Vật lí 9 Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn Soạn Lý 9 trang 19, 20, 21

Vật lí 9 Bài 7 giúp người trải nghiệm học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời những câu trong sách giáo khoa trang 19, 20, 21 và câu hỏi trong sách bài tập Vật lí 9 bài Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn.

Soạn Vật lí 9 bài 7 được biên soạn có những lời giải chi tiết, toàn bộ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa gồm cả lý thuyết. Hello vọng đây sẽ là tài liệu cực kì hữu ích tương trợ những em học sinh lớp 9 trong quy trình giải bài tập. Bên cạnh ra người trải nghiệm xem thêm giải Vật lí 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn và nhiều tài liệu khác tại chuyên phần Vật lý cơ lớp 9.

Vật lí 9 Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

  • Giải bài tập Vật lí 9 trang 19, 20, 21
  • Giải SBT Vật lí 9 Bài 7
  • Lý thuyết Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Giải bài tập Vật lí 9 trang 19, 20, 21

Bài C1

1 dây dẫn dài l và có điện trở R. Trường hợp cho rằng dây dẫn cùng loại đấy dài 2l là gồm 2 dây dẫn dài l được mắc nối tiếp có nhau thì hãy dự đoán xem dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu. Tương tự động như thế thì 1 dây dẫn cùng loại đấy dài 3l có điện trở là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án

Dây dẫn dài 2l sẽ có điện trở 2R, dây dẫn dài 3l có điện trở 3R .

Bài C2

Mắc 1 bóng đèn vào hiệu điện thế ko đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, nhưng ví dụ thay đổi bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm cho từ cùng 1 loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn. Hãy giải thích tại sao.

Gợi ý đáp án

Trường hợp mắc bóng đèn vào hiệu điện thế ko đổi bằng dây dẫn càng dài thì điện trở của đoạn nguồn càng lớn. Mặt khác dây dẫn tới bóng đèn giống như 1 điện trở phụ ghép nối tiếp có đèn nên điện trở của nguồn điện nâng cao thêm. Theo định luật Ôm thì cường độ dòng điện chạy qua đèn càng bé nên đèn càng sáng yếu hơn hoặc có thể ko sáng.

Bài C3

Lúc đặt hiệu điện thế 6V vào 2 đầu 1 cuộn dây dẫn thì dòng điện qua nó có cường độ là 0,3A. Tính chiều dài của dây dẫn dùng đế quấn cuộn dây này, biết rằng dây dẫn loại này ví dụ dài 4m thì có điện trở là 2Ω

-Điện trở của cuộn dây:

– Dây dẫn dài 4 m thì có điện trở là 2 Ω

Điện trở có giá trị 20Ω sẽ có chiều dài là

Bài C4

2 đoạn dây dẫn có cùng tiết diện và được làm cho từ cùng 1 loại vật liệu, có chiều dài là L1 và L2. Lần lượt đặt cùng 1 hiệu điện thế vào 2 đầu của từng đoạn dây này thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ tương ứng là I1 và I2. Biết I1 = 0,25.I2, hỏi L1 dài gấp bao nhiêu lần L2?

Xem Thêm  Văn mẫu lớp 9: Nghị luận về giữ chữ tín trong cuộc sống (3 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

Gợi ý đáp án

Ta có: I1 = 0,25I2

2 dây dẫn cùng được đặt vào hiệu điện thế U, vận dụng định luật Ôm ta được:

R1 = U/I1, R2 = U/I2 → R2 /R1 = I1/I2 = 0,25

Vì điện trở tỷ lệ thuận có chiều dài của dây nên R2/R1 = L2/L1 = 0,25

suy ra L1 = 4L2.

Giải SBT Vật lí 9 Bài 7

Bài 7.1

2 dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện, 1 dây dài 2m có điện trở R1 và dây kia dài 6m có điện trở R2. Tính tỉ số R1/R2

Lời giải:

Do điện trở tỉ lệ thuận có chiều dài dây dẫn nên ta có: R1/R2 = I1/I2 = 2/6. Vậy R1/R2 = 1/3

Bài 7.2

1 dây dẫn dài 120m được dùng để quấn thành 1 cuộn dây. Lúc đặt hiệu điện thế 30V vào 2 đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125mA

a) Tính điện trở cuộn dây

b) Từng đoạn dài 1m của dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Điện trở của cuộn dây là: R = U/I = 30/0,125 = 240Ω

b) Từng đoạn dài 1m của dây dẫn có điện trở là:

r = R/I = 240/120 = 2Ω

Bài 7.3

Hình 7.1 biểu diễn 1 đoạn dây dẫn AB đồng chất, tiết diện đều, 2 điểm M và N chia dây dẫn AB thành cha đoạn dài bằng nhau: AM = MN = NB. Cho dòng điện cường độ I chạy qua dây dẫn này.

a) Hãy cho biết hiệu điện thế UAB bằng bao nhiêu lần hiệu điện thế UMN.

b) Hãy so sánh hiệu điện thế UAN và UMB

Lời giải:

a) Ta có: UAB = I.RAB = I.RMN.(IAB/IMB) = IRMN.3 = 3UMN

b) Ta có: UAN = I.RAN = I.RMB. (IAN/IMB) = IRMB = UMB

Bài 7.4

1 dây đồng dài l1 = 10m có điện trở R1 và 1 dây dẫn bằng nhôm dài l2 = 5m có điện trở R2. Câu trả lời nào dưới đây là đúng lúc so sánh R1 có R2?

A. R1 = R2

B. R1 < 2R2

C. R1 > 2R2

D. ko đủ điều kiện để so sánh R1 và R2

Lời giải:

Chọn D. Ko đủ điều kiện để so sánh R1 có R2 vì lúc so sánh điện trở phụ thuộc vào chiều dài của dây dẫn ta cần dây dẫn làm cho từ cùng 1 loại vật liệu và có tiết diện như nhau.

Bài 7.5

Điện trở của dây dẫn ko phụ thuộc vào khía cạnh nào dưới đây?

A. Vật liệu làm cho dây dẫn

B. Khối lượng của dây dẫn

C. Chiều dài dây dẫn

D. Tiết diện của dây dẫn

Lời giải:

Chọn B. Điện trở của dây dẫn ko phụ thuộc vào khối lượng của dây dẫn

Bài 7.6

Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn, cần bắt buộc xác định và so sánh điện trở những dây dẫn có những đặc điểm nào?

A. Những dây dẫn này bắt buộc có cùng tiết diện, được làm cho từ cùng 1 vật liệu, nhưng có chiều dài khác nhau.

Xem Thêm  Chỉ dẫn cách chia cột trong Microsoft Phrase

B. Những dây dẫn bắt buộc có cùng chiều dài, được làm cho từ cùng 1 vật liệu, nhưng có tiết diện khác nhau.

C. Những dây dẫn bắt buộc có cùng chiều dài, cùng tiết diện, nhưng được làm cho bằng những vật liệu khác nhau

D. Những dây dẫn này bắt buộc được làm cho từ cùng 1 vật liệu, nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.

Lời giải:

Chọn A. Những dây dẫn này bắt buộc có cùng tiết diện, được làm cho từ cùng 1 vật liệu, nhưng có chiều dài khác nhau

Bài 7.7

Dây tóc 1 bóng đèn lúc chưa mắc vào nguồn có điện trở là 24Ω. Từng đoạn dài 1cm của dây tóc nàu có điện trở là 1,5Ω. Tính chiều dài của toàn bộ sợi dây tóc cảu bóng đèn này.

Lời giải:

Cứ 1cm dây tóc có điện trở là 1,5 Ω

x cm dây tóc có điện trở là 24 Ω

⇒ x = (24 ×1)/1,5 = 16cm

Bài 7.8

Đường dây dẫn của mạng điện trong 1 gia đình ví dụ nối dài liên tục có nhau sẽ có chiều dài tổng cùng là 500m và điện trở của từng đoạn có chiều dài 1m của đường dây này có điện trở trung bình là 0,02Ω. Tính điện trở tổng cùng của toàn bộ đường dây dẫn nối dài liên tục này.

Lời giải:

Cứ 1m dây có điện trở trung bình là 0,02Ω

500m dây có điện trở trung bình là xΩ

⇒ x = (0,02 × 500)/1 = 10Ω

Bài 7.9

Đoạn dây dẫn nối từ cột vào 1 gia đình có chiều dài tổng cùng là 50m và có điện trở tổng cùng là 0,5Ω. Hỏi từng đoạn dài 1m của dây này có điện trở là bao nhiêu?

Lời giải:

Cứ 50 m dây dẫn có điện trở là 0,5Ω

1m dây dẫn có điện trở là xΩ

⇒ x = (0,5 × 1)/50 = 0,01Ω

Bài 7.10

Người ta muốn quấn 1 dây dẫn điện trở quanh 1 lõi sứ hình trụ tròn có đường kính lõi sứ là 1,5cm. Biết 1m dây quấn có điện trở 2Ω. Hỏi cuộn này gồm bao nhiêu vòng dây ví dụ điện trở của cả cuộn dây là 30Ω? Biết rằng những vòng dây được cuốn sát nhau thành 1 lớp.

Lời giải:

Cứ 1 m dây dẫn có điện trở là 2 Ω

xm dây dẫn có điện trở là 30 Ω

⇒ x = (30 × 1)/2 = 15m

Chu vi của vòng 1 quấn dây: c = 3,14 x d = 3,14 x 1,5.10-2 = 0,0471m

Số vòng của cuộn dây này là: n = 15/0,0471 ≈ 318,5 (vòng)

Lý thuyết Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

1. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào 1 trong những khía cạnh khác nhau

Điểm khác nhau giữa những cuộn dây:

+ Vật liệu

+ Chiều dài

+ Tiết diện

⇒ Những khía cạnh có thể liên quan tới điện trở của dây: Vật liệu, chiều dài và tiết diện.

2. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Để xác định điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài dây thì thay đổi đổi chiều dài của dây dẫn, tiết diện dây và vật liệu làm cho dây dẫn bắt buộc như nhau (giữ nguyên).

Xem Thêm  689 Câu trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị (Có đáp án) Kinh tế chính trị Mác - Lênin

⇒ Kết quả: Điện trở của những dây dẫn có cùng tiết diện và được làm cho từ cùng 1 loại vật liệu thì tỉ lệ thuận có chiều dài từng dây.

3. Liên lạc thực tế

– Mắc 1 bóng đèn vào hiệu điện thế ko đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, ví dụ thay đổi bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm cho từ cùng 1 loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn.

⇒ Do điện trở dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, lúc chiều dài nâng cao lên thì điện trở của dây nâng cao lên. Vì vậy điện trở của đoạn nguồn cũng nâng cao lên. Như vậy, lúc hiệu điện thế ko thay đổi đổi nhưng điện trở nâng cao lên thì cường độ dòng điện qua bóng đèn giảm đi ⇒ đèn sáng yếu hơn.

– Hệ thống đường dây tải điện 500 kV của nước ta từ Hòa Bình tới trạm Phú Lâm (Thành phố Hồ Chí Minh) tài 1530 km, gồm cha đường dây tải, từng đường dây tải này lại gồm 4 dây được hợp tác lại có nhau bằng những khuôn kim loại. Trường hợp biết 1 km của từng dây này có điện trở là bao nhiêu thì ta có thể tính được điện trở của 1 dây này từ Hòa Bình tới Phú Lâm dựa theo tỉ số

Trắc nghiệm Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Câu 1: Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn, cần bắt buộc xác định và so sánh điện trở của những dây dẫn có những đặc điểm nào?

A. Những dây dẫn này bắt buộc có cùng tiết diện, được làm cho từ cùng 1 vật liệu nhưng có chiều dài khác nhau.

B. Những dây dẫn này bắt buộc có cùng chiều dài, được làm cho từ cùng 1 vật liệu nhưng có tiết diện khác nhau.

C. Những dây dẫn này bắt buộc có cùng chiều dài, cùng tiết diện nhưng được làm cho bằng những vật liệu khác nhau.

D. Những dây dẫn này bắt buộc được làm cho từ cùng 1 vật liệu nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.

Câu 2: 1 đoạn dây dẫn bằng đồng dài l1 = 10m có điện trở R1 và 1 dây dẫn bằng nhôm dài l2 = 5m có điện trở R2. Câu trả lời nào dưới đây là đúng lúc so sánh R1 và R2?

A. R1 = 2R2

B. R1 < 2R2

C. R1 > 2R2

D. Ko đủ điều kiện để so sánh

Câu 3: Điện trở của dây dẫn ko phụ thuộc vào khía cạnh nào dưới đây?

A. Vật liệu làm cho dây dẫn

B. Khối lượng của dây dẫn

C. Chiều dài của dây dẫn

D. Tiết diện của dây dẫn

Điện trở của dây dẫn ko phụ thuộc vào khối lượng của dây dẫn