Soạn Sinh 9 Bài 6: Thực hành Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại Giải bài tập Sinh 9 trang 21

Giải Sinh 9 Bài 6 giúp người tiêu dùng học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời những câu hỏi phần nội dung bài học Thực hành Tính xác suất xuất hiện những mặt của đồng kim loại thuộc chương 1 Những thí nghiệm của Menđen.

Soạn Sinh 9 Bài 6 những em biết bí quyết xác định xác suất của 1 và 2 sự kiện đồng thời xảy ra thông qua việc gieo những đồng kim loại. Đồng thời hiểu được tỉ lệ những loại giao tử và tỉ lệ những kiểu gen trong lai 1 cặp tính trạng. Vậy dưới đây là bài thu hoạch Thực hành Tính xác suất xuất hiện những mặt của đồng kim loại mời người tiêu dùng cùng theo dõi.

I. Phần tiêu

  • Qua bài thực hành này giúp những em học sinh biết bí quyết xác định xác suất của 1 và 2 sự kiện đồng thời xảy ra thông qua việc gieo những đồng kim loại.
  • Đồng thời nhanh chóng biết vận dụng xác suất để hiểu được tỉ lệ những loại giao tử và tỉ lệ những kiểu gen trong lai 1 cặp tính trạng.

II. Chuẩn bị

Chuẩn bị sẵn 2 đồng kim loại.

III. Phương pháp tiến hành

1. Gieo 1 đồng kim loại

Lấy đồng lim loại, cầm đứng cạnh và thả rơi tự động do từ 1 độ cao xác định. Lúc rơi xuống mặt bàn thì mặt trên của đồng kim loại có thể là mặt sấp (S) hay ngửa (N). Mắt sấp và mặt ngửa của đồng kim loại được quy định trước dựa theo đặc điểm của từng mặt.

Xem Thêm  Chỉ dẫn cài đặt bàn phím tiếng Trung trên máy tính

Thống kê kết quả từng lần rơi vào bảng 6.1 và so sánh tỉ lệ % số lần gặp từng mặt nói trên qua 25, 50, 100, 200 lần rơi. Liên lạc kết quả này sở hữu tỉ lệ những giao tử được sinh ra từ con lai F1 Aa

2. Gieo 2 đồng kim loại

Lấy 2 đồng kim loại, cầm đứng cạnh và thả rơi tự động do từ 1 độ cao xác định. Lúc rơi xuống mặt bàn thì mặt trên của 2 đồng kim loại có thể là 1 trong bố trường hợp: 2 đồng sấp (SS), 1 đồng sấp và 1 đồng ngửa (SN), 2 đồng ngửa (NN).

Thống kê kết quả từng lần rơi và so sánh tỉ lệ % số lần gặp từng khả năng nói trên vào mẫu bảng 6.2 và liên lạc kết quả này sở hữu tỉ lệ kiểu gen F2 trong lai 1 cặp tính trạng, giải thích sự tương đồng ấy

IV. Thu hoạch

Bảng 6.1: Thống kê kết quả gieo 1 đồng kim loại

Thứ tự động lần gieoSN

1

2

3

100

CộngSố lượng%

Nhận xét:

– Tỉ lệ xuất hiện mặt ngửa: mặt sấp lúc gieo đồng kim loại là xấp xỉ 1:1.

– Lúc số lần gieo đồng kim loại càng nhiều thì tỉ lệ ấy càng sắp tới 1:1.

– Lúc cơ thể lai F có kiểu gen Aa giảm phân cho 2 loại giao tử mang trong mình gen A và a sở hữu xác suất ngang nhau.

– Công thức tính xác suất: P(A) = P(a) = 1/2 hay 1A : 1a

Bảng 6.2. Thống kê kết quả gieo 2 đồng kim loại

Xem Thêm  Tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Entry

Thứ tự động lần gieoSSSNNN

1

2

3

100

CộngSố lượng%

Nhận xét:

– Lúc gieo 2 đồng kim loại sẽ xuất hiện sở hữu tỉ lệ xấp xỉ 1:2:1

– Lúc số lần gieo đồng kim loại càng lớn thì tỉ lệ ấy càng sắp tới 1:2:1 hoặc 1/4 : 1/2 : 1/4

– Giải thích theo công thức tính xác suất:

– Tỉ lệ kiểu hình tại F2 được xác định bởi sự hài hòa giữa 4 loại giao tử đực và 4 loại giao tử mẫu có tỉ lệ ngang nhau.