Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 81 – Kết nối tri thức 6 Ngữ văn lớp 6 trang 81 sách Kết nối tri thức tập 2

Obtain.vn xin phân phối tài liệu học tập Soạn văn 6: Thực hành tiếng Việt (trang 81), thuộc sách Kết nối tri thức có cuộc sống.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp người tiêu dùng học sinh lớp 6 chuẩn bị bài nhanh chóng và toàn bộ. Mời tham khảo nội dung chi tiết sau đây.

Soạn bài Thực hành tiếng Việt (trang 81)

Nhận biết đặc điểm và loại văn bản

– Căn cứ vào sự có mặt hay ko có mặt của những phương tiện phi ngôn ngữ để xác định được tính chất văn bản: văn bản thông thường hay văn bản đa phương thức.

– Những nhu cầu giao tiếp đa dạng dẫn tới việc hình thành nhiều loại văn bản khác nhau: văn bản thông tin, văn bản nghị luận, văn bản văn học. Có thể căn cứ vào chức năng chính mà 1 văn bản buộc phải đảm nhiệm như thông tin, thuyết phục, hay thẩm mĩ để biết được văn bản thuộc loại nào.

Nhận biết chức năng đoạn văn trong văn bản

1 đoạn văn có thể đảm nhiệm 1 trong những chức năng: mở đầu văn bản, trình bày 1 khía cạnh nào đấy của nội dung chính, kết thúc văn bản hoặc mở rộng, hợp tác vấn đề. Cần dựa vào vùng (thứ tự động) và nội dung của đoạn văn để xác định đúng chức năng của nó trong văn bản.

Văn bản và đoạn văn

Câu 1. Nêu bằng chứng cụ thể để khẳng định Trái Đất – dòng nôi của sự sống là 1 văn bản?

  • Có nhan đề nêu nội dung chính: Trái Đất – dòng nôi của sự sống.
  • Gồm nhiều đoạn văn, từng đoạn văn triển khai khác nhau.
  • Kết cấu gồm 3 phần: mở, thân và kết.
Xem Thêm  Lời bài hát Định Mệnh

Câu 2. Hãy liệt kê những phòng ban cấu tạo của văn bản “Trái Đất – dòng nôi của sự sống”.

Những phòng ban tạo thành văn bản “Trái Đất – dòng nôi của sự sống”: Nhan đề, đề phần, những đoạn văn, hình minh họa.

Câu 3. Nhắc lại những thông tin, thông điệp mà em tiếp nhận được từ văn bản “Trái Đất – dòng nôi của sự sống”.

– Thông tin tiếp nhận được từ văn bản:

  • Trái Đất thuộc hệ Mặt Trời.
  • Nước – vị thần hộ mệnh của sự sống trên Trái Đất.
  • Trái Đất là nơi cư ngụ của muôn loài.
  • Con người trên Trái Đất.
  • Tình trạng của Trái Đất hiện tại.

– Thông điệp của văn bản: Trái Đất đang chịu những tác động xấu từ con người, và lời yêu cầu biện pháp để bảo vệ Trái Đất.

Câu 4. Chọn 1 đoạn văn trong văn bản “Trái Đất – dòng nôi của sự sống” và điền thông tin cần thiết vào bảng theo mẫu sau (khiến vào vở):

– Chọn đoạn văn: “Đỉnh cao kì diệu… Trái Đất”.

– Điền vào bảng:

Thứ tự động đoạn văn trong văn bản

Điểm mở đầu và kết thúc của đoạn văn

Ý chính của đoạn văn

Chức năng của đoạn văn trong văn bản

Phần 4 – Con người trên Trái Đất.

– Điểm mở đầu: Đỉnh cao của sự sống trên Trái Đất chính là con người.

– Điểm kết thúc: Nhưng đáng buồn thay thế… Trái Đất.

Xem Thêm  Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học (Cách viết + 4 Mẫu) Biên bản bàn giao vật chất nhà trường

Mối quan hệ của con người có Trái Đất.

Trình bày 1 khía cạnh trong nội dung chính của văn bản.