Tiếng Anh 6 Unit 1: A Nearer Look 2 Soạn Anh 6 trang 9 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

Soạn Tiếng Anh 6 Unit 1: A Nearer Look 2 giúp những em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời những câu hỏi trang 9, 10 SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức có cuộc sống Tập 1 bài Unit 1: My New College.

Soạn Unit 1 My New College còn phân phối thêm nhiều từ vựng khác nhau, thuộc chủ đề bài học giúp những em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đấy, giúp những em nắm vững được tri thức để học phải chăng môn Tiếng Anh 6 – International Success Tập 1. Vậy mời những em cùng tải miễn chi phí bài viết dưới đây:

I. Phần tiêu bài học

1. Goals:

By the tip of this lesson, college students can

– use the current easy and adverbs of frequency

2. Aims:

Buildings:

– The current easy & adverbs of frequency

II. Soạn Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 A Nearer Look 2

Câu 1

Select the right reply A, B or C (Chọn đáp án đúng A,B hoặc C)

1. We ……. new topics for this faculty yr.

A have B has C. having

2. Duy …….. lớn faculty each day.

A biking B. cycle C cycles

3. My new faculty……. within the centre of the vilage.

A not B is not C doesnt

4. I dwell close to right here. The place…….. dwell?

A. do you B you C are you

5. My buddy has a sister, however she……… brother.

A not has B haven’t got C. would not have

Đáp án: 1.A, 2.C, 3.B, 4.A, 5.C

Chỉ dẫn dịch:

1. Chúng ta có những môn học new cho 5 học này.

2. Duy đạp xe tới trường từng ngày.

3. Trường new của tôi ko nằm tại trung tâm ngôi làng.

Xem Thêm  Viết thiệp mời sinh nhật bằng tiếng Anh (6 Mẫu + Cách viết) Cách viết thiệp mời sinh nhật bằng tiếng Anh

4. Tôi sống sắp đây. Bạn sống tại đâu?

5. Bạn tôi có chị gái nhưng cô đó ko có anh trai.

Câu 2

Miss Nguyet is interviewing Duy for the college e-newsletter. Write the right type of the verbs. (Cô Nguyệt đang phỏng vấn Duy cho tờ bản tin. Viết dạng đúng của động từ).

1. has 2. do you’ve gotten 3. like 4. does Vy stroll 5. trip 6. go

Miss Nguyet: Inform us about your new faculty, Duy.

Duy: Positive! My faculty (1. have) has a big playground.

Miss Nguyet : Do you’ve gotten (2. have) any new buddies?

Duy: Sure. And I (3. like) like my new buddies, Vy and Phong.

Miss Nguyet: Does Vy stroll (4. stroll) lớn faculty with you?

Duy: Effectively, we regularly (5. trip) trip our bicycles lớn faculty.

Miss Nguyet: What time do you go house?

Duy: I (6. go) go house at 4pm. each day.

Miss Nguyet: Thanks!

Chỉ dẫn dịch:

Cô Nguyệt: Em hãy nói về trường new của em đi Duy

Duy: Dạ! trường new của em có 1 sân chơi rộng

Cô Nguyệt: Em có bạn new nào ko?

Duy: Dạ có. Và em siêu thích quý khách new của em, Vy và Phong.

Cô Nguyệt: Vy có đi bộ đi học có em ko?

Duy: Dạ, bọn em thường đạp xe đi học ạ.

Cô Nguyệt: Mấy giờ thì những em về nhà?

Duy: Em về nhà lúc 4 giờ chiều từng ngày ạ.

Cô Nguyệt: Cảm ơn em.

Câu 3

Fill the blanks with normally, typically or by no means.

Đáp án

2 – normally

3 – typically

5 – by no means

Write a sentence with one in every of these adverbs. Viết 1 câu có 1 trong những trạng từ này.

Xem Thêm  Lớnán 6 Bài 22: Hình có tâm đối xứng Giải Lớnán lớp 6 trang 107 - Tập 1 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống

1 – I at all times stand up at 6.30 a.m.

2 – I normally do the morning train

3 – I typically go lớn the cinema with my brother.

4 – I’m not often absent from my class.

4 – I always remember my homework.

Chỉ dẫn dịch

1 – Tôi luôn thức dậy lúc 6h30 sáng.

2 – Tôi thường tập thể dục buổi sáng

3 – Tôi thỉnh thoảng đi xem phim có anh trai.

4 – Tôi hiếm lúc vắng mặt trong lớp học của mình.

4 – Tôi ko bao giờ quên bài tập về nhà của mình.

Câu 4

Select the right reply A or B lớn full every sentence (Chọn đáp án đúng)

1. I……. late on Saturdays.

A. stand up normally B. normally stand up

2. My mum ……… lớn work late.

A. not often goes B. goes not often

3. ………. at weekends?

A. Do you usually journey B. Usually do you journey

4. What sort of music. .. ?

A. normally does Susan hear lớn B. does Susan normally hear lớn

5. When……….. go on vacation annually?

A. do you normally B. you normally

Đáp án: 1.B 2. A 3. A 4.B 5.A

Chỉ dẫn dịch:

1. Tôi thường xuyên dậy muộn vào chủ nhật

2. Mẹ của tôi hiếm lúc đi làm cho muộn.

3. Bạn có thường đi chơi vào cuối tuần ko ?

4. Susan thường nghe loại nhạc gì vậy?

5. Bạn có thường đi du lịch từng 5 ko?

Câu 5

Work in pairs. Make questions after which interview your accomplice. (Làm cho việc theo cặp. Tạo câu hỏi và tiếp theo phỏng vấn bạn của em).

1. you / usually / trip your bicycle / lớn faculty

Xem Thêm  Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Lớnán Kết nối tri thức - Tuần 32 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3

=> Do you usually trip your bicycle lớn faculty?

2. you / typically / research / within the faculty library

=> Do you typically research within the faculty library?

3. you / like / your new faculty

=> Do you want your new faculty?

4. your folks / at all times / go lớn faculty /with you

=> Do your folks at all times go lớn faculty with you?

5. you / normally / do homework / after faculty

=> Do you normally do homework after faculty?

Gợi ý hội thoại

A: Do you usually trip your bicycle lớn faculty?

B: Sure, I do. I normally trip my bike lớn faculty.

A: Do you typically research within the faculty library?

B: No, I do not. I not often research within the faculty library.

A: Do you want your new faculty?

B: Sure, I do. It’s giant and exquisite.

A: Do your folks at all times go lớn faculty with you?

B: Sure, they do.

A: Do you normally do your homework after faculty?

B: No, I do not. I do my homework after dinner.

Chỉ dẫn dịch

A: Bạn có thường xuyên đi xe đạp tới trường ko?

B: Vâng, tôi có. Tôi thường đạp xe tới trường.

A: Bạn có thỉnh thoảng học trong thư viện trường ko?

B: Ko, tôi ko. Tôi hiếm lúc học trong thư viện trường.

A: Bạn có thích trường học new của mình ko?

B: Vâng, tôi có. Nó lớn và đẹp.

A: Bạn bè của bạn có luôn đi học có bạn ko?

B: Có, họ làm cho.

A: Bạn có thường làm cho bài tập về nhà sau giờ học ko?

B: Ko, tôi ko. Tôi làm cho bài tập về nhà sau bữa tối.