Văn mẫu lớp 12: Tổng hợp kết bài về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập (41 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 12

Kết bài Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh bao gồm 41 mẫu kết bài cô đọng, súc tích nhất, giúp những em học sinh lớp 12 nhanh chóng viết đoạn kết bài: phân tách Tuyên ngôn độc lập, phân tách đoạn mở đầu Tuyên ngôn độc lập,… thực hay, ấn tượng nhất.

TOP 41 Kết bài Tuyên ngôn độc lập hay, đạt điểm cao cần buộc phải tổng kết được những nội dung cốt lõi của bài viết, để lại những ấn tượng khó phai trong lòng người đọc. Sở hữu 41 kết bài Tuyên ngôn độc lập trong bài viết dưới đây của Obtain.vn những em học sinh sẽ có thêm nhiều vốn từ, nhanh chóng viết đoạn kết bài hay. Bên cạnh ra người dùng xem thêm mở bài Tuyên ngôn độc lập.

TOP 41 Kết bài Tuyên ngôn độc lập siêu hay

  • Kết bài phân tách bản Tuyên ngôn độc lập
  • Kết bài phân tách đoạn đầu bản Tuyên ngôn độc lập
  • Kết bài phân tách cơ sở thực tế bản Tuyên ngôn độc lập
  • Kết bài phân tách đoạn kết của bản Tuyên ngôn độc lập
  • Kết bài phân tách giá trị lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập
  • Kết bài phân tách nghệ thuật lập luận Tuyên ngôn độc lập
  • Kết bài sức hấp dẫn và thuyết phục của bản Tuyên ngôn độc lập

Kết bài phân tách bản Tuyên ngôn độc lập

Kết bài mẫu 1

Như vậy, Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh ko chỉ là áng văn chính luận xuất sắc có luận điểm sắc sảo, luận cứ thuyết phục mà còn là văn kiện lịch sử quan yếu, là bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cùng hòa. Khẳng định nền độc lập của dân tộc sau hơn 80 5 giời nô lệ, mở ra 1 bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, mở ra 1 kỷ nguyên new, kỷ nguyên của độc lập, tự động do và tự động chủ.

Kết bài mẫu 2

Phần cuối của bản tuyên ngôn là lời tuyên bố. Lời tuyên bố này là có Pháp, có Đồng minh, có nhân dân Việt Nam và Thế giới. Đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm giữ vững độc lập tự động do của nhân dân ta: “toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem đa số tinh thần và lực lượng tính mạng và tài sản để giữ vững quyền tự động do độc lập đó”. Cũng giống như “Bình ngô đại cáo” và “Nam quốc sơn hà”, bản “Tuyên ngôn độc lập” là áng thiên cổ hùng văn của dân tộc ta.

Kết bài mẫu 3

Đây là bản Tuyên ngôn độc tập lần trước tiên tuyên bố có thế giới về sự ra đời của 1 nhà nước new, đánh dấu 1 kỷ nguyên new, kỷ nguyên độc lập tự động do cho 1 dân tộc bất khuất kiên cường. Nó đánh dấu thắng lợi trước tiên của 1 nước thuộc địa châu Á. Mặt khác, bản Tuyên ngôn coi là 1 áng văn chính luận mẫu mực, đanh thép và lôi cuốn tại lý lẽ và lập luận chặt chẽ, tại từ ngữ, hình ảnh dễ cảm, chính xác, mạnh mẽ, tại câu văn gọn mà sắc, giản dị mà hùng hồn, đã vừa cảnh cáo, vạch mặt kẻ thù, vừa khích lệ, động viên tinh thần nhân dân, và tranh thủ sự đồng tình quốc tế.

Kết bài mẫu 4

Sở hữu hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, thống thiết, Tuyên ngôn Độc lập xứng đáng sánh ngang có những bản tuyên ngôn trên thế giới và những thiên cổ hùng văn của những dân tộc khác như Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi.

Kết bài mẫu 5

Có thể bảo rằng, “Tuyên ngôn độc lập” là 1 áng văn chính luận vừa ngắn gọn, lập luận sắc bén, dẫn chứng xác thực kết tinh nhân tài và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để rồi, Tuyên ngôn độc lập được coi là “áng thiên cổ hùng văn”.

Kết bài mẫu 6

Có thể khẳng định rằng, Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa kế thừa được những chân lí của lịch sử dân tộc và thế giới vừa mang trong mình tính thời đại. Bản tuyên ngôn còn đồng thời mang trong mình tính tính lịch sử và mang trong mình tính văn chương. Như vậy nó mãi mãi là áng văn bất hủ, là niềm tự động hào của từng người Việt Nam yêu nước.

Kết bài mẫu 7

Sở hữu hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, thống thiết, Tuyên ngôn Độc lập xứng đáng sánh ngang có những bản tuyên ngôn trên thế giới và những thiên cổ hùng văn của những dân tộc khác như Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi.

Kết bài mẫu 8

Tuyên ngôn độc lập là 1 văn bản lịch sử chính trị lớn lớn tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân phong kiến tại nước ra, mở ra 1 kỉ nguyên new, độc lập tự động do cho dân tộc. Có thể coi đây là “bài thơ thần” của thời đại new. Tune đây cũng là bản tuyên ngôn chính luận tiên tiến có giá trị đặc sắc biểu lộ sáng tạo nhân đạo: “Không có chuyện gì quý hơn độc lập tự động do” và sáng tạo yêu nước, nhân văn biểu lộ 1 tầm tư tưởng lớn – Hồ Chí Minh.

Kết bài mẫu 9

“Tài nghệ tại đây là dàn dựng được 1 lập luận chặt chẽ, đưa ra được những luận điểm, những bằng chứng ko ai chối cãi được và đằng sau những lí lẽ đó là 1 tầm tư tưởng, tầm văn hóa lớn, đã tổng kết được trong 1 văn bản ngắn gọn, trong sáng, khúc chiết kinh nghiệm của nhiều thế kỷ đấu tranh vì độc lập, tự động do, vì nhân quyền của dân tộc và của nhân loại”.

Kết bài mẫu 10

Tóm lại, có lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép cùng những dẫn chứng thuyết phục, bản “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố, đánh dấu 1 kỉ nguyên new của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, qua ấy cũng giúp chúng ta hiểu vì sao bản “Tuyên ngôn độc lập” lại được xem là “áng văn chính luận mẫu mực của mọi thời đại”.

Kết bài mẫu 11

Như vậy, qua những gì ta đã phân tách phía trên ta có thể thấy “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh quả đúng là 1 văn kiện có giá trị lịch sử vô giá nhất từ trước tới nay. Bản tuyên ngôn đã tuyên bố có cả thế giới về việc chính thức kết thúc sự đô hộ, lật đổ ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân phong kiến đối có dân tộc ta và qua ấy khẳng định nền độc lập, dân chủ, tự động do thiêng liêng của đất nước cũng như ý chí, 1 lòng quyết tâm bảo vệ nền độc lập đó. Đồng thời, đây còn là 1 “áng văn chính luận mẫu mực” kết tinh mọi nhân tài, tâm tư, tình cảm, cảm xúc của Bác bỏ, là niềm tự động hào và sự tin tưởng của toàn thể người dân Việt Nam.

Xem Thêm  Tác phẩm Hịch Tướng Sĩ Sáng tác trước kháng chiến chống Nguyên - Mông lần 2, Trần Quốc Tuấn

Kết bài mẫu 12

Dù đã có nhiều bản tuyên ngôn độc lập được viết ra nhưng đây là bản “Tuyên ngôn độc tập” trước tiên tuyên bố có thế giới về sự ra đời của 1 nhà nước new, nó đánh dấu 1 bước ngoặt cho 1 kỷ nguyên new, 1 kỷ nguyên độc lập tự động do của dân tộc Việt Nam. Nó cũng là vết son đỏ đánh dấu thắng lợi trước tiên của 1 nước thuộc địa châu Á. Mặt khác, bản Tuyên ngôn còn được coi là 1 áng văn chính luận mẫu mực bởi những lý lẽ và lập luận chặt chẽ, ngôn từ hình ảnh dễ cảm, chính xác, câu văn gọn mà sắc sảo, giản dị mà hùng hồn, vừa như cảnh cáo, vạch mặt kẻ thù, lại vừa khích lệ, động viên tinh thần của nhân dân, đồng thời tranh thủ sự đồng tình quốc tế.

Kết bài mẫu 13

Qua phân tách trên ta có thể khẳng định rằng, Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chủ tịch vừa kế thừa được đa số những chân lí của lịch sử dân tộc và thế giới lại vừa mang trong mình đậm tính thời đại. Bản tuyên ngôn vừa mang trong mình tính lịch sử và mang trong mình tính văn chương. Như vậy nó mãi mãi là 1 áng văn bất hủ, là bản tuyên ngôn mang trong mình niềm tự động hào của từng con người Việt Nam yêu nước.

Kết bài mẫu 14

Sở hữu giọng điệu hùng hồn, lý lẽ đanh thép cùng những bằng chứng xác thực, lập luận chặt chẽ, thì những cơ sở thực tế của bản tuyên ngôn nói riêng cũng như toàn bộ bản tuyên ngôn nói chung đã khẳng định và tuyên bố chắc chắn nịch rằng nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, tự động do. Đồng thời tác phẩm này cũng đã biểu lộ rõ nét trong phong bí quyết chính luận của Người.

Kết bài mẫu 15

Việc đưa ra những cơ sở pháp lý cũng như thực tiễn để làm cho cơ sở cho lời tuyên ngôn độc lập là việc khó khăn nhất. Bởi nó để có thể truyền tải được hết ý nghĩa cũng như phần đích mà người viết muốn nói tới. Nhưng có sự khéo léo, có trí tuệ sắc sảo của Hồ Chí Minh thì Người đã làm cho được điều ấy 1 bí quyết siêu thuyết phục. Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn đan xen bổ trợ cho nhau đã chứng minh rằng “Tuyên ngôn độc lập” quả thực là áng văn chính luận mẫu mực, biểu lộ được toàn bộ nhân tài của người con ưu tú- vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Kết bài mẫu 15

Như vậy, qua những gì đã phân tách, chúng ta có thể thấy được “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 1 văn kiện có giá trị lịch sử vô giá thông qua việc tuyên bố kết thúc sự đô hộ, lật đổ ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến đối có nhân dân ta và khẳng định nền độc lập, dân chủ, tự động do thiêng liêng của dân tộc cũng như ý chí, quyết tâm bảo vệ thành tựu bí quyết mạng sau những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trường kì và gian khổ. Đồng thời, tác phẩm còn là 1 “áng văn chính luận mẫu mực” thông qua lập luận chặt chẽ, logic, luận điểm rõ ràng, lí lẽ sắc sảo, đanh thép và dẫn chứng xác thực, giàu sức thuyết phục cùng giọng văn mạnh mẽ, hùng hồn.

Kết bài mẫu 16

Qua nghệ thuật lập luận logic, hệ thống luận điểm rõ ràng, ổ lạc lí lẽ sắc sảo hài hòa tính chặt chẽ trong suy luận và diễn đạt, bản “Tuyên ngôn độc lập” đã nhấn mạnh tinh thần độc lập, tự động do cũng như ý chí quyết tâm bảo vệ nền hòa bình, dân chủ của nhân dân ta. Đồng thời, văn kiện có ý nghĩa lịch sử vô giá này còn làm cho nổi bật nhãn quan chính trị sắc bén cùng tư duy, văn phong chính luận ổ lạc của tác giả. Đây chính là những chi tiết khẳng định sự thành công về giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm, đồng thời biểu lộ rõ nét cơ bản trong phong bí quyết nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lập luận, lí lẽ và ngôn từ.

Kết bài phân tách đoạn đầu bản Tuyên ngôn độc lập

Kết bài mẫu 1

Chỉ bằng đoạn văn ngắn mở đầu, Tuyên ngôn Độc lập đã đưa ra căn cứ, lý lẽ xác đáng cho lập luận. Quy trình dẫn dắt tới căn cứ, lập luận này hết sức chính xác, chặt chẽ. Vậy là ngay từ phần mở đầu của “Tuyên ngôn Độc lập”, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chứng tỏ nhân tài lập luận bậc thầy, sự sâu sắc trong tư tưởng, lí lẽ sắc bén, ngôn ngữ đanh thép hùng hồn tạo nên sức mạnh luận chiến bất ngờ và sức hấp dẫn kỳ lạ của đoạn văn.

Kết bài mẫu 2

Đoạn mở đầu của “Tuyên ngôn Độc lập” được viết siêu khéo và đắt, vừa kiên quyết khẳng định quyền tự động do của Việt Nam, vừa khéo léo lên án, chỉ trích chủ nghĩa thực dân bất công, vô lý. Ko chỉ mang trong mình tầm lịch sử đối có lãnh thổ Việt Nam, đây cũng là 1 tác phẩm có ý nghĩa quốc tế, là động lực đứng lên kháng chiến cho nhiều quốc gia khác. Về mặt nghệ thuật, “Tuyên ngôn Độc lập” là hình mẫu chuẩn mực về văn nghị luận có những lớp lang, lý lẽ rõ ràng, đặc biệt là đoạn mở đầu đầy tính thuyết phục, mang trong mình tầm thời đại.

Xem Thêm  Giáo án Sinh học 11 sách Chân trời sáng tạo Kế hoạch bài dạy Sinh 11

Kết bài mẫu 3

Như vậy, đoạn mở đầu của bản Tuyên ngôn đã biểu lộ được nhân tài lập luận tài tình của Hồ Chí Minh. Người đã đưa ra 1 cơ sở pháp lý mà ko bất kì quốc gia nào có thể chối cãi được.

Kết bài mẫu 4

Qua phân tách trên có thể thấy đoạn mở đầu hết sức ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, bố cục rõ ràng. 2 câu trích dẫn bổ sung cho nhau – 1 lời lập luận sáng tạo đầy chất trí tuệ. Lời khẳng định đanh thép: “Đấy là những lẽ buộc phải ko ai chối cãi được” đã làm cho nổi bật lên luân lí chính trị sâu sắc: quyền được sống, quyền được tự động do dân tộc Việt Nam. Đấy là những lợi quyền mà ko bất kì quốc gia nào có thể xâm phạm được. Tóm lại, phần mở đầu của bản tuyên ngôn đã làm cho đúng nhiệm vụ xác định cơ sở pháp lý vững chắc chắn cho nền độc lập của dân tộc Việt Nam.

Kết bài mẫu 5

Qua phần mở đầu “Tuyên ngôn Độc lập”, ta còn thấy văn phong đặc sắc của Hồ Chí Minh: ngắn gọn, súc tích, thấm thía, rung động lòng người, “Tuyên ngôn Độc lập” là “lời Non Nước” cao cả và thiêng liêng.

Kết bài phân tách cơ sở thực tế bản Tuyên ngôn độc lập

Kết bài mẫu 1

Sở hữu giọng điệu hùng hồn, đanh thép cùng những bằng chứng xác thực và bí quyết lập luận chặt chẽ, cơ sở thực tế của bản tuyên ngôn nói riêng và toàn bộ bản tuyên ngôn của Hồ Chí Minh nói chung đã khẳng định nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, tự động do. Đồng thời tác phẩm này cũng biểu lộ phong bí quyết chính luận của Người 1 bí quyết rõ rệt.

Kết bài mẫu 2

Việc nêu những cơ sở pháp lý cũng như thực tiễn làm cho cơ sở cho lời tuyên ngôn độc lập là 1 công việc khó khăn nhất, siêu khó để làm cho được 1 bí quyết khôn khéo, thuyết phục nhưng Hồ Chí Minh đã xử lý 1 bí quyết khéo léo bằng những lập luận trí tuệ, sắc sảo, đầy sức thuyết phục. Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn đã chứng minh “Tuyên ngôn độc lập” là áng văn chính luận mẫu mực, biểu lộ được nhân tài của người con ưu tú của dân tộc Việt Nam – chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Kết bài phân tách đoạn kết của bản Tuyên ngôn độc lập

Kết bài mẫu 1

Như vậy, bằng những lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục, ngôn ngữ đanh thép, chủ tịch Hồ Chí Minh đã mạnh mẽ tuyên bố nền độc lập, tự động chủ trong niềm tự động hào, đồng thời khẳng định sức mạnh và quyết tâm của cả dân tộc trong việc bảo vệ, duy trì nền độc lập đó.

Kết bài mẫu 2

“Tuyên ngôn Độc lập” xứng đáng là 1 áng “thiên cổ hùng văn”. Nó đã kế tục cổ xưa vinh quang của “Nam quốc sơn của hà”, “Bình Ngô đại cáo”. Nó là lời Non Nước cao cả và thiêng liêng, biểu lộ sâu sắc tư tưởng vĩ đại: “Không có chuyện gì quý hơn độc lập tự động do”, biểu lộ ý chí và sức mạnh Việt Nam. Đọc đoạn văn cuối bản “Tuyên ngôn Độc lập”, chúng ta càng thấm thìa tự động hào về độc lập, tự động do mà dân tộc ta đã giành được bằng xương máu của bao thế hệ, của bao anh hùng liệt sĩ.

Kết bài mẫu 3

Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận mẫu mực, là văn kiện chính trị lớn tổng kết cả 1 thời kỳ lịch sử của dân tộc, chứa đựng nhiều chân lí lớn, sức thuyết phục cao, ngắn gọn mà lời lẽ hết sức giản dị. Đoạn kết của bản tuyên ngôn đã khẳng định lại Việt Nam là 1 nước độc lập và “toàn thể nhân dân Việt Nam quyết đem đa số tinh thần và lực lượng, tính mạng và tài sản để giữ vững quyền tự động do, độc lập đó”.

Kết bài phân tách giá trị lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập

Kết bài mẫu 1

Tuyên ngôn độc lập có giá trị lịch sử lớn lớn. Tác giả chỉ rõ 1 cục diện chính trị new: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị”. Từ nô lệ, nhân dân ta đã giành được độc lập: “Dân ta đã đánh đổ những xiềng xích thực dân sắp trăm 5 nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập”. 1 chế độ new, 1 nhà nước new ra đời: “Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cùng hòa”.

Kết bài mẫu 2

1 dân tộc buộc phải chịu biết bao đau khổ dưới ách thực dân tàn bạo. 1 dân tộc đã anh dũng chiến đấu cho độc lập, tự động do. 1 dân tộc luôn nêu cao lá cờ bác bỏ tình ái, nhân đạo, “Dân tộc ấy buộc phải được tự động do! Dân tộc ấy buộc phải được độc lập!” Lời khẳng định hùng hồn như 1 chân lí bất di bất dịch. Theo Chế Lan Viên: “2 lần nhấn mạnh chữ “gan góc”, 4 lần nhấn mạnh chữ “dân tộc” và 2 câu sắp như lặp lại theo mẫu “dân tộc ấy buộc phải được…” mang trong mình sức nặng như những nhát dao chém đá”.

Kết bài mẫu 3

Tóm lại, có “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh, tác phẩm là 1 áng văn bất hủ, là 1 văn kiện lịch sử trọng đại, 1 áng văn chính luận mẫu mực, biểu lộ 1 tư tưởng lớn, tình cảm lớn, quyết tâm lớn.

Kết bài phân tách nghệ thuật lập luận Tuyên ngôn độc lập

Kết bài mẫu 1

ằng những lập luận sắc bén, dẫn chứng chân thực giàu sức thuyết phục, cùng có ấy là giọng điệu, ngôn ngữ biến đổi linh hoạt, Hồ Chí Minh đã mang trong mình tới bản tuyên ngôn bừng bừng khí thế dân tộc. Bản tuyên ngôn đã mở ra 1 trang sử new, vẻ vang, lúc dân ta được làm cho chủ được nắm quyền. Đồng thời bản tuyên ngôn cũng cho thấy nghệ thuật lập luận bậc thầy của Người.

Xem Thêm  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Khoa học tự động nhiên 7 sách Cánh diều Tập huấn sách giáo khoa lớp 7 Cánh diều 5 2022 - 2023

Kết bài mẫu 2

Tuyên Ngôn độc lập cũng xứng đáng được coi là áng “thiên cổ hùng văn”, áng văn chính luận xuất sắc của dân tộc. Bản tuyên ngôn đã khai mở 1 kỉ nguyên new cho dân tộc ta, kỉ nguyên độc lập tự động chủ. Đồng thời nó cũng cho thấy nhân tài chính luận bậc thầy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết bài mẫu 3

Từ những giá trị trên, chúng ta nhận thức sâu sắc ý nghĩa lớn lao của bản Tuyên ngôn độc lập trên phương diện lịch sử, văn hóa cũng như chính trị và hơn hết là sự khẳng định chủ quyền dân tộc. Từ bí quyết lập luận vô cùng sắc sảo, thuyết phục, rõ ràng của Người, Tuyên ngôn độc lập xứng đáng là 1 áng văn chính luận mẫu mực, vô tiền khoáng hậu.

Kết bài mẫu 4

Tóm lại, Tuyên ngôn Độc lập đã biểu lộ 1 tư duy nhạy bén, tầm văn hóa sâu rộng và trên hết là tình thần yêu dân, yêu nước nồng nàn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã siêu thành công trong việc nghệ thuật lập luận – 1 trong những chi tiết quan yếu làm cho nên phong bí quyết Hồ Chí Minh.

Kết bài mẫu 5

Có thể nói bản Tuyên ngôn độc lập 5 1945 được coi là 1 áng thiên cổ hùng văn. Nó xóa bỏ đi dư tàn của chế độ thực dân mở ra 1 kỉ nguyên new cho con người dân tộc Việt Nam. Bằng lý luận chặt chẽ, dẫn chứng xác thực ngôn từ chân thực tới mức nghiệt ngã Hồ Chí Minh xứng đáng là 1 bậc thầy của chính luận. Áng văn của Người sẽ mãi mãi là 1 phiên bản hoàn chỉnh để con cháu ngàn đời noi theo.

Kết bài mẫu 6

“Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh ko những là văn kiện lịch sử vô giá mà còn là 1 áng văn chính luận mẫu mực, tiếp nối những áng thiên cổ hùng văn trong quá khứ. Lịch sử Việt Nam từ 1945 tới nay chính là sự phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự động do đã được khẳng định từ trong bản Tuyên ngôn đó.Sở hữu những phẩm chất tiêu biểu của áng văn chính luận nêu trên, “Tuyên ngôn độc lập” là bản án đanh thép chống bạo tàn, có giá trị nhân đạo, nhân văn sâu sắc của Hồ Chí Minh. Người đã siêu thành công trong việc nghệ thuật lập luận – 1 trong những chi tiết quan yếu làm cho nên phong bí quyết Hồ Chí Minh.

Kết bài mẫu 7

Có thể nói có bí quyết lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, bằng chứng xác thực, giàu sức thuyết phục, ngôn ngữ vừa chính xác vừa gợi cảm, giọng văn linh hoạt, đa giọng điệu lúc mãnh liệt hùng hồn, lúc trang nghiêm tha thiết “Tuyên ngôn Độc lập” của Bác bỏ đã trở nên 1 áng văn chính luận mẫu mực nức tiếng. Tiếp nối cổ xưa của “Nam quốc sơn hà” và “Bình Ngô đại cáo”, “Tuyên ngôn Độc lập” ko những đánh 1 dấu mốc quan yếu trong sự nghiệp cầm bút của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn trong cả lịch sử dân tộc Việt Nam. Qua ấy, ta càng tự động hào về độc lập, tự động do mà dân tộc ta buộc phải đánh đổi bằng xương máu của bao thế hệ, của bao anh hùng liệt sĩ.

Kết bài sức hấp dẫn và thuyết phục của bản Tuyên ngôn độc lập

Kết bài mẫu 1

“Tuyên ngôn độc lập” là 1 tác phẩm tiêu biểu cho phong bí quyết văn nghị luận Hồ Chí Minh, bí quyết lập luận hài hòa giữa lí lẽ sắc sảo và chứng cứ xác đáng đã mang trong mình lại giá trị thuyết phục cao cho văn bản. Xung quanh ấy việc dùng ngôn từ mang trong mình màu sắc sắc chính trị đã biểu lộ rõ lập trường tư tưởng, tầm nhìn chiến lược, những từ ngữ giàu biểu cảm biểu lộ lòng yêu nước thương dân sâu sắc, việc tác giả hài hòa giữa lí trí và tình cảm đã tạo nên sức hấp dẫn của văn bản chính luận này.

Kết bài mẫu 2

Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có thể gọi là bản “hùng văn”. Sức hấp dẫn và thuyết phục của văn bản đồng thời cũng tạo nên sức sống vĩnh hằng cho văn bản. Hơn thế, đằng sau những lập luận chặt chẽ, bằng chứng thuyết phục tình cảm nồng hậu của người viết ta nhận ra 1 tư tưởng chính trị, 1 tầm văn hoá lớn, nhận ra might mắn, vui vẽ lớn lao của dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam vì có 1 chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều ấy đã được Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói lên: “Dân tộc Việt Nam đã sinh ra Người và Người đã làm cho rạng danh cho dân tộc Việt Nam”.

Kết bài mẫu 3

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng Tuyên ngôn Độc lập vẫn là 1 văn kiện có giá trị lịch sử lớn lớn đồng thời là 1 tác phẩm chính luận xuất sắc mẫu mực. Tuyên ngôn Độc lập – mở đầu cho kỷ nguyên độc lập, tự động do, tạo điều kiện cho mọi thay thế đổi cơ bản của đời sống dân tộc trong ấy có văn học.

Kết bài mẫu 4

Người ta gọi bài Bình Ngô đại cáo là “Thiên cổ hùng văn”. Cũng có thể nói như thế đối có bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tất nhiên bản Tuyên Ngôn ra đời ko còn tại thời kỳ văn học nguyên hợp, văn sử bất phân nữa để người viết đưa vào những hình tượng hào hùng, tầng tầng lớp lớp như bài Cáo của người xưa. Ngày nay, văn chính luận là văn chính luận. Tài nghệ tại đây là dàn dựng được 1 lập luận chặt chẽ, đưa ra được những luận điểm, những bằng chứng ko ai chối cãi được. Và đằng sau những lý lẽ đó là 1 tấm tư tưởng, tầm văn hoá lớn đã tổng kết được trong 1 bản Tuyên ngôn ngắn gọn, trong sáng, khúc triết, kinh nghiệm của nhiều thế kỷ đấu tranh vì độc lập tự động do, vì nhân quyền, dân quyền của dân tộc và của nhân loại. Chính Bác bỏ Hồ cũng đánh giá đây là thành công thứ cha làm Người cảm thấy “sung sướng” trong cả cuộc đời viết văn, làm cho báo đầy kinh nghiệm của mình.