Tuyển tập 60 đề đánh giá giữa học okayì 1 môn Lớnán lớp 5 Đề thi giữa học okayì 1 lớp 5 môn Lớnán

Tuyển tập 60 đề đánh giá giữa học kì 1 môn Toán lớp 5đề đánh giá giữa kì 1 lớp 5 giúp những em học sinh ôn tập và luyện tập kỹ năng Toán học hiệu quả. Đề thi có đáp án đi kèm, mời những bậc phụ huynh, quý thầy cô giáo và những em tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 5

ĐỀ SỐ 1

(Thời kì làm cho bài: 40 phút)

Phần I: Phần trắc nghiệm:

Bài 1: Em hãy khoanh vào chữ mẫu trước câu trả lời đúng.

1) Số thích hợp viết vào chỗ chấm (…) để: 3kg 3g = … kg là:

A. 3,3 B. 3,03 C. 3,003 D. 3,0003

2) Phân số thập phân 834/10 được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834 B. 0,834 C. 8,34 D. 83,4

3) Trong những số thập phân 42,538; 41,83 ; 42,358; 41,538 số thập phân lớn nhất là:

A. 42,538 B. 41,835 C. 42,358 D. 41,538

4) Sắm 12 quyển vở hết 24000 đồng. Vậy sắm 30 quyển vở như thế hết số tiền là:

A. 600000 đ B. 60000 đ C. 6000 đ D. 600 đ

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Phần II. Phần tự động luận:

Bài 1:

1) Đặt tính rồi tính.

2) Viết số thích hợp vào ô trống.

Bài 2: Tìm x?

Bài 3:

Để lát nền 1 căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch males hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đấy, biết rằng căn phòng có chiều rộng 6m, chiều dài 9m? (Diện tích phần ổ vữa ko đáng nói).

Xem Thêm  Đường trung trực: Định nghĩa, tính chất và bài tập Ôn tập lớnán lớp 7

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – SỐ 2

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời kì làm cho bài: 40 phút)

Phần I: Hãy khoanh vào chữ mẫu đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số “4 mươi 7 phẩy 4 mươi 8” viết như sau:

A. 47,480 C. 47,48

B. 47,0480 D. 47,048

Câu 2: Biết 12, 4 < 12,14

Chữ số điền vào ô trống là:

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 3: Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng số nào?

A. Hàng nghìn C. Hàng phần trăm

B. Hàng phần mười D. Hàng phần nghìn

Câu 4: Viết 1/10 dưới dạng số thập phân được

A. 10,0 B. 1,0 C. 0,01 D. 0,1

Phần II:

Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

16m 75mm = …………..m 28ha = ………..km2

Câu 2: Tính:

Câu 3: 1 thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m và gấp đôi chiều rộng. Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đấy người ta thu hoạch được bao nhiều kg thóc?

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – SỐ 3

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời kì làm cho bài: 40 phút)

Chài 1:

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Chữ số 8 trong số 30,584 có giá trị là:

c) Số lớn nhất trong các số: 4,693; 4,963; 4,639 là số:

4,963 B. 4,693 C. 4,639

d) Số 0,08 đọc là:

  1. Ko phẩy tám.
  2. Ko, ko tám.
  3. Ko phẩy ko tám.

Chài 2: Viết các hỗn số sau dưới dạng số thập phân:

Xem Thêm  Lời bài hát Đừng yêu nữa, em mệt rồi

Chài 6: 8 người đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi muốn đắp xong đoạn đường đó trong 4 ngày thì phải cần bao nhiêu người?

Tài liệu vẫn còn, mời người sử dụng tải về để xem tiếp