Soạn Sinh 9 Bài 3: Lai 1 cặp tính trạng (Tiếp theo) Giải bài tập Sinh 9 trang 13

Giải Sinh 9 Bài 3 giúp người mua học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời những câu hỏi phần nội dung bài học và câu hỏi cuối bài Lai 1 cặp tính trạng (Tiếp theo) trang 13 thuộc chương 1 Những thí nghiệm của Menđen.

Soạn Sinh 9 Bài 3 Lai 1 cặp tính trạng (Tiếp theo) được biên soạn sở hữu những lời giải chi tiết, toàn bộ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa. Hello vọng đây sẽ là tài liệu cực kì hữu ích tương trợ những em học sinh lớp 9 trong quy trình giải bài tập. Bên cạnh ra người mua xem thêm nhiều tài liệu khác tại chuyên phần Sinh học 9.

Lý thuyết Lai 1 cặp tính trạng (Tiếp theo)

I. Phép lai phân tách

– Từng phép lai trên được gọi là phép lai phân tách.

– Khái niệm: Phép lai phân tách là phép lai giữa cơ thể mang trong mình tính trạng trạng trội cần xác định kiểu gen sở hữu cơ thể mang trong mình tính trạng lặn.

– Kết quả:

  • Ví dụ kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang trong mình tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp (AA).
  • Ví dụ kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể mang trong mình tính trạng trội có kiểu gen dị hợp (Aa).

II. Ý nghĩa của tương quan trội – lặn

– Tương quan trội – lặn là hiện tượng phổ cập} tại nhiều tính trạng trên cơ thể thực vật, động vật và người.

– Dí dụ: Trên cà chua tính trạng quả đỏ, nhẵn, thân cao là tính trạng trội. Tính trạng quả vàng, có lông tơ, thân thấp là tính trạng lặn. Trên chuột: tính trạng lông đen, ngắn là trội, lông trắng, dài là lặn.

– Để xác định được tương quan trội lặn người ta dùng phép lai phân tách:

Dí dụ:

P: AA × aa

F1: Aa

F1 × F1: Aa × Aa

F2 có tỷ lệ KG: 1AA : 2Aa : 1aa

Xem Thêm  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Sinh học 11 sách Chân trời sáng tạo Tập huấn sách giáo khoa lớp 11 Chân trời sáng tạo 5 2023 - 2024

KH: 3 trội : 1 lặn

– Ý nghĩa của tương quan trội – lặn:

+ Trong chọn giống nhằm đáp ứng nhu cầu: xác định những tính trạng mong muốn và tập trung nhiều gen quý vào 1 kiểu gen để tạo giống có giá trị cao. Người ta dựa vào tương quan trội – lặn.

+ Để hạn chế sự phân li tính trạng diễn ra (tại F1) khiến xuất hiện tính trạng xấu (tính trạng lặn) liên quan tới phẩm chất và năng suất vật nuôi, cây trồng người ta nên đánh giá độ thuần chủng của giống dựa vào phép lai phân tách.

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 3

Câu hỏi trang 11

Hãy xác định kết quả của những phép lai sau :

PHoa đỏHoa trắngAAaaPHoa đỏHoa trắngAaaa

– Làm cho thế nào để xác định được kiểu gen mang trong mình tính trạng trội ?

– Điền từ thích hợp vào những chỗ trống trong câu sau đây:

Phép lai phân tách là phép lai giữa cá thể mang trong mình tính trạng …… cần xác định ……. sở hữu những cá thể mang trong mình tính trạng ………. Ví dụ kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang trong mình tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp ……….., còn ví dụ kết quả phép lai là phân tách thì cá thể ấy có kiểu gen dị hợp…………

Gợi ý đáp án

– Để xác định kiểu gen mang trong mình tính trạng trội ta nên thực hành phép lai phân tách, lai cá thể ấy sở hữu cá thể mang trong mình tính trạng lặn. Ví dụ kết quả phép lai là:

+ 100% cá thể mang trong mình tính trạng trội, thì đối tượng có kiểu gen đồng hợp trội.

+ 1 trội: 1 lặn thì đối tượng có kiểu gen dị hợp

– Phép lai phân tách là phép lai giữa cá thể mang trong mình tính trạng trội cần xác định kiểu gen sở hữu những cá thể mang trong mình tính trạng lặn. Ví dụ kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang trong mình tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp AA, còn ví dụ kết quả phép lai là phân tách thì cá thể ấy có kiểu gen dị hợp A

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 8: Dàn ý Nghị luận về tuổi trẻ và tương lai đất nước (4 mẫu) Lập dàn ý bài viết số 7 lớp 8 đề 1

Câu hỏi trang 12

Để xác định giống có thuần chủng hay ko cần nên thực hành phép lai nào?

Gợi ý đáp án

Để xác định giống có thuần chủng hay ko cần nên thực hành phép lai phân tách. Lai phân tách là phép lai giữa cá thể có kiểu hình trội ( AA hoặc Aa) sở hữu 1 cá thể có kiểu hình lặn (aa), phần đích là đánh giá kiểu gen của kiểu hình trội là thuần chủng hay ko thuần chủng. Ví dụ con lai xuất hiện tỉ lệ 100% thì cá thể có kiểu hình trội đem lai là thuần chủng ( AA), ví dụ xuất hiện tỉ lệ 1:1 thì cá thể đem lai là dị hợp hợp tử ( Aa)

*- Xem hình 3, nêu sự khác nhau về kiểu hình tại F1, F2 giữa trội ko hoàn toàn sở hữu thí nghiệm của Menden.

– Điền những cụm từ thích hợp vào những chỗ trống thích hợp trong câu sau:

Trội ko hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong ấy kiểu hình của cơ thể lai F1 thể hiện ……. giữa bố và mẹ, còn tại F2 có tỉ lệ kiểu hình là ……

Gợi ý đáp án

Đặc điểmTrội ko hoàn toànThí nghiệm của MendenKiểu hình tại F1Tính trạng trung gianTính trạng trộiKiểu hình tại F21 trội : 2 trung gian : 1 lặn3 trội : 1 lặn

Trội ko hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong ấy kiểu hình của cơ thể lai F1 thể hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ, còn tại F2 có tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 3 trang 13

Câu 1

Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang trong mình tính trạng trội cần nên khiến gì?

Gợi ý đáp án

Xem Thêm  5 môn phái được yêu thích nhất trong recreation Võ Lâm Việt

Cá thể có kiểu hình trội có thể là thuần chủng (thể đồng hợp trội) hoặc ko thuần chủng (thể dị hợp). Vì vậy để xác định được kiểu gen của cơ thể mang trong mình tính trạng trội cần tiến hành phép lai phân tách. Lai phân tách là phép lai giữa cá thể mang trong mình tính trạng trội cần xác định kiểu gen sở hữu cá thể mang trong mình tính trạng lặn.

Câu 2

Tương quan trội – lặn của những tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn chế tạo?

Gợi ý đáp án

Tương quan trội – lặn là hiện tượng phổ cập} tại thế giới sinh vật, trong ấy tính trạng trội thường có lợi. Vì vậy trong chọn giống cần tìm ra những tính trạng trội để tập trung những gen trội về cùng 1 kiểu gen nhằm tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế cao.

Câu 3

Điền nội dung ưu thích sở hữu những ô trống tại bảng 3

Bảng 3. So sánh di truyền trội hoàn toàn và ko hoàn toàn

Đặc điểm

Trội hoàn toàn

Trội ko hoàn toàn

Kiểu hình F1 (Aa)Tỉ lệ kiểu hình tại F2Phép lai phân tách được dùng trong trường hợp

Gợi ý đáp án

Đặc điểm

Trội hoàn toàn

Trội ko hoàn toàn

Kiểu hình F1 (Aa)Đồng tính (trội át lặn)Trình bày tính trạng trung gian giữa bố và mẹTỉ lệ kiểu hình tại F2Phân li: 3 trội, 1 lặnPhân li: 1 trội, 2 trung gian, 1 lặnPhép lai phân tách được dùng trong trường hợpCóCó

Câu 4

Lúc cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tách thì ta thu được:

a) Toàn quả vàng

b) Toàn quả đỏ

c) Tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả vàng

d) Tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả vàng

Hãy lựa chọn ý trả lời đúng.

Gợi ý đáp án

Đáp án: b.

Giải thích: Cây cà chua quả đỏ thuần chủng có kiểu gen AA. Ta có sơ đồ lai

P: AA (quả đỏ) x aa (quả vàng)

G(P): A a

F1: Aa (100% quả đỏ)