Tập làm văn lớp 3: Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm mà em biết (43 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 3

Hôm nay, Obtain.vn sẽ giới thiệu bài Tập khiến văn lớp 3: Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm mà em biết.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm mà em biết

Nội dung bao gồm dàn ý và 43 bài văn mẫu, nhằm giúp quý khách học sinh lớp 3 có thêm ý tưởng cho bài viết của mình. Người trải nghiệm học sinh hãy cùng tham khảo ngay sau đây.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – 2 Bà Trưng

Đoạn văn mẫu số 1

Tập làm văn lớp 3: Kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết (43 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 3

Đoạn văn mẫu số 2

Dân tộc Việt Nam trải qua hàng nghìn 5 dưới sự xâm lược của triều đại phong kiến phương Bắc. Nhiều vị anh hùng đã đứng lên lãnh đạo nhân dân chống lại kẻ thù. Trong ấy em ngưỡng mộ nhất là 2 Bà Trưng. 2 bà là 2 chị em ruột, người chị tên là Trưng Trắc, người em tên là Trưng Nhị. 2 bà quê trên huyện Mê Linh, từ bé đã nức tiếng là 2 người con gái tài nhiều năm kinh nghiệm. Cha 2 bà mất sớm, nhờ có mẹ dạy dỗ, 2 chị em đều nhiều năm kinh nghiệm võ nghệ. Thuở đó, nước ta bị nhà Hán đô hộ. Chúng đàn áp dân lành hết sức tàn bạo. Chúng thẳng tay chém giết thịt dân ta, cướp hết ruộng đất của dân. Nhân dân ta mang trong mình lòng oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp để vùng lên đánh đuổi quân xâm lược. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách cũng mang trong mình trong mình chí hướng giành lại non sông. Tướng giặc là Tô Định biết vậy, bèn lập mưu giết thịt chết Thi Sách. Lúc nghe tin chồng bị giặc giết thịt chết, Bà Trưng Trắc đã cùng sở hữu em gái mình là Trưng Nhị lãnh đạo nghĩa quân tới thành Luy Nhiều ngày hỏi tội kẻ thù. Đi tới đâu, tiếng trống đồng của quân ta dội vàng đất trời tới ấy. Cuối cùng, thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới đoàn quân khởi nghĩa. Tướng giặc sợ hãi, ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. Em siêu ngưỡng mộ 2 Bà Trưng.

Đoạn văn mẫu số 3

1 trong những vị anh hùng dân tộc mà em cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ là 2 Bà Trưng. Bấy giờ trên huyện Mê Linh có 2 người con gái tài nhiều năm kinh nghiệm là Trưng Trắc và em là Trưng Nhị. Trưng Trắc có chồng là Thi Sách. Ông là Lạc tướng cũng cùng chí hướng sở hữu vợ. Tướng giặc là Tô Định khiến thứ sử Giao Châu thời đó biết được bèn lập mưu giết thịt chết Thi Sách. 2 Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa để trả nợ nước, đền thù nhà. Nghĩa quân đi tới đâu, giặc tan tới ấy. Cuối cùng 2 bà tiến về giải phóng thành Luy Nhiều ngày. Tướng giặc Tô Định tháo chạy về nước. 2 Bà lên ngôi vua, xưng là Trưng Nữ Vương. Tới 5 43, quân giặc cử Mã Viện, tới đàn áp cuộc khởi nghĩa. 2 Bà lãnh đạo quân ta chiến đấu anh dũng nhưng vì thế giặc quá mạnh, 2 bà liền nhảy xuống sông Hát Giang tuẫn tiết. Tấm gương của 2 Bà Trưng vẫn sáng ngời cho tới tận thời gian này}.

Đoạn văn mẫu số 4

Em siêu ngưỡng mộ 2 bà Trưng Trắc và Trưng Nhị. Họ là những nữ anh hùng trước tiên trong lịch sử của đất nước. Lúc ấy, nhà Hán trên phương Bắc đem quân sang xâm lược nước ta. Chúng áp bức, bóc lột nhân dân ta vô cùng dã man. Chồng của bà Trưng Trắc là Thi Sắc có chí lớn muốn tiêu diệt kẻ thù. Nhưng ông đã bị tướng giặc Tô Định bày mưu giết thịt chết. Trước mối nợ nước thù nhà, bà Trưng Trắc đã cùng sở hữu Trưng Nhị khởi nghĩa, đánh bại quân giặc. Nghĩa quân của bà đi tới đâu cũng được hưởng ứng. 2 Bà Trưng chính là tấm gương để em học tập, noi theo.

Đoạn văn mẫu số 5

Lịch sử Việt Nam đã trải qua hơn 1 5 Bắc thuộc. Từ xưa tới nay, nhiều vị anh hùng đã lãnh đạo nhân dân đánh bại kẻ thù. Nhưng em cảm thấy ngưỡng mộ nhất ấy là 2 Bà Trưng gồm Trưng Trắc và Trưng Nhị. Họ là những người phụ nữ trước tiên trong lịch sử đất nước dám đứng lên khởi nghĩa chống lại kẻ thù. Lúc bấy giờ, quân Nam Hán sang xâm lược nước ta. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách bị tướng giặc là Tô Định giết thịt chết. Nợ nước cùng thêm thù nhà, bà Trưng Trắc đã cùng em gái là Trưng Nhị phát cờ khởi nghĩa. Quân giặc thua trận, Tô Định tháo chạy về nước, quân ta giành thắng lợi. Như vậy, 2 Bà Trưng chính là tấm gương đáng ngưỡng mộ.

Đoạn văn mẫu số 6

2 Bai Trưng là phương pháp gọi bà Trưng Trắc và bà Trưng Nhị. Họ là những vị anh hùng của dân tộc Việt Nam. Lúc bấy giờ, quân Nam Hán xâm lược nước ta. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách bị tướng giặc Tô Định giết thịt. Nợ nước cùng sở hữu thù nhà, bà Trưng Trắc đã cùng sở hữu Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa, đánh bại kẻ thù. Tướng giặc Tô Định thua trận cần tháo chạy về nước. Em siêu ngưỡng mộ 2 vị nữ anh hùng này.

Đoạn văn mẫu số 7

Dân tộc Việt Nam có siêu nhiều vị anh hùng nức tiếng. Trong ấy, em siêu ngưỡng mộ 2 bà Trưng Trắc và Trưng Nhị. Lúc bấy giờ, nhà Hán trên phương Bắc sang xâm lược nước ta. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách nuôi chí quyết tâm tiêu diệt kẻ thù. Nhưng ông bị tướng giặc là Tô Định giết thịt chết. Nợ nước thù nhà, bà Trưng Trắc và Trưng Nhị đã lãnh đạo nhân dân, đánh bại kẻ thù. Tướng giặc Tô Định cần tháo chạy về nước. Tiếp tục, bà Trưng Trắc lên khiến vua. 2 Bà Trưng chính là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước.

Đoạn văn mẫu số 8

Trưng Trắc và Trưng Nhị là 2 nữ anh hùng trước tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Quân Hán trên phương Bắc sang xâm lược nước ta. Chúng khiến nhiều điều bạo ngược. Lúc đó, chồng bà Trưng Trắc bị tướng giặc giết thịt chết. Nợ nước thù nhà, bà Trưng Trắc và Trưng Nhị đã phất cờ khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa được nhân dân ủng hộ. Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, đất nước được độc lập. Tinh thần cùng sự dũng cảm của bà Trưng Trắc và Trưng Nhị đã phát triển thành tấm gương cho từng người dân Việt Nam.

Đoạn văn mẫu số 9

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, chúng ta có thể nói tới siêu nhiều mẫu tên tiêu biểu. Nhưng em cảm thấy khâm phục nhất là 2 Bà Trưng. Ấy là Trưng Trắc và Trưng Nhị, là 2 chị em ruột. Chồng của bà Trưng Trắc bị thái thú Tô Định giết thịt hại 1 phương pháp dã man. Nợ nước, thù nhà khiến cho cho quyết tâm của 2 bà càng cao. Trưng Trắc và Trưng Nhị đã quyết định nổi binh chống lại quân Đông Hán. Cuộc khởi nghĩa nhận được sự hưởng ứng của nhân dân khắp nơi, tiếp theo giành được thắng lợi. Ko thời gian dài sau, quân giặc xâm lược trở lại. 2 Bà kiên cường chống trả nhưng do quân địch quá mạnh nên đã thua trận. Theo người xưa nói lại, sau thời điểm thua trận, 2 bà đã nhảy xuống sông Hát Giang tử tử để giữ trọn khí tiết. 2 Bà Trưng chính là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Họ còn là những nữ anh hùng trước tiên trong lịch sử dân tộc, ấy chính là điều khiến cho em cảm thấy vô cùng khâm phục.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – Bác bỏ Hồ

Đoạn văn mẫu số 1

Tập làm văn lớp 3: Kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết (43 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 3

Đoạn văn mẫu số 2

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta có siêu nhiều anh hùng được sử sách ghi danh, 1 trong số ấy là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Pháp, khiến sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và kiểu new để bảo vệ nền độc lập, tự động do của Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn hết lòng, hết sức xây dựng sự đoàn kết nhất trí giữa những Đảng Cùng sản anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng, ko ngừng vun đắp quan hệ gắn bó, hữu nghị giữa những dân tộc Đông Dương. Chúng em siêu biết ơn người. Em sẽ chăm chỉ học tập để sau này phát triển thành 1 công dân có ích cho xã hội như lời Bác bỏ Hồ đã dạy.

Đoạn văn mẫu số 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người mà em vô cùng kính trọng. Suốt bố mươi 5 bôn bố nước bên cạnh, Bác bỏ đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc. Ko chỉ vậy, Người còn lãnh đạo nhân dân ta đánh bại thực dân Pháp, giành lại độc lập cho đất nước. Bác bỏ Hồ cũng là tấm gương sáng ngời về 1 nhân phương pháp đạo đức cao đẹp. Bác bỏ được UNESCO phong tặng danh hiệu “Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới”. Em sẽ cố gắng học tập theo tấm gương đạo đức của Bác bỏ.

Xem Thêm  Đề thi cao học trường Kinh tế Quốc Dân 5 2011 - Môn Lớnán kinh tế Đề thi cao học

Đoạn văn mẫu số 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Lúc còn là 1 chàng thanh niên, Bác bỏ đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc. Suốt bố mươi 5 bôn bố nước bên cạnh, Người đã vượt qua mọi khó khăn, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. Bác bỏ Hồ cũng là tấm gương sáng ngời về 1 nhân phương pháp đạo đức cao đẹp. Lối sống của Bác bỏ giản dị, nhưng siêu thanh cao. Bác bỏ đã được UNESCO phong tặng danh hiệu “Anh hùng giải phóng dân tộc” và “Danh nhân văn hóa thế giới”. Em siêu ngưỡng mộ và kính trọng Bác bỏ Hồ.

Đoạn văn mẫu số 5

Em siêu ngưỡng mộ và kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác bỏ chính là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Bác bỏ đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. Ko chỉ vậy, Bác bỏ còn lãnh đạo nhân dân chống lại kẻ thù xâm lược là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Không tính ấy, Bác bỏ đã phát triển thành tấm gương sáng ngời về đạo đức. Em sẽ học tập và khiến theo Bác bỏ Hồ.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – Kim Đồng

Đoạn văn mẫu số 1

Người anh hùng mà em vô cùng ngưỡng mộ là anh Kim Đồng. Anh là người dân tộc Nùng. Quê của anh trên tỉnh Cao Bằng. Anh tham dự phương pháp mạng từ lúc còn siêu bé. Trong 1 lần đi liên lạc về giữa đường gặp địch phục kích, Kim Đồng nhanh trí nhử cho địch nổ súng về phía mình. Nhờ có ấy mà những đồng chí cán bộ trên sắp ấy đã nhanh chóng trốn thoát lên rừng. Kim Đồng đã anh dũng hy sinh tại 1 địa điểm sắp ngay trên suối Lê Nin lúc anh vừa tròn mười 4 tuổi. Kim Đồng đã được nhà nước ta phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang”.

Đoạn văn mẫu số 2

Em siêu ngưỡng mộ anh Kim Đồng. Anh là người dân tộc Nùng. Anh là 1 trong 5 thành viên trước tiên, cũng như là đội trưởng của Đội Nhi đồng cứu quốc. Kim Đồng đã cùng đồng đội thực hành nhiệm vụ giao liên, đưa đón Việt Minh và chuyển thư từ. Trong 1 lần nọ, lúc những cán bộ đang có cuộc họp, anh tìm ra có quân Pháp tới, anh đã nhanh trí đánh lạc hướng chúng, đồng thời phát tín hiệu cho cán bộ rút lui an toàn. Kim Đồng đã anh dũng hy sinh. Sau này, Kim Đồng được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Anh là 1 tấm gương sáng ngời để em học tập.

Đoạn văn mẫu số 3

Anh Kim Đồng là người dân tộc Nùng. Anh là 1 trong 5 thành viên trước tiên, cũng như là đội trưởng của Đội Nhi đồng cứu quốc. Kim Đồng đã cùng đồng đội thực hành nhiệm vụ giao liên, đưa đón Việt Minh và chuyển thư từ. Trong 1 lần nọ, lúc những cán bộ đang có cuộc họp, anh tìm ra có quân Pháp tới, anh đã nhanh trí đánh lạc hướng chúng, đồng thời phát tín hiệu cho cán bộ rút lui an toàn. Kim Đồng đã anh dũng hy sinh. Sau này, Kim Đồng được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Em siêu ngưỡng mộ anh Kim Đồng.

Đoạn văn mẫu số 4

Kim Đồng là vị anh hùng mà em siêu ngưỡng mộ. Anh là người dân tộc Nùng. Quê của anh trên tỉnh Cao Bằng. Tham dự phương pháp mạng từ bé, anh phát triển thành thành viên trước tiên, cũng như là đội trưởng của Đội Nhi đồng cứu quốc. Nhiệm vụ của em là giao liên, đưa đón Việt Minh và chuyển thư từ. 1 lần, lúc những cán bộ đang có cuộc họp, anh tìm ra có quân Pháp tới, anh đã nhanh trí đánh lạc hướng chúng, đồng thời phát tín hiệu cho cán bộ rút lui an toàn. Anh đã hy sinh lúc tuổi còn siêu bé. Kim Đồng được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Kim Đồng là tấm gương để chúng em học tập về lòng dũng cảm, tình yêu đất nước.

Đoạn văn mẫu số 5

Kim Đồng là 1 vị thiếu niên anh hùng. Anh là người dân tộc Nùng. Từ bé, Kim Đồng đã tham dự phương pháp mạng. Anh là đội trưởng Đội Nhi đồng cứu quốc. Nhiệm vụ của anh là giao liên, đưa đón Việt Minh và vận tải thư từ. Trong quy trình thực hành nhiệm vụ, Kim Đồng đã lập được nhiều chiến công. 1 lần, lúc những cán bộ đang có cuộc họp, anh tìm ra có quân Pháp tới. Anh đã trí đánh lạc hướng chúng và phát tín hiệu cho cán bộ rút lui an toàn. Sau này, Kim Đồng được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Em cảm thấy siêu ngưỡng mộ và yêu quý anh Kim Đồng.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – Võ Thị 6

Đoạn văn mẫu số 1

Võ Thị 6, vị nữ anh hùng của dân tộc. Chị được sinh ra trên huyện Đất Đỏ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào 5 1933. Võ Thị 6 là người con gái vô cùng thông minh, mưu trí, có tinh thần yêu nước và dũng cảm. Dù tuổi đời còn siêu bé nhưng chị đã tham dự khiến liên lạc viên cho đoàn quân phương pháp mạng của chúng ta và lập được siêu nhiều chiến công hiển hách đáng khen thưởng. 5 1948, chị được cấp trên giao cho nhiệm vụ vô cùng quan yếu ấy chính là cần đánh phá 1 sự kiện mít tinh nhằm kỷ niệm ngày chào mừng Quốc khánh của thực dân Pháp để gây nhiễu loạn và phá hoại mưu mô của kẻ thù. Tại sự kiện mít tinh ấy chị Võ Thị 6 đã tung lựu đạn vào khán đài có tỉnh trưởng Lê Thành Trường – 1 lãnh đạo cấp cao của bè lũ tay sai cho thực dân Pháp để giải tán đám đông. Chính chiến công này đã giúp cho chị Võ Thị 6 của chúng ta lập thêm nhiều chiến công khác oanh liệt hơn. Tiếp tục, chị Võ Thị 6 được cơ quan trung ương Đảng giao cho nhiệm vụ tiêu diệt kẻ gian tế, nên tháng 2 5 1950 trong lúc đi khiến nhiệm vụ chị đã bị kẻ thù bắt giữ. Bọn giặc ngoại xâm đã tra tấn chị Võ Thị 6 của chúng ta vô cùng dã man, bắt chị khai ra những đồng đội của mình. Nhưng chị anh dũng kiên quyết ko khai chúng dùng nhiều thủ đoạn tra tấn tàn bạo như dùng dùi điện cho điện giật vào người chị, hay dùng dùi nung lửa nóng khoan lên người chị… Cuối cùng ko khiến được gì chị Võ Thị 6 chúng buộc lòng đày chị ra Côn Đảo là nơi chuyên giam giữ và đày đọa những người tù chính trị của nước ta, là nấm mồ chôn thân của siêu nhiều người anh hùng phương pháp mạng của dân tộc Việt Nam ta. Tới ngày 23 tháng 1 5 1952, chị Võ Thị 6 anh hùng của chúng ta bị mang trong mình ra pháp trường xử tử lúc tuổi đời chỉ tròn mười 9 tuổi. Cho tới sau này lúc đất nước chúng ta hoàn toàn sạch bóng kẻ thù 5 1993 chị Võ Thị 6 được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, là 1 trong những chiến sĩ vô cùng trẻ tuổi của ta được vinh danh thiên cổ. Tấm gương của chị Võ Thị 6 khiến cho chúng em vô cùng ngưỡng mộ, kính trọng vì những gì chị đã hy sinh cho quê hương, tổ quốc để chúng em hôm nay được hưởng cuộc sống thái bình.

Đoạn văn mẫu số 2

Chị Võ Thị 6 là người em siêu kính trọng và ngưỡng mộ. Chị sinh 5 1933 và mất 5 1952. Từ 5 mười lăm tuổi, chị đã hăng hái tham dự phương pháp mạng, lập nhiều chiến công vang dội. Vào tháng 5 5 1950, bị giặc Pháp bắt, tra tấn dã man nhưng chị vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ phương pháp mạng. 5 1952, chị bị đày ra Côn Đảo, bị xử tử. 5 1993, Nhà nước đã trân trọng truy tặng chị Huân chương chiến công hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Chị Võ Thị 6 chính là tấm gương để em học tập.

Đoạn văn mẫu số 3

Em siêu ngưỡng mộ chị Võ Thị 6. Chị tham dự phương pháp mạng lúc còn bé và lập được nhiều chiến công. Sau này, chị bị giặc bắt, tra tấn dã man. Nhưng chị vẫn giữ được tinh thần của người phương pháp mạng. Cuối cùng, chị bị đày ra Côn Đảo và bị xử tử. Chị Võ Thị 6 chính là tấm gương để em học tập và noi theo.

Xem Thêm  Cách xóa liên kết tài khoản Fb Garena Free Fireplace

Đoạn văn mẫu số 4

Chị Võ Thị 6 là 1 người em siêu ngưỡng mộ. Chị sinh 5 1933 và mất 5 1952. Quê trên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ 5 mười lăm tuổi, chị đã hăng hái tham dự phương pháp mạng, lập nhiều chiến công vang dội. Vào tháng 5 5 1950, bị giặc Pháp bắt, tra tấn dã man nhưng chị vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ phương pháp mạng. 5 1952, chị bị đày ra Côn Đảo, bị xử tử. 5 1993, Nhà nước đã trân trọng truy tặng chị Huân chương chiến công hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Chị là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, để chúng em học tập và noi theo.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – Trần Quốc Toản

Đoạn văn mẫu số 1

Tập làm văn lớp 3: Kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết (43 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 3

Đoạn văn mẫu số 2

Trần Quốc Toản là vị anh hùng nức tiếng của dân tộc Việt Nam. Ông đã tham dự vào cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 2, và hy sinh lúc còn siêu trẻ. Em đã từng đọc được câu chuyện về Trần Quốc Toản. Lúc vua Trần Nhân Tông mở hội, cùng những quan bàn chuyện chống quân Nguyên. Vua thấy Trần Quốc Toản còn trẻ nên ko cho vào dự. Ông cảm thấy tức giận mà bóp nát quả cam trong tay lúc nào ko hay. Câu chuyện về Trần Quốc Toản đã biểu hiện được tấm lòng yêu nước của 1 vị anh hùng dân tộc. Ông chính là tấm gương để chúng em học hỏi và noi theo.

Đoạn văn mẫu số 3

Em siêu ngưỡng mộ vị anh hùng Trần Quốc Toản. 1 con người trẻ tuổi, nhưng dũng cảm. Thấy sứ giặc ngang ngược, Quốc Toản vô cùng căm giận. Lúc biết nhà vua bàn việc dưới thuyền, cậu đã xô lính để xuống thuyền xin vua cho đánh. Nhà vua thấy cậu còn trẻ nên ko trách phạt, còn ban cho 1 quả cam. Lúc trở về, Quốc Toản cho mọi người xem thì quả cam đã nát từ bao giờ. Trần Quốc Toản chính là 1 tấm gương để em học hỏi, noi theo.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – vua Quang Trung

Đoạn văn mẫu số 1

Vào thế kỉ thứ XVI, đất nước chìm vào cuộc nội chiến do 2 chúa: chúa Trịnh chuyên quyền lấn át vua Lê trên Đàng Bên cạnh và chúa Nguyễn ra sức xây dựng và mở mang trong mình thế lực trên Đàng Trong. Nội chiến của nước ta là điều kiện tiện lợi cho phong kiến phương Bắc tiến quân xâm lấn. 5 1786, bố anh em nhà Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa và khiến chủ được nhiều nơi. 5 1788, quân Thanh ồ ạt đưa quân vào Thăng Lengthy. Nguyễn Huệ nagy lập tức lên ngôi vua và chỉ huy toàn lực lượng tiến quân ra Bắc. Hành quân thần tốc và chỉ trong 5 ngày chiến đấu, vua Quang Trung Nguyễn Huệ giải phóng hoàn toàn thành Thăng Lengthy, đánh đuổi quân Thanh ra khỏi đất nước ta. Giải phóng hoàn toàn đất nước, vua Quang Trung bắt tay xây dựng Tổ quốc. Tiếc thay thế, mọi cải phương pháp của ông đang tiến hành thì ông đột ngột từ trần. Người anh hùng áo vải, cờ đào lúc đó chỉ new 4 mươi tuổi. Vua Quang Trung mất đi để lại trong lòng người dân Việt sự kính trọng, mến tiếc khôn nguôi và lòng tự động hào về 1 anh hùng chống ngoại xâm lỗi lạc.

Đoạn văn mẫu số 2

Quang Trung (Nguyễn Huệ) là vị vua mà em cảm thấy ngưỡng mộ nhất. Ông cùng sở hữu 2 người anh trai đã dựng cờ khởi nghĩa để chấm dứt cuộc nội chiến Trịnh – Nguyễn phân tranh, từ ấy thống nhất đất nước. Sau khoản thời gian lên ngôi vua, ông đã có những chính sách giúp đất nước vươn lên là thịnh vượng. Ko chỉ vậy, ông còn lãnh đạo nhân dân ta đánh bại quân Thanh xâm lược. Vua Quang Trung là 1 con người trí tuệ sáng suốt, có tầm nhìn xa trông rộng. Ông được nhân dân yêu mến gọi là “anh hùng áo vải”.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – Lê Văn 8

Đoạn văn mẫu số 1

Lê Văn 8 là 1 người em siêu ngưỡng mộ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tuy còn bé tuổi nhưng Lê Văn 8 đã tham dự lực lượng kháng chiến. Anh đã cảm tử châm lửa để phá hủy 1 kho đạn của quân Pháp. Hành động ấy đã biểu hiện tinh thần “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” của nhân dân Việt Nam để giành lại độc lập từ tay kẻ thù xâm lược. Lê Văn 8 chính là 1 tấm gương sáng ngời về tinh thần dũng cảm, cùng như lòng căm thù giặc và tình yêu quê hương đất nước sâu sắc. Anh đã phát triển thành 1 người anh hùng trong lòng nhân dân Việt Nam.

Đoạn văn mẫu số 2

Lê Văn 8 là 1 thiếu niên anh hùng. Anh được biết tới sở hữu 1 chiến tích vô cùng anh dũng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tuy còn bé tuổi nhưng Lê Văn 8 đã tham dự lực lượng kháng chiến. Anh đã cảm tử châm lửa để phá hủy 1 kho đạn của quân Pháp. Hành động ấy đã biểu hiện tinh thần “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” của nhân dân Việt Nam để giành lại độc lập từ tay kẻ thù xâm lược. Lê Văn 8 chính là 1 tấm gương sáng ngời để em học tập và noi theo.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – Vua Lê Lợi

Lê Lợi chính là vị anh hùng dân tộc mà em vô cùng ngưỡng mộ. Ông là vị vua trước tiên của nhà Hậu Lê – triều đại dài nhất trong lịch sử Việt Nam. Nhà vua sinh 5 1385. Lúc vua 2 mươi mốt tuổi, giặc Minh kéo sang xâm lược nước ta. Trước những cai trị độc ác của kẻ thù, Lê Lợi nuôi chí lớn đánh đuổi giặc ra khỏi bờ cõi. Lê Lợi đã tập hợp quân lính để thực hành điều ấy. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nhanh chóng diễn ra. Sau chục 5 chiến đấu gian khổ, vị tướng Lê Lợi và toàn quân đã thắng lợi, dẹp tan giặc Minh. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế. Vị vua xây dựng thương hiệu ra nhà Hậu Lê đã đưa đất nước bước vào giai đoạn vươn lên là rực rỡ. Lê Lợi quả thực là 1 anh hùng dân tộc ta.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – Nguyễn Thị Minh Khai

Lịch sử nước ta có biết bao nhiêu cuộc vị anh hùng chống ngoại xâm cứu nước lỗi lạc mà xuất thân từ những người dân bình thường. Nguyễn Thị Minh Khai chính là 1 trong những con người như vậy. 5 mười 6 tuổi bà đã tham dự hoạt động phương pháp mạng. Trong đấu tranh bà siêu kiên cường, nhanh trí khiến cho bọn giặc Pháp nhiều phen hoảng sợ và tìm mọi phương pháp hãm hại bà. 5 1940, Nguyễn Thị Minh Khai bị bắt. Giặc tra tấn bà hết sức dã man nhưng sau từng trận đòn tra tấn ấy Nguyễn Thị Minh Khai đã dùng máu của mình viết nên những câu thơ nêu cao khí tiết của người chiến sĩ cùng sản. Chúng đã đưa bà ra xử bắn. Em siêu tự động hào được học dưới mái trường mang trong mình tên người anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – Triệu Thị Trinh

Vị anh hùng dân tộc mà em ngưỡng mộ chính là Triệu Thị Trinh. Bà quê trên Thanh Hóa. Từ thời thiếu nữ bà đã bộc lộ tính phương pháp mạnh mẽ, thích võ nghệ. Bà bắn cung siêu nhiều năm kinh nghiệm, có lần đã bắn hạ 1 con báo hung dữ trước sự thản phục của trai tráng trong làng. Chứng kiến cảnh nhân dân bị giặc Ngô đánh đập, cướp bóc, Triệu Thị Trinh nung nấu ý chí trả thù nhà. 5 248, bà cùng anh là Triệu Quốc Đạt lãnh đạo binh sĩ chống quân xâm lược. Tuy cuộc khởi nghĩa thất bại nhưng tấm lòng anh dũng của bà sáng mãi sở hữu trang sử vàng của nước nhà.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – Hưng Đạo Đại Vương

Trần Quốc Tuấn (1231? – 1300), tước hiệu là Hưng Đạo Đại Vương. Ông là 1 danh tướng kiệt xuất của dân tộc thời Trần. 5 1285 và 5 1287, quân Nguyên – Mông xâm lược nước ta, lần nào ông cũng được Trần Nhân Tông cử khiến Tiết chế thống lĩnh những đạo quân. Cả 2 lần ông đều lãnh đạo binh lính đánh bại quân giặc, giành được thắng lợi vẻ vang. Ông mất trên Vạn Kiếp (nay là xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Nhân dân tôn thờ ông là Đức thánh Trần và lập đền thờ trên nhiều trên đất nước. Hưng Đạo Đại Vương, Trần Quốc Tuấn là 1 vị anh hùng mà em vô cùng ngưỡng mộ, kính trọng.

Xem Thêm  Tiếng Anh 6 Unit 7: Challenge Soạn Anh 6 trang 15 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống - Tập 2

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – Phan Bội Châu

Phan Bội Châu sinh 5 1867, mất 5 1940). Tên thuở bé của ông là Phan Văn San. Ông quê trên làng Đan Nhiễm (nay là xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Phan Bội Châu là 1 nhà yêu nước, nhà phương pháp mạng lớn nhất của dân tộc ta trong vòng 2 mươi 5 đầu thế kỉ XX. Trong quy trình hoạt động phương pháp mạng, ông là người sáng lập ra hội Duy Tân, phong trào Đông Du có sức mạnh hưởng lớn tới hoạt động phương pháp mạng. Ông cũng là người trước tiên có tư tưởng ra nước bên cạnh để tìm đường cứu nước (sang Nhật) tuy nhiên đã thất bại. Mặc dầu vậy, ông vẫn là người có đóng góp lớn cho hoạt động phương pháp mạng của dân tộc. Phan Bội Châu là 1 tấm gương lớn về tinh thần yêu nước mà em cần học tập.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – Ngô Quyền

Ngô Quyền là vị vua trước tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Ông là người lãnh đạo nhân dân ta trong cuộc khởi nghĩa chống lại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Cuộc chiến này đã giúp nhân dân ta thoát khỏi hơn 1 nghìn 5 bị triều đình phương Bắc đô hộ. Từ ấy đã mở ra 1 thời kì độc lập cho dân tộc. Ngô Quyền còn được đưa vào danh sách 1 trong mười 4 anh hùng nức tiếng của dân tộc Việt Nam. Ông chính là vị anh hùng dân tộc mà em siêu yêu mến và kính trọng.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – Lý Thường Kiệt

Danh tướng Lý Thường Kiệt là 1 trong những vị anh hùng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong em. Bài thơ Nam Quốc sơn hà mà siêu nhiều thế hệ người Việt Nam thuộc nằm lòng chính là bài thơ được ông sáng tác:

“Nam quốc sơn hà nam đế cưTiệt nhiên định phận tại thiên thưNhư hà nghịch quạt lai xâm phạmNhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

(Sông núi nước Nam vua Nam ởRành rành định phận tại sách trờiCớ sao lũ giặc sang xâm phạmChúng bay sẽ bị đánh tơi bời)

Nhưng bên cạnh tài văn chương thơ phú, tấm lòng, tinh thần và những đóng góp của ông cho đất nước và dân tộc cũng là những vấn đề đáng được nói tới. 5 1077, nhà Tống kéo quân sang xâm lược nước ta, Lý Thường Kiệt đã lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống quân giặc và giành thắng lợi. Chiến lược đánh giặc của ông cũng siêu hay. Cũng chính nhờ có bài thơ “Nam quốc sơn hà” trên của ông được lan truyền đi khắp nơi, tới tai quân giặc và khiến cho chúng hoang mang trong mình, hoảng sợ trước khí thế của dân tộc ta, đóng góp phần công sức tinh thần khiến cho quân giặc đại bại, cần cầu hòa xin về nước. Lý Thường Kiệt được ghi nhận là 1 trong số những anh hùng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. 1 danh tướng văn võ music toàn siêu đáng được ghi nhận. Em siêu khâm phục tinh thần trượng nghĩa anh hùng và tấm lòng yêu nước thương dân của ông.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – Trần Bình Trọng

Vào 5 1285, quân Nguyên Mông ồ ạt sang xâm lấn nước ta lần thứ bố. Thế giặc siêu mạnh nên triều đình lãnh đạo toàn quân và dân rút về cố thủ trên những nơi hiểm yếu, để mặc thành quách, làng mạc trống trải gây hoang mang trong mình cho địch và bảo toàn lực lượng. Trên đường rút quân, Hưng Đạo Vương ra lệnh cho những tướng chốt đóng tại những nơi hiểm yếu cản bước tiến của giặc để bảo vệ Thái Thượng Hoàng và Thượng Hoàng. Danh tướng Trần Bình Trọng chỉ huy quân Cấm Dực, trấn giữ bãi sông Thiên Mạc. Thế giặc siêu mạnh, Trần Bình Trọng chẳng might sa vào tay giặc. Biết ông là tướng tài, giặc ra sức dụ dỗ ông, hứa sẽ phong cho ông khiến vương đất Bắc. Trần Bình Trọng khẳng khái đáp: “Ta thà khiến quỷ nước Nam còn hơn là vương đất Bắc”. Biết ko thể chiêu dụ ông, giặc trói ông trên bãi sông Thiên Mạc chờ nước triều dìm ông chết. Trần Bình Trọng hy sinh lúc new 2 mươi 6 tuổi, tấm gương trung liệt của ông chói sáng nghìn thu.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – Bà Triệu

Lúc nói tới những nữ tướng dũng mãnh, tài hoa thời phong kiến, người ta thường nhắc ngay tới 2 Bà Trưng. Những đối sở hữu em, nữ tướng mà em ngưỡng mộ nhất chính là Bà Triệu (tên thực là Triệu Thị Trinh). Bà Triệu Thị Trinh còn được gọi là Triệu Trinh Nương, sinh ra tại miền núi Quan Yên, quận Cửu Chân, nay thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Từ bé, bà đã tỏ ra là người mạnh mẽ, thông minh, tài sắc khác thường. Tới tuổi trưởng thành bà cùng anh là Triệu Quốc Đạt chiêu mộ trai tráng, tập hợp quân sĩ dấy binh khởi nghĩa trên đất Quan Yên, được dân chúng khắp vùng nô nức tham dự. Nghĩa quân nhanh chóng thu phục được những thành, ấp trên quận Cửu Chân và 1 số vùng của quận Giao Chỉ. Cuộc khởi nghĩa lan rộng như vũ bão và khiến “Chấn động Giao Châu” lúc bấy giờ. 5 248, Ngô Triều cần phái Lục Dận đem theo 8 nghìn quân tinh nhuệ để đàn áp cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu. Do lực lượng nghĩa quân còn non trẻ, ko đủ sức chống lại 1 đạo quân lớn hơn mình gấp bội. Nên trong 1 trận huyết chiến sở hữu quân thù, trước thế mạnh và mưu kế hiểm độc, đê hèn của giặc, bà Triệu đã tuẫn tiết trên núi Tùng, xã Phú Điền, huyện Hậu Lộc vào 5 248 lúc bà chỉ new 2 mươi 2 tuổi. Bà Triệu là 1 nữ anh hùng thực sự của đất nước ta sở hữu sự dũng cảm, can trường của mình. Noi gương bà, em sẽ cố gắng học tập thực nhiều năm kinh nghiệm, để lúc lớn lên góp sức mình xây dựng đất nước lớn mạnh hơn.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – Nguyễn Trãi

Dân tộc Việt Nam trải qua hàng nghìn 5 xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong suốt những 5 ấy, biết bao anh hùng đã đứng lên để lãnh đạo nhân dân giành lại độc lập cho dân tộc. Nhưng em cảm thấy ấn tượng nhất sở hữu Nguyễn Trãi – vị tướng tài bố đã giúp quân ta giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống lại quân Minh xâm lược. Nguyễn Trãi (1380 – 1442), quê trên huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Lúc quân Minh tới xâm lược nước ta, Nguyễn Trãi đã tham dự cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, là quân sư cho Lê Lợi trong nhiều trận đánh quan yếu. Ko chỉ có nhân tài quân sự, mà ông còn là 1 nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc sở hữu siêu nhiều tác phẩm nức tiếng. Ông được UNESCO công nhận là Danh nhân quân sự thế giới. Em siêu ngưỡng mộ Nguyễn Trãi.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – Phan Châu Trinh

Phan Châu Trinh (1872 – 1926) là 1 vị anh hùng mà em cảm thấy siêu ngưỡng mộ. Ông sinh ra trên làng Tây Lộc, huyện Hà Đông (nay là thôn Tây Hồ, xã Tam Phước, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Ông xuất thân trong 1 gia đình Nho học, sau thời điểm thi đỗ Phó bảng và được bổ dụng khiến quan. Nhưng ông chỉ khiến quan trong 1 thời kì ngắn đã từ bỏ để chuyên tâm vào sự nghiệp cứu nước. Con đường cứu nước của ông là chú trọng vào thay thế đổi trình độ nhận thức của nhân dân. Tuy sau này thất bại nhưng vẫn đem tới những tương tác hăng hái. Phan Châu Trinh được coi là 1 trong những nhà yêu nước tiêu biểu của phong trào phương pháp mạng Việt Nam cuối thế kỉ XX.

Nói về 1 anh hùng chống ngoại xâm – Đinh Bộ Lĩnh

Vị anh hùng chống giặc ngoại xâm mà em cảm thấy ngưỡng mộ nhất ấy chính là Đinh Bộ Lĩnh. Sau khoản thời gian Ngô Quyền mất, loạn mười 2 sứ quân khiến cho nhân dân khổ cực. Đinh Bộ Lĩnh đã có công dẹp loạn mười 2 sứ quân, thống nhất đất nước. Tiếp tục ông lên ngôi vua, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, lập nên nhà nước Đại Cồ Việt và đóng đô trên Hoa Lư. Hình ảnh Đinh Bộ Lĩnh thời niên thiếu đã đi vào vào những trang thơ mà chúng em được học:

“Bé thì chăn nghé, chăn trâuTrận bày đã lấy bông lau khiến cờLớn lên xây dựng cơ đồMười 2 sứ tướng thời gian này} đều thua”