ban để làm cho sáng tỏ. Tiếp theo dùng những dẫn chứng cụ thể để chứng minh tính đúng đắn của từng luận điểm. Bí quyết luận trên đã thuyết phục.

e.

– Bài nghị luận về vấn đề tư tưởng, đạo lí bàn tới những vấn đề tương đối trừu tượng thuộc phạm vi đời sống tinh thần của con người, của cùng đồng.

– Bài nghị luận về 1 sự kiện, hiện tượng đời sống, bàn tới những sự kiện, hiện tượng đã xảy ra trong đời sống hàng ngày, những sự kiện, hiện tượng bình thường của cùng đồng.

II. Luyện tập

Đọc văn bản “Thời kì là vàng” và trả lời câu hỏi:

a. Văn bản trên thuộc loại nghị luận nào?

b.Văn bản nghị luận về vấn đề gì? Chỉ ra luận điểm chính của nó.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về hello vọng (2 Dàn ý + 16 mẫu) Viết đoạn văn về hello vọng

c. Phép lập luận chủ yếu trong bài này là gì? Bí quyết lập luận trong bài có sức thuyết phục như thế nào?

Gợi ý:

a. Văn bản “Thời kì là vàng” thuộc loại nghị luận về 1 tư tưởng, đạo lí.

b.

– Bài văn nghị luận bàn về: vai trò, ý nghĩa của thời kì trong cuộc sống.

– Những luận điểm chính:

 • Thời kì là vô giá.
 • Thời kì là sự sống.
 • Thời kì là thắng lợi
 • Thời kì là tiền.
 • Thời kì là tri thức

c. Phép lập luận chủ yếu trong bài là phân tách và chứng minh. Phân tách vai trò của thời kì, và đưa ra dẫn chứng cụ thể để chứng minh.

Soạn bài Nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí – Mẫu 2

I. Tìm hiểu bài nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí

a. Vấn đề được bàn luận: Vai trò của tri thức trong đời sống.

b.

– Văn bản có cha phần:

 • Phần 1. (Từ đầu… tư tưởng đấy): Dẫn dắt để nêu ra vấn đề “Tri thức là sức mạnh”.
 • Phần 2. (Tiếp theo… trên thế giới): Chứng minh tri thức là sức mạnh trong lĩnh vực kỹ thuật, trong cuộc phương pháp mạng Việt Nam.
 • Phần 3. (Còn lại): Thái độ của con người có tri thức.

– Những phần trên có mối quan hệ chặt chẽ, hợp tác có nhau.

c.

– Những luận điểm chính:

 • Lời khẳng định của những bậc vĩ nhân: “Tri thức là sức mạnh” (Bê-cơn); “Ai có tri thức thì người đấy có được sức mạnh” (Lê-nin).
 • Tri thức đúng là sức mạnh trong khoa học, kĩ thuật.
 • Tri thức cũng là sức mạnh của phương pháp mạng.
 • Tri thức có sức mạnh lớn lớn như thế nhưng đáng tiếc là còn ko ít người chưa biết quý trọng tri thức.
Xem Thêm  Văn mẫu lớp 9: Nghị luận về Cho và Nhận trong cuộc sống 2 Dàn ý & 21 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

– Những luận điểm đấy đã diễn đạt được rõ ràng, dứt khoát ý kiến của người viết.

d.

 • Phép lập luận chính: Phân tách.
 • Bí quyết luận trên đã thuyết phục.

e.

– Bài nghị luận về vấn đề tư tưởng, đạo lí bàn tới những vấn đề tương đối trừu tượng thuộc phạm vi đời sống tinh thần của con người, của cùng đồng.

– Bài nghị luận về 1 sự kiện, hiện tượng đời sống, bàn tới những sự kiện, hiện tượng đã xảy ra trong đời sống hàng ngày, những sự kiện, hiện tượng bình thường của cùng đồng.

II. Luyện tập

Gợi ý:

a. Văn bản “Thời kì là vàng” thuộc loại nghị luận về 1 tư tưởng, đạo lí.

b.

– Bài văn nghị luận bàn về: Vai trò, ý nghĩa của thời kì trong cuộc sống.

– Những luận điểm chính:

 • Thời kì là vô giá.
 • Thời kì là sự sống.
 • Thời kì là thắng lợi
 • Thời kì là tiền.
 • Thời kì là tri thức

c. Phép lập luận chủ yếu trong bài là phân tách và chứng minh. Phân tách vai trò của thời kì, và đưa ra dẫn chứng cụ thể để chứng minh.