Tin học 6 Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật lớnán Tin học lớp 6 trang 86 sách Cánh diều

Giải bài tập Tin học 6 bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán sách Cánh diều giúp những em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác để biết bí quyết trả lời những câu hỏi trang 86→88.

Tin học 6 bài 3 thuộcchủ đề F: Giải quyết vấn đề sở hữu sự trợ giúp của máy tính giúp người trải nghiệm học sinh nắm vững tri thức về cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán là gì và lúc nào trong thuật toán có cấu trúc rẽ nhánh. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Tin 6 bài 3 Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán, mời người trải nghiệm cùng theo dõi.

1. Lựa chọn hành động tùy thuộc} thuộc vào điều kiện

– Lúc bắt buộc dựa trên điều kiện cụ thể nào đấy để xác định bước thực hành tiếp theo trong quy trình thực hành thuật toán thì cần cấu trúc rẽ nhánh.

– Dí dụ: trong tiết học thể dục tuần sau GV bắc buộc HS:

+ Giả dụ trời mưa thì học trong lớp.

+ Giả dụ trời khô ráo thì học bên cạnh trời.

2. Biểu lộ cấu trúc rẽ nhánh

Có thể dùng sơ đồ tại Hình 2 để mô tả cấu trúc rẽ nhánh tại Hình 1b. Giả dụ dùng sơ đồ mô tả cấu trúc rẽ nhánh khuyết tại Hình 3b, em sẽ vẽ sơ đồ đấy như thế nào?

Luyện tập

Bài 1: Quy trình tính số tiền được giảm từ cho khách hàng sắm sách truyện thiếu niên tại hiệu sách Người máy

Xem Thêm  Bộ đề thi học sinh nhiều năm kinh nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 (Có đáp án) 20 Đề thi HSG Anh 7

1. Tính Tổng số tiền sách lúc chưa tính giảm giá) , gọi số đấy là Tổng số tiền sách2. Giả dụ Tổng số tiền sách >= 500.000 đồng; số tiền được giảm là 10% của Tổng số tiền sách 3. Giả dụ Tổng số tiền sách < 500.000 đồng; số tiền được giảm là 5% của Tổng số tiền sách

Bài 2: Trong những phát biểu sau về biểu thức điều kiện tại cấu trúc rẽ nhánh, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai ? Vì sao?

1. Nên là 1 biểu thức so sánh giá trị bằng

2. Nên là 1 biểu thức so sánh giá trị lớn hơn, bé hơn

3. Lúc đánh giá bắt buộc cho kết quả là “đúng” hoặc “sai”

Trả lời:

Bài 1:

Bài 2:

1. Nên là 1 biểu thức so sánh giá trị bằng

=> Sai, bắt buộc là biểu thức so sánh

2. Nên là 1 biểu thức so sánh giá trị lớn hơn, bé hơn

=> Đúng

3. Lúc đánh giá bắt buộc cho kết quả là “đúng” hoặc “sai”

=> Đúng

Vận dụng

Em hãy dùng mẫu mô tả cấu trúc rẽ nhánh để mô tả thuật toán giải bài toán: Cho cha đồng xu trong đấy có 1 đồng xu giả nhẹ nhàng hơn. Dùng cân thăng bằng để tìm đồng xu giả

Trả lời:

Mẫu mô tả cấu trúc rẽ nhánh là:

Cân thăng bằng có 2 bên, gọi lần lượt là bên A và bên B, ta cho từng lần 2 đồng xu lên 2 bên cân A và B, ta có

Xem Thêm  Khoa học lớp 5 Bài 49-50: Ôn tập: Vật chất và năng lượng Giải bài tập Khoa học lớp 5 trang 100

+ Giả dụ Bên A = B =>2 đồng xu đều là thực

+ Trái lại: Bên 1 trong 2 bên nhẹ nhàng hơn bên còn lại =>Bên nhẹ nhàng hơn chứa đồng xu giả

+ Hết nhánh

Câu hỏi tự động đánh giá

Trong những phát biểu sau về thuật toán, phát biểu nào đúng?

1. Dùng cấu trúc rẽ nhánh ví dụ có quá nhiều việc cần làm cho

2. Dùng cấu trúc rẽ nhánh lúc có những trường hợp khác nhau cần xem xét, trường hợp khác nhau thì thực hành việc khác nhau

3. Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh cần dùng mẫu “Giả dụ…. Trái lại…”

4. Cấu trúc rẽ nhánh luôn kết thúc sở hữu dấu hiệu “Hết nhánh”.

Trả lời:

Phát biểu đúng là:

3. Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh cần dùng mẫu “Giả dụ…. Trái lại…”

4. Cấu trúc rẽ nhánh luôn kết thúc sở hữu dấu hiệu “Hết nhánh”.