Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 12 (Có đáp án) Trắc nghiệm Bài 12 Lịch sử 12

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 12 là tài liệu vô cùng hữu ích ko thể thiếu đối sở hữu những em học sinh lớp 12. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh tri thức Phong trào dân tộc dân chủ sở hữu những mức độ: vận dụng, thông hiểu và vận dụng cao.

Trắc nghiệm Sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ sẽ giúp người sử dụng học sinh khiến quen sở hữu những dạng câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Qua đấy đạt được kết quả cao trong những bài đánh giá, bài thi THPT Quốc gia. Không tính đấy những em có thể tham khảo thêm cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử, sơ đồ tư duy Lịch sử 12.

Trắc nghiệm Sử 12 Bài 12 (Có đáp án)

Câu 1. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp tại Việt Nam khiến cho nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như thế nào?

A. Nền kinh tế phát triển thành theo hướng tư bản chủ nghĩa.B. Nền kinh tế mở cửa giao lưu sở hữu kinh tế bên bên cạnh.C. Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, què quặt, lệ thuộc vào kinh tế Pháp.D. Nền kinh tế thương nghiệp và công nghiệp phát triển thành.

Câu 2. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp khởi đầu vào 5

A.1914B. 1918C. 1919D. 1920

Câu 3. Loại hình đồn điền nào phát triển thành mạnh tại Việt Nam trong thời kì 1919 – 1929?

A. Đồn điền trồng lúa.B. Đồn điền trồng cao su.C. Đồn điền trồng chè.D. Đồn điền trồng cà phê.

Câu 4. Cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp tại Việt Nam (1919 – 1929) có điểm gì tương đồng so sở hữu cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 1 (1987 – 1914)?

A. Chú trọng đầu tư vào ngành khai thác mỏ.B. Ko đầu tư nhiều vào những ngành công nghiệp nặng.C. Đẩy mạnh hoạt động thương mại xuất – nhập khẩu.D. Ko đầu tư nhiều vào xây dựng cơ sở hạ tầng.

Câu 5. Điểm nổi bật nền kinh tế Việt Nam trong thời kì khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân Pháp là:

A. kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển thành mạnh mẽ, toàn diện.B. kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển thành toàn diện.C. kinh tế nông nghiệp lạc hậu, lệ thuộc vào kinh tế Pháp.D. kinh tế công – nông nghiệp khá phát triển thành.

Câu 6. Bổ sung từ còn thiếu trong câu nói nức tiếng của Nguyễn Tình ái Quốc : “Rượu cồn và thuốc phiện cùng báo chí phản động của bọn cầm quyền bổ sung cho loại công cuộc… của Chính phủ. Máy chém và nhà tù khiến nốt phần còn lại”.

A. trị dân.B. khai hoá.C. an dân.D. ngu dân.

Câu 7. Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 tại Việt Nam lúc

A. Chiến tranh thế giới thứ 1 bùng nổ.B. Chiến tranh thế giới thứ 1 đã kết thúc.C. Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.D. Chiến tranh thế giới thứ 2 đã kết thúc.

Câu 8. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp (1919 – 1929) được khởi đầu trong thời kì cầm quyền của ai tại Đông Dương?

Xem Thêm  Giấy ủy quyền okayý giấy tờ Biểu mẫu hành chính

A. Toàn quyền Pát-ki-ê.B. Toàn quyền Pôn Đu-me.C. Toàn quyền Méc-lanh.D. Toàn quyền An-be Xa-rô.

Câu 9. Chính sách giáo dục của Pháp tại Việt Nam trong thời kì 1919 – 1929 là

A. tiếp tục duy trì nền giáo dục Nho học lạc hậu.B. mở rộng 2 hệ thống trường Tây học và Nho học.C. ko thay thế đổi gì so sở hữu cuộc khai thác lần thứ 1.D. mở rộng hơn hệ thống trường Tây học.

Câu 10. Thuế trực thu là loại thuế nào ?

A. Thuế thân.B. Thuế rượu.C. Thuế muối.D. Thuế thuốc phiện.

Câu 11. Ngôn ngữ nào được dùng trong những trường Pháp – Việt trong những 5 1919 – 1929 tại Việt Nam?

A. Tiếng Việt.B. Tiếng Pháp.C. Tiếng Việt và tiếng Pháp.D. Tuỳ sự lựa chọn của học sinh.

Câu 12. Nội dung nào ko phản ánh nguyên nhân dẫn tới tình trạng phát triển thành chậm chạp của giai cấp tư sản Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ 2?

A. Bị tư bản Pháp chèn ép.B. Bị thương nhân Hoa kiều nặng nề} triệt để.C. Sự cản trở của quan hệ chế tạo phong kiến trong nước.D. Chính sách cải phương pháp chính trị – hành chính của thực dân Pháp.

Câu 13. Điền tên nhà tư sản nức tiếng tại Việt Nam đầu thế kỉ XX còn thiếu trong câu sau : “Nhất Sĩ, nhĩ Phương, tam Xương, tứ…”

A. Bền (Trương Văn Bền).B. Hỏa (Huỳnh Văn Hoa).C. Vĩnh (Lê Phát Vĩnh).D. Sản (Trịnh Duy Sản).

Câu 14. Chính sách thương mại của thực dân Pháp trong thời kì khai thác thuộc địa lần thứ 2 tại Việt Nam (1919 – 1929) là

A. cho tự động do marketing kinh doanh.B. tạo điều kiện cho thương nhân Hoa kiều, Pháp kinh doanh.C. bảo hộ thuế quan cho hàng hoá Pháp.D. tạo điều kiện cho thương nhân người Việt, Pháp kinh doanh.

Câu 15. Nhận định nào là đúng về giai cấp địa chủ Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp?

A. Là giai cấp đầu hàng, tay sai của thực dân Pháp.B. Là giai cấp bóc lột của chế độ phong kiến, hoàn toàn ko có thế lực chính trị.C. Là 1 giai cấp có thế lực kinh tế độc lập sở hữu Pháp, có tinh thần dân tộc cao.D. 1 phòng ban là tay sai của thực dân, 1 phòng ban có tinh thần dân tộc chống Pháp.

Câu 16. Đặc điểm của giai cấp tư sản Việt Nam là :

A. ra đời sau giai cấp vô sản.B. có lợi quyền kinh tế – chính trị gắn bó sở hữu thế lực thực dân.C. từ lúc new ra đời đã là chỗ dựa cho chính quyền thuộc địa.D. có tinh thần đấu tranh kiên quyết.

Câu 17. Giai cấp nông dân là 1 lực lượng phương pháp mạng lớn lớn của dân tộc vì

A. đây là giai cấp có đủ khả năng lãnh đạo phương pháp mạng giải phóng dân tộc tại nước ta.B. đây là giai cấp có số lượng đông, có tinh thần phương pháp mạng triệt để.C. đây là giai cấp siêu nhạy cảm chính trị, hăng hái sở hữu công cuộc canh tân đất nước.D. đây là lực lượng lao động chính, tạo ra mọi giá trị vật chất cho xã hội.

Xem Thêm  Lớnán 11 Bài tập cuối chương I Giải Lớnán 11 Cánh diều trang 41, 42

Câu 18. Phòng ban có tinh thần dân tộc, hăng hái phương pháp mạng nhất trong giai cấp tiểu tư sản là

A. tiểu thương.B. thị dân.C. thợ thủ công.D. học sinh, sinh viên.

Câu 19. Mâu thuẫn lớn nhất trong xã hội Việt Nam giai đoạn 1919 – 1929 là

A. mâu thuẫn giữa nông dân sở hữu địa chủ phong kiến.B. mâu thuẫn giữa công nhân, nông dân sở hữu tư sản.C. mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam sở hữu giai cấp tư sản.D. mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam sở hữu đế quốc, tay sai.

Câu 20. Đối tượng chủ yếu mà phương pháp mạng Việt Nam cần đánh đổ là

A. địa chủ, tư sản.B. tư sản, đế quốc.C. đế quốc, địa chủ.D. đế quốc, tay sai.

Câu 21. Từ 5 1917 tới 5 1925, Phan Bội Châu chủ yếu hoạt động phương pháp mạng đâu ?

A. Thái Lan.B. Trung Quốc.C. Việt Nam.D. Pháp.

Câu 22. Phạm Hồng Thái là thành viên của tổ chức yêu nước :

A. Tâm tâm xã.B. Việt Nam Quang phục hội.C. Hội Phục Việt.D. Hội Việt Nam Nghĩa đoàn.

Câu 23. Điền tiếp từ còn thiếu trong câu nói của Phan Bội Châu : “Đương lúc khói độc mây mù, thình lình có 1 trận gió xuân thổi tới. Đương giữa lúc trời khuya đất ngủ, thình lình có 1 tia thái dương mọc ra. Trận gió xuân đó, tia thái dương đó là …”

A. chủ nghĩa xã hội.B. Nguyễn Tình ái Quốc.C. Bí quyết mạng Nga 5 1917.D. Bí quyết mạng Tân Hợi tại Trung Quốc.

Câu 24. Đối tượng đấu tranh của phong trào “Chấn hưng nội hoá” (1919) của tư sản Việt Nam là

A. tư sản Pháp.B. tư sản Hoa kiểu.C. tư sản mại bản.D. tư sản Pháp và tư sản Hoa kiều.

Câu 25. Cuộc đấu tranh của công nhân Cha Son (8/1925) đã “đánh dấu 1 bước tiến new của phong trào công nhân Việt Nam” vì

A. đây là cuộc đấu tranh trước tiên của công nhân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ 1.B. đây là cuộc đấu tranh có tổ chức, có quy mô và bước đầu giành được thắng lợi của côngnhân Việt Nam.C. đây là sự kiện biểu lộ giai cấp công nhân Việt Nam đã hướng tới đấu tranh đòi lợi quyền chính trị cho giai cấp mình.D. đây là phong trào đấu tranh trước tiên của giai cấp công nhân do tổ chức Hội Việt Nam Bí quyết mạng Thanh niên lãnh đạo.

Câu 26. Là người đã từng tham dự vụ binh biến trên tàu chiến Pháp tại Biển Đen (5 1918) phản đối chính sách can thiệp phương pháp mạng Nga của đế quốc Pháp, lúc về nước đã lập ra tổ chức trước tiên của công nhân Việt Nam. Ông là ai ?

A. Phan Anh.B. Tôn Đức Thắng.C. Trường Chinh.D. Lê Duẩn.

Câu 27. Tổ chức Công hội được ra đời trước tiên tại đâu ?

A. Hải Phòng.B. Quảng NinhC. Sài Gòn – Chợ Lớn.D. Hà Nội.

Câu 28. Hạn chế của phong trào đấu tranh của tư sản dân tộc trong những 5 sau Chiến tranh thế giới thứ 1 là

A. chỉ đòi lợi quyền kinh tế cho dân tộc.B. chưa đấu tranh đòi lợi quyền kinh tế.C. ko đáp ứng được đề nghị của dân tộc.D. chưa ra đời những tổ chức chính trị đòi lợi quyền.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 10: Phân tích 2 câu đề và 2 câu thực bài Tự động Tình 2 Dàn ý & 5 bài văn hay lớp 10

Câu 29. Thái độ chính trị của giai cấp tư sản Việt Nam trong phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925 là:

A. đấu tranh vì lợi ích của.giai cấp tư sản, dễ thỏa hiệp sở hữu giai cấp vô sản.B. đấu tranh vì lợi ích của dân tộc, dễ thỏa hiệp sở hữu giai cấp vô sản.C. đấu tranh vì lợi ích của giai cấp vô sản, dễ thỏa hiệp sở hữu giai cấp nông dân.D. đấu tranh vì lợi ích của giai cấp tư sản, dễ thỏa hiệp sở hữu thế lực thực dân.

Câu 30. Thực chất cuộc vận động chống độc quyền tại thương cảng Sài Gòn, độc quyền xuất khẩu lúa gạo tại Nam Kì (1923) là

A. cuộc vận động chính trị, tập hợp quần chúng của giai cấp tư sản Việt Nam.B. cuộc xung đột lợi quyền của tư sản Việt Nam sở hữu tư sản Pháp.C. cuộc vận động đấu tranh dân tộc của tư sản Việt Nam.D. cuộc xung đột lợi quyền của tư sản Việt Nam sở hữu tư sản Hoa Kiều.

Câu 31. Nguyên nhân nào khiến cho cho thực dân Pháp buộc cần “tha bổng” Phan Bội Châu ?

A. Vì Phan Bội Châu đã nhận được sự viện trợ của 1 luật sư nhiều năm kinh nghiệm.B. Vì Pháp ko tìm được 1 bằng chứng cụ thể về những hoạt động chống lại chính quyền bảo hộ của Phan Bội Châu.C. Vì Pháp muốn lợi dụng Phan Bội Châu để tuyên truyền tư tưởng “Pháp -Việt đề huề”.D. Vì cuộc đấu tranh rộng lớn của nhân dân ta, nhất là giới trí thức, học sinh, sinh viên sản đòi giảm án cho Phan Đội Châu.

Câu 32. Sự kiện bãi công của công nhân Cha Son (8/1925) “đánh dấu bước tiến new của phong trào công nhân Việt Nam”, đấy là

A. giai cấp công nhân đã phát triển thành 1 lực lượng nòng cốt của phong trào dân tộc.B. phong trào công nhân Việt Nam khởi đầu hướng tới phần tiêu dân tộc.C. giai cấp công nhân Việt Nam khởi đầu đi vào thời kì đấu tranh tự động giác.D. giai cấp công nhân Việt Nam đã bước vào thời kì đấu tranh tự động giác hoàn toàn.

Câu 33. 5 1919, Nguyễn Tình ái Quốc đã tham dự tổ chức nào?

A. Đảng Xã hội Pháp.B. Đảng Cùng sản Pháp.C. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Đức.D. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga.

Câu 34. Bản Yêu sách của nhân dân An Nam mà Nguyễn Tình ái Quốc gửi tới Hội nghị Véc-xai (1919) đã đề nghị Chính phủ Pháp và những nước cần công nhận những quyền nào của nhân dân Việt Nam?

A. Tự động do, dân chủ, cơm áo và hòa bình.B. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.C. Độc lập, tự động do, dân chủ và tự động quyết.D. Tự động do, dân chủ, bình đẳng và quyền tự động quyết.

Câu 35. Nguyễn Tình ái Quốc phát triển thành đảng viên Đảng Cùng sản vào thời kì nào?

A. 5 1920.B. 5 1923.C. 5 1924.D. 5 1930.