Vật lí 9 Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ Soạn Lý 9 trang 85, 86

III. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

– Lúc số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên, trong cuộn dây xuất hiện dòng điện. Dòng điện đấy gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

-Có thể dùng 2 đèn LED mắc đồng thời ngược chiều vào 2 đầu cuộn dây để tìm ra sự đổi chiều của dòng điện cảm ứng, vì đèn LED chỉ sáng lúc dòng điện chạy qua đèn theo 2 chiều xác định.

Giải bài tập Vật lí 9 trang 85, 86

Câu C1

Cho 2 đèn LED mắc đồng thời ngược chiều vào 2 đầu của 1 cuộn dây dẫn và 1 thanh nam châm vĩnh cửu. Hãy bố trí thí nghiệm như hình 31.2 để tìm hiểu xem dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trên trường hợp nào sau đây:

+ Vận động nam châm lại sắp cuộn dây.

+ Đặt nam châm đứng yên trước cuộn dây.

+ Đặt nam châm nằm yên trong cuộn dây.

+ Vận động nam châm ra xa cuộn dây.

Gợi ý đáp án

Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây trong 2 trường hợp:

+ Vận động nam châm lại sắp cuộn dây.

+ Vận động nam châm ra xa cuộn dây.

Câu C2

Trong thí nghiệm trên, ví dụ để nam châm đứng yên và cho cuộn dây chuyển động lại sắp hay ra xa nam châm thì cuộn dây có xuất hiện dòng điện ko?

Hãy làm cho thí nghiệm để đánh giá dự đoán.

Xem Thêm  Thơ thả thính hay nhất

Gợi ý đáp án

Trong thí nghiệm trên, ví dụ để nam châm đứng yên và cho cuộn dây chuyển động lại sắp hay ra xa nam châm thì trong cuộn dây có xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Câu C3

Đặt 1 nam châm điện nằm yên trước cuộn dây dẫn có mắc 2 đèn LED đồng thời ngược chiều (Hình 31.3). Hãy làm cho thí nghiệm để xác định trong những trường hợp nào sau đây xuất hiện dòng điện trên cuộn dây có mắc đèn LED.

+ Trong lúc đóng ổ điện của nam châm điện.

+ Lúc dòng điện đã ổn định.

+ Trong lúc ngắt ổ điện của nam châm điện.

+ Sau thời điểm ngắt ổ điện.

Gợi ý đáp án

Dòng điện xuất hiện trên cuộn dây có mắc đèn LED trong những trường hợp sau:

+ Trong lúc đóng ổ điện của nam châm điện.

+ Trong lúc ngắt ổ điện của nam châm điện.

Câu C4

Trường hợp làm cho lại thí nghiệm trên hình 31.2 nhưng lần này cho nam châm xung quanh 1 trục thẳng đứng (Hình 31.4) thì có hiện tượng gì xảy ra trong cuộn dây?

Gợi ý đáp án

Trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Câu C5

Hãy trả lời câu hỏi trên phần I: Liệu có nên nhờ có nam châm mà tạo ra được dòng điện ko?

Gợi ý đáp án

Xem hình 31.1 SGK mô tả đinamô xe đạp. Lúc quay núm của đinamô, nam châm sẽ quay, vì thế sẽ tạo ra dòng điện trong cuộn dây làm cho sáng bóng đèn của xe đạp.

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 12: Viết đoạn văn nghị luận cách nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn (Dàn ý + 10 mẫu) Những bài văn hay lớp 12