Tổng hợp 153 câu hỏi dao động điều hòa Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lý

Tổng hợp 153 câu hỏi dao động điều hòa có đáp án là tổng hợp những dạng câu hỏi bài tập về dao động điều hòa giúp những em hệ thống lại toàn bộ tri thức Cơ vật lý, nắm vững những tri thức trọng tâm cũng như luyện tập kỹ năng trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

Hy vọng đây là tài liệu bổ ích giúp những em ôn tập và đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Mời những em cùng theo dõi nội dung chi tiết dưới đây:

153 CÂU HỎI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1. 1 vật dao động điều hòa lúc vật có li độ x1 = 3cm thì vận tốc của nó là v1 = 40cm/s, lúc vật qua vùng vị trí cân bằng vật có vận tốc v2 = 50cm. Li độ của vật lúc có vận tốc v3 = 30cm/s là

A. 4cm. B. ± 4 cm. C. 16cm. D. 2cm.

Câu 2. 1 chất điểm thực hành dao động điều hòa có chu kì T = 3,14s và biên độ A = 1m. Tại thời điểm chất điểm đi qua vùng vị trí cân bằng thì vận tốc của nó có độ lớn bằng

A. 0,5 m/s. B. 1,0 m/s. C. 2,0 m/s . D. 3,0 m/s.

Câu 3. Phương trình dao động của 1 vật dao động điều hòa có dạng x = 6cos (10πt + π) (cm). Li độ của vật lúc pha dao động bằng π/3 là

A. -3 cm. B. 3 cm. C. 4,24cm. D. -4,24cm.

Câu 4. 1 vật dao động điều hòa, trong thời kì 1 phút vật thực hành được 30 dao động. Chu kì dao động của vật là

Xem Thêm  Tuyển tập 250 bài Lớnán chọn lọc lớp 4 Tài liệu bồi dưỡng Lớnán lớp 4

A. 2,0 s. B. 3,0 s. C. 0,5s. D. 1,0s.

Câu 5. 1 vật dao động điều hòa có phương trình dao động là x = 5cos(2πt + π/3) (cm). Tốc độ của vật lúc có li độ x = 3 cm là

A. 12,56 (cm/s). B. 25,12 (cm/s). C. 6,28 (cm/s). D. 50,24 (cm/s).

Câu 6. 1 vật dao động điều hòa có phương trình dao động là x = 5cos (2πt + π/3) (cm). Lấy π² = 10. Gia tốc của vật lúc có li độ x = 3cm là

A. -12,0 cm/s². B. -120,0 cm/s². C. 120,0 cm/s². D. -60,0 cm/s².

Câu 7. 1 vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10cm và thực hành 50 dao động trong thời kì 78,5 giây. Tìm vận tốc và gia tốc của vật lúc đi qua vùng vị trí có li độ x = -3 cm theo chiều hướng về vùng vị trí cân bằng.

A. v = 0,16 m/s và a = 48 cm/s². B. v = 0,16 m/s và a = 0,48 cm/s².

C. v = 16 m/s và a = 48 cm/s². D. v = 0,16 cm/s và a = 48 cm/s².

Câu 8. 1 vật dao động điều hòa lúc vật có li độ x1 = 3cm thì vận tốc của vật là v1 = 40cm/s, lúc vật qua vùng vị trí cân bằng thì vận tốc của vật là v2 = 50cm/s. Tần số của dao động điều hòa là

A. 10/π Hz. B. 5/π Hz. C . π Hz. D. 10 Hz.

Câu 9. 1 vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Lúc vật trên vùng vị trí x = 10cm thì vật có vận tốc là v = 20π cm/s. Chu kì dao động của vật là

Xem Thêm  Soạn bài Ôn tập về thơ Soạn văn 9 tập 2 bài 25 (trang 89)

A. 1,0 s. B. 0,5 s. C. 0,1 s. D. 5,0 s.

Câu 10. 1 vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Vận tốc của vật lúc qua vùng vị trí cân bằng là 62,8cm/s và gia tốc trên vùng vị trí biên là 2 m/s². Lấy π² = 10. Biên độ và chu kì dao động của vật lần lượt là

A. 10cm; 1s. B. 1cm; 0,1s. C. 2cm; 0,2s. D. 20cm; 2s.

Câu 11. 1 vật dao động điều hòa đi được quãng đường 16cm trong 1 chu kì dao động. Biên độ dao động của vật là

A. 4 cm. B. 8 cm. C. 16 cm. D. 2 cm.

Câu 12. 1 con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, trong quy trình dao động của vật lò xo có chiều dài biến thiên từ 20 cm tới 28 cm. Biên độ dao động của vật là

A. 8cm. B. 24cm C. 4cm . D. 2cm.

Obtain file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.