Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Sinh học chuyên đề tiến hóa Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 12

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Sinh học chuyên đề tiến hóa là tài liệu tham khảo bao gồm tổng hợp những câu hỏi Sinh học lớp 12 giúp người trải nghiệm hệ thống lại tri thức, ôn thi THPT Quốc gia. Bộ câu hỏi có đáp án đi kèm, sau đây mời người trải nghiệm cùng tham khảo bộ tài liệu.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học chuyên đề tiến hóa

CHUYÊN ĐỀ: TIẾN HÓA

I. CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA

Câu 1: Cánh chim tương đồng sở hữu cơ quan nào sau đây?

A. Cánh ong. B. Cánh dơi. C. Cánh bướm. D. Vây cá chép.

Câu 2: Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương đồng?

A. Mang trong mình cá và mang trong mình tôm. B. Cánh chim và cánh côn trùng.

C. Cánh dơi và tay người. D. Gai xương rồng và gai hoa hồng.

Câu 3: Cho những thí dụ sau:

(1) Cánh dơi và cánh côn trùng. (2) Vây ngực của cá voi và cánh dơi.

(3) Mang trong mình cá và mang trong mình tôm. (4) Chi trước của thú và tay người. Những thí dụ về cơ quan tương đồng

A. (1) và (2). B. (1) và (3). C. (2) và (4). D. (1) và (4).

Câu 4: Để xác định quan hệ họ hàng giữa những loài sinh vật, người ta ko dựa vào

A. bằng chứng phôi sinh học.

B. cơ quan tương đồng.

C. bằng chứng sinh học phân tử.

D. cơ quan tương tự động.

Câu 5. Cặp cơ quan nào sau đây tại những loài sinh vật là cơ quan tương tự động?

A. Cánh chim và cánh bướm.

B. Ruột thừa của người và ruột tịt tại động vật.

C. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.

D. Chi trước của mèo và tay của người.

Xem Thêm  88 bài cảm thụ văn học lớp 5 Ôn tập tiếng Việt lớp 4 có đáp án

Câu 6: Bằng chứng nào sau đây phản ánh sự tiến hoá hội tụ (đồng quy)?

A. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, tại giữa hoa vẫn còn di tích của nhụy.

B. Chi trước của những loài động vật có xương sống có những xương phân bố theo thứ tự động tương tự động

C. Gai cây hoàng liên là biến dạng của lá, gai cây hoa hồng là do sự phát triển thành của biểu bì thân.

D. Gai xương rồng, tua cuốn của đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá.

Câu 7: Lúc nói về những bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng vì chúng được bắt nguồn từ 1 cơ quan tại 1 loài tổ tiên nhưng nay ko còn chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm.

B. Những cơ quan thực hành những chức năng như nhau nhưng ko được bắt nguồn từ 1 nguồn gốc được gọi là cơ quan tương đồng.

C. Những loài động vật có xương sống có những đặc điểm tại giai đoạn trưởng thành siêu khác nhau thì thể có những giai đoạn phát triển thành phôi giống

D. Những cơ quan tại những loài khác nhau được bắt nguồn từ 1 cơ quan tại loài tổ tiên, mặc dầu hiện tại những cơ quan này có thể thực hành những chức năng siêu khác nhau ko được gọi là cơ quan tương tự động.

Câu 8: Lúc nói về bằng chứng tiến hoá, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Những cơ quan thực hành những chức năng khác nhau được bắt nguồn từ 1 nguồn gốc gọi là cơ quan tương tự động.

B. Cơ quan thoái hoá phản ánh sự tiến hoá đồng quy (tiến hoá hội tụ).

C. Những loài có quan hệ họ hàng càng sắp thì trình tự động những axit amin hay trình tự động những nuclêôtit càng có xu hướng khác nhau và ngược lại.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về sách Ngữ văn 8 tập 1 (Dàn ý + 14 mẫu) Những bài văn hay lớp 8

D. Đa số những vi khuẩn và động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.

Câu 9: Hiện nay, đa số những cơ thể sinh vật từ đơn bào tới đa bào đều được cấu tạo từ tế bào. Đây là 1 trong những bằng chứng chứng tỏ

A. quy trình tiến hoá đồng quy của sinh giới (tiến hoá hội tụ).

B. nguồn gốc thống nhất của những loài.

C. sự tiến hoá ko ngừng của sinh giới.

D. vai trò của những khía cạnh ngẫu nhiên đối sở hữu quy trình tiến hoá.

Câu 10: Bằng chứng nào sau đây ko được xem là bằng chứng sinh học phân tử?

A. Prôtêin của những loài sinh vật đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit

B. ADN của những loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.

C. Mã di truyền của những loài sinh vật đều có đặc điểm giống

D. Những cơ thể sống đều được cấu tạo bởi tế bào.

Câu 11: Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?

A. Prôtêin của những loài sinh vật đều cấu tạo từ 20 loại axit

B. Xương tay của người tương đồng sở hữu cấu trúc chi trước của mèo.

C. Đa số những loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.

D. Xác sinh vật sống trong những thời đại trước được bảo quản trong những lớp băng.

Câu 12: Những tế bào của đa số những loài sinh vật hiện nay đều dùng chung 1 loại mã di truyền, đều dùng cùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin. Đây là bằng chứng chứng tỏ

Xem Thêm  Lớnán 7 Bài tập cuối chương II - Kết nối tri thức có cuộc sống Giải Lớnán lớp 7 trang 39 - Tập 1

A. những loài sinh vật hiện nay đã được tiến hoá từ 1 tổ tiên

B. prôtêin của những loài sinh vật khác nhau đều giống

C. những gen của những loài sinh vật khác nhau đều giống

D. đa số những loài sinh vật hiện nay là kết quả của tiến hoá hội tụ.

Câu 13: 1 trong những bằng chứng về sinh học phân tử chứng minh rằng đa số những loài sinh vật đều có chung nguồn gốc là

A. sự giống nhau về 1 số đặc điểm giải phẫu giữa những loài.

B. đa số những loài sinh vật hiện nay đều chung 1 bộ mã di truyền.

C. sự tương đồng về quy trình phát triển thành phôi tại 1 số loài động vật có xương sống.

D. sự giống nhau về 1 số đặc điểm hình thái giữa những loài phân bố tại những vùng địa lý khác

Câu 14. Cho biết gen mã hóa cùng 1 loại enzim tại 1 số loài chỉ khác nhau tại trình tự động nuclêôtit sau đây:

Loài

Trình tự động nuclêôtit khác nhau của gen mã hóa enzim đang xét

Loài A

X A G G T X A G T T

Loài B

X X G G T X A G G T

Loài C

X A G G A X A T T T

Loài D

X X G G T X A A G T

Phân tách bảng dữ liệu trên, có thể dự đoán về mối quan hệ họ hàng giữa những loài trên là

A. A và C là 2 loài có mối quan hệ họ hàng sắp gũi nhất, B và D là 2 loài có mối quan hệ xa nhau nhất.

B. B và D là 2 loài có mối quan hệ họ hàng sắp gũi nhất, B và C là 2 loài có mối quan hệ xa nhau nhất.

C. A và B là 2 loài có mối quan hệ họ hàng sắp gũi nhất, C và D là 2 loài có mối quan hệ xa nhau nhất.

D. A và D là 2 loài có mối quan hệ họ hàng sắp gũi nhất, B và C là 2 loài có mối quan hệ xa nhau nhất.

Tài liệu vẫn còn, mời người trải nghiệm tải về để xem tiếp