Tổng hợp 51 bài Lớnán có lời văn lớp 1 Ôn tập Lớnán lớp 1

Tổng hợp 51 bài Toán có lời văn lớp 1 là những bài toán được Obtain.vn sưu tầm và chọn lọc giúp những bậc phụ huynh và giáo viên chỉ dẫn con em mình học tập, tự động ôn luyện môn Toán phải chăng hơn.

Bài tập Toán lớp 1 có lời văn là những bài toán tại mức đơn giản, bám sát chương trình học trong sách giáo khoa, giúp những em nắm vững được những tri thức cơ bản của môn Toán lớp 1.

51 bài Toán có lời văn lớp 1

Bài 1. Hồng có 8 que tính, Lan có 2 que tính. Hỏi cả 2 bạn có bao nhiêu que tính?

Bài 2. Cành trên có 10 con chim, cành dưới có 5 con chim. Hỏi có mọi bao nhiêu con chim?

Bài 3. Lớp 1B có 33 bạn, lớp 1C có 30 bạn. Hỏi cả 2 lớp có mọi bao nhiêu bạn?

Bài 4. Tháng trước Hà được 15 điểm 10, tháng này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả 2 tháng Hà được mọi bao nhiêu điểm 10?

Bài 5. Hoa có 16 loại kẹo, Hà cho Hoa thêm 3 loại kẹo nữa. Hỏi Hoa có mọi bao nhiêu loại kẹo?

Bài 6. Tú có 1 chục quyển vở, Tú được thưởng 5 quyển vở nữa. Hỏi tú có mọi bao nhiêu quyển vở?

Bài 7. Huệ có 2 chục bút chì, mẹ sắm thêm cho Huệ 5 bút chì nữa. Hỏi Huệ có mọi bao nhiêu bút chì?

Bài 8. Tổ 1 khiến được 20 lá cờ , tổ 2 khiến được 1 chục lá cờ .Hỏi cả 2 tổ khiến được mọi bao nhiêu lá cờ ?

Bài 9. Hồng có 16 que tính, Hồng được bạn cho thêm 2 que tính. Hỏi Hồng có bao nhiêu que tính?

Xem Thêm  Bài tập trắc nghiệm sinh học lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 10

Bài 10. Trong vườn nhà Nam trồng 20 cây bưởi và 3 chục cây cam. Hỏi trong vườn nhà Nam trồng được mọi bao nhiêu cây?

Bài 11. Hải có 25 viên bi, Nam có nhiều hơn Hải 2 chục viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?

Bài 12. Lớp 1B có 34 học sinh, lớp 1B hơn lớp 1A là 4 học sinh. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu học sinh?

Bài 13. Tùng có 36 bóng bay, Tùng có nhiều hơn Toàn 5 bóng bay. Hỏi Toàn có bao nhiêu bóng bay?

Bài 14. Trong vườn nhà Nam trồng 28 cây bưởi, số cây bưởi nhiều hơn số cây cam là 2 chục cây. Hỏi trong vườn nhà Nam trồng bao nhiêu cây cam?

Bài 15. Nhà An có 32 con gà, nhà An có ít hơn nhà Tú 2 chục con. Hỏi nhà Tú có bao nhiêu con gà?

Bài 16. Hoàng có 25 nhãn vở, Hoàng kém Thanh 2 chục nhãn vở. Hỏi Thanh có bao nhiêu nhãn vở?

Bài 17. Lan có 42 que tính, Lan kém Hoa 2 chục que tính. Hỏi Hoa có bao nhiêu que tính?

Bài 18. Đàn gà có 45 con gà. Người ta bán đi 1 số con gà thì còn lại 2 chục con gà. Hỏi người ta đã bán bao nhiêu con gà?

Bài 19. 5 nay Hoàng 9 tuổi. Hoàng nhiều hơn Nam 2 tuổi. Hỏi 5 nay Nam mấy tuổi?

Bài 20. 5 nay con 13 tuổi, con kém mẹ 25 tuổi. Hỏi 5 nay mẹ bao nhiêu tuổi?

Xem Thêm  Các bài lớnán về tìm 2 số lúc biết tổng và tỉ số của chúng Ôn tập Lớnán lớp 5

Bài 21. Bạn Lan có 2 chục quyển vở, bạn Lan có ít hơn bạn Huệ 5 quyển vở. Hỏi cả 2 bạn có bao nhiêu quyển vở?

Bài 22. Quyển vở của Hà có 96 trang. Hà đã viết hết 42 trang. Hỏi quyển vở của Hà còn lại bao nhiêu trang chưa viết?

Bài 23. Lớp 1A có 33 học sinh, lớp 1B có 3 chục học sinh. Hỏi cả 2 lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 24. Bạn Tuấn có 3 chục viên bi, bạn Toàn có ít hơn bạn Tuấn 1 chục viên bi. Hỏi cả 2 bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 25. 5 nay Hoàng 9 tuổi. Hoàng nhiều hơn Nam 3 tuổi. Hỏi 5 nay Nam mấy tuổi?

Bài 26. Nam có 45 loại nhãn vở, bạn Nam ít hơn bạn Hà 2 chục nhãn vở. Hỏi cả 2 bạn có bao nhiêu nhãn vở?

Bài 27. Lớp 1A có 38 học sinh, lớp 1A nhiều hơn lớp 1B 4 học sinh. Hỏi cả 2 lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 28. Lan có 52 nhãn vở, Lan ít hơn Hải 3 chục nhãn vở. Hỏi Hải có bao nhiêu nhãn vở?

Bài 29. Lan hái được 20 bông hoa, Mai hái được 10 bông hoa. Hỏi cả 2 bạn hái được bao nhiêu bông hoa ?

Bài 30. Lớp 1A vẽ được 20 bức tranh , lớp 1B vẽ được 30 bức tranh . Hỏi cả 2 lớp vẽ được bao nhiêu bức tranh ?

Bài 31. Hoa có 30 loại nhãn vở, mẹ sắm thêm cho Hoa 10 loại nhãn vở nữa. Hỏi Hoa có mọi bao nhiêu nhãn vở?

(Điền số vào tóm tắt rồi giải bài toán)

Xem Thêm  Tổng hợp Văn khấn Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023

Tóm tắt

Có: . . . . . nhãn vở

Thêm: . . . . . nhãn vở

Có mọi: . . . . .. nhãn vở?

Bài 32.

Đàn vịt có 13 con tại dưới ao và 5 con tại trên bờ. Hỏi đàn vịt ấy có mọi mấy con?

Bài 33. Tâm có 15 quả bóng, Nam có ít hơn Tâm 4 quả bóng. Hỏi Nam có bao nhiêu quả bóng

Bài 34. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Có: 15 cây hoa

Trồng thêm: 4 cây

Có mọi: ……cây hoa

Bài 35. 1 shop có 30 xe máy, đã bán 10 xe máy. Hỏi của hàng còn lại bao nhiêu xe máy?

Bài 36. Thùng thứ 1 đựng 30 gói bánh. Thùng thứ 2 đựng 20 gói bánh. Hỏi cả 2 thùng đựng bao nhiêu gói bánh ?

Bài 37. Trên tường có 14 bức tranh, người ta treo thêm 4 bức tranh nữa. Hỏi trên tường có mọi bao nhiêu bức tranh?

Bài 38. 1 hộp bút có 12 bút xanh và 3 bút đỏ. Hỏi hộp ấy có mọi bao nhiêu cây bút?

Bài 39. Lan gấp được 1 chục cái thuyền, Hùng gấp được 30 loại. Hỏi cả 2 bạn gấp được bao nhiêu cái thuyền?

Bài 40. Hà có 1 chục nhãn vở, mẹ sắm cho Hà thêm 20 nhãn vở nữa. Hỏi Hà có mọi bao nhiêu nhãn vở ?

Tài liệu vẫn còn, mời người trải nghiệm tải về để xem chi tiết

Những bậc phụ huynh và quý thầy cô có thể tham khảo thêm những dạng Toán lớp 1 dưới đây để giúp con em mình ôn tập môn Toán phải chăng hơn.