Tổng hợp các dạng Lớnán có lời văn lớp 4 Bài Lớnán có lời văn lớp 4

Tổng hợp những dạng Toán có lời văn lớp 4 bao gồm những dạng Toán có lời văn từ cơ bản tới nâng cao. Có tài liệu này sẽ giúp những em học sinh ôn tập, củng cố tri thức những dạng bài tập có lời văn nhằm chuẩn bị cho những bài đánh giá và bài thi. Sau đây mời những em cùng tham khảo và tải về bản chi tiết toàn bộ.

300 bài Toán có lời văn cơ bản lớp 3

30 bài Toán có lời văn lớp 3

Tổng hợp những dạng Toán có lời văn lớp 4

I. Bài toán rút về đơn vị:

– Có 4 thùng dầu như nhau chứa tổng cùng 112 lít. Hỏi có 16 thùng như thế thì chứa được bao nhiêu lít?

– Biết 28 bao lúa như nhau thì chứa tổng cùng 1260 kg. Hỏi ví dụ có 1665 kg lúa thì chứa trong bao nhiêu bao?

– Xe thứ 1 chở 12 bao đường, xe thứ 2 chở 8 bao đường, xe thứ 2 chở ít hơn xe thứ 1 192 kg đường. Hỏi từng xe chở bao nhiêu kg đường?

– 2 xe ôtô chở tổng cùng 4554 kg thức ăn gia súc, xe thứ 1 chở 42 bao, xe thứ 2 chở nhiều hơn xe thứ 1 15 bao. Hỏi từng xe chở bao nhiêu kg?

– Shop có 15 túi bi, shop bán hết 84 viên bi và còn lại 8 túi bi. Hỏi trước lúc bán shop có bao nhiêu viên bi?

– Có 1 số lít nước mắm đóng vào những can. Ví dụ từng can chứa 4 lít thì đóng được 28 can. Hỏi ví dụ từng can chứa 8 lít thì đóng được bao nhiêu can?

II/ Toán trung bình cùng:

– Học sinh cần hiểu được khái niệm về số TBC và tìm được số TBC của 2 -> 5 số.

– Giải được những bài toán tìm số TBC dạng:

1 – 1 kho gạo, ngày thứ 1 xuất 180 tấn, ngày thứ 2 xuất 270 tấn, ngày thứ cha xuất 156 tấn. Hỏi trung bình từng ngày shop đã xuất được bao nhiêu tấn gạo?

2 – Hằng có 15000 đồng, Huệ có nhiều hơn Hằng 8000 đồng. Hỏi trung bình từng bạn có bao nhiêu tiền?

– Hằng có 15000 đồng, Hằng có ít hơn Huệ 8000 đồng. Hỏi trung bình từng bạn có bao nhiêu tiền?

3 – Lan có 125000 đồng, Huệ có nhiều hơn Lan 37000 đồng. Hồng có ít hơn Huệ 25000 đồng. Hỏi trung bình từng bạn có bao nhiêu tiền?

Xem Thêm  Lời bài hát Thương em tới già

– Lan có 125000 đồng, như vậy Lan có nhiều hơn Huệ 37000 đồng nhưng lại ít hơn Hồng 25000 đồng. Hỏi trung bình từng bạn có bao nhiêu tiền?

4 – Hằng có 15000 đồng, Huệ có số tiền bằng 3/5 số tiền của Hằng. Hỏi trung bình từng bạn có bao nhiêu tiền?

– Hằng có 15000 đồng, Hằng có số tiền bằng 3/5 số tiền của Huệ. Hỏi trung bình từng bạn có bao nhiêu tiền?

5 – Lan có 126000 đồng, Huệ có số tiền bằng 2/3 số tiền của Lan. Hồng có số tiền bằng 3/4 số tiền của Huệ. Hỏi trung bình từng bạn có bao nhiêu tiền?

– Lan có 126000 đồng, Huệ có số tiền bằng 2/3 số tiền của Lan và bằng 3/4 số tiền của Hồng. Hỏi trung bình từng bạn có bao nhiêu tiền?

7 – 1 đoàn xe chở hàng. Tốp đầu có 4 xe, từng xe chở 92 tạ hàng; tốp sau có 3 xe, từng xe chở 64 tạ hàng. Hỏi:

a. Trung bình từng tốp chở được bao nhiêu tạ hàng?

b. Trung bình từng xe chở được bao nhiêu tạ hàng ?

8 – Trung bình cùng của cha số là 48. Biết số thứ 1 là 37, số thứ 2 là 42. Tìm số thứ cha.

– Trung bình cùng của cha số là 94. Biết số thứ 1 là 85 và số thứ 1 hơn số thứ 2 là 28. Tìm số thứ cha.

– 1 shop nhập về cha đợt, trung bình từng đợt 150 kg đường. Đợt 1 nhập 170 kg và nhập ít hơn đợt 2 40 kg. Hỏi đợt cha shop đã nhập về bao nhiêu kg?

– 1 shop nhập về cha đợt, trung bình từng đợt 150 kg đường. Đợt 1 nhập 168 kg, và nhập bằng 4/5 đợt 2. Hỏi đợt cha shop đã nhập về bao nhiêu kg?

– Khối lớp 5 của trường em có 3 lớp, trung bình từng lớp có 32 em. Biết lớp 5A có 33 học sinh và nhiều hơn lớp 5B là 2 em. Hỏi lớp 5C có bao nhiêu học sinh?

9 – An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi bằng trung bình cùng số bi của An và Bình. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

Xem Thêm  Đề thi giáo viên chuyên nghiệp cấp tiểu học - Đề tự động luận (Có đáp án) Đề thi tự động luận giáo viên dạy chuyên nghiệp cấp tiểu học

– An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có 23 viên bi. Dũng có số viên bi bằng trung bình cùng số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi?

– An có 18 viên bi, Bình có nhiều hơn An16 viên bi, Hùng có ít hơn Bình11 viên, Dũng có số viên bi bằng trung bình cùng số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi?

– An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi bằng trung bình cùng số bi của An và Bình, Dũng có số bi bằng trung bình cùng số bi của Bình và Hùng. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi?

Mở rộng:

1- Tìm số trung bình cùng của những số tự động nhiên từ 20 tới 28.

– Tìm số trung bình cùng của những số tự động nhiên chẵn từ 30 tới 40.

2 – Lan và Huệ có 102000 đồng. Lan và Ngọc có 231000 đồng. Ngọc và Huệ có 177000 đồng. Hỏi trung bình từng bạn có bao nhiêu tiền?

3 – Trung bình cùng số tuổi của bố, mẹ và Hoa là 30 tuổi. Ví dụ ngoại trừ tuổi bố thì trung bình cùng số tuổi của mẹ và Hoa là 24. Hỏi bố Hoa bao nhiêu tuổi?

– Trung bình cùng số tuổi của bố, mẹ, Mai và em Mai là 23 tuổi. Ví dụ ngoại trừ tuổi bố thì trung bình cùng số tuổi của mẹ, Mai và em Mai là 18 tuổi. Hỏi bố Mai bao nhiêu tuổi?

– tại 1 đội bóng, tuổi trung bình của 11 cầu thủ là 22 tuổi. Ví dụ ngoại trừ đội trưởng thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ là 21 tuổi. Hỏi đội trưởng bao nhiêu tuổi.

4 – 1 tháng có 15 lần đánh giá. Sau 10 lần đánh giá đầu thì điểm trung bình của An là 7. Hỏi có những lần đánh giá còn lại, trung bình từng lần cần đạt bao nhiêu điểm để điểm trung bình của cả tháng là 8 điểm.

5 – An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi bằng trung bình cùng số bi của cả cha bạn. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

– An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi nhiều hơn trung bình cùng số bi của cha bạn là 2 viên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

Xem Thêm  Hóa học 9 Bài 28: Các oxit của Cacbon Giải Hoá học lớp 9 trang 87

– An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi kém trung bình cùng số bi của cha bạn là 2 viên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

6 – Có 4 thùng dầu, trung bình từng thùng đựng 17 lít, ví dụ ko đề cập thùng thứ 1 thì trung bình từng thùng còn lại chứa 15 lít. Hỏi thùng thứ 1 chứa bao nhiêu lít dầu

7 – Trung bình cùng tuổi bố, mẹ, và chị Lan là 29 tuổi. TBC số tuổi của bố, và chị Lan là 26 tuổi. Biết tuổi Lan bằng 3/7 số tuổi mẹ. Tính số tuổi của từng người.

– Trung bình cùng số tuổi của bố và mẹ là 39 tuổi. TBC số tuổi của bố, mẹ và Lan là 30 tuổi. Biết tuổi Lan bằng 2/7 số tuổi bố. Tính số tuổi của từng người.

– Trung bình cùng số tuổi của bố, mẹ, Bình và Lan là 24 tuổi. TBC số tuổi của bố, mẹ và Lan là 28 tuổi. Biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan, tuổi Lan bằng 1/6 tuổi mẹ. Tìm số tuổi của từng người.

– Trung bình cùng tuổi ông, tuổi bố và tuổi cháu là 36 tuổi. TBC số tuổi của bố và cháu là 23 tuổi. Biết ông hơn cháu 54 tuổi. Tìm số tuổi của từng người.

– TBC của số số thứ 1, số thứ 2 và số thứ cha là 26. TBC của số số thứ 1 và số thứ 2 là 21. TBC của số thứ 2 và số thứ cha là 30. Tìm từng số.

– Gia đình An hiện có 4 người nhưng chỉ có bố và mẹ là đi khiến. Lương tháng của mẹ là 1100000 đồng, lương của bố gấp đôi lương của mẹ. Từng tháng mẹ đều để dành 1500000 đồng. Hỏi:

a. Từng tháng trung bình từng người đã tiêu bao nhiêu tiền?

b. Ví dụ Lan có thêm 1 người em nữa mà mẹ vẫn để dành như trước thì số tiền tiêu trung bình hàng tháng của từng người sẽ giảm đi bao nhiêu tiền?

Tài liệu vẫn còn, mời khách hàng tải về để xem tiếp