Giải Lớnán 9 Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế Giải SGK Lớnán 9 Tập 2 (trang 15, 16)

Giải Toán lớp 9 trang 15, 16 tập 2 giúp người tiêu dùng học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời những câu hỏi và bài tập trong SGK bài 3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.

Giải Toán 9 Bài 3 trang 15, 16 tập 2 được biên soạn có những lời giải chi tiết, toàn bộ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Toán. Giải Toán lớp 9 trang 15, 16tập 2 là tài liệu cực kì hữu ích tương trợ những em học sinh trong quy trình giải bài tập. Đồng thời phGiải Toán 9 Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thếụ huynh có thể dùng để chỉ dẫn con em học tập và đổi new phương pháp giải yêu thích hơn.

Trả lời câu hỏi Toán 9 Bài 3

Câu hỏi 1

Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế (biểu diễn y theo x từ phương trình thứ 2 của hệ)

Gợi ý đáp án

Ta biểu diễn y theo x từ phương trình thứ 2 ta có:

left{ begin{matrix} 4x-5y=3  3x-y=16  end{matrix} right.Leftrightarrow left{ begin{matrix} 4x-5y=3  y=3x-16  end{matrix} right.Leftrightarrow left{ begin{matrix} 4x-5.left( 3x-16 right)=3  y=3x-16  end{matrix} right.

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) = (7; 5)

Câu hỏi 2

Bằng minh họa hình học và bằng phương pháp thế, chứng tỏ rằng hệ (IV) vô số nghiệm.

Gợi ý đáp án

Minh họa hình học

Biểu diễn 2 đường thẳng d và d’ như hình vẽ sau:

Nhận xét: 2 đường thẳng trên trùng nhau hay hệ phương trình (III) vô số nghiệm.

Giải Toán 9 trang 15 tập 2

Bài 12 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 2)

Giải những hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Xem Thêm  Văn bản Chiếu dời đô Thiên đô chiếu, Lý Công Uẩn

a)

b)

c)

Bài 13 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 2)

Giải những hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

a)

b)

Bài 14 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 2)

Giải những hệ phương trình bằng phương pháp thế:

a)

b)

Giải bài tập toán 9 trang 15 tập 2: Luyện tập

Bài 15 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 2)

Giải hệ phương trình trong từng trường hợp sau:

a) a = -1

b) a = 0

c) a = 1

Bài 16 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 2)

Giải những hệ phương trình sau bằng phương pháp thế

Bài 17 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 2)

Bài 18 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 2)

a) Xác định những hệ số a và b, biết rằng hệ phương trình

có nghiệm là (1; -2)

b) Cũng hỏi như vậy, trường hợp hệ phương trình có nghiệm là

Bài 19 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 2)

Biết rằng: Đa thức P(x) chia hết cho đa thức x – a lúc và chỉ lúc P(a) = 0.

Hãy tìm những giá trị của m và n sao cho đa thức sau đồng thời chia hết cho x + 1 và x – 3:

Lý thuyết Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

1. Phương trình hàng đầu 2 ẩn

Phương trình hàng đầu 2 ẩn x, y là hệ thức có dạng: ax + by = c, trong ấy a, b, c là những số đã biết (trong ấy a ≠ 0 hoặc b ≠ 0 ).

* Trong phương trình ax + by = c, trường hợp giá trị của vế trái tại x = x0 và y =y0 bằng vế cần thì cặp số (x0; y0) được gọi là 1 nghiệm của phương trình.

Xem Thêm  Cách dùng công thức Excel trong Phrase

Chú ý: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy từng nghiệm của phương trình ax + by = c được biểu diễn bởi 1 điểm. Nghiệm (x0; y0) được biểu diễn bởi điểm có tọa độ (x0; y0).

Dí dụ: Những phương trình hàng đầu 2 ẩn là 2x + y = 1; x – y = 2; ….

2. Quy tắc thế

Qui tắc thế dùng để biến đổi 1 hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương.

Quy tắc thế gồm 2 bước sau:

Bước 1: Từ 1 phương trình của hệ đã cho (coi là phương trình thứ 1), ta biểu diễn 1 ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình thứ 2 để được 1 phương trình new (chỉ còn 1 ẩn).

Bước 2: Dùng phương trình new để thay thế thế cho phương trình thứ 2 trong hệ (và giữ nguyên phương trình thứ 1) ta được hệ new tương đương có hệ phương trình đã cho.

3. Bí quyết giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Căn cứ vào quy tắc thế, để giải hệ phương trình hàng đầu 2 ẩn bằng phương pháp thế, ta làm cho như sau:

Bước 1. Rút x hoặc y từ 1 phương trình của hệ phương trình, thay thế vào phương trình còn lại, ta được phương trình new chỉ còn 1 ẩn.

Bước 2. Giải phương trình 1 ẩn vừa có, rồi từ ấy suy ra nghiệm của hệ phương trình đã cho.

3. Chú ý

+ Ví dụ thấy xuất hiện phương trình có những hệ số của 2 ẩn đểu bằng 0 thì hệ phương trình đã cho có thể có vô số nghiệm hoặc vô nghiệm.

Xem Thêm  Mẹo dùng Notepad++ hay nhất bạn nên biết!