Tiếng Anh 10 Unit 5: Getting Began Soạn Anh 10 trang 52, 53 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống

Bài 1

Innovations for training

(Những phát minh cho giáo dục)

1. Pay attention and skim.

(Nghe và đọc.)

Phong: Dad, I’ve saved some cash since Tet vacation. I believe I am going to purchase one thing new for my research.

Dad: Good concept, Phong. What would you like lớn purchase?

Phong: I am unsure. It is onerous lớn select between a smartphone and a máy tính. They’re each helpful and I’ve needed both of them for a very long time. What do you suppose, Dad?

Dad: Maybe a máy tính is a better option. Since laptops had been invented, they’ve allowed us lớn examine higher and work sooner. They’ve fully modified our lives within the final 20 years.

Phong: That is true, Dad. However smartphones have additionally improved the best way we work and examine.

Dad: Actually? I did not know smartphones had been appropriate for studying.

Phong: Effectively, it is truly a variety of enjoyable lớn study with instructional apps. It is also very handy for learners lớn use them. A few of my classmates love utilizing them on their smartphones. The apps enable them lớn talk and study on the similar time.

Dad: I did not know that! There have been so many precious innovations. Hmm… Maybe you need to ask your trainer. She could have the opportunity lớn assist you to determine.

Dịch nghĩa

Phong: Bố, con đã tiết kiệm được 1 số tiền từ Tết tới giờ. Con nghĩ tôi sẽ sắm 1 chiếc gì ấy new cho việc học của con.

Bố: Ý kiến hay đấy, Phong. Con muốn sắm gì?

Xem Thêm  Lớnán 7 Luyện tập chung trang 19 Giải Lớnán lớp 7 trang 19, 20 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống - Tập 2

Phong: Con ko chắn chắn nữa. Thực khó để lựa chọn giữa điện thoại thông minh và máy tính xách tay. Cả 2 đều hữu ích và tôi đã muốn 1 trong 2 thứ ấy từ nhiều ngày. Bố nghĩ sao?

Bố: Có lẽ máy tính xách tay là lựa chọn phải chăng hơn. Đề cập từ lúc máy tính xách tay được phát minh, chúng đã cho phép chúng ta học tập phải chăng hơn và hoạt động nhanh hơn. Chúng đã thay thế đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta trong 20 5 qua.

Phong: Đúng là như vậy ấy bố. Nhưng điện thoại thông minh cũng đã cải thiện bí quyết chúng ta làm cho việc và học tập.

Bố: Có thực ko? Bôs ko biết điện thoại thông minh thích hợp cho việc học.

Phong: Chà, thực sự siêu thú vị lúc học sở hữu những ứng dụng giáo dục đấy ạ. Nó cũng siêu thuận tiện cho người học dùng chúng. 1 số bạn học của con thích dùng ứng dụng trên điện thoại thông minh của họ. Những ứng dụng cho phép họ giao tiếp và học hỏi cùng 1 lúc.

Bố: Bố ko biết điều ấy! Đã có siêu nhiều phát minh có giá trị. Hmm … Có lẽ con nên hỏi giáo viên của bạn. Cô đấy có thể giúp con quyết định.