Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 16 (Có đáp án) Sinh 11 Bài 16 trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 16 có đáp án kèm theo là tài liệu siêu quan yếu và hữu ích giúp học sinh lớp 11 củng cố bài tập sau những bài học trên lớp.

Trắc nghiệm Sinh 11 Tiêu hóa tại động vật (Tiếp theo) được biên soạnbám sát sở hữu chương trình trong sách giáo khoa, giúp người sử dụng học sinh có thêm nhiều gợi ý học tập, luyện tập tri thức Sinh học theo bài học. Từ ấy nhanh chóng nắm vững tri thức đạt được kết quả cao trong những bài đánh giá, bài thi học kì 1 sắp tới. Vậy sau đây là Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16 Tiêu hóa tại động vật (Tiếp theo), mời người sử dụng cùng theo dõi tại đây.

Câu hỏi Sinh 11 bài 16 trắc nghiệm

Câu 1. Trong dạ dày của động vật nhai lại, vi sinh vật cùng sinh tiết ra enzim tiêu hoá xenlulôzơ chủ yếu tại đâu?

A. Dạ lá sáchB. Dạ tổ ongC. Dạ cỏD. Dạ múi khế

Câu 2. Dạ dày ngăn nào của động vật nhai lại có chức năng hấp thụ bớt nước sau thời điểm thức ăn được đưa lên khoang miệng nhai lại

A. Dạ tổ ongB. Dạ lá sáchC. Múi khếD. Dạ cỏ

Câu 3. Quy trình tiêu hoá tại động vật có ống tiêu hoá, thức ăn đi qua ống tiêu hóa được?

A. Biến đổi cơ học và hóa học phát triển thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máuB. Biến đổi cơ học và hoá học phát triển thành chất đơn giản và được hấp thụ vào tế bàoC. Biến đổi hoá học phát triển thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máuD. Biến đổi cơ học phát triển thành chất đơn giản và được hấp thụ vào mọi tế bào

Câu 4. Trong ống tiêu hóa của những loài gia cầm, diều là 1 phần của

A. dạ dàyB. thực quảnC. ruột nonD. ruột già

Câu 5. Trong mề gà thường có những hạt sạn và sỏi bé. Những hạt này có tác dụng

A. Nâng cao thêm chất dinh dưỡng cho gàB. Kích thích tuyến tiêu hóa tiết dịchC. Giúp tiêu hóa cơ học thức ănD. Hạn chế sự tiết quá nhiều dịch tiêu hóa

Xem Thêm  KHTN Lớp 6 Bài 24: Virus Giải sách Khoa học tự động nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo trang 109

Câu 6. Vì sao gà thường hay ăn những hạt sạn và sỏi bé

A. Kích thích tuyến tiêu hóa tiết dịch tiêu hóaB. Chúng phân phối thêm chất dinh dưỡng cho gàC. Giúp nâng cao nhu động ruộtD. Giúp tiêu hóa cơ học thức ăn trong mề

Câu 7. Chức năng nào sau đây ko đúng sở hữu răng của thú ăn cỏ?

A. Răng cửa giữ và giật cỏB. Răng nanh nghiền nát cỏC. Răng cạnh hàm và răng hàm có nhiều gờ cứng giúp nghiền nát cỏD. Răng nanh giữ và giật cỏ

Câu 8. Ý nào sau đây là đúng sở hữu chức năng răng của thú ăn cỏ?

A. Răng cửa giữ và giật cỏB. Răng nanh giữ và giật cỏC. Răng cạnh hàm và răng hàm có nhiều gờ cứng giúp nghiền nát cỏD. Cả A, B và C

Câu 9. Chức năng nào sau đây ko đúng sở hữu răng của thú ăn thịt?

A. Răng cửa gặm và lấy thức ăn ra khỏi xươngB. Răng cửa giữ thức ănC. Răng nanh cắn và giữ mồiD. Răng cạnh hàm và răng ăn thịt lớn cắt thịt thành những mảnh bé

Câu 10. Chức năng nào sau đây ko đúng sở hữu răng của thú ăn thịt

A. Răng nanh cắm và giữ mồiB. Răng cửa gặm và lấy thức ăn ra khỏi xươngC. Răng hàm nhai nát thịtD. Răng trước hàm và răng ăn thịt lớn lấy cắt thịt thành những mảnh bé

Câu 11. Động vật nào sau đây có dạ dày đơn?

A. BòB. TrâuC. NgựaD. Cừu

Câu 12. Dạ dày tại động vật ăn thực vật nào chỉ có 1 ngăn?

A. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dêB. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bòC. Ngựa, thỏ, chuộtD. Trâu, bò, cừu, dê

Câu 13. Động vật nào sau đây có dạ dày đơn?

A. BòB. TrâuC. NgựaD. Cừu

Câu 14. Dạ dày tại những động vật ăn thực vật nào có 4 ngăn?

A. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bòB. Ngựa, thỏ, chuộtC. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dêD. Trâu, bò, cừu, dê

Xem Thêm  Đề thi Violympic Lớnán Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 5 2016 - 2017 Đề thi giải Lớnán Tiếng Anh trên mạng lớp 5 có đáp án

Câu 15. Dạ dày có 4 túi là của những động vật nào sau đây ?

A. Trâu, thỏ, dêB. Ngựa, hươu, bòC. Trâu, bò, naiD. Ngựa, bò, dê

Câu 16. Đặc điểm nào sau đây đúng sở hữu những loài động vật nhai lại?

A. Có dạ dày tuyếnB. Có dạ dày 4 ngănC. Có dạ dày đơnD. Có dạ dày cơ

Câu 17. Loài động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?

A. BòB. ThỏC. NgựaD. Sư tử

Câu 18. Động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?

A. ChuộtB. NgựaC. DêD. Thỏ

Câu 19. Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hóa tại động vật ?

(1) Mọi những loài thú ăn thực vật đều có dạ dày 4 ngăn.

(2) Tại thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày giống như tại người

(3) Ruột non tại thú ăn thịt ngắn hơn tại thú ăn thực vật.

(4) Tại động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào.

(5) Mọi những loài thú ăn động vật đều có manh tràng vươn lên là. (6) 1 trong những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa ko bị hòa loãng

A. 2B. 5C. 3D. 4

Câu 20. Những phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hóa tại động vật ?

(1) Mọi những loài thú ăn thực vật đều có dạ dày 4 ngăn.

(2) Tại thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày giống như tại người

(3) Ruột non tại thú ăn thịt dài hơn tại thú ăn thực vật.

(4) Tại động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào.

(5) Mọi những loài thú ăn động vật đều có manh tràng ko vươn lên là. (6) 1 trong những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa ko bị hòa loãng

A. 2,4,5,6B. 2,3,4,5C. 1,2,3,5D. 1,4,5,6

Câu 21. Sự tiêu hoá thức ăn tại dạ dày cỏ diễn ra như thế nào?

Xem Thêm  Chỉ dẫn cài đặt bàn phím tiếng Trung trên máy tính

A. Hấp thụ bớt nước trong thức ănB. Thức ăn được trộn sở hữu nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xenlulôzơC. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có tại vi sinh vật và cỏD. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại

Câu 22. Trâu tiêu hóa được xenlulozơ có trong thức ăn là nhờ có enzym của

A. vi sinh vật cùng sinh trong dạ cỏB. tuyến nước bọtC. tuyến tụyD. tuyến gan

Câu 23. Quy trình tiêu hóa xenlulozo của động vật nhai lại chủ yếu diễn ra tại

A. dạ cỏB. dạ múi khếC. dạ lá sáchD. dạ tổ ong

Câu 24. Tại động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

A. Tiêu hóa ngoại bàoB. Tiêu hoá nội bàoC. Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bàoD. 1 số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào

Câu 25. Quy trình tiêu hoá tại động vật có ống tiêu hoá diễn ra như thế nào?

A. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học phát triển thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máuB. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học và hoá học phát triển thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máuC. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi hoá học phát triển thành chất đơn giản và được hấp thụ vào máuD. Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học phát triển thành chất đơn giản và được hấp thụ vào mọi tế bào

Đáp án trắc nghiệm Sinh 11 bài 16

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâu 1CCâu 20ACâu 2BCâu 21BCâu 3ACâu 22ACâu 4BCâu 23ACâu 5CCâu 24ACâu 6DCâu 25BCâu 7BCâu 8DCâu 9BCâu 10CCâu 11CCâu 12CCâu 13CCâu 14DCâu 15CCâu 16BCâu 17ACâu 18CCâu 19D

……………………

Mời người sử dụng tải File tài liệu để xem thêm nội dung trắc nghiệm Sinh 11 bài 16