Tiếng Anh 10 Unit 5: Listening Soạn Anh 10 trang 57 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

Pay attention lớn a dialog about RoboVacuum. Fill in every hole within the diagram beneath with ONE phrase.

(Nghe cuộc trò chuyện về RoboVacuum. Điền vào từng khoảng trống trong sơ đồ dưới đây bằng MỘT từ.)

Lớn clear the entire (1) _______

Lớn take away soiled (2) ________

Lớn begin or (3) ________ the machine

Bài nghe:

Salesman: Good morning, madam. Can I allow you to?

Girl: Sure, please. What is that this machine?

Salesman: Nicely, that’s the most useful invention on the planet: The RoboVacuum – a vacuum cleaner!

Girl: Thanks, however we have already got a vacuum cleaner at house.

Salesman: Nicely, it isn’t simply any vacuum cleaner you’ve got seen earlier than. It is a good robotic and might do many issues. Why do not you do this? First, place the vacuum cleaner on the ground.

Girl: Like this?

Salesman: Sure. Second, press the Clear button on the left in order for you RoboVacuum lớn clear the entire room. Or you possibly can press the Further clear button on the appropriate in order for you lớn take away soiled stains.

Girl: What about this button beneath the identify RoboVacuum?

Salesman: It is the Begin button. Press it lớn begin or cease the machine. Attempt it!

Girl: Wow. Superb!

Salesman: Utilizing RoboVacuum is an excellent manner lớn clear your home, however keep away from utilizing it on moist flooring, or it will not run.

Girl: I see.

Salesman: Do not use it for greater than an hour both, or it is going to overheat and break down.

Xem Thêm  Mẫu đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam

Girl: OK.

Salesman:Lastly, you may want lớn cost your RoboVacuum for 5 hours earlier than you should utilize it.

Girl: 5 hours?

Salesman: Sure, and RoboVacuum will develop into your finest helper in your home!

Dịch nghĩa

Người bán hàng: Chào buổi sáng. Tôi có thể giúp gì được cho chị?

Người phụ nữ: Vâng. Thiết bị này là gì vậy?

Người bán hàng: Ồ, đấy là phat sminh có ích nhất trên thế giới: RoboVacuum – 1 cái máy hút bụi đấy ạ!

Người phụ nữ: Cám ơn, nhưng trên nhà chúng tôi đã có 1 cái máy hút bụi rồi.

Người bán hàng: Ồ, nó ko như bất kì cái máy hút bụi nào chị từng thấy trước đây. Nó là 1 rô-bốt có thể làm cho được siêu nhiều thứ. Sao chị ko thử nó nh? Trước tiên, hãy đặt cái máy hút bụi xuống sàn đi ạ.

Người phụ nữ: Như thế này sao?

Người bán hàng: Đúng vậy. Tiếp theo, hãy ấn nút Làm cho sạch trên bên trái giả dụ chị muốn Robo Vacuum làm cho sạch toàn bộ căn phòng. Hoặc chị có thể nhấn nút Làm cho sạch thêm trên bên nên giả dụ chị muốn nó làm cho sạch những vết bẩn khó sạch.

Người phụ nữ: Thế còn nút trên bên dưới loại tên RoboVacuum này thì sao?

Người bán hàng: Ấy là nút Khởi động. Hãy nhấn nó để khời động hoặc là tắt thiết bị. Chị hãy thử đi ạ!

Người phụ nữ: Ồ. Tuyệt thực đấy!

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 8: Cảm nhận về bài thơ Đi đường (Dàn ý + 4 mẫu) Bài thơ Đi đường (Tẩu Lộ) của Hồ Chí Minh

Người bán hàng: Dùng RoboVacuum là 1 bí quyết tuyệt vời để dọn dẹp căn nhà của chị, nhưng hãy giảm thiểu dùng lúc sàn nhà ướt ạ, nó sẽ ko hoạt động đâu.

Người phụ nữ: Tôi hiểu rồi.

Người bán hàng: Cũng đừng dùng nó nhiều hơn 1 tiếng ạ , giả dụ ko thì máy sẽ bị quá nóng và hỏng.

Người phụ nữ: Được.

Người bán hàng: Cuối cùng, Chị sẽ cần sạc cái RoboVacuum trong vòng 5 tiếng trước lúc chị có thể dùng nó ạ.

Người phụ nữ: 5 tiếng sao?

Người bán hàng: Đúng vậy, và RoboVacuum sẽ trở nên trợ thủ đắc lực nhất trong căn nhà của chị!

Gợi ý đáp án

1. room

2. stains

3. cease

Bài 3