Tổng hợp các bài Lớnán hình học lớp 4 (Có đáp án) 1 số bài lớnán hình học lớp 4

Tổng hợp những bài Toán hình học lớp 4 Có đáp án chi tiết là tài liệu nhằm giúp quý thầy cô và quý phụ huynh chỉ dẫn những em học sinh bí quyết giải những dạng bài tập hình học trong chương trình học lớp 4.

Thông qua bộ tài liệu này sẽ giúp cho những em học sinh ôn tập, củng cố tri thức môn hình học lớp 4 1 bí quyết bài bản và chi tiết nhất nhằm chuẩn bị cho những kỳ thi học sinh chuyên nghiệp môn Toán lớp 4 và những bài đánh giá trên lớp. Sau đây, mời quý phụ huynh cùng quý thầy cô giáo và những em học sinh tải về để tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Bài tập hình học lớp 4

Câu 1: Cho hình thoi ABCD. Biết AC = 24cm và độ dài đường chéo BD bằng 2/3 độ dài đường chéo AC. Tính diện tích hình thoi ABCD.

Trả lời: Diện tích hình thoi ABCD là … cm2.

A. 348

B. 192

C. 129

D. 384

Câu 2: 1 khu vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 100m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích khu vườn đấy.

Trả lời: Diện tích khu vườn là …….. m2. (600)

Câu 3: Tính diện tích hình thoi có độ dài 2 đường chéo lần lượt là 5/9 cm và 3/5 cm.

Trả lời: Diện tích hình thoi là …… cm2. (1/6)

(Viết kết quả là phân số tối giản)

Câu 4: 1 thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 30m. Người ta trồng khoai lang trên thửa ruộng đấy, trung bình 100m2 thu hoạch được 200kg khoai lang. Hỏi cả thửa ruộng đấy thu hoạch được bao nhiêu tạ khoai lang?

Trả lời: Thu hoạch được …… tạ khoai lang. (36)

Câu 5: 1 hình vuông lớn được ghép bởi 2 hình vuông và 2 hình chữ nhật (như hình vẽ). Tính diện tích hình vuông lớn nhất.

Trả lời: Diện tích là …… cm2. (81)

Câu 6: 1 hình bình hành có độ dài 2 cạnh liền kề nhau là 5/6 m và 2m. Chu vi hình bình hành đấy là …….. m. (17/3)

(Viết kết quả là phân số tối giản)

Câu 7: 1 hình chữ nhật có chiều dài bằng 3m, chiều rộng bằng 1/5 chiều dài. Diện tích hình chữ nhật đấy là:

Câu 8: 1 hình chữ nhật có chiều rộng là 16m và có chu vi bằng chu vi 1 hình vuông cạnh 24m. Chiều dài của hình chữ nhật đấy là …….. m. (32)

Câu 9: Mảnh vườn nhà em hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng 30m. Hỏi trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, diện tích mảnh vườn đấy là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông?

Trả lời: Diện tích mảnh vườn đấy là …… cm2. (60)

Câu 10: 1 hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 m. Chiều dài hơn chiều rộng 1m. Chu vi hình chữ nhật đấy là …….. cm. (440)

Câu 11: Hình chữ nhật ABCD có chu vi bằng 60cm và chiều dài hơn chiều rộng 18cm.

Hình vuông MNPQ có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật ABCD. Chu vi của hình vuông MNPQ là:

A. 48cm2

B. 60cm2

C. 60cm

D. 48cm

Câu 12: Xem hình vẽ.

Chu vi của hình bình hành BECD lớn hơn chu vi hình chữ nhật ABCD là ….. cm. (8)

Câu 13: 1 hình bình hành có chiều dài cạnh đáy là 32cm, chiều cao là 2dm. Tính diện tích hình bình hành.

Trả lời: Diện tích hình bình hành là … cm2.

A. 320

B. 64

C. 32

D. 640

Câu 14: Chu vi của 1 hình chữ nhật bằng 160cm. Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài hơn chiều rộng 12cm.

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là ………. cm2. (1564)

Xem Thêm  Truyện Chú chó sói và 7 chú dê con (Có file Mp3) Đọc truyện cổ tích thế giới

Câu 15: 1 hình vuông có cạnh bằng 9cm, người ta chia hình vuông thành 2 hình chữ nhật và thấy hiệu 2 chu vi của 2 hình chữ nhật bằng 6cm. Tính diện tích của hình chữ nhật bé hơn.

Trả lời: Diện tích của hình chữ nhật bé là …….. cm2. (27)

Câu 16: 1 hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Giả dụ giảm chiều dài đi 3cm và nâng cao chiều rộng thêm 3cm thì diện tích hình chữ nhật nâng cao thêm 93cm2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Trả lời: Diện tích hellònh chữ nhật ban đầu là …….. cm2. (867)

Câu 17: 1 thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là 1692cm2, chiều rộng là 36cm. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đấy.

Trả lời: Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đấy là … cm2.

A. 83

B. 47

C. 322

D. 166

Câu 18: 1 chiếc sân hình vuông. Người ta mở rộng sân về bên nên 3m và lên phía trên 3m thì diện tích nâng cao thêm 99m2. Tính diện tích chiếc sân ban đầu.

Trả lời: Diện tích chiếc sân ban đầu là ……. m2. (225)

Câu 19: Cho 1 hình chữ nhật có diện tích bằng 468cm2. Biết ví dụ nâng cao chiều dài thêm 7cm thì diện tích nâng cao thêm 126cm2. Vậy chu vi hình chữ nhật đã cho là …… cm. (88)

Câu 20: 1 cánh đồng hình chữ nhật có chiều dài 6km, chiều rộng bằng chiều dài. Hỏi diện tích cánh đồng bằng bao nhiêu ki – lô – mét vuông?

Trả lời: Diện tích cánh đồng là …… km2. (12)

Câu 21: Hình bình hành có độ dài đáy 8m và chiều cao 7m 5dm. Tính diện tích hình bình hành đấy theo mét vuông.

Trả lời: Diện tích hình bình hành đấy là ………. m2. (60)

Câu 22: Có 2 mảnh đất hình vuông. Mảnh thứ 2 có cạnh gấp đôi mảnh thứ 1. Mảnh thứ 1 có diện tích 40m2. Hỏi mảnh thứ 2 có diện tích bao nhiêu mét vuông?

A 120m2

B. 80m2

C. 160m2

D. 200m2

Câu 23: Diện tích hình bình hành ABCD hơn diện tích hình bình hành CDEF là:

A. 638cm2

B. 406cm2

C. 232cm2

D. 174cm2

Câu 24: 1 mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy là 8dm 7cm, chiều cao bằng độ dài đáy. Tính diện tích mảnh bìa đấy.

Trả lời: Diện tích mảnh bìa hình bình hành là ………. cm2. (2523)

Câu 25: 1 hình bình hành có diện tích 48dm2. Độ dài đáy gấp 3 lần chiều cao tương ứng. Tính chiều cao hình bình hành đấy. Biết số đo chiều cao và độ dài đáy là những số tự động nhiên và cùng đơn vị đo là đề-xi-mét.

Trả lời: Chiều cao của hình bình hành đấy là ……dm. (4)

Câu 26: Cho 1 hình vuông có chu vi bằng 204dm. Hỏi diện tích hình vuông đấy là bao nhiêu đề – xi – mét vuông?

Trả lời: Diện tích hình vuông đấy là … dm2.

A. 41616

B. 2601

C. 816

D. 10044

Câu 27: Hỏi ví dụ cạnh của 1 hình vuông giảm đi 4 lần thì diện tích hình vuông đấy giảm đi bao nhiêu lần?

Trả lời: Diện tích hình vuông đấy giảm đi … lần.

A. 2

B. 16

C. 4

D. 8

Câu 28: 1 hình chữ nhật, ví dụ ta giảm chiều dài 7m và nâng cao chiều rộng 7m thì ta được 1 hình vuông có chu vi bằng 180m. Tính diện tích hình chữ nhật

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là ……… m2. (1976)

Câu 29: Người ta muốn lát nền 1 phòng khách hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 50cm. Để lát nền phòng khách đấy, cần số viên gạch là … viên.

Xem Thêm  Cách sửa lỗi không chạy được video trên PowerPoint

A. 300

B. 600

C. 500

D. 60

Câu 30: Giả dụ chiều dài của 1 hình chữ nhật nâng cao lên gấp 3 lần, chiều rộng nâng cao lên gấp 2 lần thì diện tích hình chữ nhật đấy nâng cao lên mấy lần?

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đấy nâng cao lên ……. lần. (6)

Câu 31: Hỏi ví dụ chiều dài của một hình chữ nhật nâng cao lên gấp 6 lần, chiều rộng giảm đi 1/2 thì diện tích hình chữ nhật đó nâng cao lên mấy lần?

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đấy nâng cao lên ….. lần. (3)

Câu 32: Bác bỏ 5 trồng lúa trên 1 thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 9m. Cứ 3m2 đất chưng thu được 5kg thóc. Vậy số thóc chưng 5 thu được trên thửa ruộng đấy là ……….. kg. (225)

Câu 33: 1 hình chữ nhật có số đo chiều dài là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số, được đo bằng đơn vị xăng-ti-mét. Chiều rộng là số bé nhất có 2 chữ số chia hết cho 3, được đo bằng đơn vị xăng- ti-mét. Vậy diện tích hình chữ nhật đấy là ……… cm2. (1176)

Câu 34: 1 khu đất hình chữ nhật có chu vi 280m, chiều dài hơn chiều rộng 50m. Người ta chia khu đất đấy thành 2 phần, 1 phần là hình vuông có cạnh là chiều rộng hình chữ nhật, phần còn lại là hình chữ nhật còn lại. Hãy tính diện tích phần đất hình chữ nhật còn lại.

Trả lời: Diện tích phần đất hình chữ nhật còn lại là ……….. m2. (2250)

Câu 35: 1 miếng bìa hình vuông có cạnh 90cm, người ta cắt đi 4 hình vuông bé trên 4 góc, từng hình có cạnh 20cm. Hỏi diện tích hình còn lại bằng bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Trả lời: Diện tích hình còn lại là ……… dm2. (65)

Câu 36: 1 hình chữ nhật có chu vi là 162cm. Giả dụ nâng cao chiều rộng lên 7cm thì hình đấy phát triển thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đấy.

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đấy là ……… cm2. (1628)

Câu 37: 1 mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 104m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đấy.

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đấy là ………m2. (507)

Câu 38: 1 hình chữ nhật có chu vi là 204m. Giả dụ bớt chiều dài 6m, thêm vào chiều rộng 8m thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đấy.

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đấy là ………… m2. (2552)

Câu 39: Tìm diện tích hình vuông, biết rằng ví dụ mở rộng hình vuông về bên nên 4cm thì diện tích nâng cao thêm 36cm2.

Trả lời: Diện tích hình vuông là ………. cm2. (81)

Câu 40: 1 hình chữ nhật có chu vi 798m. Tính diện tích hình chữ nhật đấy, biết số đo chiều dài và chiều rộng là 2 số tự động nhiên liên tục đo bằng mét.

Câu 41: Tính diện tích hình H theo những kích thước đã cho, biết ABCD là hình vuông, MNPD là hình chữ nhật.

Trả lời: Diện tích hình H là ……. cm2. (96)

Câu 42: 2 hình vuông có tổng chu vi bằng 200cm. Hiệu độ dài 2 cạnh của hình vuông đấy bằng 10cm. Tính chu vi hình vuông lớn.

Trả lời: Chu vi hình vuông lớn là … cm.

A. 100

B. 105

C. 120

D. 110

Câu 43: 1 hình chữ nhật có chu vi là 368cm. Giả dụ nâng cao chiều rộng thêm 16cm và giảm chiều dài đi 20cm thì ta được 1 hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật đấy.

Xem Thêm  Bộ đề thi giữa học okayì 2 môn Ngữ văn lớp 8 5 2022 - 2023 11 Đề thi giữa okayì 2 Văn 8 (Có đáp án)

Trả lời: Diện tích của hình chữ nhật đấy là ……… cm2. (8140)

Câu 44: Hình chữ nhật có diện tích 208cm2, chiều rộng 8cm. Tính chu vi hình chữ nhật đấy.Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đấy là …… cm. (68)

Câu 45: 1 hình chữ nhật có chiều dài 63m, chiều rộng 47m. Người ta giảm chiều dài 1 số mét bằng số mét nâng cao thêm trên chiều rộng để thửa đất phát triển thành hình vuông. Hỏi nên thêm trên chiều rộng bao nhiêu mét?

Trả lời: Bắt buộc thêm trên chiều rộng …… m. (8)

Câu 46: 1 hình chữ nhật có diện tích 196m2 và có chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đấy.

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đấy là ………. m. (70)

Câu 47: Hình chữ nhật có chiều dài bằng 81cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là … cm2.

A. 2178

B. 2871

C. 2187

D. 2718

Câu 48: 1 khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 102m. Giả dụ nâng cao chiều rộng 6m và giữ nguyên chiều dài thì diện tích khu đất nâng cao 216m2. Tính diện tích ban đầu của khu đất.Trả lời: Diện tích ban đầu của khu đất là … m2.

A. 2376

B. 2367

C. 540

D. 504

Câu 49: Cho 1 hình chữ nhật có chu vi bằng 216cm. Biết ví dụ giảm chiều dài đi 3cm và nâng cao chiều rộng thêm 5cm thì nó phát triển thành hình vuông. Vậy diện tích hình chữ nhật đấy là … cm2.

A. 112

B. 2900

C. 58

D. 50

Câu 50: 1 hình chữ nhật có chiều dài gấp cha lần chiều rộng; ví dụ giảm chiều dài đi 10cm thì diện tích giảm đi 70cm2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ban đầu là ……… cm2. (147)

Câu 51: 1 mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 110m, chiều dài hơn chiều rộng 11m. Tính diện tích mảnh vườn đấy.

Trả lời: Diện tích mảnh vườn đấy là ………. m2. (726)

Câu 52: Cho hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 10cm. Giả dụ bớt chiều dài hình chữ nhật đi 9cm thì diện tích giảm đi 108cm2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ban đầu là …………cm2. (264)

Câu 53: Chu vi 1 khu đất hình chữ nhật bằng 156m, chiều dài hơn chiều rộng 8m. Người ta trồng rau trên khu đất đấy. Trung bình cứ 5m2 thu được 4kg rau. Tính số rau thu được trên khu đất đấy.

Trả lời: Số rau thu được trên khu đất đấy là ………..kg. (1204)

Câu 54: Cho 1 hình chữ nhật có chu vi bằng 40cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đấy.

Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đấy là … cm2.

A. 348

B. 84

C. 320

D. 384

Câu 55: 1 hình chữ nhật có chu vi 42cm. Giả dụ nâng cao chiều rộng hình chữ nhật thêm 5cm và giảm chiều dài đi 8cm thì hình đấy phát triển thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ban đầu là …….. cm2. (68)

Tài liệu vẫn còn tiếp, mời người trải nghiệm tải về để xem nội dung chi tiết.

Để tham khảo thêm giáo án điện tử những môn học lớp 4, thầy cô giáo có thể truy cập Obtain.vn để tham khảo. Ko kể giáo án những môn học lớp 4, còn có những đề thi học kì, đề đánh giá và những dạng bài tập Toán, Tiếng Việt lớp 4.