Tiếng Anh 6 Unit 7: Expertise 2 Soạn Anh 6 trang 13 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống – Tập 2

Trả lời:

Mẫu 1:

Watching TV is considered one of my favourite habits. The time I spend watching TV will depend on what programme is on that day. I spend much less time on watching TV than collaborating in outside actions. I typically watch TV when I’m consuming as a result of it brings me great emotions. Whereas studying books, I don’t watch TV as a result of it is going to distract me from the content material of the e book. I like watching programmes about leisure resembling Tom and Jerry, Mickey Mouse, Donald Duck… After a tough working day, my household eats dinner and watch the information on TV. The environment could be very cozy. I all the time flip off the TV when I’m not utilizing it as it’s a great way lớn save the electrical energy invoice. I feel I’ve good TV watching habits.

(Xem ti vi là 1 trong những thói quen ưa thích của tôi. Thời kì tôi dành ra để xem ti vi phụ thuộc vào ngày hôm đấy có chương trình gì. Tôi dành ít thời kì xem ti vi hơn tham dự những hoạt động bên cạnh trời. Tôi thỉnh thoảng xem ti vi lúc đang ăn bởi vì nó mang trong mình lại cho tôi cảm giác tuyệt vời. Trong lúc đọc sách, tôi ko xem ti vi vì nó sẽ khiến tôi phân tán nội dung của cuốn sách. Tôi thích xem những chương trình về tiêu khiển như Tom và Jerry, Chuột Mickey, vịt Donald…. Sau 1 ngày khiến việc vất vả, gia đình tôi ăn tối và xem những tin tức trên ti vi. Bầu ko khí vô cùng ấm áp. Tôi luôn tắt ti vi lúc tôi ko dùng vì nó là 1 bí quyết hay để tiết kiệm hóa đơn tiền điện. Tôi nghĩ tôi có thói quen xem ti vi phải chăng.)

Xem Thêm  Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Ngữ văn Liên trường THPT Nghệ An - Lần 2 (Có đáp án) Đề thi thử môn Văn THPT Quốc gia 2018

Mẫu 2:

I like watching TV, about one hour a day. I solely watch TV within the night. Through the day, I am going lớn faculty. On Saturday and Sunday, I watch extra. Typically I watch TV after I’m consuming, however I by no means watch TV after I’m learning. I watch Science programme essentially the most. It has fascinating instructional programmes for youngsters.

(Tôi thích xem TV, khoảng 1 giờ từng ngày. Tôi chỉ xem TV vào buổi tối. Ban ngày, tôi đi học. Thứ 7 và Chủ nhật, tôi xem nhiều hơn. Đôi lúc tôi xem TV lúc tôi đang ăn, nhưng tôi ko bao giờ xem TV lúc tôi đang học. Tôi xem chương trình Khoa học nhiều nhất. Nó có những chương trình giáo dục thú vị cho trẻ em.)

>> Tham khảo: Viết đoạn văn tiếng Anh về thói quen xem Tivi