Viết thư về trải nghiệm đã qua bằng tiếng Anh Viết thư cá nhân về điều trải qua trong quá khứ

Bí quyết viết thư tiếng Anh

1.1. Heading

Heading hay còn gọi là tiêu đề. Phần này sẽ là tên của bức thư mà bạn muốn gửi. Viết về chủ đề nào thì tên tiêu đề theo chủ đề ấy.

1.2. Inside deal with

– Thông tin người viết: Liên hệ, điện thoại, fax hay liên hệ hòm thư (e-mail) được đặt đầu thư, tại chính giữa hoặc bên cần bức thư.Giảm thiểu dùng tên riêng của bạn trừ lúc đây là thư từ cá nhân vì lúc viết thư thanh toán, người viết thường dùng tên tổ chức.

– Ngày tháng: Trong tiếng Anh bạn nên chú ý lúc viết ngày tháng. Người Anh sẽ viết ngày trước tháng sau (06/ 02/ 2000) còn người Mỹ lại viết tháng trước ngày sau (02/ 06/ 2000). Để giảm thiểu hiểu nhầm bạn nên viết toàn bộ thứ ngày tháng 5 như: 6 February 2000 hoặc February 4th, 2000). Bí quyết viết này ko chỉ giảm thiểu nhầm lẫn mà còn lịch sự hơn bí quyết chỉ dùng số.

– Tên và liên hệ người nhận: Bí quyết trình bày tên, chức danh, tên tổ chức, và liên hệ thanh toán của đối tác (người nhận) giống như bí quyết bạn trình bầy tên tổ chức của bạn và những thông tin liên quan tại đầu thư. Chỉ có 1 điểm khác là những thông tin về người nhận được đặt tại bên trái thư hay vì bên cần hay chính giữa.

– Bí quyết xưng hô đầu thư: Thí dụ: Pricey Mr. Smith Pricey Mrs. Smith Pricey Miss Smith Pricey Ms. Smith Pricey Sir Pricey Madam Pricey Sirs Pricey Gents

Xem Thêm  Lớnán 8 Bài 6: Cùng, trừ phân thức Giải Lớnán 8 Chân trời sáng tạo trang 31, 32, 33, 34, 35

1.3. Physique

– Phần thân của bức thư được trình bày thành khối có những đoạn văn ổ lạc , rõ ràng trình bày thông tin mà bạn muốn chuyển tới người đọc. Đầu dòng sẽ khởi đầu từ lề trái, ko thụt vào như bí quyết viết thư trước đây.

– Đây là phần nội dung chính, nói chi tiết theo chủ đề mà bạn viết.

1.4. Complimentary shut

– Phần cuối thư giả dụ thanh toán có những người bạn ko quen, người Anh thường dùng những cụm như: Yours sincerely, Yours faithfully, Yours really.

– Kèm thêm chữ ký và họ tên toàn bộ của người viết.

– Trong trường hợp có tài liệu gửi kèm theo thư, bạn có thể viết cuối thư ghi chú về số lượng tài liệu gửi kèm. Thí dụ: Enc: 2..

Viết thư về trải nghiệm đã qua bằng tiếng Anh