Tiếng Anh 7 Unit 8: Language Focus 2 Soạn Anh 7 trang 97 sách Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh 7 Unit 8: Language Focus 2 giúp những em học sinh lớp 7 tham khảo, nhanh chóng trả lời những câu hỏi tiếng Anh trang 97 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 8: I imagine I can fly trước lúc tới lớp.

Soạn Anh 7 Unit 8 Language Focus 2 bám sát theo chương trình SGK Pals Plus Pupil Guide. Thông qua đấy, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được tri thức để học phải chăng tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 cho học sinh theo chương trình new. Mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Bài 1

Select ONE possibility lớn full the sentence. (Chọn MỘT lựa chọn để hoàn thành câu.)

1. I really need (lớn see / see) Bến Thành Market and the Conflict Remnants Museum.

2. Which gate do we’d like (go / lớn go) lớn?

3. We (have lớn / have) go lớn Gate 34, Terminal 1.

4. We should (lớn catch / catch) the shuttle lớn Terminal 1.

Chỉ dẫn giải:

1. lớn see

2. lớn go

3. have lớn

4. catch

Chỉ dẫn dịch:

1. Tôi siêu muốn xem Chợ Bến Thành và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

2. Chúng ta cần tới cổng nào?

3. Chúng ta buộc phải tới Cổng 34, Nhà ga số 1.

4. Chúng tôi buộc phải bắt xe đưa đón tới Nhà ga số 1.

Bài 2

Take a look at the sentences in train 1 and full the Guidelines. (Nhìn vào những câu trong bài 1 và hoàn thành những quy tắc.)

Chỉ dẫn giải:

We use infinitives

  • with “lớn” after atypical verbs like “need, want” and others.
  • with out “lớn” after modal verbs like “should, ought to” and others.
Xem Thêm  Sinh học 10 Bài 3: Giới thiệu chung về các cấp độ tổ chức của thế giới sống Giải Sinh 10 trang 19 sách Cánh diều

Chỉ dẫn dịch:

Chúng tôi dùng những động từ nguyên thể

  • có “lớn” sau những động từ thông thường như “need, want” và những động từ khác.
  • ko có “lớn” sau những động từ phương thức như “should, ought to” và những động từ khác.

Bài 3

Full the sentences with the right type of the verbs within the brackets. (Hoàn thành những câu có dạng đúng của những động từ trong ngoặc.)

1. Would you like … with me? (exit)

2. Are you able to … me? (assist)

3. Would you want … with me? (dance)

4. They need to … arduous. (work)

5. You should not … late. (keep up)

6. You do not want … this train. (do)

7. You do not have lớn … her telephone. (reply)

8. We should … helmets whereas using a bike. (put on)

Chỉ dẫn giải:

1. lớn exit

2. assist

3. lớn dance

4. work

5. keep up

6. lớn do

7. reply

8. put on

Chỉ dẫn dịch:

1. Bạn có muốn đi chơi có tôi ko?

2. Bạn có thể giúp tôi được ko?

3. Bạn có muốn khiêu vũ có tôi ko?

4. Họ buộc phải khiến việc chăm chỉ.

5. Bạn ko nên thức khuya.

6. Bạn ko cần thực hành bài tập này.

7. Bạn ko cần buộc phải trả lời điện thoại của cô đó.

8. Chúng ta buộc phải đội mũ bảo hiểm lúc đi xe máy.

Bài 4

Write the damaging and interrogative types of these affirmative sentences. (Viết những dạng phủ định và nghi vấn của những câu khẳng định này.)

Xem Thêm  Tập làm văn lớp 5: Luyện tập tả người trang 14 Dựng đoạn kết bài - Tiếng Việt 5 tập 2 - Tuần 19

1. Susan has lớn rise up early.

2. Peter has lớn do 5 workout routines.

3. They’ve lớn put on ties at work.

4. Folks have lớn put on masks at public locations.

Chỉ dẫn giải:

1. Susan doesn’t have lớn rise up early.

Does Susan have lớn rise up early?

2. Peter doesn’t have lớn do 5 workout routines.

Does Peter have lớn do 5 workout routines?

3. They don’t have lớn put on ties at work.

Have they got lớn put on ties at work?

4. Folks don’t have lớn put on masks at public locations.

Do folks have lớn put on masks at public locations?

Chỉ dẫn dịch:

1. Susan buộc phải dậy sớm.

– Susan ko cần buộc phải dậy sớm.

– Susan có buộc phải dậy sớm ko?

2. Peter buộc phải khiến 5 bài tập.

– Peter ko buộc phải khiến 5 bài tập.

– Peter có buộc phải khiến 5 bài tập ko?

3. Họ buộc phải đeo cà vạt tại nơi khiến việc.

– Họ ko cần buộc phải đeo cà vạt tại nơi khiến việc.

– Họ có buộc phải đeo cà vạt tại nơi khiến việc ko?

4. Mọi người buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cùng.

– Mọi người ko cần buộc phải đeo khẩu trang trên những nơi công cùng.

– Mọi người có buộc phải đeo khẩu trang lúc tới nơi công cùng ko?

Bài 5

Fill within the blanks with “some, any, a number of, a lot of”. (Điền vào chỗ trống có ““some, any, a number of, a lot of”)

Xem Thêm  Chỉ dẫn dùng Adobe Acrobat Professional DC để tạo và quản lý file PDF

1. We’re working out of gasoline. Let’s cease and get … on the gasoline station.

2. There are … vehicles on the road, so that they trigger visitors jams day-after-day.

3. If we do not use … fossil fuels, the environment will not be polluted.

4. Folks use … photo voltaic panels lớn substitute non-renewable sources of power.

Chỉ dẫn giải:

1. some

2. a number of / a lot of

3. any

4. some / a number of / a lot of

Chỉ dẫn dịch:

1. Chúng tôi sắp hết xăng. Hãy giới hạn lại và lấy 1 số tại trạm xăng.

2. Có siêu nhiều ô tô trên đường phố, vì vậy họ gây ra tắc đường hàng ngày.

3. Trường hợp chúng ta ko dùng bất kỳ nhiên liệu hóa thạch nào, môi trường của chúng ta sẽ ko bị ô nhiễm.

4. Con người dùng 1 số / siêu nhiều tấm sạc pin máy macbook mặt trời để thay thế thế những nguồn năng lượng ko thể tái tạo.

Bài 6

Work in pairs. Inform the opposite what you need lớn do, want lớn do and should do once you go residence day-after-day. (Làm cho việc theo cặp. Nói cho người kia biết bạn muốn khiến gì, cần khiến gì và buộc phải khiến gì lúc về nhà hàng ngày).

Chỉ dẫn giải:

– I would like lớn watch TV.

– I want lớn put together for our household’s dinner.

– I need to do homework.

Chỉ dẫn dịch:

– Tôi muốn xem TV.

– Tôi cần chuẩn bị cho bữa tối của gia đình chúng tôi.

– Tôi buộc phải khiến bài tập về nhà.