Trắc nghiệm Sinh 11 bài 44 (Có đáp án) Sinh sản vô tính tại động vật

Trắc nghiệm Sinh 11 bài 44: Sinh sản vô tính tại động vật là tài liệu vô cùng hữu ích mà Obtain.vn muốn giới thiệu tới bạn đọc cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 44 bao gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan xoay quanh tri thức về Sinh sản vô tính tại động vật. Qua đấy giúp những em học sinh lớp 11 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi tri thức để đạt kết quả cao trong bài đánh giá học kì 2 môn Sinh 11 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết trắc nghiệm Sinh 11 bài 44, mời người sử dụng cùng theo dõi và tải tại đây.

Trắc nghiệm Sinh 11 Sinh sản vô tính tại động vật

Câu 1: Trong sinh sản vô tính những cá thể new sinh ra:

A. giống nhau và giống cá thể gốc.

B. khác nhau và giống cá thể gốc.

C. giống nhau và khác cá thể gốc.

D. cả 3 phương án trên.

Gợi ý đáp án

Trong sinh sản vô tính những cá thể new sinh ra giống nhau và giống cá thể gốc

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Sinh sản vô tính tại động vật là ?

A. 1 cá thể sinh ra 1 hay nhiều cá thể giống mình, ko có sự hài hòa giữa tinh trùng và trứng.

B. 1 cá thể luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, ko có sự hài hòa giữa tinh trùng và trứng.

C. 1 cá thể sinh ra 1 hay nhiều cá thể giống và khác mình, ko có sự hài hòa giữa tỉnh trùng và trứng.

D. 1 cá thể luôn sinh ra chỉ 1 cá thể giống mình, ko có sự hài hòa giữa tinh trùng và trứng.

Gợi ý đáp án

Sinh sản vô tính tại động vật là 1 cá thể luôn sinh ra 1 hoặc nhiều cá thể giống mình, ko có sự hài hòa giữa tinh trùng và trứng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Sinh sản vô tính tại động vật chủ yếu dựa trên những hình thức phân bào nào ?

A. Trực phân và nguyên phân.

B. Trực phân và giảm phân.

C. Giảm phân và nguyên phân.

D. Trực phân, giảm phân và nguyên phân.

Gợi ý đáp án

Cơ sở của sinh sản vô tính là nguyên phân (tại sinh vật nhân thực) và trực phân tại sinh vật nhân sơ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở:

A. phân bào giảm nhiễm

B. phân bào nguyên nhiễm

C. phân bào giảm nhiễm và phân bào nguyên nhiễm

D. phân bào giảm nhiễm, phân bào nguyên nhiễm và thụ tinh

Gợi ý đáp án

Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở phân bào nguyên nhiễm

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Đặc điểm nào ko đúng có sinh sản vô tính tại động vật ?

A. Tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời kì ngắn.

B. Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua những thế hệ cơ thể.

C. Cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường.

D. Có khả năng thích nghi cao có sự thay đổi đổi của điều kiện môi trường

Gợi ý đáp án

Phát biểu sai là D.

Những cá thể sinh ra từ sinh sản vô tính có kiểu gen giống nhau và giống cơ thể mẹ nên lúc môi trường thay đổi đổi có thể bị chết hàng loạt → ko thích nghi phải chăng có môi trường.

Xem Thêm  Cách chơi Liên Minh Huyền Thoại cho người new khởi đầu

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Ưu điểm của sinh sản vô tính là

A. tạo ra những cá thể con đa dạng và phong phú.

B. tạo ra những cá thể con thích nghi cao có điều kiện môi trường.

C. sinh sản dễ dàng trong điều kiện quần thể có số lượng bé.

D. sinh sản vô tính đóng vai trò quan yếu trong tiến hóa.

Gợi ý đáp án

Ưu điểm của sinh sản vô tính là sinh sản dễ dàng trong điều kiện quần thể có số lượng bé

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Hạn chế của sinh sản vô tính là ?

A. tạo ra những thế hệ con cháu ko đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng khác nhau trước điều kiện môi trường thay đổi đổi.

B. tạo ra những thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng đồng nhất trước điều kiện môi trường thay đổi đổi.

C. tạo ra những thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng kém trước điều kiện môi trường thay đổi đổi.

D. tạo ra những thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng chậm chạp trước điều kiện môi trường thay đổi đổi.

Gợi ý đáp án

Sinh sản vô tính tạo ra những cá thể con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng kém trước điều kiện môi trường thay đổi đổi, có thể dẫn tới chết hàng loạt.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Lúc điều kiện sống thay đổi đổi đột ngột có thể dẫn tới hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, vì sao?

A. Những cá thể y chang nhau về kiểu gen.

B. Những cá thể khác nhau về kiểu gen.

C. Do thời tiết khắc nghiệt.

D. Đa số đều sai.

Gợi ý đáp án

Lúc điều kiện sống thay đổi đổi đột ngột có thể dẫn tới hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, những cá thể y chang nhau về kiểu gen do đấy chịu tác động của môi trường như nhau.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Những hình thức sinh sản vô tính nào chỉ có tại động ko xương sống ?

A. Phân đôi, nảy chồi.

B. Trinh sinh, phân đôi.

C. Trinh sinh, phân mảnh.

D. Phân mảnh, nảy chồi.

Gợi ý đáp án

Những hình thức sinh sản vô tính chỉ gặp tại động vật ko xương sống là phân mảnh và nảy chồi.

Phân đôi gặp tại sinh vật đơn bào

Trinh sinh gặp tại ong, cá, bò sát..

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Hình thức sinh sản vô tính nào có cả tại động vật đơn bào và đa bào?

A. Trinh sinh.

B. Phân mảnh.

C. Nảy chồi.

D. Phân đôi.

Gợi ý đáp án

Hình thức sinh sản vô tính có cả tại động vật đơn bào và đa bào (giun dẹp) là phân đôi.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Hình thức sinh sản vô tính nào có tại động vật ko xương sống và có xương sống ?

A. Phân đôi.

B. Nảy chồi.

C. Trinh sinh.

D. Phân mảnh.

Gợi ý đáp án

Trinh sinh có tại ong, bò sát, lưỡng cư nên có tại cả tại động ko xương sống và có xương sống

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Có bao nhiêu loài sinh vật sau đây có hình thức sinh sản trinh sinh?

Xem Thêm  Tiếng Anh 6 Unit 7: Talking Soạn Anh 6 trang 92 sách Chân trời sáng tạo

(1). Ong. (2). Chuột túi.

(3). Mối. (4). Ếch.

(5). Rệp. (6). Kiến.

(7). Muỗi. (8). Thằn lằn đá.

A. 2

B. 6

C. 4

D. 8

Gợi ý đáp án

Những loài sinh vật có hình thức sinh sản trinh sinh là: 1, 3, 4, 5, 6, 8

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Kiểu sinh sản nào sau đây bao gồm những kiểu còn lại

A. phân đôi.

B. phân mảnh.

C. nảy chồi.

D. sinh sản vô tính.

Gợi ý đáp án

Sinh sản vô tính bao gồm những kiểu A, B, C

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Sinh sản vô tính gồm những kiểu?

A. phân đôi, phân mảnh.

B. phân mảnh, nảy chồi.

C. nảy chồi, trinh sản.

D. Cả A và C.

Gợi ý đáp án

Những hình thức sinh sản vô tính:

Phân mảnh và nảy chồi chỉ gặp tại động vật ko xương sống

Phân đôi gặp tại sinh vật đơn bào

Trinh sinh gặp tại ong, cá, bò sát..

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15: Hình thức sinh sản vô tính nào tại động vật diễn ra đơn giản nhất ?

A. Phân đôi.

B. Trinh sinh.

C. Nảy chồi

D. Phân mảnh.

Gợi ý đáp án

Phân đôi là đơn giản nhất vì từ 1 tế bào → 2 tế bào

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Hình thức sinh sản vô tính nào tại động vật diễn ra đơn giản nhất ?

A. Phân đôi.

B. Trinh sinh.

C. Nảy chồi

D. Phân mảnh.

Gợi ý đáp án

Phân đôi là đơn giản nhất vì từ 1 tế bào → 2 tế bào

Đáp án cần chọn là: A

Câu 17: Từ 1 cơ thể mẹ chỉ hình thành được 2 cơ thể new giống nhau và y chang mẹ được gọi là

A. trực phân

B. phân bào nguyên nhiễm

C. phân mảnh

D. sinh đôi

Gợi ý đáp án

Đây là hình thức trực phân tại động vật đơn bào.

B sai vì nguyên phân hình thành 2 tế bào nhưng chưa nên là cơ thể

C sai vì phân mảnh tạo ra nhiều hơn 2 cơ thể

D sai vì sinh đôi có thể tạo ra 2 cơ thể khác nhau.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18: Từ 1 cơ thể mẹ chỉ hình thành được 2 cơ thể new giống nhau và y chang mẹ được gọi là

A. trực phân

B. phân bào nguyên nhiễm

C. phân mảnh

D. sinh đôi

Gợi ý đáp án

Đây là hình thức trực phân tại động vật đơn bào.

B sai vì nguyên phân hình thành 2 tế bào nhưng chưa nên là cơ thể

C sai vì phân mảnh tạo ra nhiều hơn 2 cơ thể

D sai vì sinh đôi có thể tạo ra 2 cơ thể khác nhau.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 19: Phân đôi là hình thức sinh sản phổ cập} tại

A. giun dẹp và giun đất.

B. vi khuẩn và động vật đơn bào.

C. trùng roi và thuỷ tức.

D. bọt biển và trùng đế giày.

Gợi ý đáp án

Phân đôi chủ yếu tại vi khuẩn và động vật đơn bào, giun dẹp

giun đất sinh sản hữu tính, bọt biển, giun dẹp, ruột khoang có những hình thức nảy chồi, phân mảnh.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 20: Phân đôi là hình thức sinh sản có tại:

A. động vật đơn bào và động vật đa bào.

B. động vật đơn bào

C. động vật đơn bào và giun dẹp.

D. động vật đa bào.

Gợi ý đáp án

Phân đôi là hình thức sinh sản có tại động vật đơn bào và giun dẹp.

Xem Thêm  Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức, viên chức giáo viên 2021 Tài liệu thi tuyển công chức, viên chức ngành giáo dục

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21: Từng mảnh vụn cơ thể mẹ có thể tái sinh thành 1 cơ thể hoàn chỉnh là kiểu sinh sản thường gặp tại

A. Ruột khoang.

B. Chân khớp ( tôm, cua).

C. Bọt biển.

D. Thằn lằn.

Gợi ý đáp án

Đây là hình thức phân mảnh, hình thức này có tại bọt biển.

Ruột khoang có hình thức nảy chồi, chân khớp, thằn lằn sinh sản hữu tính hoặc vô tính nhưng ko nên phân mảnh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22: Phân mảnh là hình thức sinh sản có tại:

A. trùng roi và bọt biển.

B. bọt biển và giun dẹp.

C. a míp và trùng đế giày.

D. a míp và trùng roi

Gợi ý đáp án

Phân mảnh là hình thức sinh sản có tại bọt biển và giun dẹp.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 23: Nguyên tắc của nhân bản vô tính là chuyển nhân của tế bào

A. xôma (n) vào 1 tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành thành phôi rồi phát triển thành thành cơ thể new

B. xôma (2n) vào 1 tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành thành phôi rồi phát triển thành thành cơ thể new

C. xôma (2n) vào 1 tế bào trứng, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành thành phôi rồi phát triển thành thành cơ thể new

D. xôma, kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành thành phôi rồi phát triển thành thành cơ thể new

Gợi ý đáp án

Nguyên tắc của nhân bản vô tính là chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào 1 tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành thành phôi rồi phát triển thành thành cơ thể new

Đáp án cần chọn là: B

Câu 25: Truyền máu giữa 2 anh em sinh đôi cùng trứng có thể coi là

A. tự động ghép vì 2 cơ thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau.

B. đồng ghép, vì đây là 2 cơ thể khác nhau.

C. dị ghép, vì 2 cơ thể có thể ko cùng nhóm máu

D. trường hợp này ko nên là ghép mô.

Gợi ý đáp án

Truyền máu ko được coi là ghép mô vì những tế bào máu này chỉ khiến nhiệm vụ tải khí, dưỡng chất tiếp tục những tế bào này được thay đổi thế bởi những tế bào new mà cơ thể sản sinh ra.

Ví dụ ghép tế bào tủy xương hoặc tế bào sinh máu new được coi là ghép mô.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 26: Ghép tủy giữa 2 anh em sinh đôi cùng trứng có thể coi là

A. tự động ghép vì 2 cơ thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau.

B. đồng ghép, vì đây là 2 cơ thể anh em sinh đôi cùng trứng.

C. dị ghép, vì 2 cơ thể có thể ko cùng nhóm máu.

D. trường hợp này ko nên là ghép mô.

Gợi ý đáp án

Ghép tủy giữa 2 anh em sinh đôi cùng trứng có thể coi là đồng ghép, vì đây là 2 cơ thể anh em sinh đôi cùng trứng.

Đáp án cần chọn là: B

……………..

Mời người sử dụng tải File về để xem trắc nghiệm Sinh 11 bài 44