Tuyển tập đề đánh giá môn Lớnán lớp 6 5 2022 – 2023 28 Đề thi môn Lớnán lớp 6 sách KNTT, CTST, Cánh diều

Tuyển tập đề đánh giá môn Toán lớp 6 5 2022 – 2023 gồm 28 đề thi học kì 1, học kì 2 sách Cánh diều, Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống và Chân trời sáng tạo, giúp những em học sinh lớp 6 tham khảo, luyện giải đề thực phải chăng để ôn thi học kì 1, học kì 2 5 2022 – 2023 hiệu quả.

Sở hữu 28 đề thi môn Toán 6 có đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng ma trận kèm theo, còn giúp thầy cô xây dựng đề thi 5 2022 – 2023 cho học sinh của mình theo chương trình new. Vậy mời thầy cô và những em cùng tải miễn phí tổn:

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 5 2022 – 2023

Đề thi học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

TRƯỜNG …………………………

ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ IMôn: Toán 6Thời kì: 90 phút

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan. (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng trong từng câu dưới đây:

Câu 1. (NB1) Cho M = {a; 5; b; c}. Trong những khẳng định nào sau đây sai?

A. 5 ∈ M. B. a ∈ M.C. b ∈ M.D. c ∈ M.

Câu 2. (NB2) Số nào sau đây chia hết cho 3

A. 124. B. 321.C. 634.D. 799.

Câu 3. (NB3) Số đối của 5 là:

A. 5. B. -3.C. -5.D. 4.

Câu 4. (NB4) Tập hợp toàn bộ những ước số nguyên của 5 là:

A. Ư(5) = {1; 5}. B. Ư(5) = {- 5; -1; 0; 1; 5}C. Ư(5) = {- 1; -5}. D. Ư(5) = {- 5; -1; 1; 5}.

Câu 5. (TH TN9) Điểm A trong hình dưới đây biểu diễn số nguyên nào?

A.4.B.3. C.- 4.D.-3.

Câu 6. (TH TN10)Thực hành phép tính 33 . 68 + 68 . 67

A. 100. B. 6800.C. 680.D. 6900.

Câu 7. (NB 5) Cho tam giác đều ABC sở hữu AB = 10 cm. Độ dài cạnh AC là

A.10cm. B.5cm. C.15cm.D. 3,5cm.

Câu 8. (NB6) Khía cạnh nào sau đây ko bắt buộc của hình chữ nhật?

A. 2 cặp cạnh đối diện music songB. Có 4 góc vuôngC. 2 cặp cạnh đối diện bằng nhau D. 2 đường chéo vuông góc sở hữu nhau

Câu 9. (NB7) Danh sách dự thi văn nghệ của lớp 6A.

STTHọ và tên1Nguyễn Thị Ngân2Bùi Ánh Tuyết3Hà Ngọc Mai40973715223

Bạn số mấy phân phối thông tin ko hợp lí

A. 1. B. 2. C. 3.D. 4.

Câu 10. [NB_8] Kết quả đánh giá môn Toán của học sinh lớp 6A được cho trong bảng sau:

Điểm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số HS

0

0

0

1

8

8

9

5

6

3

Số học sinh đạt điểm Chuyên nghiệp (từ điểm 9 trở lên) là:

A.6 B.14 C.9 D.7

Câu 11. (TH_TN11) Biểu đồ bên cho biết số cây xanh được trồng và chăm sóc của 2 khối 8 và 9 của Trường THCS Võ Thị 6.Từ biểu đồ hãy cho biết khối 8 trồng và chăm sóc nhiều hơn khối 9 bao nhiêu cây?

Câu 12. (VD_TN12) Mỗi ngày Mai được mẹ cho 20000 đồng, Mai ăn sáng hết 12000 đồng, sắm nước hết 5 000 đồng, phần tiền còn lại Mai bỏ vào heo đất để dành tiết kiệm. Hỏi sau 15 ngày, Mai có bao nhiêu tiền tiết kiệm trong heo đất?

A. Số tiền tiết kiệm trong heo đất của Mai là: 75000 đồng.B. Số tiền tiết kiệm trong heo đất của Mai là: 45000 đồng.C. Số tiền tiết kiệm trong heo đất của Mai là: 300 000 đồng.D. Số tiền tiết kiệm trong heo đất của Mai là: 240 000 đồng.

Phần 2: Tự động luận (7,0 điểm)

Câu 13. (2,5 điểm)

a) (NB-TL1) Liệt kê những số nguyên tố bé hơn13.b) (NB-TL2) Sắp xếp những số nguyên sau theo thứ tự động nâng cao dần: 0; -3; 2; 5; -4; 4; 6.c) (NB_TL3) Viết tập hợp A những bội của 4 trong những số sau: -12;-6;-4;-2;0;2;4;6;12.d) (VD_TL9) Tính giá trị của biểu thức [(195 + 35 : 7) : 8 + 195].2 – 400.

Câu 14. (2,25 điểm)

a) (TH_TL5) Tính giá trị biểu thức M = 38 : 36b) (TH_TL6) Tìm x biết, (-35).x = -210c) (VDC_TL11) 1 trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bằng ô tô. Giả dụ xếp 27 học sinh hay 36 học sinh lên 1 ô tô thì đều thấy thừa ra 11 học sinh. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng số học sinh ấy có khoảng từ 400 tới 450 em.

Câu 15. (1,25 điểm)

Để lát gạch nền 1 căn phòng có diện tích 30 m2, người ta dùng 1 loại gạch có kích thước như nhau, biết diện tích từng viên gạch là 0,25 m2.

a) (TH_TL7) Em hãy tính tổng số viên gạch đủ để lát nền căn phòng ấy. b) (VD TL 10) Theo đơn vị thi công báo giá là 110000 đồng/1m2. Để lát hết nền gạch căn phòng ấy cần bao nhiêu tiền?

Câu 16: (1,0 điểm)

ĐÁP ÁN

Phần 1: TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Từng phương án chọn đúng ghi 0,25 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ/án

C

B

C

D

C

B

A

D

D

C

C

B

Phần 2: TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

BàiLời giảiĐiểm

13a

(0,5đ)

Những số nguyên tố bé hơn 13 là: 2; 3; 5; 7; 11.

0,5

b

(0,5đ)

– 4; – 3; 0; 2; 4; 5; 6.

0,5

c

(0,5đ)

B(4) = { -12; – 4; 0; 4; 12}

0,5

d

(1,0đ)

[(195 + 35 : 7) : 8 + 195].2- 400 = [(195 + 5):8 +195].2 -400

= (25 + 195) .2- 400

= 220.2 – 400 = 40

0,25

0,25

0,5

14a

(0,75đ)

M = 38 : 36 =38-6 = 32

=9

0,5

0,25

b

(0,5đ)

(-35).x = -210

x = (-210) : (-35)

x = 6

0,25

0,25

c

(1,0đ)

+ Gọi số học sinh đi tham quan là a (học sinh) (a ∈ N*)

+ Lập luận được:

a -11 ∈ BC(27;36) và 400 ≤ a ≤ 450

Tính được: BCNN(27;36) = 108

Lập luận được: a = 443 và kết luận

0,25

0,25

0,25

0,25

15a

(0,5đ)

a) Số viên gạch cần để lát nền căn phòng ấy là 30 : 0,25 = 120 (viên).

0,5

b

(0,75đ)

b) Tổng số tiền để lát nền căn phòng ấy là 30 × 110000 = 3300000 (đồng)

0,25

0,5

16a

(0,5đ)

a) Học sinh nam thích môn cầu lông nhất

0,5

b

(0,5đ)

b) Học sinh nữ thích môn bóng rổ nhiều hơn học sinh

nam là: 12 – 10 = 2 (học sinh)

0,5

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 6

TT

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị tri thức

Mức độ đánh giá

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

Số tự động nhiên (24 tiết)

Số tự động nhiên. Những phép tính sở hữu số tự động nhiên. Phép tính

luỹ thừa sở hữu số mũ tự động nhiên

1 (TN1)

0,25đ

1 (TL5)

0,75đ

1 (TN12)

0,25đ

3,0

Tính chia hết trong tập hợp những số tự động nhiên. Số nguyên tố. Ước chung và bội chung

1 (TN2)

1 (TL1) 0,5đ

1 (TL11) 1,0đ

2

Số nguyên (20 tiết)

Số nguyên âm và tập hợp những số nguyên. Thứ tự động trong tập hợp những số nguyên

1 (TN3)

1 (TL2) 0,5đ

1 (TN9)

3,5

Những phép tính sở hữu số nguyên.

Tính chia hết trong tập hợp những số nguyên

1 (TN4)

1 (TL3) 0,5đ

1 (TN10)

1 (TL6) 0,5đ

1 (TL9) 1,0đ

3

Những hình phẳng trong thực tiễn (10 tiết)

Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.

1 (TN5)

1,75

Hình chữ nhật, Hình thoi,

hình bình hành, hình thang cân.

1 (TN6)

1

(TL7) 0,5đ

1

(TL10) 0,75đ

4

1 số khía cạnh thống kê. (10 tiết)

Thu thập và tổ chức dữ liệu.

2

(TN7,8)

1,75

Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên những bảng, biểu đồ.

1

(TL4) 0,5đ

1 (TN11)

1

(TL8) 0,5đ

Tổng:Sốcâu

Điểm

8

2,0

4

2,0

3

0,75

4

2,25

1

0,25

2

1,75

1

1,0

10,0

Tỉ lệ %

40%

30%

20%

10%

100%

Tỉ lệ chung

70%

30%

100%

Đề thi học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống

TTNội dung kiến thứcĐơn vị tri thứcMức độ nhận thứcTổng% tổng điểmNhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng caoSố CHTG (phút)Số CHTG (phút)Số CHTG (phút)Số CHTG (phút)Số CHTG (phút)TNTL

1

Chương I

1.1.Tập hợp- ước chung

1

3

1

0

3

15%

1.2.Lũy thừa sở hữu số mũ tự động nhiên

1

2

1

5

1

1

7

2

Chương II

2.1.Quan hệ chia hết -tính chất- số nguyên tố

2

4

2

0

4

30%

2.2. Ước chung- Bội chung

1

15

1

15

3

Chương III

3.1.Những phép tính cộng- trừ- nhân- chia số nguyên

1

3

4

25

4

28

35%

3.2.Phép chia hết, ước và bội của 1 số nguyên

1

20

1

20

4

Chương IV

4.1.1 số hình học phẳng (Hình bình hành)

1

3

1

0

3

20%

4.2.Chu vi và diện tích của 1 số loại tứ giác

1

10

1

10

Tổng

6

15 P

6

40P

1

15P

1

20P

6

8

90P

Tỉ lệ (%)

30%

40%

20%

10%

100%

Tỉ lệ chung (%)

70%

20%

10%

Bảng đặc tả đề đánh giá cuối học kì 1 môn Toán 6

TTNội dung tri thứcĐơn vị tri thứcMức độ tri thức, kĩ năng cần đánh giá, đánh giáSố câu hỏi theo mức độ nhận thứcTổngNhận biếtThông hiểuVận dụng Vận dụng cao

1

Chương I

1.1.Tập hợp- ước chung

Nhận biết: Bí quyết viết 1 tập hợp, ước chung ( câu 1- TN)

1

1

1.2.Lũy thừa sở hữu số mũ tự động nhiên

Nhận biết: Hiểu phương pháp nhân 2 lũy thừa cùng cơ số. (câu 2- TN)

Thông hiểu: phương pháp chia 2 lũy thừa cùng cơ số ( câu 1- TL ý b)

1

1

2

2

Chương II

2.1.Quan hệ chia hết -tính chất- số nguyên tố

Nhận biết:

Nhận biết 1 tổng chia hết cho 5 lúc những số hạng đều chia hết cho 5 (câu 3- TN)

– Nhận biết 1 số là số nguyên tố ( Câu 5-TN)

2

2

2.2. Ước chung- Bội chung

Vận dụng: Vận dụng phương pháp tìm ƯC LN để giải toán ( câu 3-TL)

1

1

3

Chương III

3.1.Những phép tính cộng- trừ- nhân- chia số nguyên

Nhận biết: Tính chất của phép cùng số nguyên ( câu 6 -TN)

Thông hiểu: hiểu được Hiểu được những quy tắc, những tính chất của những phép tính để thực hành những phép tính.(Câu 1- TL ý a,c; câu 2- TL ý a,b)

1

4

5

3.2.Phép chia hết, bội và ước của 1 số nguyên

Vận dụng: Phép chia hết, bội và ước của 1 số nguyên ( câu 5-TL)

1

1

4

Chương IV

4.1.1 số hình học phẳng

Nhận biết: Tính chấtHình bình hành.( câu 4- TN)

1

1

4.2.Chu vi và diện tích của 1 số loại tứ giác

Hiểu: Công thức tính diện tích hình thang, phương pháp đổi đơn vị ( câu 4- TL)

1

1

Tổng

6

6

1

1

14

Đề thi học kì 1 môn Toán 6 5 2022 – 2023

I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm)

Khoanh tròn chữ chiếc đứng trước phương án trả lời đúng trong những câu sau đây:

Câu 1. Bí quyết viết nào sau đây là đúng. Tập hợp những ƯC (24; 16) là: A = {1; 2; 4; 8}.

A. 1 ∉ AB. {2; 4} ⊂ AC. 8 ⊂ AD. 4 ∉ A

Câu 2. Phép nhân 2.2.2.2.2.2 được viết thành

A. 2B. 26C. 62D. 23

Câu 3. Ko thực hành phép tính, tổng nào sau đây chia hết cho 5

A. 15+ 2021B. 2020 + 2022 C. 2020 + 2025 + 2030D. 2020 + 2025 + 2029

Câu 4.Trong hình bình hành nhận xét nào sau đây là sai?

A. Những cạnh đối bằng nhauB. Những góc đối bằng nhauC. 2 đường chéo vuông gócD. Những cạnh đối đồng thời sở hữu nhau

Câu 5. Cho những số: 6; 13 ; 26; 35 trong ấy số nguyên tố là:

A. 6 B. 13C. 26D. 35

Câu 6. Chọn câu đúng nhất: Phép cùng số nguyên có những tính chất:

A. Giao hoán và kết hợpB. Giao hoánC. Kết hợpD. 1 đáp án khác

II. Tự động luận: (7,0 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Tính

a) 79 – (79 – 2021) b) 45: 43 – 8 c) 17. (- 85) + 17. 85

Câu 2: (1,0 điểm) Tìm x, biết

a) x – 74 = 118 b) 2.x = -20:10

Xem Thêm  Tổng hợp tài liệu ôn thi công chức thuế Tài liệu ôn thi công chức thuế new nhất

Câu 3: (2,0 điểm)

Có 12 quả cam, 18 quả xoài và 28 quả bơ. Mẹ bảo Lan chia đều từng loại quả ấy vào những túi quà sao cho từng túi đều có cả cam, xoài và bơ. Hỏi lan có thể chia được nhiều nhất mấy túi quà?

Câu 4: (1,5 điểm)

Câu 5: (1,0 điểm): Tìm số nguyên n biết rằng n – 4 chia hết cho n -1

Đề thi học kì 1 môn Toán 6 sách Cánh diều

Nhận biếtThông hiểuVận dụngvận dụng caoCùngTNTLTNTLTNTLTNTL

Chương 1. Số tự động nhiên.

Số câu

1

1

2

4

Số điểm

0,5

1,5

2

4

Số câu/ Hình thức

1

5

8a, 8b

Thành tố năng lực.

GT

TD

GQVĐ

Chương 2. Số nguyên.

Số câu

1

2

2

5

Số điểm

0,5

1,5

1

3

Số câu/ Hình thức

2

6a, 7a

6b,7b

Thành tố năng lực.

MHH

MHH

MHH

Chương 3. Hình học trực quan.

Số câu

2

1

2

5

Số điểm

1

1

1

3

Số câu/ Hình thức

3,4

9

10a, 10b

Thành tố năng lực.

TD

CC

MHH, CC, GQVĐ

Tổng điểm

2

3

4

1

10

Đề thi học kì 1 môn Toán 6 5 2022 – 2023

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN….TRƯỜNG TH&THCS……

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2022 – 2023MÔN TOÁN 6Thời kì khiến bài : 90 phút

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Chọn đáp án đúng.

Câu 1. 38 đọc là:

A. 8 mũ bố B. Cha mũ 8 C. 8 nhân bố D. Cha nhân 8

Câu 2: Số nguyên chỉ 5 có sự kiện “Thế vận hội trước tiên diễn ra 5 776 trước công nguyên” là số nào trong những số sau đây?

A. – 1776 B. 776 C. – 776 D. 1776

Câu 3. Hình nào dưới đây là hình tam giác đều?

Câu 4: Hình nào dưới đây có trục đối xứng?

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 5: Trong những số 1930, 1945, 1954, 1975. Những số nào chia hết cho 5? Vì sao?

Câu 6: 1 cái tàu ngầm đang tại độ cao -47 m so sở hữu mực nước biển. Tiếp theo tàu ngầm nổi lên 18 m.

a) Viết phép tính biểu thị độ cao new của tàu ngầm so sở hữu mực nước biển.

b) Tính độ cao new của tàu ngầm so sở hữu mặt nước biển.

Câu 7: Bản tin dự đón thời tiết dưới đây cho biết nhiệt độ thấp nhất và nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga (tính theo độ C) trong những ngày từ 17 / 1 / 2021 tới 23 / 1 / 2021

a) Nêu nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga (tính theo độ C) trong ngày 22/1/2021

b) Chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga trong ngày 22/1/2021 là bao nhiêu độ C?

Câu 8:

a) Tìm bội chung bé nhất của 18 và 27.

b) Thực hành phép tính:

Câu 9: Dùng thước và compa vẽ hình thoi ABCD biết cạnh AB = 3cm, đường chéo AC = 5cm.

Câu 10:

ĐÁP ÁN

Câu 1:

– Để trả lời được câu 1 học sinh bắt buộc đọc được biểu thức lũy thừa của 1 số tự động nhiên.

– Câu 1 đánh giá năng lực giao tiếp toán học theo mức độ 1.

– Đáp án: B.

– Điểm số: 0,5.

Câu 2:

– Để trả lời được câu 2, học sinh bắt buộc biết dùng số nguyên âm để chỉ thời kì trước Công nguyên.

– Câu 2 đánh giá năng lực mô hình hóa toán học theo mức 1.

– Đáp án: C.

– Điểm số: 0,5.

Câu 3:

– Để trả lời được câu 3 học sinh bắt buộc nhận biết được tam giác đều.

– Câu 3 đánh giá năng lực tư duy và lập luận toán học theo mức 1.

– Đáp án D.

– Điểm số: 0,5.

Câu 4:

– Để trả lời được câu 4 học sinh bắt buộc nhận biết được hình phẳng có trục đối xứng.

– Câu 4 đánh giá năng lực tư duy và lập luận toán học theo mức 1.

– Đáp án: A.

– Điểm số 0,5.

Câu 5:

– Để trả lời được câu 5 học sinh bắt buộc biết dựa vào dấu hiệu chia hết cho 5.

– Câu 5 đánh giá năng lực tư duy và lập luận toán học theo mức 2.

– Giải: Trong những số 1930, 1945, 1954, 1975, những số chia hết cho 5 là: 1930, 1945, 1975, vì chúng có chữ số tận cùng là 0 ; 5

– Điểm số: 1,5

Câu 6:

a)

– Để khiến được câu 6a, học sinh bắt buộc hiểu được vấn đề thực tiễn gắn sở hữu thực hành những phép tính số nguyên.

– Câu 6a đánh giá năng lực mô hình hóa toán học theo mức 2.

– Giải: Phép toán liên quan tới độ cao new của tàu ngầm dưới mực nước biển là: -47 + 18.

– Điểm số: 0,5

b)

– Để khiến được câu 6b học sinh bắt buộc giải quyết được vấn đề thực tiễn gắn sở hữu thực hành những phép tính số nguyên.

– Câu 6b đánh giá năng lực mô hình hóa toán học theo mức 3.

– Giải: Độ cao new của tàu ngầm so sở hữu mực nước biển là: -47 + 18 = -29 (m).

– Điểm số: 0,5

Câu 7:

a)

– Để trả lời được câu 7a, học sinh bắt buộc hiểu được vấn đề thực tiễn gắn sở hữu so sánh 2 số nguyên.

– Câu 7a đánh giá năng lực mô hình hóa toán học theo mức 2.

– Giải:

+ Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga tính theo độ C trong ngày 22/1/2021 là: -10C.

+ Nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga tính theo độ C trong ngày 22/1/2021 là: -90C.

– Điểm số: 1.

b)

– Để trả lời được câu 7b, học sinh bắt buộc giải quyết được vấn đề thực tiễn gắn sở hữu thực hành những phép tính số nguyên.

– Câu 7b đánh giá năng lực mô hình hóa toán học theo mức 3.

– Giải:

Chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga trong ngày 22/1/2021 là: -1 – (-9) = 80C.

– Điểm số: 0,5

Câu 8:

a)

– Để khiến được câu 8a, học sinh bắt buộc xác định được bội chung bé nhất của 2 số tự động nhiên.

– Câu 8a, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học theo mức 3.

– Giải:

Phân tách 18 và 27 ra thừa số nguyên tố:

18 = 2 . 3 . 3 = 2 . 32

27 = 3 . 3 . 3 = 33

BCNN(18, 27) = 2 . 32 = 2 . 27 = 54

– Điểm số: 1.

b)

– Để khiến được câu 8b, học sinh bắt buộc thực hành được phép cùng phân số bằng phương pháp dùng bội chung bé nhất.

– Câu 8b đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học theo mức 3.

– Giải:

BCNN(18, 27) = 54

54 : 18 = 3

54 : 27 = 2

S=frac{7.2}{27.2}+frac{5.3}{18.3}=frac{14}{54}+frac{15}{54}=frac{14+15}{54}=frac{29}{54}

– Điểm số: 1.

Câu 9:

Câu 10:

– Để khiến được câu 10 học sinh bắt buộc coi từng đoạn ống hút biểu diễn 1 cạnh của lục giác đều, mô tả được 1 số khía cạnh cơ bản của lục giác đều, biết phương pháp thiết lập lục giác đều.

– Câu 10 đánh giá năng lực mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học mức 4.

– Giải:

a) Muỗi hút được cắt thành 3 đoạn bằng nhau để tạo nên bố cạnh của từng lục giác đều.

Vậy từng lục giác đều cần 2 ống hút.

Trên hình có toàn bộ 9 lục giác đều, do ấy số hút mà bạn Hoa đã dùng là:

9 . 2 = 18 (ống hút).

b) Tổng chiều dài của toàn bộ những ống hút mà bạn Hoa đã dùng là:

18 . 198 = 3564 (mm)

– Điểm số: 1.

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 6

Nhận biếtThông hiểuVận dụngvận dụng caoCùngTNTLTNTLTNTLTNTL

Chương 1. Số tự động nhiên.

Số câu

1

1

2

4

Số điểm

0,5

1,5

2

4

Số câu/ Hình thức

1

5

8a, 8b

Thành tố năng lực.

GT

TD

GQVĐ

Chương 2. Số nguyên.

Số câu

1

2

2

5

Số điểm

0,5

1,5

1

3

Số câu/ Hình thức

2

6a, 7a

6b,7b

Thành tố năng lực.

MHH

MHH

MHH

Chương 3. Hình học trực quan.

Số câu

2

1

2

5

Số điểm

1

1

1

3

Số câu/ Hình thức

3,4

9

10a, 10b

Thành tố năng lực.

TD

CC

MHH, CC, GQVĐ

Tổng điểm

2

3

4

1

10

….

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 5 2022 – 2023

Đề thi học kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức sở hữu cuộc sống

UBND THỊ XÃ …………PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ IINĂM HỌC 2022 2023MÔN: TOÁN – LỚP 6Thời kì khiến bài: 90 phút (ko đề cập thời kì giao đề)(Đề gồm 02 trang, 18 câu)

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)

Câu 1: Trong những thí dụ sau, thí dụ nào ko bắt buộc phân số?

A. B. C. D.

Câu 2: Số đối của phân số là:

A. B. C. D.

Câu 3: Phân số nào bằng phân số ?

A. B. C. D.

Câu 4: Tìm phân số tối giản trong những phân số sau:

A. B. C. D.

Câu 5: Kết quả lúc rút gọn phân số tới tối giản là:

A. B. C. D.

Câu 6: Kết quả của phép chia bằng:

A. B. -10C. 10D.

Câu 7: Phân số ko bằng phân số là:

A. B. C. D.

Câu 8: Phân số được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,27B. 2,7C. 0,027D. 2,07

Câu 9: Số thập phân 0,009 được viết dưới dạng phân số thập phân là:

A.B. C. D.

Câu 10: Số đối của số -2,5 là:

A. 5,2B. 2,5C. -5,2D.

Câu 11: Kết quả của phép nhân bằng:

A. B. C. D.

Câu 12: Số nào là số nghịch đảo của phân số ?

A. B. C. D.

II. Phần tự động luận (7,0 điểm)

Câu 13: (1,0 điểm) Tính 1 phương pháp hợp lí:

a) b)

Câu 14: (1,0 điểm) Tìm x, biết:

a) b)

Câu 15: (1,0 điểm) 1 thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 20m. Chiều rộng của thửa ruộng bằng chiều dài.

a) Tính chiều rộng và diện tích của thửa ruộng;

b) Biết từng mét vuông đất thu hoạch được 0,75kg thóc và lúc đem xay thành gạo thì tỉ lệ đạt 70%. Hỏi thửa ruộng trên thu hoạch được bao nhiêu kilôgam gạo?

Câu 16: ( 1,5 điểm) Lớp 6A dự định tổ chức 1 trò chơi dân gian lúc đi dã ngoại. Lớp trưởng đã bắc buộc từng bạn đề xuất 1 trò chơi bằng phương pháp ghi vào phiếu, từng bạn chỉ chọn 1 trò chơi. Sau thời điểm thu phiếu, tổng hợp kết quả lớp trưởng thu được bảng sau:

Trò chơi

Cướp cờ

Nhảy bao bố

Đua thuyền

Bịt mắt bắt dê

Kéo co

Số bạn chọn

5

12

6

9

8

a) Cho biết lớp 6A có bao nhiêu học sinh? Trò chơi nào được quý khách lựa chọn nhiều nhất? Trò chơi nào được quý khách ít lựa chọn nhất?

b) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu trên.

Câu 17: (1,5 điểm)Cho đường thẳng xy. Lấy điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Oy, lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 2cm; OB = 7cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Vẽ tia Om ko trùng sở hữu những tia Ox, Oy. Nói tên những góc có trong hình tạo bởi những tia Ox, Oy và Om?

Câu 18: (1,0 điểm) Tìm những số nguyên n để phân số sau có giá trị nguyên:

Xem Thêm  Thuyết minh về cách làm bánh trôi nước (3 Dàn ý + 5 mẫu) Thuyết minh cách làm món ăn hay nhất

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6

I. Đáp án phần trắc nghiệm (3,0 điểm)

Từng câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

C

C

B

A

D

C

B

A

D

B

D

D

II. Chỉ dẫn chấm phần tự động luận (7,0 điểm)

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

Câu 13

(1,0đ)

a)

0,25

0,25

b)

0,25

0,25

Câu 14

(1,0đ)

a)

0,25

0,25

b)

0,25

0,25

Câu 15

(1,0đ)

a)

Chiều rộng của thửa ruộng là: Diện tích của thưa ruộng là:

0,25

0,25

b)

Khối lượng thóc thu hoạch được là: Khối lượng gạo thu được là:

0,25

0,25

Câu 16

(1,5đ)

a)

Lớp 6A có số học sinh là: 5 + 12 + 6 + 9 + 8 = 40 (học sinh)

Trò chơi được quý khách lựa chọn nhiều nhất là: Nhảy bao bố

Trò chơi quý khách ít chọn lựa nhất là: Cướp cờ

0,25

0,25

0,25

b)

Biểu đồ cột

0,75

Câu 17

(1,5đ)

a)

Vẽ hình

0,25

Ta thấy: Điểm A nằm giữa 2 điểm O và B nên: OA + AB = OB

Thay thế số 2 + AB = 7 ⇒ AB = 7 – 2 = 5(cm)

0,25

0,25

b)

Những góc có trong hình là:

0,75

Câu 18

(0,5đ)

Đ Ok:

Ta có

Để A có giá trị nguyên thì có giá trị nguyên

Hay (thỏa mãn)

Vậy

0,25

0,25

0,25

0,25

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 6

TT (1)Chương/Chủ đề (2)Nội dung/đơn vị tri thức (3)Mức độ đánh giá(4-11)Tổng % điểm (12)Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng caoTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1

Phân số

Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số

4

(TN1,2, 4,12)

1,0

5

(TN3,5,6,7,11)

1,25

2,25

Những phép tính sở hữu phân số

5

(TL13ab, 14ab,15b)

2,5

1

(TL18)

1,0

3,5

2

Số thập phân

Số thập phân và những phép tính sở hữu số thập phân

1

(TN10)

0,25

2

(TN8,9)

0,5

0,75

3

Thu thập và tổ chức dữ liệu

Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ

1

(TL16a)

0,75

1

(TL16b)

0,75

1,5

4

Các hellònh phẳng trong thực tiễn

Hellònh chữ nhật

1

(TL15a)

0,5

0,5

5

Các hellònh hellònh học cơ bố̉n

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

1

(TL17a)

0,75

0,75

Góc

1

(TL17b)

0,75

0,75

Tổng

7

7

8

1

Tỉ lệ %

30%

30%

30%

10%

100

Tỉ lệ chung

60%

40%

100

Bản đặc tả đề thi học kì 2 môn Toán 6

TT

Chương/

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị tri thức

Mức độ đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Phân số

Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số

Nhận biết:

– Nhận biết được phân số sở hữu tử hoặc mẫu là số nguyên âm, phân số tối giản.

– Nhận biết được số đối, số nghịch đảo của 1 phân số.

4

(TN1, 2, 4, 12)

Thông hiểu:

– So sánh được 2 phân số cho trước.

– Biết cộng, trừ, nhân, chia 2 phân số.

5

(TN3, 5, 6, 7, 11)

Những phép tính sở hữu phân số

Vận dụng

– Thực hiện được những phép tính cộng, trừ, nhân, chia sở hữu phân số.

– Vận dụng được những tính chất giao hoán, hài hòa, phân phối của phép nhân đối sở hữu phép cùng, quy tắc dấu ngoặc sở hữu phân số trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh 1 phương pháp hợp lí).

– Tính được giá trị phân số của 1 số cho trước.

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn sở hữu những phép tính về phân số.

5

(TL13ab, 14ab, 15b)

Vận dụng cao:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, ko quen thuộc) gắn sở hữu những phép tính về phân số.

1

(TL18)

2

Số thập phân

Số thập phân và những phép tính sở hữu số thập phân

Nhận biết:

– Nhận biết được số đối của 1 số thập phân.

1

(TN10)

Thông hiểu:

– So sánh được 2 số thập phân cho trước.

2

(TN8, 9)

3

Thu thập và tổ chức dữ liệu

Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ

Nhận biết:

– Đọc được những dữ liệu tại dạng bảng thống kê

1

(TL16a)

Vận dụng

– Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào biểu đồ thích hợp tại dạng biểu đồ dạng cột.

1

(TL16b)

4

Các hellònh phẳng trong thực tiễn

Hellònh chữ nhật

Vận dụng

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn sở hữu việc tính diện tích của hình chữ nhật.

1

(TL15a)

5

Các hellònh hellònh học cơ bố̉n

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Vận dụng

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn sở hữu việc tính độ dài đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng.

1

(TL17a)

Góc

Nhận biết:

– Nhận biết được góc.

1

(TL17b)

Tổng

7

7

8

1

Tỉ lệ %

30%

30%

30%

10%

Tỉ lệ chung

60%

40%

Đề thi học kì 2 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6

Trường THCS:…………….ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm có 03 trang)

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM 2022 – 2023Môn: TOÁN – Lớp 6Thời kì: 90 phút (ko đề cập thời kì giao đề)

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan. (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng trong từng câu dưới đây:

Câu 1. [NB-1]Trong những phương pháp viết sau đây, phương pháp viết nào là phân số “âm 2 phần 5”?

A. B. C. D.

Câu 2. [NB-2] Bí quyết viết nào sau đây biểu thị hỗn số?

A.

B.

C.

D.

Câu 3. [NB-3] Số đối của số thập phân -12,34 là:

A.

C.

C. 12,34

D. 0

Câu 4. [TH-TN4] Sắp xếp những số thập phân sau -5,9; 0,8;-7,3; 1,2; 3,41 theo thứ tự động nâng cao dần, ta được:

A. -5,9 ;-7,3 ; 0,8 ; 1,2 ; 3,41.B. 3,41 ; 1,2 ; 0,8 ;-5,9 ;-7,3.C. -7,3 ;-5,9 ; 1,2 ; 3,41 ; 0,8.D. -7,3 ;-5,9 ; 0,8 ; 1,2 ; 3,41.

Câu 5. [NB-4] Biển báo giao thông nào sau đây, ko có trục đối xứng?

Câu 6. [NB-5] Chữ chiếc nào sau đây, có tâm đối xứng?

A. CB. AC. 0D. U

Câu 7. [NB-6] Qua 2 điểm A và B cho trước có bao nhiêu đường thẳng?

A. 2 B. 1 C. Nhiều hơn 2D. Ko có đường thẳng nào.

Câu 8. [NB-7] Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB lúc:

A. M nằm giữa A, B và MA = MB. B. MA = MB. C. M nằm giữa A và B.D. MA = AB

Câu 9. [NB-TN9] Đoạn thẳng MN dài 10cm. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MN. Lúc ấy, đoạn thẳng MI dài:

A. 5cm.B. 5dm.C. 2,5cm. D. 2,5dm.

Câu 10. [NB-8] Góc có số đo bằng 900 là góc:

A. bẹt. B. vuông. C. nhọn.D. tù.

Câu 11. [NB-9] Khả năng mặt sấp xuất hiện lúc tung đồng xu là bao nhiêu?

A. 1 B. 0 .C.

D.

Câu 12. [TH-TN12] Khả năng lấy được quả bóng màu sắc đỏ trong hộp kín đựng 3 quả bóng (1 bóng xanh, 1 bóng vàng, 1 bóng đỏ) là bao nhiêu?

A. 0 B. 1 C. D.

Phần 2: Tự động luận (7,0 điểm)

Câu 13. (1 điểm) So sánh những số sau:

a) [TH-TL1] và

b) [TH-TL2] 6,345 và 6,325

Câu 14. (0,5 điểm) [VD-TL3] 1 mảnh vườn có diện tích là 1600m² được trồng 2 loại cây là cây sầu riêng và cây chôm chôm. Phần diện tích trồng cây chôm chôm chiếm diện tích cả vườn. Hỏi diện tích trồng cây sầu riêng là bao nhiêu mét vuông?

Câu 15. (1,0 điểm)

a) [VD-TL4] Tìm x, biết: x+24,4=-75,6

b) [VD-TL5] Tính diện tích 1 mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24,25 m và chiều rộng là 16,32m?

Câu 16. (0,75 điểm) [VD-TL6] 1 chiếc ti vi giá 12500000 đồng. Tìm giá new của nó sau khoản thời gian giảm giá 20%?

Câu 17. (1,0 điểm) [TH-TL7] Hãy viết kí hiệu góc và viết số đo góc trên hình vẽ sau:

Câu 18. (1,5 điểm) Trong hình vẽ dưới đây:

a) [NB-TL8] Hãy nêu bố điểm thẳng hàng và 1 bộ bố điểm ko thẳng hàng?

b) [NB-TL9] Trong bố điểm A; B; C điểm nào nằm giữa?

Câu 19. (0,75 điểm) [TH-TL10] Trong hộp có 4 thẻ được đánh số 1,2,3,4. Thảo nhắm mắt lấy ra 1 thẻ từ hộp, ghi số rồi trả lại hộp. Lặp lại hoạt động trên 20 lần, Thảo được bảng kết quả như sau:

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn.

Câu 20. (0,5 điểm) [VDC-TL11] 1 người đăng kí sắm 1 căn hộ và trả tiền thành 3 đợt. Đợt trước tiên, ngay lúc kí hợp đồng sắm bán, người ấy bắt buộc trả số tiền sắm căn hộ. 6 tháng sau, người ấy trả tiếp số tiền sắm căn hộ. Đọ̣t cuối, sau 1 5 đề cập từ lúc kí hợp đồng, sẽ trả nốt số tiền còn lại là 800000000 đồng và nhận căn hộ. Hỏi số tiền để sắm căn hộ là bao nhiêu?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Từng phương án chọn đúng ghi 0,25 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

B

C

D

D

C

B

A

A

B

C

D

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu

Lời giải

Điểm

13a

0,5

b

6,345 > 6,325

0,5

14

(0,5đ)

Diện tích trồng cây chôm chôm là:

Diện tích trồng cây sầu riêng là: 1600 – 400 = 1200 (m2)

0,25

0,25

15a

(0,5đ)

x + 24,4 = -75,6

x = -75,6 – 24,4 = -100

0,5

b

(0,5đ)

Diện tích 1 mảnh vườn hình chữ nhật là: 24,25.16,32 = 395,76 (m2)

0,5

16

(0,75đ)

Ta có 100% – 20% = 80%

Giá new của ti vi sau khoản thời gian giảm giá 20% là:

(đồng)

0,25

0,5

17

(1,0đ)

Kí hiệu góc

0,5

0,5

18a

(1,0đ)

* Cha điểm thẳng hàng là: A, B, C

* 1 bộ bố điểm ko thẳng hàng là: A, B, D

0,5

0,5

b

(0,5đ)

Trong bố điểm A; B; C điểm B nằm giữa

0,5

19

(0,75đ)

Số lần Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn trong 20 lần thử là 10

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn” trong 20 lần thử là:

0,25

0,5

20

(0,5đ)

Phân số biểu thị số tiền bắt buộc trả trong 2 đợt đầu là:

Phân số biểu thị số tiền bắt buộc trả trong đợt bố là:

Do số tiền sắm căn hộ bằng 800 000 000 đồng

Vậy số tiền sắm căn hộ là: đồng

0,25

0,25

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 6

TT

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị tri thức

Mức độ đánh giá

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

Phân số

(17 tiết)

Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số

2

(TN1,2)

0,5đ

2,5

Những phép tính sở hữu phân số

1(TL1)

0,5đ

1(TL3)

0,5đ

1

(TL11) 1,0đ

2

Số thập phân

(11 tiết)

Số thập phân và những phép tính sở hữu số thập phân. Tỉ số và tỉ số phần trăm

1 (TN3)

1 (TN4)

1(TL2)

0,5đ

3

(TL4,5,6)

1,5đ

2,5

3

Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự động nhiên

(9 tiết)

Hellònh có trục đối xứng

1 (TN5)

0,5

Hellònh có tâm đối xứng

1 (TN6)

Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự động nhiên

4

Những hình hình học cơ bản

(20 tiết)

Điểm, đường thẳng, tia

1 (TN7)

2

(TL8,

9)

1,5đ

3,5

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

2 (TN8,9)

Góc. Những góc đặc biệt. Số đo góc

1 (TN10)

1

(TL7)

1,0đ)

5

1 số khía cạnh xác suất. (7 tiết)

Khiến quen sở hữu 1 số mô hellònh xác suất đơn giản. Khiến quen sở hữu việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của 1 sự kiện trong 1 số mô hellònh xác suất đơn giản.

Xem Thêm  Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức Trắc nghiệm Luật viên chức

1

(TN11)

1,0

Mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của 1 sự kiện trong 1 số mô hình xác suất đơn giản

1 (TN12)

1 (TL10)

0,5

Tổng:Sốcâu

Điểm

10

2,5

3

2,5

2

0,5

3

1,5

4

2,0

1

1,0

23

10,0

Tỉ lệ %

50%

20%

20%

10%

100%

Tỉ lệ chung

70%

30%

100%

Bản đặc tả đề thi học kì 2 môn Toán 6

TTChương/Chủ đềMức độ đánh giáSố câu hỏi theo mức độ nhận thứcNhận biếtThông hiểuVận dụngVậndụng caoSỐ – ĐẠI SỐ

1

Phân số

Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số

Nhận biết:

– Nhận biết được phân số sở hữu tử số hoặc mẫu số là số nguyên âm.

1TN (TN1)

– Nhận biết được khái niệm 2 phân số bằng nhau và nhận biết được quy tắc bằng nhau của 2 phân số.

– Nêu được 2 tính chất cơ bản của phân số.

– Nhận biết được số đối của 1 phân số.

– Nhận biết được hỗn số dương.

1TN

(TN2)

Thông hiểu:

– So sánh được 2 phân số cho trước.

1TL (TL1)

Những phép tính sở hữu phân số

Vận dụng:

– Thực hành được những phép tính cùng, trừ, nhân, chia sở hữu phân số.

– Vận dụng được những tính chất giao hoán, hài hòa, phân phối của phép nhân đối sở hữu phép cùng, quy tắc dấu ngoặc sở hữu phân số trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh 1 phương pháp hợp lí).

– Tính được giá trị phân số của 1 số cho trước và tính được 1 số biết giá trị phân số của số ấy.

Giải quyết được 1 số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn sở hữu những phép tính về phân số (thí dụ: những bài toán liên quan tới chuyển động trong Vật lí,…).

1TL (TL11)

Vận dụng cao:

– Giải quyết được 1 số vấn đề thực tiễn (phức hợp, ko quen thuộc) gắn sở hữu những phép tính về phân số.

2

2

2

Số thập phân

Số thập phân và những phép tính sở hữu số thập phân. Tỉ số và tỉ số phần trăm

Nhận biết:

– Nhận biết được số thập phân âm, số đối của 1 số thập phân.

1TN

(TN3)

Thông hiểu:

– So sánh được 2 số thập phân cho trước.

1TN

(TN4)

1TL

(TL2)

Vận dụng:

– Thực hành được những phép tính cùng, trừ, nhân, chia sở hữu số thập phân.

– Vận dụng được những tính chất giao hoán, hài hòa, phân phối của phép nhân đối sở hữu phép cùng, quy tắc dấu ngoặc sở hữu số thập phân trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh 1 phương pháp hợp lí).

– Thực hành được ước lượng và khiến tròn số thập phân.

– Tính được tỉ số và tỉ số phần trăm của 2 đại lượng.

– Tính được giá trị phần trăm của 1 số cho trước, tính được 1 số biết giá trị phần trăm của số ấy.

Giải quyết được 1 số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn sở hữu những phép tính về số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm (thí dụ: những bài toán liên quan tới lãi suất tín dụng, liên quan tới thành phần những chất trong Hoá học,…).

3TL

(TL4,5,6)

Vận dụng cao:

– Giải quyết được 1 số vấn đề thực tiễn (phứchợp,koquenthuộc)gắn sở hữu những phép tính về số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm.

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

3

Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự động nhiên

Hellònh có trục đối xứng

Nhận biết:

– Nhận biết được trục đối xứng của 1 hình phẳng.

– Nhận biết được những hình phẳng trong tự động nhiên có trục đối xứng (lúc xem trên hình ảnh 2 chiều).

1TN

(TN5)

Hellònh có tâm đối xứng

Nhận biết:

– Nhận biết được tâm đối xứng của 1 hình phẳng.

– Nhận biết được những hình phẳng trong thế giới tự động nhiên có tâm đối xứng (lúc xem trên hình ảnh 2 chiều).

1TN

(TN6)

Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự động nhiên

Nhận biết:

– Nhận biết được tính đối xứng trong Toán học, tự động nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, khoa học chế tạo,…

– Nhận biết được vẻ đẹp của thế giới tự động nhiên mô tả qua tính đối xứng (thí dụ: nhận biết vẻ đẹp của 1 số loài thực vật, động vật trong tự động nhiên có tâm đối xứng hoặc có trục đối xứng).

4

4

Những hình hình học cơ bản

Điểm, đường thẳng, tia

Nhận biết:

– Nhận biết được những quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng: điểm thuộc đường thẳng, điểm ko thuộc đường thẳng; tiên đề về đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt.

1TN

(TN7)

– Nhận biết được khái niệm 2 đường thẳng cắt nhau, đồng thời.

– Nhận biết được khái niệm bố điểm thẳng hàng, bố điểm ko thẳng hàng.

1TL

(TL10)

– Nhận biết được khái niệm điểm nằm giữa 2 điểm.

1TL

(TL11)

– Nhận biết được khái niệm tia.

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Nhận biết:

– Nhận biết được khái niệm đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.

2TN

(TN8,9)

Góc. Những góc đặc biệt. Số đo góc

Nhận biết:

– Nhận biết được khái niệm góc, điểm trong của góc (ko đề cập tới góc lõm).

– Nhận biết được những góc đặc biệt (góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt).

1TN

(TN10)

– Nhận biết được khái niệm số đo góc.

1TL

(TL7)

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

5

1 số khía cạnh xác suất.

Khiến quen sở hữu 1 số mô hellònh xác suất đơn giản. Khiến quen sở hữu việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của 1 sự kiện trong 1 số mô hellònh xác suất đơn giản.

Nhận biết:

– Khiến quen sở hữu mô hình xác suất trong 1 số trò chơi, thí nghiệm đơn giản (thí dụ: tại trò chơi tung đồng xu thì mô hình xác suất gồm 2 khả năng ứng sở hữu mặt xuất hiện của đồng xu, …).

1TN

(TN11)

Thông hiểu:

– Khiến quen sở hữu việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của 1 sự kiện trong 1 số mô hình xác suất đơn giản.

1TN

(TN12)

1TL (TL10)

Mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của 1 sự kiện trong 1 số mô hình xác suất đơn giản

Vận dụng:

– Dùng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng ấy trong 1 số mô hình xác suất đơn giản.

Đề thi học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Phòng Giáo dục và Tập huấn………Trường THCS:……………………

Đề thi Học kì 2 – Cánh diều5 học 2022 – 2023Bài thi môn: Toán 6Thời kì khiến bài: …..phút(ko đề cập thời kì phát đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Phân số bằng phân số là:

A. ;

B. ;

C. ;

D. .

Câu 2. của 8,7 bằng bao nhiêu:

A. 8,5;B. 0,58; C. 5,8; D. 13,05.

Câu 3. Biết quả dưa hấu nặng 0,8 kg. Quả dưa hấu ấy nặng là:

A. 3 kg; B. 3,2 kg; C. 4 kg; D. 4,2 kg.

Câu 4. Trong đợt thực hành kế hoạch bé của trường THCS A, khối 6 của trường đã thu được 1035 kg giấy vụn. Trong ấy lớp 6A thu được 105 kg. Tỉ số phần trăm số giấy vụn mà lớp 6A đã thu được so sở hữu khối 6 của trường (khiến tròn tới chữ số thập phân thứ 1) là:

A. 10%;B. 10,1%;C. 10,2%;D. 10,4%.

Câu 5. Để thu được dãy dữ liệu về “Số bạn thuận tay trái trong lớp” thì em dùng phương pháp thu thập dữ liệu nào là sai?

A. Xem;B. Lập bảng hỏi;C. Khiến thí nghiệm;D. Truy cập web.

Câu 6. 1 hệ thống siêu thị thống kê số thịt lợn bán được trong 4 tháng trước tiên 5 2023 như sau:

Tháng nào hệ thống siêu thị bán được nhiều thịt lợn nhất?

A. Tháng 1;B. Tháng 2;C. Tháng 3;D. Tháng 4.

Câu 7. Tung đồng xu 50 lần thì thấy mặt S xuất hiện 18 lần. Số lần xuất hiện mặt N là:

A. 18;B. 50;C. 32;D. 68.

Câu 8. Bạn Tùng gieo 1 con xúc xắc 50 lần liên tục thì thấy mặt 5 chấm xuất hiện 4 lần. Xác suất thực hành xuất hiện mặt 5 chấm là:

A. ; B. ; C. ; D. .

Câu 9. Đường thẳng a chứa những điểm nào?

A. M và N;B. M và S;C. N và S;D. M, N và S.

Câu 10. Xem hình vẽ bên, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Điểm J chỉ nằm giữa 2 điểm Ok và L;B. Chỉ có 2 điểm J và L nằm giữa 2 điểm Ok, N.C. 2 điểm L và N nằm cùng phía so sở hữu điểm Ok.D. Trong hình ko có điểm nào nằm giữa 2 điểm nào.

Câu 11. Khẳng định đúng là

A. Góc có số đo 120° là góc vuông;B. Góc có số đo 80° là góc tù;C. Góc có số đo 100° là góc nhọn;D. Góc có số đo 140° là góc tù.

Câu 12. Xem mặt đồng hồ dưới đây. Số vạch chỉ số trên mặt đồng hồ thuộc diện góc tạo bởi kim phút và kim giây là:

A. 3;B. 4;C. 5;D. 6.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. Thực hành phép tính (tính hợp lí trường hợp có thể):

a) b) C)

Bài 2. Tìm x biết

a) b) c)

Bài 3. Cha lớp 6 trường THPT có 120 học sinh. Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so sở hữu học sinh của khối. Số học sinh lớp 6B bằng số học sinh lớp 6A. Còn lại là học sinh lớp 6C. Tính số học sinh của từng lớp?

Bài 4. Gieo con xúc xắc có 6 mặt 100 lần, kết quả thu được ghi tại bảng sau:

Mặt

1 chấm

2 chấm

3 chấm

4 chấm

5 chấm

6 chấm

Số lần xuất hiện

17

18

15

14

16

20

a) Trong 100 lần gieo xúc xắc thì mặt nào xuất hiện nhiều nhất? Mặt nào xuất hiện ít nhất?

b) Hãy tìm xác suất của thực nghiệm của những sự kiện gieo được mặt có chấm lẻ?

Bài 5.

a) Vẽ góc xOy có số đo bằng 55°. Góc xOy là góc nhọn, góc vuông hay góc tù?

b) Trên Ox lấy 2 điểm A, B sao cho OA = 2 cm, OB = 6 cm. Gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính AM.

Bài 6. Tính nhanh .

Ma trận đề thi Toán 6 cuối kì 2

Chủ đềCấp độTổngNhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng caoTNTLTNTLTNTLTNTL

Phân số – Số thập phân

2 câu

2 câu

1 câu

4 câu

1 câu

1 câu

1 câu

0,5 điểm

1 điểm

0,25 điểm

2 điểm

0,25 điểm

1,5 điểm

0,5 điểm

6 điểm

Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

1 câu

1 câu

2 câu

1 câu

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

1 điểm

2 điểm

Hình học phẳng cơ bản

1 câu

2 câu

1 câu

1 câu

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

1 điểm

2 điểm

Tổng

10 điểm

……….

Tài liệu vẫn còn, mời quý khách tải về để xem tiếp