Tiếng Anh 7 Unit 10: A Nearer Look 1 Soạn Anh 7 trang 106 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

Tiếng Anh 7 Unit 10: A Nearer Look 1 giúp những em học sinh lớp 7 trả lời những câu hỏi trang 106 Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức có cuộc sống bài Unit 10: Vitality Sources trước lúc tới lớp.

Soạn A Nearer Look 1 Unit 10 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK World Success 7 – Tập 2. Thông qua ấy, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững tri thức để học phải chăng tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 theo chương trình new. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Bài 1

Match the forms of vitality in A with the vitality sources in B. (Hãy ghép những dạng năng lượng tại A có những nguồn năng lượng tại B).

Lời giải:

1. d2. c3. a4. b

Chỉ dẫn dịch:

1. năng lượng mặt trời – d. mặt trời

2. năng lượng gió – c. gió

3. năng lượng thuỷ điện – a. nước

4. năng lượng hạt nhân – b. hạt nhân

Bài 2

Match the forms of vitality in A with the vitality sources in B. (Hãy ghép những dạng năng lượng tại A có những nguồn năng lượng tại B)

Lời giải:

1. nuclear vitality (năng lượng hạt nhân)

2. hydro vitality (năng lượng thuỷ điện)

3. photo voltaic vitality (năng lượng mặt trời)

4. wind vitality (năng lượng gió)

Bài 3

Full the sentences with the phrases and phrases from 1 or 2. (Hoàn thành những câu có những từ và cụm từ bài 1 hoặc 2.)

Xem Thêm  Tập làm văn lớp 5: Tả cảnh chợ hoa ngày tết quê em Dàn ý & 8 bài văn Tả chợ hoa Tết lớp 5

1. A very good place lớn change ________ lớn vitality is close to the ocean due to the ocean breezes.

2. They’re placing photo voltaic panels on the roof of our constructing lớn produce ______.

3. When vitality comes from __________, we name it hydro vitality.

4. They’re lowering the use of__________ as a result of it isn’t secure lớn produce.

Lời giải:

1. wind2. photo voltaic energy3. water4. nuclear vitality

Chỉ dẫn dịch:

1. Nơi phải chăng để đổi gió thành năng lượng là sắp biển vì có gió biển.

2. Họ đang đặt những tấm sạc pin mặt trời trên nóc tòa nhà của chúng tôi để chế tạo năng lượng mặt trời.

3. Lúc năng lượng tới từ nước, chúng ta gọi nó là năng lượng thủy.

4. Họ đang giảm dùng năng lượng hạt nhân vì nó ko an toàn để chế tạo.

Bài 4

Pay attention and repeat. Listen lớn the confused syllables within the phrases. (Nghe và lặp lại, chú ý tới những âm tiết được nhấn trọng âm trong những từ.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Bài 5

Pay attention and repeat, paying consideration lớn the confused syllables within the underlined phrases. (Nghe và lặp lại, chú ý tới những âm tiết được nhấn trọng âm trong những từ được gạch chân.)

Bài nghe:

Chỉ dẫn dịch:

1. Năng lượng hạt nhân là nguy hiểm và đắt tiền.

2. Chúng ta nên đi xe đạp lúc đi quãng đường ngắn.

3. Từ “recycle” có bố âm tiết.

Xem Thêm  Soạn bài Ngày khai trường (trang 5) Bài 1: Chào 5 học new - Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều Tập 1

4. Đốt than đang làm cho ô nhiễm môi trường của chúng ta.

5. Chính phủ của chúng tôi đang kiếm tìm những nguồn năng lượng new để thay đổi thế khí đốt.