Soạn Sử 9 Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985) Soạn Lịch sử 9 trang 173

Lịch sử 9 Bài 32 giúp những em học sinh lớp 9 nắm vững tri thức về Việt Nam trong 10 5 đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử trang 173.

Soạn sử 9 Bài 32 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho giáo viên và những em học sinh tham khảo, đối chiếu sở hữu lời giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời người dùng cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc

I. Việt Nam trong 10 5 đi lên chủ nghĩa xã hội (1976-1985)

1. Thực hành kế hoạch Nhà nước 5 5 (1976 – 1980)

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, phương pháp mạng nước ta chuyển sang giai đoạn new: giai đoạn đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng họp tại Hà Nội tháng 12 – 1976 đã đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, phần tiêu của kế hoạch Nhà nước 5 5 ( 1976 – 1980).

Trong 5 5 này, nước ta thực hành những nhiệm vụ của phương pháp mạng xã hội chủ nghĩa, vừa xây dựng đất nước vừa cải tạo quan hệ chế tạo nhằm 2 phần tiêu cơ bản: xây dựng 1 bước cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, cải thiện 1 bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động.

Sau 5 5, nhân dân ta đạt được những thành tựu siêu quan yếu về mọi mặt.

– Những cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải bị địch bắn phá. Về cơ bản đã được khôi phục xong và bước đầu phát triển thành. Diện tích gieo trồng nâng cao thêm sắp 2 triệu hécta. Nhiều nhà máy được gấp rút xây dựng. Giao thông vận tải được khôi phục và xây dựng new 1700 km đường sắt, 3800 km đường bộ. Tuyến đường sắt Thống nhất từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh sau 30 5 bị gián đoạn đã hoạt động trở lại.

– Cải tạo xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh trong những vùng new giải phóng tại miền Nam: giai cấp tư sản mại bản bị xóa bỏ, đại phòng ban nông dân đi vào con đường làm cho ăn tập thể, thủ công nghiệp và thương nghiệp được sắp xếp và tổ chức lại.

Xem Thêm  Lời dẫn chương trình tổng kết 5 học trường Tiểu học 4 mẫu lời dẫn chương trình tổng kết 5 học 2022 - 2023

– Xóa bỏ những thể hiện của văn hóa phản động, xây dựng nền văn hóa new phương pháp mạng. Giáo dục tại những cấp mẫu giáo, phổ thông, đại học đều phát triển thành. 5 học 1979 -1980, tính chung số người đi học thuộc những đối tượng trong cả nước là 15 triệu, nâng cao hơn 5 học 1976 -1977 là 2 triệu.

Tuy nhiên, nền kinh tế của ta sau 5 5 vẫn còn mất cân đối lớn, chế tạo phát triển thành chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

2. Thực hành kế hoạch Nhà nước 5 5 (1981 – 1985)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng họp tháng 3 – 1982 khẳng định tiếp tục đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước do Đại hội IV đề ra, nhưng có sự điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa cho từng chặng đường, từng giai đoạn để thích hợp sở hữu hoàn cảnh cụ thể. Đại hội V xác định thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại nước ta trải trải qua chặng, gồm chặng đường trước tiên và những chặng đường tiếp sau. Đại hội quyết định phương hướng, nhiệm vụ, phần tiêu của kế hoạch Nhà nước 5 5 (1981 – 1985).

Trong 5 5 này, nước ta phát triển thành thêm 1 bước, sắp xếp lại cơ cấu và đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân nhằm cơ bản ổn định tình hình kinh tế – xã hội, đáp ứng những nhu cầu cấp bách và thiết yếu của đời sống nhân dân, giảm nhẹ những mặt cân đối nghiêm trọng nhất của nền kinh tế.

Sau 5 5 thực hành kế hoạch Nhà nước, đất nước đã có những chuyển biến và tiến bộ đáng nhắc.

– Trong chế tạo nông nghiệp và công nghiệp, đã chặn được đà giảm sút của 5 5 trước (1976 -1980) và có bước phát triển thành: 5 1981 -1985, chế tạo nông nghiệp nâng cao bình quân hàng 5 4,9% so sở hữu 1,9% của thời kì 1976 – 1980; chế tạo lương thực nâng cao bình quân hàng 5 từ 13,4 triệu tấn trong thời kì 1976 – 1980, lên 17 triệu tấn, chế tạo công nghiệp nâng cao bình quân hàng 5 9,5% so sở hữu 0,6% của thời kì 1976 – 1980. Thu nhập quốc dân nâng cao bình quân hàng 5 là 6,4% so sở hữu 0.4% của 5 5 trước.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: Tổng hợp kết bài về tác phẩm Cái thuyền ngoài xa (70 mẫu) Cái thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu

– Về xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật, đã hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và bé. Dầu mỏ khởi đầu được khai thác, công trình thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị An được khẩn trương xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động.

– Những hoạt động khoa học – kĩ thuật được triển khai, góp phần liên quan chế tạo phát triển thành.

Tuy nhiên, những khó khăn yếu kém của 5 5 trước vẫn chưa được khắc phục, thậm chí có phần trầm trọng hơn, phần tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế, xã hội vẫn chưa thực hành được.

II. Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1975-1979)

Do có mưu mô từ trước, ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, tập đoàn Pôn Pốt tại Cam-pu-chia đã quay súng bắn vào nhân dân ta.

1. Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây – Nam

Do có mưu mô từ trước, ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, tập đoàn Pôn Pốt tại Cam-pu-chia đã quay súng bắn vào nhân dân ta. Chúng liên tục mở những cuộc hành quân khiêu khích dọc biên giới, lấn chiếm lãnh thổ nước ta.

Ngày 22 – 12 – 1978, tập đoàn Pôn Pốt huy động 19 sư đoàn bộ binh cùng sở hữu nhiều đơn vị pháo binh, xe nâng cao tiến đánh Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lấn biên giới Tây – Nam nước ta.

Thực hành quyền tự động vệ chính đáng, quân dân ta tổ chức cuộc phản công đánh đuổi quân Pôn Pốt. Cuộc chiến tranh biên giới Tây – Nam nhanh chóng chấm dứt. Toàn bộ quân xâm lược Pôn Pốt bị quét khỏi nước ta, hòa bình được lập lại trên toàn tuyến biên giới Tây – Nam.

2. Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc

Trung Quốc là nước láng giềng thân thiết của Việt Nam. Trong quy trình đấu tranh phương pháp mạng, nhân dân 2 nước đã từng gắn bó mật thiết, đoàn kết trợ giúp nhau.

Nhưng từ 5 1978, Trung Quốc đã có những hành động làm cho tổn hại tới tình cảm giữa nhân dân 2 nước như cho quân khiêu khích quân sự dọc biên giới, cắt viện trợ, rút chuyên gia. Nghiêm trọng hơn, sáng 17 – 2 – 1979, Trung Quốc cho quân đội sở hữu lực lượng 32 sư đoàn mở cuộc tiến công nước ta dọc biên giới từ Móng Dòng (Quảng Ninh) tới Phong Thổ (Lai Châu).

Xem Thêm  Tập làm văn lớp 4: Tả quyển vở của em Dàn ý & 6 bài Tả đồ dùng học tập của em

Để bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc, quân dân ta, quản lý là quân dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc, đã đứng lên chiến đấu. Cuộc chiến đấu ngoan cường vì độc lập tự động do của nhân dân ta, cùng sở hữu sự phản đối mạnh mẽ của dư luận trong nước và thế giới, đã buộc Trung Quốc nên rút quân khỏi nước ta từ ngày 5 – 3 – 1979, tới ngày 18 – 3 -1979 thì rút hết quân.

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 32

Câu 1

Sau hơn 10 5 đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 – 1985), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào và còn có những khó khăn, yếu kém gì?

Gợi ý đáp án

– Về chế tạo nông nghiệp và công nghiệp: Có bước phát triển thành : 5 1981 – 1985, chế tạo nông nghiệp nâng cao bình quân hằng 5 4,9% so sở hữu 1.9% của thời kì 1976 – 1980, chế tạo lương thực nâng cao bình quân hằng 5 từ 13.4 triệu tấn trong thời kì 1976 – 1980, lên 17 triệu tấn. Chế tạo công nghiệp nâng cao bình quân hằng 5 9,5 % so sở hữu 0.6% thời kì 1976 — 1980. Thu nhập quốc dân nâng cao bình quân hằng 5 là 6.4% so sở hữu 0,4 % của 5 5 trước.

– Về xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật: hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và bé. Dầu mỏ khởi đầu được khai thác, công trình thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị An được khẩn trương xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động.

– Về những hoạt động khoa học – kĩ thuật: những hoạt động khoa học – kĩ thuật được triển khai, góp phần liên quan chế tạo phát triển thành.

Tuy nhiên, những khó khăn yếu kém của 5 5 trước vẫn chưa được khắc phục, thậm chí có phần trầm trọng hơn, phần tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế, xã hội vẫn chưa thực hành được.

Câu 2

Lập bảng so sánh về những thành tựu đã đạt được giữa 2 kế hoạch Nhà nước 5 5 (1976 – 1980) và (1981 – 1985).

Gợi ý đáp án