Tài liệu ôn thi TOEFL Main Bài dự thi đánh giá trình độ Tiếng Anh của Tiểu học

TOEFL là bài đánh giá năng lực Tiếng Anh quốc tế đánh giá khả năng tiếng Anh của người học trong môi trường học thuật. Kết quả sẽ phán ảnh chính xác kỹ năng anh ngữ của trẻ qua 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Để có thể đánh giá được trình độ Tiếng Anh của học sinh tiểu học thì ETS đã nghiên cứu và đưa ra bài dự thi TOEFL Main. Có bài dự thi này, sẽ giúp cho sự suy luận và trình độ Tiếng Anh của những học sinh tiểu học sẽ được nâng cao.

Có bài dự thi TOEFL Main này, người trải nghiệm học sinh sẽ cần vượt qua 1 bài thi trên giấy sở hữu 2 kỹ năng chính là Đọc hiểu và Nghe hiểu. Có 2 bài thi này, người trải nghiệm học sinh sẽ có tổng 60 phút để thực làm cho bài dự thi. Đối sở hữu phần Đọc hiểu người trải nghiệm sẽ cần trải qua 37 câu hỏi và phần Nghe hiểu là 39 câu.

Bài dự thi này sẽ đánh giá cụ thể kỹ năng của học sinh:

* Đối sở hữu Đọc hiểu:

+ Hiểu được những câu phức tạp hơn, có chứa từ vựng ít quen thuộc hơn.

+ Xác định và hiểu được thông tin trên thực đơn, lộ trình và tờ rơi quảng bá.

+ Hiểu được 1 chuỗi những chỉ dẫn.

+ Hiểu được 1 câu chuyện dài khoảng 250 từ.

+ Hiểu được 1 đoạn văn về chủ đề học thuật.

+ Xác định và hợp tác được thông tin trong 1 đoạn văn dài hơn.

Xem Thêm  Đáp án Cuộc thi Hải Phòng làm theo lời Bác 2023 Cuộc thi trắc nghiệm trên Web "Hải Phòng làm theo lời Bác" 2023

+ Suy luận và rút ra những kết luận.

* Đối sở hữu phần Nghe hiểu:

+ Hiểu được những đoạn hội thoại và thông điệp có chứa từ vựng ít quen thuộc hơn.

+ Hiểu được những câu chuyện và những đoạn nói học thuật đơn giản có độ dài khoảng 250 từ.

+ Hợp tác được thông tin trong những chỉ dẫn của giáo viên, những thông tin, câu chuyện, đối thoại, hội thoại, những đoạn nói học thuật đơn giản.

+ Suy luận và rút ra kết luận từ những thông tin trong đoạn hội thoại.

Sau đây, chúng tôi xin mời người trải nghiệm cùng ấn vào hyperlink dưới đây, để tải liệu ôn tập TOEFL Main.

  • Chỉ dẫn dự thi TOEFL Main.
  • Mô tả năng lực thí sinh dự thi TOEFL Main.
  • Mẫu câu hỏi TOEFL Main Step 1.
  • Mẫu câu hỏi TOEFL Main Step 2.