Văn mẫu lớp 12: Nghị luận về vai trò của đoàn viên và thanh niên (Dàn ý + 3 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 12

Nghị luận về vai trò của đoàn viên và thanh niên gồm 3 mẫu kèm theo gợi ý bí quyết viết chi tiết nhất. Qua 3 bài viết về vai trò của đoàn viên thanh niên siêu hay trong bài viết dưới đây do Obtain.vn tổng hợp sẽ giúp người trải nghiệm học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo, trau dồi tri thức, biết bí quyết viết bài văn nghị luận hay, đủ ý.

TOP 3 Bài viết về vai trò của thanh niên dưới đây sẽ là tư liệu hữu ích, giúp người trải nghiệm học sinh tự tín ko buộc phải lo nghĩ quá nhiều về việc làm cho sao để viết được bài văn hay. Bên cạnh ra để nâng cao kỹ năng viết văn nghị luận người trải nghiệm xem thêm: nghị luận về ô nhiễm môi trường, nghị luận về câu nói Thơ trước hết là cuộc đời, tiếp theo new là nghệ thuật.

Dàn ý nghị luận về vai trò của đoàn viên và thanh niên

I. Mở bài:

Giới thiệu vấn đề nghị luận: Vai trò của đoàn viên và thanh niên qua câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

II. Thân bài:

* Giải thích nội dung câu nói

– Đoàn viên và thanh niên là thế hệ có tầm tác động quan yếu và quyết định tương lai của đất nước.

– Ý nghĩa nội dung câu nói:

+ Câu nói đã biểu hiện niềm hy vọng, niềm tin của Bác bỏ đối có đoàn viên, thanh niên

+ Đồng thời là lời nhắc nhở thế hệ trẻ cần phấn đấu, cố gắng để phát huy vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

* Bàn luận về vai trò của đoàn viên, thanh niên

– Là lực lượng nòng cốt làm cho nên những kỳ tích, thắng lợi vẻ vang của dân tộc.

– Là những người tiên phong trong công cuộc cải bí quyết, đổi new đất nước.

– Có bản lĩnh vững vàng, họ ko ngại khó, ngại khổ, luôn bình tĩnh và gan dạ đối mặt có những khó khăn, thử thách.

* Lật lại vấn đề

– Trong cuộc sống, vẫn tồn tại 1 phòng ban ko bé những đoàn viên, thanh niên chưa làm cho tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân.

– Họ ko biết phấn đấu, cố gắng để phát huy năng lực của bản thân.

– Luôn ngại khó, ngại khổ và chùn bước trước những khó khăn.

* Bài học nhận thức và hành động

– Thế hệ thanh niên cần ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

– Đồng thời, xác lập xuất sắc sống đúng đắn, cũng như luyện tập bản lĩnh kiên cường để hoàn thiện phẩm chất, năng lực của bản thân.

III. Kết bài:

– Khẳng định lại ý nghĩa nội dung câu nói của Bác bỏ Hồ.

– Liên lạc bản thân.

Vai trò của đoàn viên và thanh niên – Mẫu 1

Trong bất kỳ thời đại nào, thanh niên cũng đóng vai trò chủ chốt đối có sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ko có thanh niên, những nhiệm vụ trọng đại của đất nước thực khó hoàn thành. Bàn về vai trò của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thanh niên là rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Điều ấy khẳng định mạnh mẽ vai trò của thanh niên vô cùng lớn lớn và bao trùm siêu nhiều lĩnh vực. Trước bắc buộc new của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 1 trong những nhiệm vụ cấp bách của thế hệ thanh niên là cần nhận rõ vai trò và trách nhiệm của mình.

Xây dựng tổ quốc là bằng sức lao động, đóng góp 1 phần lợi ích làm cho cho đất nước ổn định, vươn lên là và phồn vinh. Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh là làm cho cho đất nước có thể “sánh vai có những cường quốc 5 châu”.

Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ chủ nghĩa xã hội và nhà nước Cùng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Xây dựng và bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ của toàn dân tộc. Thế nhưng, chính thanh niên new là lực lượng tiên phong trong nhiệm vụ thiêng liêng này.

Trong xã hội, thanh niên là lực lượng rất nhiều nhất, có nhiều ưu điểm nhất, là người chủ tương lai của đất nước. Thanh niên có tuổi đời còn trẻ, sức khỏe dồi dào, tinh thần hăng hái, tâm huyết, quả cảm. Thanh niên có khả năng ứng biến và tiếp cận nhanh nhạy có mẫu new, mẫu tiến bộ. Điều ấy khẳng định, thanh niên chính là lực lượng lao động tiên tiến nhất của đất nước. Vì vậy, xây dựng và bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu của lực lượng thanh niên ngày nay.

Kế thừa và phát huy những thành tựu liên tục chính là bản chất của xã hội loài người. Ko ai khác, chính thanh niên sẽ là lực lượng kế cận và kế thừa nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc của cha anh. Thanh niên sẽ sớm gánh lấy trọng trách này lúc thế hệ cha anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Trách nhiệm của thanh niên đối có sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay.

Đối có thanh niên đang làm cho việc tại những công sở, đoàn thể buộc phải hăng say lao động và sáng tạo, ko ngừng học hỏi tiếp thu mẫu new, mẫu tiến bộ, nâng cao năng suất lao động, tạo ra tài sản vật chất làm cho giàu cho bản thân và đất nước.

Xem Thêm  Cách lưu và chia sẻ đường hyperlink lên Fb dễ dàng

Ra sức bảo vệ chủ quyền dân tộc và nền độc lập đất nước. Thực hành tinh thần đoàn kết dân tộc, sống gắn bó nghĩa tình có nhân dân. Kiên quyết đấu tranh chống lại âm mưa phá hoại đất nước của những thế thế lực phản động, thù địch và những hành động xâm phạm lãnh thổ và xâm lược của ngoại bang.

Sống đúng đắn có đạo lí dân tộc. Tuân thủ pháp luật, nâng cao nhận thức về thời đại và những định hướng, chiến lược của nhân dân và nhà nước đã đề ra. Cần lưu ý tới đời sống chính trị- xã hội của địa phương, đất nước. Thực hành phải chăng mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời vận động mọi người xung quanh cùng thực hành.

Đối có thanh niên lứa tuổi học sinh cần chăm chỉ, sáng tạo, học tập, lao động. Sống, học tập và lao động có phần đích, động cơ học tập đúng đắn. Hăng hái luyện tập đạo đức, tác phong; sống trong sáng, lành mạnh, hạn chế xa những tệ nạn xã hội. Biết đấu tranh chống những trình bày của lối sống lai căng, thực dụng, xa đi những giá trị văn hoá – đạo đức cổ xưa của dân tộc.

Hăng hái tham dự góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm cho thiết thực, yêu thích khả năng như: bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xoá đói giảm nghèo, chống tiêu cực, tham nhũng… Biết phê phán, đấu tranh có những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trong cuộc sống, vẫn còn có nhiều thanh niên sống thờ ơ, thiếu lưu ý tới vai trò và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của toàn dân tộc. Nhiều thanh niên sa ngã vào tệ nạn xã hội, đánh mất cả tương lai. 1 số thanh niên bị những thế lực thù địch kích động, sắm chuộc có hành động chống phá nhà nước, đi ngược lại có đạo lí phải chăng đẹp dân tộc Những người như thế thực đáng lên án và trừng trị

Trung thành có đất nước, phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp xay dựng và bảo vệ tổ quốc buộc phải là nhiệm vụ quan yếu nhất của thế hệ thanh niên ngày nay. Từng thanh niên cần buộc phải biết tự động mình luyện tập bản thân để xứng dáng là chủ nhân tương lai của đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kì vọng.

“Đạo đức cao thượng nhất của loài người chính là tình yêu nước”. Ko có tội lỗi nào đáng khinh bỉ bằng lòng phản bội tổ quốc. Người ta có thể tách con người ra khỏi tổ quốc nhưng ko thể tách tổ quốc ra khỏi con người. Vì vậy, từng thanh niên ngày nay buộc phải tự động nâng cao ý thức và sống gắn mình có nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bảo vệ tổ quốc chính là bảo vệ sự sống của từng chúng ta.

Nghị luận về vai trò của đoàn viên và thanh niên – Mẫu 2

Con người luôn là khía cạnh có tầm vai trò quyết định đối có vận mệnh của từng 1 quốc gia, dân tộc; đặc biệt là thế hệ trẻ – mầm măng non tác động tới tương lai đất nước. Bởi vậy, trước lúc ra đi, Bác bỏ vẫn ko quên để lại lời dặn dò cho thế hệ trẻ trong di chúc của mình: “Đoàn viên và Thanh niên ta nói chung là phải chăng, mọi việc đều hăng hái xung phong, ko ngại khó khăn, có chí tiến thủ…”. Câu nói đã cho thấy tình cảm, thái độ đặc biệt của Người đối có phẩm chất, năng lực và sức mạnh đối có thế hệ thanh niên.

“Đoàn viên” và “thanh niên” là những con người có sức trẻ, tâm huyết, đam mê và có tầm tác động quan yếu đối có sự vươn lên là trong tương lai của dân tộc. Đây cũng là thế hệ mang trong mình trong mình những sức sống cùng khả năng tiếp thu, nhạy bén có sự vươn lên là của xã hội. Qua sự đánh giá về phẩm chất, năng lực “hăng hái xung phong, ko ngại khó khăn, có chí tiến thủ…” của đoàn viên, thanh niên, câu nói đã biểu hiện niềm hy vọng, niềm tin của Bác bỏ đối có họ, đồng thời cũng là lời nhắc nhở thế hệ trẻ cần phấn đấu, cố gắng để phát huy vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thực tế đã chứng minh nhận định của Bác bỏ về đoàn viên, thanh niên là hoàn toàn đúng đắn. Trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, những chàng trai, cô gái dù tuổi đời còn siêu trẻ nhưng đã tình nguyện đăng kí vào đội ngũ bộ đội, du kích, chiến đấu hết mình, làm cho nên những kỳ tích, thắng lợi vẻ vang ngay giữa sự tàn khốc, ác liệt của chiến tranh bom đạn. Để rồi giờ đây, Tổ quốc, nhân dân Việt Nam vẫn còn nhớ mãi trang sử vẻ vang có hình ảnh của những thanh niên phong xong gan dạ, can đảm, mạnh mẽ, quyết liệt, làm cho nên thời đại ngời sáng của “thế hệ trẻ thời kì kháng chiến chống Mỹ”. Còn trong thời đại hòa bình, những đoàn viên, thanh niên cũng ko ngừng phấn đấu, luyện tập bản thân, trau dồi tri thức, trí tuệ, phẩm chất, nhân tài. Trong những cuộc thi về sáng tạo kỹ thuật, robocon, nhân tài trẻ, người trải nghiệm trẻ Việt Nam luôn đem tới những phát minh, nghiên cứu hữu ích và khẳng định vị thế của đất nước trên đấu trường trí tuệ mang trong mình tầm cỡ quốc tế. Họ cũng luôn là những người tiên phong trong công cuộc cải bí quyết, đổi new đất nước. Có bản lĩnh vững vàng, họ ko ngại khó, ngại khổ, luôn bình tĩnh và gan dạ đối mặt có những khó khăn, thử thách và mạnh mẽ bước qua mọi gian nan, chông gai của cuộc đời. Họ đã sống, làm cho việc, phấn đấu xứng đáng có lời căn dặn của Bác bỏ: “Buộc phải ko sợ khổ, sợ khó, thực hành đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Như vậy, có thể nói, có những năng lực, phẩm chất phải chăng đẹp cùng bản lĩnh vững vàng, thế hệ thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt, cốt yếu đối có sự vươn lên là bền vững của dân tộc.

Xem Thêm  Lịch sử 6 Bài 1: Lịch sử là gì? Cánh diều Soạn Sử 6 trang 5 sách Cánh diều

Tuy nhiên, trong cuộc sống của con người, vẫn còn tồn tại 1 phòng ban những đoàn viên, thanh niên chưa làm cho tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân. Ấy là những con người ko biết phấn đấu, cố gắng để phát huy năng lực của bản thân mà luôn ngại khó, ngại khổ và chùn bước trước những khó khăn.

Như vậy, để phát huy cao nhất} năng lực, vai trò của bản thân như lời Bác bỏ đã căn dặn: “Thanh niên buộc phải là rường cột của nước nhà”, thế hệ thanh niên cần ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời, biểu hiện tinh thần ấy bằng việc xác lập xuất sắc sống đúng đắn, cũng như luyện tập bản lĩnh kiên cường để hoàn thiện phẩm chất, năng lực của bản thân.

Qua câu nói của Bác bỏ, chúng ta thấy được những tiềm năng, thế mạnh vốn có cũng như trách nhiệm, sứ mệnh của thế hệ trẻ đối có đất nước. Là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, là 1 phòng ban của thế hệ đoàn viên, thanh niên, chúng ta cần phấn đấu, cố gắng ko ngừng để phát huy hết vai trò và cống hiến hết mình vì sự vươn lên là chung của dân tộc.

Nghị luận về vai trò của đoàn viên và thanh niên – Mẫu 3

Có lẽ hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành vượt đại dương bao la ra đi tìm đường cứu nước, hình ảnh người con gái đất đỏ Miền Đông Võ Thị 6 vẫn nở nụ cười trước họng súng kẻ thù hay tiếng hô vang “nhằm thẳng quân thù mà bắn” của đồng chí Nguyễn Viết Xuân sẽ khắc sâu ko bao giờ xóa nhòa trong ký ức của dân tộc. Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Cùng sản, lực lượng đoàn viên thanh niên tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vinh dự được mang trong mình tên Đoàn thanh niên Cùng sản Hồ Chí Minh, thời kì qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã có mặt trên khắp mọi miền của đất nước. Như con ong mang trong mình mật ngọt cho đời, ko chút đòi hỏi, ko chút riêng tư, bằng tinh thần phấn đấu trong sáng, thanh niên đã thực sự hiến dâng đời mình cho đất nước. Từ hình ảnh những anh chị giáo viên vượt suối băng rừng mang trong mình mẫu chữ cho những em trên vùng sâu vùng xa, dạy cho những em bài học về tình yêu Tổ quốc; đẹp thay thế hình ảnh nụ cười rạng rỡ của người trải nghiệm thanh niên công nhân trong những nhà máy, xí nghiệp lúc chế tạo ra những siêu phẩm chuyên dụng cho cuộc sống; cảm động biết bao những chiến sỹ đoàn viên, thanh niên có màu sắc áo xanh tình nguyện vượt nước dầm mưa giúp bà con nhân dân phòng, chống và khắc phục thiên tai bão lũ và tự động hào nào bằng những chiến sỹ Công an, bộ đội vững tay súng ngày đêm canh gác biển trời, thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi… Và còn siêu nhiều những hình ảnh đẹp về đoàn viên, thanh niên hiện nay mà tác giả ko thể truyền tải hết tới người đọc, ấy chỉ là sự phản ánh siêu bé so có những đóng góp lớn lớn của đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ new.

Hiện nay, trong xu thế toàn cầu hóa, đất nước ta đứng trước nhiều thuận tiện và khó khăn. Đoàn viên, thanh niên vẫn sẽ là đội ngũ tiên phong của Đảng trong thực hành đường lối, chính sách vươn lên là của đất nước. Xác định được điều ấy, những thế lực thù địch mưu mô, tìm bí quyết tác động, lay chuyển tư tưởng chính trị của thanh niên, liên quan tự động chuyển hóa; lợi dụng sự vươn lên là của khoa học kỹ thuật, thế giới hóa thông tin, bằng những trang mạng xã hội như Fb, Zalo, Twitter… để gieo rắt những luồng tư tưởng phản động, truyền bá lối sống thực dụng đi ngược có thuần phong mỹ tục Việt Nam. Thực tế đã xuất hiện 1 phòng ban thanh niên sống ko có xuất sắc, sa vào những tệ nạn xã hội. Cá biệt có trường hợp bị kẻ địch, phần tử địch kích động, lôi kéo tham dự hoạt động chống phá chính quyền, nói xấu chế độ, rũ bỏ vai trò lịch sử của thanh niên trong tiến trình vươn lên là đất nước.

Xem Thêm  Đổi định dạng PDF sang Phrase on-line bằng Foxit PDF lớn Phrase

Có lẽ vì nguyên nhân ấy mà có người đưa ra nhận định rằng thanh niên hiện nay sống ko có xuất sắc, dễ bị lôi kéo, tác động, làm cho ít nhưng đòi hỏi hưởng thụ nhiều. Theo tôi đây là nhận định hoàn toàn mang trong mình tính quy chụp, biểu hiện ý kiến chủ quan và tiêu cực về vai trò, vùng của thanh niên trong thời kỳ new. Buộc phải chăng ấy là nhận định nhất thời ko có sự suy nghĩ, dù vô tình hay hữu ý thì nó đã hoàn toàn quay lưng lại có sự kỳ vọng của Đảng, dân tộc về tổ chức chính trị Đoàn thanh niên Cùng sản Hồ Chí Minh; vô tâm xóa bỏ những tâm huyết, mồ hôi, xương máu của hàng vạn thanh niên Việt Nam tình nguyện ngày đêm hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Vậy người trải nghiệm đoàn viên, thanh niên có cùng suy nghĩ có tôi ko? Trong giai đoạn new hiện nay, thanh niên tỉnh nhà chúng ta cần buộc phải làm cho gì để phát huy vai trò, trách nhiệm lịch sử của mình? Theo tôi, chúng ta cần thực hành phải chăng 1 số nội dung sau:

1 là, xác định chỉ 1 xuất sắc sống duy nhất của đoàn viên, thanh niên là xuất sắc cùng sản. Đoàn viên, thanh niên cần hiểu xuất sắc cùng sản là ước mơ, hoài bão, là sự phấn đấu, phấn đấu ko ngại hy sinh lợi ích riêng tư vì vui vẽ chung của toàn dân tộc, là sự trung thành tuyệt đối vào con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác bỏ Hồ và nhân dân đã lựa chọn, ấy là sự đóng góp ko ngừng nghỉ cho công cuộc công nghiệp hóa, tiên tiến hóa đất nước vì 1 phần đích “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây là nội dung quan yếu nhất mà người thanh niên hiện nay cần xác định, chỉ có như thế thanh niên chúng ta new ko chệch hướng phấn đấu, giúp cho thanh niên tự động nâng cao sức đề kháng về bản lĩnh chính trị, hạn chế sự tác động, lôi kéo của những thế lực thù địch. Điều ấy góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống yêu thích có cổ xưa và thuần phong mỹ tục của con người Việt Nam, làm cho nên 1 xã hội mà con người biết yêu thương, đùm bọc nhau, cao hơn nữa là biết đoàn kết đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thử thách.

2 là, đoàn viên, thanh niên cần phát huy tinh thần tự động học, tự động luyện tập trau dồi tri thức, tiếp thu sáng tạo những thành tựu về khoa học kỹ thuật, làm cho chủ kỹ thuật tiên tiến để chuyên dụng cho cho công cuộc vươn lên là kinh tế nước nhà. Nội dung này biểu hiện vai trò siêu lớn của thanh niên trong thời kỳ new. Cả lý luận và thực tiễn đều chứng minh rằng chỉ có lực lượng thanh niên có sức trẻ, tâm huyết, năng động, sáng tạo new có thể tham dự 1 bí quyết hăng hái và hiệu quả nhất trên mọi những lĩnh vực, ngành nghề, là nhân tố cốt lõi quyết định sự thành công hay thất bại trong chiến lược vươn lên là trinh tế xã hội. Người Việt Nam có cổ xưa thông minh, cần cù chịu khó, do vậy thanh niên cần buộc phải biết phát huy cổ xưa quý giá này trong nghiên cứu, học tập, lao động, chế tạo, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ công nghiệp hóa, tiên tiến hóa đất nước.

Cha là, đoàn viên, thanh niên buộc phải có trách nhiệm tham dự những hoạt động phong trào Đoàn 1 bí quyết tâm huyết, tự động nguyện và hăng hái nhất. Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, ko phân biệt ngành nghề, dân tộc, tôn giáo… Là đoàn viên thanh niên hãy hăng say tận tình tham dự những phong trào như: “Cha trách nhiệm”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn new”, “Tiếp bước cho em tới trường”,… để nội dung được triển khai 1 bí quyết sâu rộng, nâng tầm giá trị của từng phong trào. Đây vừa là môi trường luyện tập cho đoàn viên vừa chính là nơi đoàn kết tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn, do vậy bản thân từng đoàn viên và từng người cán bộ Đoàn cần lưu ý vun đắp sao cho những phong trào được vươn lên là về cả nội dung lẫn hình thức, tạo sức lôi kéo, lan lớn̉a và đồng thuận của những giai tầng xã hội.

Đất nước ta còn nghèo, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, bóng dáng kẻ thù vẫn còn hiện hữu, hơn bao giờ hết lực lượng đoàn viên thanh niên cần chứng minh được sứ mệnh lịch sử của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bằng ý chí, tinh thần năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, dưới lá cờ Đoàn vinh quang, tôi tin kiên cố chắn rằng lực lượng đoàn viên thanh niên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.