Tiếng Anh 10 Unit 2: Listening Soạn Anh 10 trang 24 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

Bài 2

2. Pay attention lớn an announcement a few Go Inexperienced Weekend occasion and resolve whether or not the next statements are true (T) or false (F).

(Nghe bài thông tin về sự kiện Cuối tuần sống xanh và quyết định những câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

T

F

1. On the membership assembly, the speaker solely talks concerning the groups and actions.

(Tại buổi họp mặt câu lạc bộ, diễn giả chỉ nói về những đội và những hoạt động.)

2. The Clear-up Crew will choose up garbage within the central market.

(Nhóm Dọn dẹp sẽ nhặt rác tại chợ trung tâm.)

3. Each college students and native individuals will participate within the occasion.

(Cả sinh viên và người dân địa phương sẽ tham dự sự kiện này.)

4. A report of the occasion will probably be produced by the Media Crew.

(1 báo cáo về sự kiện sẽ được thực hành bởi Nhóm Truyền thông.)

Bài nghe:

Welcome lớn our membership assembly. As you understand, we’re organising a Go Inexperienced Weekend occasion subsequent Sunday. Earlier than presenting the occasion schedule, let me briefly let you know concerning the groups and actions. There will probably be three groups. Every group will deal with one particular job.

The Clear-up Crew will probably be answerable for cleansing the central park in our city. They are going to choose up garbage, bottles, plastic luggage, something that is mendacity round. They will even water small bushes and flowers within the park.

The Donation Crew will accumulate used gadgets from native individuals. Then they may have lớn type and put them into the proper luggage. It will make supply a lot simpler and also will assist attain the individuals who want this stuff shortly.

Xem Thêm  Cách chuyển ý lúc viết văn nghị luận văn học 6 cách chuyển ý lúc viết văn nghị luận văn học

The Media Crew will probably be answerable for reporting on the occasion. They are going to take pictures of the actions throughout the occasion and submit them on the membership’s web site. They will even write a report which is able to summarise the outcomes of the occasion and make ideas for different membership actions sooner or later.

Tạm dịch:

Chào mừng tới có buổi họp mặt câu lạc bộ của chúng ta. Như bạn đã biết, chúng ta sẽ tổ chức sự kiện Go Inexperienced Weekend vào Chủ nhật tới. Trước lúc trình bày lộ trình sự kiện, hãy để tôi nói sơ qua về những đội và những hoạt động. Sẽ có bố đội. Từng đội sẽ đảm nhận 1 nhiệm vụ cụ thể.

Đội Dọn dẹp sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp công viên trung tâm trong thị trấn của chúng ta. Họ sẽ nhặt rác, chai lọ, túi ni lông, bất cứ thứ gì nằm xung quanh. Họ cũng sẽ tưới cây bé và hoa trong công viên.

Nhóm quyên góp sẽ thu thập những vật phẩm đã qua dùng từ người dân địa phương. Tiếp tục, họ sẽ cần phân loại và cho chúng vào đúng túi. Điều này sẽ giúp việc vận tải dễ dàng hơn nhiều và cũng sẽ giúp tiếp cận những người cần những mặt hàng này 1 phương pháp nhanh chóng.

Nhóm Truyền thông sẽ chịu trách nhiệm đưa tin về sự kiện này. Họ sẽ chụp ảnh những hoạt động trong sự kiện và đăng lên trang internet của câu lạc bộ. Họ cũng sẽ viết 1 báo cáo tóm tắt kết quả của sự kiện và đưa ra những đề xuất cho những hoạt động khác của câu lạc bộ trong tương lai.

Xem Thêm  Văn khấn 3 ngày Tết Nguyên Đán 2023

Gợi ý đáp án

1. T2. F3. T4. T

Bài 3