Tiếng Anh 6 Unit 8: Communication Soạn Anh 6 trang 21 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống – Tập 2

1. What sports activities / video games do you play in your free time? Do you play them nicely? When and the way usually do you play them?

2. Which sport / sport do you want watching on TV?

3. Did you be part of any golf equipment?

4. In the event you do not play sport, what do you usually do in your spare time?

Report your interviews lớn the category.

(Báo cáo những bài phỏng vấn sở hữu cả lớp.)

Chỉ dẫn dịch:

1. Bạn chơi môn thể thao / trò chơi nào trong thời kì rảnh? Bạn có chơi chúng phải chăng ko? Bạn chơi chúng lúc nào và bao nhiều ngày 1 lần?

2. Bạn thích xem môn thể thao / trò chơi nào trên TV?

3. Bạn đã tham dự câu lạc bộ nào chưa?

4. Giả dụ bạn ko chơi thể thao, bạn thường khiến gì vào thời kì rảnh rỗi?

Trả lời:

A:What sports activities / video games do you play in your free time?

(Bạn chơi môn thể thao / trò chơi nào trong thời kì rảnh?)

B: In my free time I play badminton and chess.

(Trong thời kì rảnh, mình chơi cầu lông và cờ vua.)

A: Do you play them nicely?

(Bạn có chơi chúng nhiều năm kinh nghiệm ko?)

B: I’m fairly good at badminton, however I’m not good at chess.

(Mình chơi cầu lông khá nhiều năm kinh nghiệm, nhưng mình ko nhiều năm kinh nghiệm cờ vua.)

A:When and the way usually do you play them?

Xem Thêm  Bài tập trắc nghiệm biểu diễn hình học của số phức Ôn tập chuyên đề số phức

(Bạn chơi chúng lúc nào và bao nhiều ngày 1 lần?)

B: I play badminton on the weekend and I play chess each night earlier than bedtime.

(Mình chơi cầu lông vào cuối tuần và mình chơi cờ vào từng buổi tối trước lúc đi ngủ.)

A: Which sport / sport do you want watching on TV?

(Bạn thích xem môn thể thao / trò chơi nào trên TV?)

B: I like watching soccer matches on TV. The gamers are actually wonderful.

(Mình thích xem những trận đấu bóng đá trên TV. Những cầu thủ thực sự tuyệt vời.)

A:Did you be part of any golf equipment?

(Bạn có khiến gì khác trong thời kì rảnh rỗi ko?)

B: Sure, I do. I’m a member of the chess membership of my college.

(Bạn có tham dự câu lạc bộ nào ko? )

A: Do you usually do the rest in your spare time?

(Mình có. Mình là thành viên của câu lạc bộ cờ vua của trường.)

B: Nicely, I additionally accumulate plastic bottles lớn recycle and make new issues in my home.

(À, mình cũng thu gom chai nhựa để tái chế và khiến những đồ dùng new trong nhà.