Viết đoạn văn về dự định trong tương lai bằng tiếng Anh (Cách viết + 17 Mẫu) Kế hoạch tương lai bằng tiếng Anh

Viết về kế hoạch trong tương lai bằng tiếng Anh bao gồm 17 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Sở hữu phương pháp viết ổ lạc, rõ ràng từng phần người dùng có thể dễ dàng lựa chọn tham khảo cho bài làm cho của mình sắp tới.

Kế hoạch tương lai bằng tiếng Anh cực chất dưới đây sẽ là nguồn tài liệu cực kì hữu ích, là người bạn đồng hành giúp những em hiểu được trình tự động làm cho bài, xem, biết phương pháp liên tưởng, so sánh, lựa chọn ngôn từ thích hợp. Ko kể ấy người dùng xem thêm: giới thiệu trường Đại học bằng tiếng Anh, đoạn văn tiếng Anh viết về bộ phim Conan, đoạn văn tiếng Anh về sở thích đọc sách, đoạn văn tiếng Anh về sở thích làm cho vườn.

Kế hoạch tương lai bằng tiếng Anh hay nhất

 • Bí quyết viết về dự định trong tương lai bằng tiếng Anh
 • Từ vựng viết về kế hoạch tương lai bằng tiếng Anh
 • Viết về kế hoạch trong tương lai bằng tiếng Anh
 • Kế hoạch tương lai bằng tiếng Anh ngắn gọn
 • Dự định trong tương lai bằng tiếng Anh
 • Nói về kế hoạch tương lai bằng tiếng Anh
 • Kế hoạch tương lai bằng tiếng Anh

Bí quyết viết về dự định trong tương lai bằng tiếng Anh

Vì là dự định nên đã có phần trăm thành hiện thực cao hơn so có 1 “ước mơ” rồi. Bạn hãy nghĩ xem bạn thích làm cho gì, hay bạn hợp làm cho gì trước lúc bắt tay vào viết nhé.

Xem Thêm  Tổng hợp trò chơi vận động dành cho trẻ Mầm non Prime 15 trò chơi vận động cho trẻ mầm non hay nhất

Sau thời điểm đã xác định được dự định rồi thì bạn có thể triển khai theo bố cục sau:

Phần 1: Phần mở đầu: Giới thiệu về dự định của bạn

 • Bạn dự định sẽ làm cho gì trong tương lai?
 • Dự định này có từ bao giờ?
 • Cảm nhận chung của bạn về công việc bạn dự định sẽ làm cho

Phần 2: Nội dung chính: Đề cập về dự định tương lai của bạn

 • Nguyên nhân bạn có dự định ấy là gì?
 • Bạn đã và đang chuẩn bị như thế nào cho dự định ấy?
 • Bạn kỳ vọng gì vào dự định ấy? …

Phần 3: Kết bài: Tóm tắt lại ý chính hài hòa suy nghĩ của bạn về dự định tương lai này.

Từ vựng viết về kế hoạch tương lai bằng tiếng Anh

Loại từ Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa nfuture plan/ˈfjuʧər/ /plæn/kế hoạch tương lainpassion/ˈpæʃən/đam mênknowledge/ˈnɑləʤ/kiến thứcnexperience/ɪkˈspɪriəns/kinh nghiệmncareer path/kəˈrɪr/ /pæθ/con đường sự nghiệpnsuccess/səkˈsɛs/thành côngnmilestone/ˈmaɪlˌstoʊn/cột mốcncompany/ˈkʌmpəni/công tynenterprise/ˈɛntərˌpraɪz/doanh nghiệpvencourage/ɛnˈkɜrɪʤ/khích lệvfollow/ˈfɑloʊ/theo đuổivplan/plæn/lên kế hoạchvbecome/bɪˈkʌm/trở thànhvachieve/əˈʧiv/đạt đượcvdetermine/dəˈtɜrmən/xác địnhvsatisfy/ˈsætəˌsfaɪ/làm cho hài lòngvtry laborious/traɪ/ /hɑrd/cố gắng hết sức

Viết về kế hoạch trong tương lai bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Kế hoạch tương lai bằng tiếng Anh ngắn gọn

Dự định trong tương lai bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Đoạn văn mẫu 3

Đoạn văn mẫu 4

Đoạn văn mẫu 5

Đoạn văn mẫu 6

Đoạn văn mẫu 7

Nói về kế hoạch tương lai bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Viết đoạn văn về dự định trong tương lai bằng tiếng Anh (Cách viết + 17 Mẫu) Kế hoạch tương lai bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 3

Kế hoạch tương lai bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Nói về dự định trong tương lai bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2