Tiếng Anh 9 Unit 12: Expertise 2 Soạn Anh 9 trang 79 – Tập 2

Phong: We had a very good dialogue yesterday about our future careers.

Mrs. Warner: Did you? With Nick?

Phong: Sure… and likewise with Trang.

Mrs. Warner: Good. Nick mentioned that you really want lớn turn into a instructor.

Phong: I’ve modified my thoughts! My mum is a instructor. She has mountains of labor lớn do behind the scenes – making ready classes, marking, giving suggestions. She at all times has lớn work additional time with out further pay. I might select a nine-to-five job.

Mrs. Warner: I do know!

Phong: Then there’s the disagreeable activity of coping with lazy or naughty college students. I am not that affected person!

Mrs. Warner: However it’s rewarding when your college students are profitable they usually recognize your efforts. What about Trang?

Phong: She mentioned she’s enthusiastic about travelling, and she or he’s a sociable lady. She needs lớn turn into a tour information.

Mrs. Warner: That sounds good. What about Nick?

Phong: Nick does not need lớn spend a lot time on educational topics. He’d want lớn purchase some utilized expertise and get a job proper after college.

Mrs. Warner: Did he let you know which job?

Phong: He talked about changing into a mechanic. He is fascinated by vehicles, and he is good together with his fingers.

Mrs. Warner: I do know, but it surely will not be simple. He’ll want lớn be taught numerous expertise lớn do it…

Dịch Script:

Phong: Chúng cháu đã có cuộc thảo luận khá phải chăng về sự nghiệp tương lai của chúng cháu.

Cô Warner: Cháu sao? Sở hữu Nick?

Xem Thêm  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị bé nhất của biểu thức chứa dấu căn Ôn tập Lớnán 9

Phong: Vâng … và cả sở hữu Trang.

Cô Warner: Phải chăng. Nick bảo rằng cháu muốn phát triển thành 1 giáo viên.

Phong: Cháu đã đổi ý! Mẹ cháu là 1 giáo viên. Bà có nhiều công việc để khiến sau giờ dạy – chuẩn bị bài học, chấm điểm, đưa ra phản hồi. Bà đấy luôn bắt buộc khiến việc thêm giờ mà ko bắt buộc trả thêm lương. Cháu sẽ chọn 1 công việc thường nhật.

Cô Warner: Cô biết biết!

Phong: Đấy 1 công việc khó chịu đối sở hữu những học sinh lười biếng hoặc nghịch ngợm. Cháu ko bắt buộc là người kiên nhẫn!

Cô Warner: Nhưng đấy là 1 điều đáng khích lệ lúc học sinh của cháu thành công và chúng đánh giá cao phấn đấu của cháu. Còn Trang thì sao?

Phong: Bạn đấy nói bạn đấy thích việc đi du lịch, và bạn đấy là 1 cô gái dễ thương. Bạn đấy muốn phát triển thành 1 chỉ dẫn viên du lịch.

Cô Warner: Điều đấy nghe có vẻ hay. Còn Nick thì sao?

Phong: Nick ko muốn dành nhiều thời kì cho những môn học. Bạn đấy muốn học 1 số kỹ năng ứng dụng và có được 1 công việc ngay sau khoản thời gian ra trường.

Cô Warner: Nó đấy có nói cho cháu biết công việc nào ko?

Phong: Bạn đấy đề cập tới việc phát triển thành thợ máy. Bạn đấy bị mê hoặc bởi xe ô tô, và bạn đấy có đôi tay khéo léo.

Xem Thêm  Địa lí 8 Bài 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam Soạn Địa 8 sách Cánh diều trang 89, 90, 91, 92

Cô Warner: Cô biết, nhưng nó sẽ ko dễ dàng. Nó đấy sẽ cần bắt buộc học nhiều kỹ năng để khiến điều đấy …