Soạn bài Nước Đại Việt ta Cánh diều Ngữ văn lớp 8 trang 114 sách Cánh diều tập 1

Nước Đại Việt ta được trích trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi là phẩm được giới thiệu trong chương trình Ngữ văn lớp 8.

Soạn bài Nước Đại Việt ta

Obtain.vn muốn phân phối tài liệu Soạn văn 8: Nước Đại Việt ta. Hãy cùng theo dõi ngay sau đây.

Soạn bài Nước Đại Việt ta

1. Chuẩn bị

– Tác giả Nguyễn Trãi (1380 – 1442), hiệu là Ức Trai:

– Quê gốc trên làng Chi Ngại, huyện Phượng Sơn, lộ Lạng Giang (nay thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

– Thân sinh là Nguyễn Ứng Lengthy (sau đổi là Nguyễn Phi Khanh) – 1 nho sinh nghèo, học nhiều năm kinh nghiệm và đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ) vào thời Trần. Thân mẫu là Trần Thị Thái, con quan Tư đồ Trần Nguyên Đán.

– Thuở thiếu thời, Nguyễn Trãi buộc phải chịu nhiều mất mát đau thương: mất mẹ lúc new 5 tuổi, ông ngoại qua đời lúc mười tuổi.

– 5 1400, ông thi đỗ Thái học sinh, làm cho quan dưới triều nhà Hồ. 5 1407, giặc Minh xâm lược, Nguyễn Phi Khanh bị bắt sang Trung Quốc. Nguyễn Trãi ghi nhớ lời cha để trả nợ nước, thù nhà.

– Sau thời điểm thoát khỏi sự giam lỏng của giặc Minh, ông tìm tới} nghĩa quân Lam Sơn, theo Lê Lợi tham dự khởi nghĩa, góp phần lớn lớn vào sự thắng lợi của nghĩa quân.

– Ông tham dự cuộc khởi nghĩa Lam Sơn có vai trò quan yếu ngoại trừ Lê Lợi, giúp Lê Lợi đánh bại nghĩa quân xâm lược. Nhưng tới cuối cùng, cuộc đời ông buộc phải kết thúc đầy bi thảm vào 5 1442 có vụ án nổi danh “Lệ Chi Viên”.

– Ông là 1 nhà quân sự, chính trị lớn của dân tộc Việt Nam. Đồng thời cũng là 1 nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc.

Xem Thêm  Soạn bài Tóm tắt nội dung thuyết minh giải thích 1 hiện tượng tự động nhiên Cánh diều Ngữ văn lớp 8 trang 80 sách Cánh diều tập 1

– 5 1980, UNESCO công nhận Nguyễn Trãi là Danh nhân văn hóa thế giới.

2. Đọc hiểu

Câu 1. Vì sao Đại Việt là 1 nước độc lập?

 • Nền văn hiến riêng: Vốn xưng nền văn hiến đã nhiều ngày
 • Lãnh thổ riêng: Núi sông bờ cõi đã chia
 • Phong tục riêng: Phong tục Bắc Nam cũng khác
 • Lịch sử, chế độ riêng: Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập/Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên từng bên hùng cứ 1 phương

Câu 2. Phần 2 nhằm chứng minh cho điều gì?

Những thất bại của giặc ngoại xâm lúc sang xâm lược nước ta.

3. Trả lời câu hỏi

Câu 1. Trong 2 dòng đầu của văn bản Nước Đại Việt ta, tác giả đã nêu lên tư tưởng gì? Diễn đạt nội dung của tư tưởng ấy bằng 2 – 3 câu văn.

Tác giả nêu lên tư tưởng nhân nghĩa.

Diễn đạt nội dung của tư tưởng: Việc nhân nghĩa cốt trên yên dân, nghĩa là làm cho sao cho nhân dân được hưởng thái bình, sung sướng. Đặc biệt là lúc có thế lực tàn bạo tới xâm lược cần buộc phải diệt trừ để cuộc sống nhân dân được bình yên.

Câu 2. Đại cáo bình Ngô được coi là 1 bản Tuyên ngôn Độc lập. Những nội dung nào trong đoạn trích Nước Đại Việt ta mô tả điều ấy?

Khẳng định Đại Việt là 1 quốc gia có độc lập chủ quyền, cũng như là 1 nước tự động lực tự động cường, có thể vượt mọi thử thách để đi tới độc lập:

 • Nền văn hiến riêng: Vốn xưng nền văn hiến đã nhiều ngày
 • Lãnh thổ riêng: Núi sông bờ cõi đã chia
 • Phong tục riêng: Phong tục Bắc Nam cũng khác
 • Lịch sử, chế độ riêng: Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập/Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên từng bên hùng cứ 1 phương
Xem Thêm  Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Câu 3. Xác định luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của văn bản.

Luận đề: Khẳng định nền độc lập của dân tộc

– Luận điểm 1: Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi

– Lí lẽ và bằng chứng: “yên dân” là làm cho cho nhân dân được hưởng thái bình, sung sướng, còn “trừ bạo” là diệt mọi thế lực tàn bạo để giữ yên cuộc sống cho nhân dân.

– Luận điểm 2: Chân lý về sự tồn tại độc lập của đất nước

– Lí lẽ và bằng chứng: Nguyễn Trãi đã chứng tỏ đất nước ta là 1 đất nước có:

 • Nền văn hiến riêng: Vốn xưng nền văn hiến đã nhiều ngày
 • Lãnh thổ riêng: Núi sông bờ cõi đã chia
 • Phong tục riêng: Phong tục Bắc Nam cũng khác
 • Lịch sử, chế độ riêng: Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập/Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên từng bên hùng cứ 1 phương

– Luận điểm 3: Sức mạnh của nhân nghĩa, sức mạnh của độc lập dân tộc

– Lí lẽ và bằng chứng 3: sức mạnh làm cho cho kẻ thù thất bại thảm hại, sức mạnh đấy đập tan mọi khó khăn mọi thử thách; dẫn chứng về thất bại của kẻ thù: “Lưu Cung tham công nên thất bại/Triệu Tiết thích lớn”, “Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô/Sông Bạch Đằng thịt tươi Ô Mã”…

Câu 4. Chỉ ra và phân tách tác dụng của phép so sánh, phép đối, bí quyết dùng câu văn biền ngẫu có trong đoạn trích,…

– Phép so sánh: so sánh 2 quốc gia trên mọi phương diện từ ấy mô tả lòng tự động hào, tự động tôn dân tộc

– Phép đối , dùng câu biền ngẫu: “Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập/Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên từng bên hùng cứ 1 phương” nâng cao thêm tính thuyết phục cho dẫn chứng,…

Xem Thêm  Bài thơ Tiếng gà trưa Tác giả Xuân Quỳnh

Câu 5. Đoạn trích Nước Đại Việt ta giúp em hiểu thêm những gì về Nguyễn Trãi và bí quyết viết văn nghị luận của ông?

– Đoạn trích giúp hiểu thêm về tư tưởng nhân nghĩa, lòng yêu nước của Nguyễn Trãi

– Phương pháp viết văn: chặt chẽ, thuyết phục,…

Câu 6. Dựa vào nội dung đoạn trích, em hãy viết 1 đoạn văn (khoảng 10 – 12 dòng) để trả lời câu hỏi: Nước Đại Việt ta là 1 quốc gia như thế nào?

Gợi ý:

Có thể khẳng định rằng, nước Đại Việt ta là 1 quốc gia có lịch sử, cổ điển nhiều ngày đời. Từ thời kì dựng nước của những Vua Hùng cho tới nay, nhân dân ta đã buộc phải đối mặt có siêu nhiều kẻ thù xâm lược. Nhưng trên bất cứ thời đại nào, chúng ta cũng đều kiên cường, đoàn kết đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của dân tộc. Ko chỉ vậy, nước Đại Việt ta còn có 1 nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, có nhiều di sản vật thể và phi vật thể thuộc nhiều lĩnh vực được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Không tính ấy, những cổ điển phải chăng đẹp của dân tộc ta như tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn đã trở nên 1 nét đẹp, được lưu giữ từ đời này sang đời khác, trở nên niềm tự động hào của dân tộc. Đất nước và con người đã trải qua biết bao thăng trầm, nhưng nước Đại Việt ta vẫn vững vàng, trở nên 1 quốc gia có vị thế quan yếu trên khu vực Đông Nam Á.