Tiếng Anh 11 Unit 4: Writing Soạn Anh 11 Kết nối tri thức trang 48

Soạn Writing Unit 4 lớp 11 International success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp những em học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải những câu hỏi trang 48 bài ASEAN and Vietnam được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Tiếng Anh 11 International success Unit 4 Writing được trình bày kỹ lưỡng, giải thích chi tiết, rõ ràng kèm bản dịch, nhằm phân phối cho bạn đọc toàn bộ tri thức theo bài. Qua ấy người dùng hiểu sâu sắc nhất những nội dung tri thức quan yếu và chuẩn bị bài phải chăng trước lúc tới lớp. Bên cạnh ra người dùng xem thêm File nghe tiếng Anh 11 International success.

Bài 1

A proposal for a welcome occasion

(1 đề xuất cho 1 sự kiện chào mừng)

1. Learn the next proposal and match the headings (1-4) with the paragraphs (A-D).

(Đọc đề xuất sau đây và nối những tiêu đề (1-4) có những đoạn văn (A-D.)

1. Particulars in regards to the occasion (Thông tin chi tiết về sự kiện)

2. Conclusion (Kết luận)

3. Introduction (Giới thiệu)

4. Objectives and advantages (Phần tiêu và lợi ích)

Title: VIETNAMESE TRADITIONAL CAMES FESTIVAL

Lớn: The Head trainer of Ha Noi Excessive College

Date: 10 January

Ready by: Youth Union

A. _______________________

Subsequent month, a bunch of scholars from ASEAN international locations will go to our faculty. We put out a name for concepts for actions lớn welcome our visitors. The most effective concepts is holding a Vietnamese Conventional Video games Competition.

B. _______________________

The occasion will happen within the college stadium. tt will begin at 9 a.m. and can final for 3 hours. The occasion shall be hosted by grade 11 college students, who will make all of the preparations for the actions. These will embrace Vietnamese conventional video games equivalent to bamboo dancing, tug of conflict, and stilt strolling.

C. _______________________

The occasion will assist our visitors find out about our tradition by watching and taking part in Vietnamese conventional video games. Collaborating in enjoyable video games can be one of the best ways lớn break the ice, make pals and create bonds with folks.

D. _______________________

We actually hope you’ll think about this proposal as we expect that it will likely be helpful lớn each native college students and visitors.

Xem Thêm  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 10 sách Chân trời sáng tạo Tập huấn sách giáo khoa lớp 10 Chân trời sáng tạo 5 2022 - 2023

Gợi ý đáp án

1. Particulars in regards to the occasion

2. Conclusion (Kết luận)

3. Introduction (Giới thiệu)

4. Objectives and advantages (Phần tiêu và lợi ích)

Bài 2

Work in teams. You need lớn suggest an ASEAN poster making occasion lớn welcome a bunch of ASEAN college students. Focus on and add extra concepts lớn the next notes.

(Khiến việc nhóm. Bạn muốn đề xuất 1 sự kiện làm cho áp phích ASEAN để chào đón 1 nhóm sinh viên ASEAN. Thảo luận và bổ sung thêm ý kiến vào phần ghi chép sau.)

Title

ASEAN POSTER MAKING EVENT

Place

Date

Period

At some point

Contributors

Actions

– coaching workshops on poster design

– shows on present points in ASEAN

– …

Objectives

– lớn assist younger folks from ASEAN international locations meet and construct a group

– …

Advantages

– creating the flexibility lớn work with folks from different international locations

– creating shared values

Gợi ý đáp án

Title

(Tiêu đề)

ASEAN POSTER MAKING EVENT

( SỰ KIỆN LÀM POSTER ASEAN)

Place

(Nơi diễn ra)

College campus

(Khuôn viên trường đại học)

Date

(Thời kì)

August eighth

(ngày 8 tháng 8)

Period

(Kéo dài)

At some point

(1 ngày)

Contributors

(Người tham dự)

Younger folks from completely different ASEAN international locations

(Thanh niên những nước ASEAN)

Actions

(Hoạt động)

– coaching workshops on poster design

(hội thảo tập huấn về thiết kế áp phích)

– shows on present points in ASEAN

(trình bày về những vấn đề hiện tại trong ASEAN)

– cultural performances, meals stalls, and a gallery exhibition of the posters created throughout the occasion

(những buổi biểu diễn văn nghệ, gian hàng ẩm thực và triển lãm trưng bày những áp phích được tạo ra trong sự kiện)

Objectives

(Phần tiêu)

– lớn assist younger folks from ASEAN international locations meet and construct a group

(giúp thanh niên những nước ASEAN gặp gỡ và xây dựng cùng đồng)

– lớn promote ASEAN consciousness and foster a way of group among the many youth within the area

(liên quan nhận thức về ASEAN và liên quan ý thức cùng đồng trong giới trẻ trong khu vực)

– lớn showcase the creativity and expertise of ASEAN youth in poster design

(để giới thiệu sự sáng tạo và nhân tài của thanh niên ASEAN trong thiết kế áp phích)

Xem Thêm  Địa Lí 9 Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá liên quan của tài nguyên khoáng sản đối có phát triển công nghiệp trên Trung du .... Soạn Địa 9 trang 66

Advantages

(Lợi ích)

– creating the flexibility lớn work with folks from different international locations

(vươn lên là khả năng làm cho việc có những người từ những quốc gia khác)

– creating shared values

(tạo ra những giá trị được chia sẻ)

– offers alternatives for the individuals lớn study from one another, construct cross-cultural relationships, and develop abilities in teamwork, communication, and management

(tạo thời cơ cho những người tham dự học hỏi lẫn nhau, xây dựng những mối quan hệ đa văn hóa và vươn lên là những kỹ năng làm cho việc theo nhóm, giao tiếp và lãnh đạo)

Bài 3

Write a proposal (120-150 phrases) a few welcome occasion. Use the urged concepts in 2, the pattern in 1, and the define under lớn enable you to.

(Viết 1 đề xuất (120-150 từ) về 1 sự kiện chào mừng. Dùng những ý tưởng gợi ý trong phần 2, mẫu trong phần 1 và dàn ý bên dưới để giúp bạn.)

Title: ASEAN POSTER MAKING EVENT

Lớn: Ha Noi Excessive College Youth Union Board

Date: _____________________________________

Ready by: ______________________________

Introduction:

We wish lớn suggest ________________________________

Particulars in regards to the occasion:

The occasion will happen in ______________________________

Objectives and advantages:

The occasion will assist _______________________________________

Conclusion:

We actually hope you’ll think about our proposal as _____________________________

Gợi ý đáp án

Title: ASEAN POSTER MAKING EVENT

Lớn: Ha Noi Excessive College Youth Union Board

Date: 30 April 2023

Ready by: John Doe, President of ASEAN Scholar Group

Introduction:

We wish lớn suggest an ASEAN Poster Making Occasion lớn welcome new college students from ASEAN international locations. The occasion shall be an incredible alternative lớn promote ASEAN consciousness and encourage cross-cultural alternate among the many college students.

Particulars in regards to the occasion:

The occasion will happen on 15 Could 2023, at Ha Noi Excessive College. This system will embrace coaching workshops on poster design, shows on present points in ASEAN, and a poster design competitors. The occasion shall be open lớn all ASEAN college students in Ha Noi.

Objectives and advantages:

The occasion will assist the scholars lớn meet and construct a group with their friends from different ASEAN international locations. It should additionally present a platform for them lớn develop their abilities in poster design and enhance their consciousness of present points within the area. By taking part within the occasion, the scholars will develop their capability lớn work with folks from completely different cultural backgrounds and create shared values.

Xem Thêm  Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 1 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống Tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Household life

Conclusion:

We actually hope you’ll think about our proposal as we consider it will likely be an thrilling and worthwhile occasion for all ASEAN college students in Ha Noi. Thanks in your consideration.

Dịch nghĩa

Tiêu đề: SỰ KIỆN LÀM POSTER ASEAN

Kính gửi: BCH Đoàn trường THPT Hà Nội

Ngày: 30 tháng 4 5 2023

Chuẩn bị bởi: John Doe, Chủ tịch Tổ chức Sinh viên ASEAN

Giới thiệu:

Chúng tôi muốn đề xuất 1 sự kiện làm cho áp phích ASEAN để chào đón những sinh viên new từ những nước ASEAN. Sự kiện này sẽ là 1 thời cơ tuyệt vời để nâng cao nhận thức về ASEAN và khuyến khích trao đổi văn hóa giữa những sinh viên.

Thông tin chi tiết về sự kiện:

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 5 5 2023, tại Trường THPT Chuyên Hà Nội. Chương trình sẽ bao gồm những hội thảo tập huấn về thiết kế áp phích, thuyết trình về những vấn đề hiện tại tại ASEAN và cuộc thi thiết kế áp phích. Sự kiện này sẽ dành cho đa số sinh viên ASEAN tại Hà Nội.

Phần tiêu và lợi ích:

Sự kiện này sẽ giúp người dùng sinh viên gặp gỡ và xây dựng cùng đồng có người dùng tới từ những nước ASEAN khác. Nó cũng sẽ phân phối 1 nền móng để họ vươn lên là kỹ năng thiết kế áp phích và nâng cao nhận thức của họ về những vấn đề hiện tại trong khu vực. Bằng bí quyết tham dự vào sự kiện này, những sinh viên sẽ vươn lên là khả năng làm cho việc có những người tới từ những nền văn hóa khác nhau và tạo ra những giá trị chung.

Phần kết luận:

Chúng tôi thực sự hy vọng bạn sẽ xem xét đề xuất của chúng tôi vì chúng tôi tin rằng đây sẽ là 1 sự kiện thú vị và có giá trị cho đa số sinh viên ASEAN tại Hà Nội. Cám ơn vì sự chú ý của bạn.)