Tiếng Anh 7 Unit 9: A Nearer Look 1 Soạn Anh 7 trang 94 sách Kết nối tri thức có cuộc sống

Tiếng Anh 7 Unit 9: A Nearer Look 1 giúp những em học sinh lớp 7 trả lời những câu hỏi trang 94 Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức có cuộc sống bài Unit 9: Festivals around the globe trước lúc tới lớp.

Soạn A Nearer Look 1 Unit 9 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK World Success 7 – Tập 2. Thông qua đấy, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững tri thức để học phải chăng tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 theo chương trình new. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Bài 1

Write below every image a pageant title from the field. (Viết dưới từng bức tranh 1 tên lễ hội từ hộp)

Lời giải:

1. Halloween (Lễ hội hoá trang)

2. Christmas (Giáng sinh)

3. Mid-autumn pageant (Trung thu)

4. Cannes Movie Pageant (Liên hoan phim Cannes)

5. Easter (Lễ phục sinh)

6. Thanksgiving (Lễ Tạ ơn)

Bài 2

Full the desk under with the phrases from the field. (Hoàn thành bảng dưới đây có những cụm từ trong hộp)

Lời giải:

1. Easter (Lễ phục sinh)

– Meals: chocolate eggs (trứng sô cô la)

– Exercise: portray eggs (vẽ, tô trứng)

2. Halloween (Lễ hội hoá trang)

– Meals: sweet apples (kẹo táo)

– Exercise: carving pumpkins (khắc bí ngô)

3. Mid-Autum pageant (Trung thu)

– Meals: moon desserts (bánh trung thu)

– Exercise: performing a lion dance (biểu diễn múa lân)

4. Thanksgiving (Lễ Tạ ơn)

Xem Thêm  Phong cách ngôn ngữ: Cách nhận biết phong cách ngôn ngữ Các phong cách ngôn ngữ

– Meals: turkey (gà tây)

– Exercise: having a feast (ăn tiệc)

Bài 3

Fill in every clean with a phrase or phrase from the field. (Điền vào từng chỗ trống có 1 từ hoặc cụm từ trong hộp)

1. At _______, individuals give presents lớn one another.

2. My youngsters love _______ at Easter.

3. What number of _______do you want for the Halloween celebration?

4. On the _______, there are a lot of fascinating movies.

5. Performing lion dances is without doubt one of the actions at the_______.

6. Invoice’s mum is cooking a _______ for Thanksgiving.

Lời giải:

1. Christmas2. portray eggs3. sweet apples4. Cannes Movie Festival5. Mid-Autumn Festival6. turkey

Chỉ dẫn dịch:

1. Vào lễ Giáng sinh, mọi người tặng quà cho nhau.

2. Những con tôi thích vẽ những quả trứng vào lễ Phục sinh.

3. Bạn cần bao nhiêu quả táo kẹo cho bữa tiệc Halloween?

4. Tại Liên hoan phim Cannes, có siêu nhiều bộ phim hấp dẫn.

5. Biểu diễn múa lân là 1 trong những hoạt động vào dịp Tết Trung thu.

6. Mẹ của Invoice đang nấu 1 con gà tây cho Lễ Tạ ơn.

Bài 4

Hear and repeat. Then underline the confused syllable in every phrase. (Lắng nghe và lặp lại. Tiếp tục gạch dưới âm tiết được nhấn trọng âm trong từng từ)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Lời giải:

– Nouns and adjectives: costumes, fireworks, turkey, blissful

– Verbs: get pleasure from, resolve, focus on, put together

Bài 5

Hear and repeat the sentences. Underline the confused syllables within the daring phrases. (Nghe và lặp lại những câu. Gạch chân những âm tiết được nhấn mạnh trong những từ in đậm.)

Xem Thêm  Tiệm cận đứng Cách tìm tiệm cận đứng

Bài nghe:

Lời giải:

1. We’re going lớn attend an Easter celebration at Nick’s home.

2. The dancers will carry out conventional dances on the pageant.

3. At Christmas, individuals normally purchase presents for his or her household.

4. Did you go lớn the Da Lat Flower Pageant together with your dad and mom?

5. My aunt is intelligent and affected person.

Chỉ dẫn dịch:

1. Chúng tôi sẽ tham gia 1 bữa tiệc Phục sinh tại nhà của Nick.

2. Những vũ công sẽ biểu diễn những điệu múa cổ xưa tại lễ hội.

3. Vào dịp Giáng sinh, mọi người thường sắm quà cho gia đình của họ.

4. Bạn có đi chơi Pageant Hoa Đà Lạt có bố mẹ ko?

5. Dì của tôi là người khéo léo và kiên nhẫn.